Edytor

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Edytor Scenerii Realistycznych - program umożliwiający dokładne odwzorowanie poszczególnych elementów scenerii i zapisanie ich do pliku RSF bądź eksport do pliku scenerii obsługiwanej przez kompatybilne programy.

Obiekty w edytorze

Obiekty będące liniami

Obiekty te mają dwa punkty skrajne, oznaczone numerami 1 (początek) oraz 2 (koniec). W skrócie punkty te oznaczane są P1 oraz P2 (ponieważ faktycznie są to 4 punkty, końce mogą być też oznaczone jako P[0] oraz P[3]). Linia jest krzywą Béziera trzeciego stopnia, ale dla niektórych obiektów możliwa jest tylko linia prosta. Niektóre obiekty liniowe mogą być wzajemnie ze sobą łączone, tworząc trajektorię ruchu.

Obiekty punktowe

Obiekty punktowe są umieszczone w jednym, konkretnym punkcie przestrzeni, zaznaczonym większą kropką. Niektóre obiekty zajmują pewną powierzchnię, która symbolizowana jest prostokątnym obrysem.

Obiekty powierzchniowe

Podział na komórki

Aby możliwe było użytkowanie scenerii o nieograniczonych rozmiarach, wprowadzony został podział na komórki. Ze względu na powszechne stowanie liczb float, powstają niedokładności obliczeń rzędu 1mm/8km, co powoduje uciążliwe drgania elementów scenerii względem siebie. W związku z powyższym zalecane jest, by średnica komórki nie była większa niż 16km.

Każda komórka znajduje się w określonym miejscu obszaru większego obszaru (1000km×1000km). Określone zostały następujące obszary komórek:

  • PUWG1992 dla Polski
  • EU07-424 dla scenerii fikcyjnych EU07