Edytor/Słupek kilometrażowy

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Słupek kilometrażowy

Słupek jest wstawiany przy pomocy obiektu przekroju poprzecznego. Każdy przekrój poprzeczny, ustawiony pod kątem prostym do niwelety, może generować słupek. Jeśli słupka nie ma, przekrój można ustawić pod dowolnym kątem (np. przyczółki mostu).

Można określić odległość słupka od linii niwelety (ustawiony ręcznie). Jeśli słupek jest automatyczny, odległość ta pobierana jest z niwelety.

Procedura wstawiania słupków

Wstawianie niwelety

Są 2 możliwości wstawienia niwelety:

 1. Na odcinkach prostych ustawić linie kierunkowe.
 2. Dodać odcinki niwelety na przemian proste i łuki.
 3. Każdy prosty powiązać z linią kierunkową.
 4. Każdemu łukowi ustawić promień.
 5. Wstawić poprzeczny na początku niwelety.

albo

 1. Na początkowym torze ustawić poprzeczny.
 2. Dodać prosty odcinek niwelety.
 3. Połączyć odcinek niwelety (Point1) z poprzecznym.
 4. Rozciągnąć odcinek niwelety (Point2) w kierunku torów.

A dalej:

 1. Przeliczyć długość niwelety.
 2. Jeśli coś pójdzie nie tak, to znaleźć i poprawić błąd.

Wstawianie poprzecznych

 1. Dodać poprzeczne w odpowiedniej ilości. Kilometraż jest automatycznie zwiększany o 100m.
 2. Posortować poprzeczne.
 3. Jeśli gdzieś się ustawią nieprawidłowo to poprawić niweletę albo tory, po której jest liczona.
 4. Ustawić wysokości w miejscach zmiany profilu.
 5. We Własnościach niwelety wybrać typ słupków i skopiować do dalszych poprzecznych.
 6. Skorygować położenie słupków stojących na torach, drogach itd.