Edytor/Przeliczanie niweletami

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Przeliczanie niweletami służy do dostosowania do ortofotomapy scenerii, które pierwotnie nie były tworzone w oparciu o ortofotomapy. Dostosowanie do ortofotomapy daje możliwość wykorzystania danych geodezyjnych, takich jak numeryczny model terenu oraz bryły budynków CityGML. Przeliczenie ma sens, jeśli sceneria posiada wiele obiektów otoczenia — poprawianie samej infrastruktury może być szybsze w edytorze RSF, po zgrubnym poprzesuwaniu fragmentów edytorem SCM.

Proces przeliczania

Należy wykonać następujące czynności:

  1. Wskazane jest orientacyjne umiejscowienie scenerii w obszarze PUWG1992 i dopisanie dyrektyw //$g do plików, szczególnie jeśli przetwarzanie będzie w oparciu o jeden plik RSF (obie niwelety w jednym pliku).
  2. Ułożenie niwelety na torach istniejącej scenerii. Obiekty scenerii trzeba przenieść do pliku RSF. Prostsze wydaje się układanie niwelety uproszczonej — jeśli linia jest dwutorowa, należy wybrać jeden z torów. Niweletę trzeba zakotwiczyć w punktach charakterystycznych, dla których jest znany kilometraż — budynki stacyjne, końce peronów, rozjazdy rozpoczynające linię kolejową o innym numerze.
  3. Ułożenie drugiej niwelety na ortofotomapie (może być w tym samym pliki RSF albo w innym). W przypadku linii dwutorowej odcinki niwelety muszą być poprowadzone po tym samym torze, który został wybrany dla pierwszej niwelety. Układanie niwelet pomiędzy pomiędzy torami linii dwutorowej może wymagać więcej pracy, ale za to taka niweleta może się przydać później i teoretycznie powinno się dać dodatkowo zmienić rozstaw torów (np. pierwotne tory ułożone z rozstawem 5m, docelowo rozstaw 4m).
  4. Na drugiej niwelecie wstawia się poprzeczki dla punktów charakterystycznych, takich jak przejazdy, skrajne rozjazdy głowic stacyjnych, końce peronów, semafory wjazdowe, końce łuków (bez krzywych przejściowych). Trzeba utworzyć listę tych obiektów.
  5. Do pierwszej niwelety należy dodać poprzeczki z kilometrażem punktów charakterystycznych i jeśli nie wypadają one w miejscach odpowiednich obiektów, przesunąć te poprzeczki z zablokowaniem XY i podziałem wcześniejszych odcinków niwelety.
  6. W pierwszym etapie przeliczenia obiekty scenerii są rzutowane na pierwszą niweletę i jest określany ich kilometraż oraz odległość i wysokość względem niwelety (ewentualnie przeliczenie wysokości może być pominięte). Współrzędne XYZ obiektów są przeliczane na współrzędne THV.
  7. W drugim etapie odnajdywane jest miejsce względem drugiej niwelety i współrzędne THV są przeliczane na XYZ.
  8. Co do zasady sceneria po przeliczeniu powinna się nadal nadawać do użycia. Jednak mogą wystąpić błędy, wynikające z błędów rzutowania (np. może być więcej niż jeden sposób rzutowania na niweletę, szczególnie dla obiektów znajdujących się poza środkiem łuku) oraz z przemieszczenia łuków albo nadmiernego przeskalowania wzdłużnego (skrócenie albo wydłużenie). Należy dokładnie obejrzeć rezultat i ewentualnie dodać nowe punkty charakterystyczne, bądź pominąć niektóre — uzyskując polepszenie funkcjonalności kosztem zgodności z ortofotomapą. W przypadku zmiany w niweletach należy ponownie wykonać przeliczenie pierwotnych plików.
  9. Drobne korekty można wykonać edytorem SCM (np. dodanie dodatkowych przęseł sieci trakcyjnej) bądź przenieść obiekty do RSF i tam poprawiać, eksportując całościowo albo tylko korygując niektóre obiekty w pliku SCM.
  10. Po naprawieniu zgrubnych błędów i przetestowaniu przejezdności można następnie wprowadzać ostateczne zmiany edytorem RSF (zmiana typu rozjazdów, zmiana rozstawu torów, korekty głowic). Zmiany te już są osobnym procesem, mającym na celu dalsze poprawienie realizmu — z punktu widzenia funkcjonalności nie są one niezbędne.

Realizacje

Odcinek od Lublińca do Ozimka

W 2015 roku został przeliczony do zgodności z ortofotomapą odcinek linii 61 od Stradomia do Lublińca. Polegało to na podziale całej scenerii na kilkanaście prostokątów i następnie obróceniu i przesunięciu każdego osobno, w bardziej pasujące miejsce. Na łączeniach tych prostokątów powstało wiele błędów, które musiały być poprawione ręcznie. Odcinek ten był w ten sposób przeliczany dwukrotnie: za pierwszym razem dopasowane zostały fragmenty stacji Stradom, Herby Stare i Lubliniec, a za drugim poprawione zostały szlaki pomiędzy nimi. Ogólnie operacja ta była bardzo pracochłonna, a i tak pozostały po niej pewne drobne błędy, nadal nie poprawione w 2022 roku. Ze względu na tę pracochłonność, odcinek od Lublińca do Ozimka nie został potraktowany w analogiczny sposób.

Jednocześnie zrodził się pomysł, aby przeliczanie wykonać inaczej. Zamiast pewnej liczby zdefiniowanych prostokątów, użyć rzutu na niweletę, tworząc jak gdyby nieskończenie wiele prostokątów, obracanych i przesuwanych zgodnie z różnicami pomiędzy niweletami. Przy okazji daje to możliwość rozciągnięcia bądź zagęszczenia obiektów na poszczególnych odcinkach, a przez to korekt długości trasy.

LK152

Przygotowane w 2020 roku otoczenie torów LK152 (Toszek – Lubliniec) zostało zrobione "na płasko", ponieważ tylko takie możliwości wtedy były. Trójkąty terenu utworzone z NMT-100 zostały prowizorycznie sprowadzone na tę samą wysokość. W maju 2022 do torów i infrastruktury została dodana niweleta wraz z profilem pionowym, natomiast otoczenie zostało przeliczone przy użyciu niwelety jako rozwiązanie mniej pracochłonne niż tworzenie terenu z NMT-100 i łączenie ścian lasu z przekrojami poprzecznymi.

Kaliska

Kolejnym kandydatem na przeliczenie obiektów jest sceneria "Kaliska".

Rezultaty

Pierwsze testy

Przeliczanie zostało uruchomione na przełomie kwietnia i maja 2022. Pierwsze testy wypadły pozytywnie, aczkolwiek ujawniły błędy w zakresie obrotu obiektów punktowych oraz ułożenia niwelet. Przeliczone tory robią miejscami wrażenie mocno pokrzywionych, trzeba będzie ustalić zakres ręcznych poprawek. Być może trzeba będzie zmienić sposób przeliczania wektorów kontrolnych dla torów — nie przeliczać punktów kontrolnych, a obliczać azymut styczności na końcach. Konieczna jest także weryfikacja punktów charakterystycznych (wymuszenie przeniesienia pewnych obiektów w ściśle określone miejsce). W co najmniej dwóch przypadkach słup znalazł się na drodze przechodzącej przez tory (przejazd).

Przeliczenie od Lublińca do Ozimka

Przeliczanie wg niwelet zostało połączone z przeliczaniem obszarów prostokątnych. Osobno została przeliczona północna głowica w Fosowskich, a także szlaki od południowej strony Fosowskich. Również przy pomocy obszaru prostokątnego zablokowane zostało przeliczanie skrajnych obiektów od strony Lublińca. Po dokonaniu ręcznych poprawek w zakresie prostowania torów oraz drobnych korekt łuków, sceneria nadaje się do użytku. Pozostały drobne błędy, które będą naprawiane w zwykłym trybie korygowania błędów w scenerii.

Przeliczenie wysokości LK152

Ujawniła się kwestia przesunięcia środka scenerii pliku SCM względem środka scenerii pliku RSF. Po pierwszych próbach z przesuwaniem obiektów w SCM przesunięcie zostało uwzględnione w przeliczaniu.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować