Edytor/Słup

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Słup jest obiektem wstawianym punktowo, służącym do zawieszenia na nim drutu. Można też wstawiać słupy bez drutu, np. latarnie, ale nie różnią się one wtedy od innych obiektów ozdobnych. Słup jest rysowany kolorem pomarańczowym - kropka oznacza miejsce wstawienia słupa, a wychodząca z niej kreska zwrot słupa (np. wysięgnik do zawieszenia drutu).

Uchwyty drutu

Normalnie pojedynczy słup może utrzymać dwa druty uzależnione od siebie (formalnie jest to jedno połączenie, ale dwa uchwyty). Jeśli słup ma utrzymywać więcej drutów, wtedy obiekt słupa musi obejmować kilka rekordów BinPos, a każdy odpowiada za dwa druty (oba w kierunku innego słupa). W przypadku linii energetycznych większa ilość drutów może być traktowana jako jeden, o ile są umieszczone równolegle do siebie.

Możliwe jest też wstawianie słupów bez zawieszania drutów.

Miejsce wstawienia słupa

Słupy sieci trakcyjnej normalnie wstawia się na wysokości zawieszenia drutu względem główki szyny (czyli niwelety). Dzięki temu drut jezdny jest na wysokości 0 i można określić położenie liny nośnej względem niego, podając jawną wartość. Można też wstawiać słupy na wysokości główki szyny, ale wtedy w uchwyty drutu trzeba wpisywać wysokość zawieszenia drutu (np. 5.25m) i przeliczać wysokość liny nośnej (np. 5.25m+1.65m=6.9m). Utrudnia to ewentualną zmianę wysokości zawieszenia drutu (np. z 5.25m na 5.4m).

Patrząc od strony punktu 1 w stronę punktu 2 niwelety (albo toru bez niwelety), jeśli słup jest po prawej stronie, a drut jest ponad torem (w lewo od słupa), to Id takiego słupa będzie dodatni (Id>0). Analogicznie, Id słupa po lewej stronie drutu będzie ujemny.

Pomarańczowa kreska rysowana przez edytor będzie obrócona o 90° w lewo względem kąta obrotu obiektu. Wynika to z faktu, że słup jest obiektem poprzecznym do trajektorii ruchu.

Miejsce zawieszenia drutu

W ustawieniach pliku można określić punkty zawieszenia drutu względem miejsca wstawienia słupa (dwa uchwyty na słup).

Parametry w pliku

Dla większej wygody można pewne wartości zapisać na początku pliku słupa w postaci:

//rainsted,h0=3,v0=0,t0=0,h1=3,v1=1.65,t1=0
... dalsza część pliku...

Znaczenie parametrów:

  • h - przesunięcie poprzeczne dodawane przy eksportowaniu
  • v - zmiana wysokości dodawana przy eksportowaniu
  • h0 - odchylenie poprzeczne zawieszenia drutu 0
  • v0 - wysokość zawieszenia drutu 0
  • t0 - przesunięcie wzdłużne zawieszenia drutu 0
  • h1 - odchylenie poprzeczne zawieszenia drutu 1
  • v1 - wysokość zawieszenia drutu 1
  • t1 - przesunięcie wzdłużne zawieszenia drutu 1