Edytor/Trajektoria

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Odcinek trajektorii służy do wyznaczania kolejnych punktów ruchu pojazdu. W zależności od typu pojazdów, możliwe są następujące trajektorie:

 • Tor kolejowy lub tramwajowy
 • Droga (jezdnia)
 • Rzeka (kanał)

Formalnie trajektoriami są również niwelety, które określają lokalną płaszyznę ustawienia wysokości obiektów. Nie służą one jednak do poruszania pojazdów, a jedynie ustalenia jednakowej wysokości dla równoległych torów lub jezdni.

Również linie kierunkowe są szczególnym przypadkiem trajektorii. Jest to pojedynczy, prosty odcinek, nie łączący się z innymi. Linia kierunkowa służy do ustalenia jednakowego kąta dla wszystkich równoległych i współliniowych odcinków.

Kod typu

Odcinki

 • 0x4000 z maską 0xF000 - tory (szyny)
 • 0x5000 z maską 0xF000 - drogi
 • 0x6000 z maską 0xF000 - rzeki i kanały
 • 0x7001 z maską 0xFFFF - linie kierunkowe
 • 0x7100 z maską 0xFF00 - niwelety
 • Bity w masce 0x0F00 (oprócz niwelet) oznaczają system ruchu (jeden z 16). Dla torów są to różne rozstawy szyn, które nie mogą być ze sobą łączone. Drogi i rzeki mogą być łączone. Każdy system ruchu może mieć oddzielne systemy sygnalizacji oraz zestawy tekstur. Można też tworzyć listy tekstur wspólne dla wszystkich systemów.
 • 0x0080 - ustawiony bit oznacza zablokowanie długości. Jest używany przede wszystkim w zwrotnicach i uniemożliwia przypadkową zmianę szablonu przy przestawianiu jej końców.
 • 0x0040 - ustawiony oznacza, że odcinek jest samokierunkowy. Posiada zapisany kąt i odległość od początku układu współrzędnych, dzięki czemu końce mogą się poruszać jedynie po jednej prostej (w zasadzie pionowej płaszczyźnie).
 • 0x0020 - informacja o wypukłości (wysokość nie zmienia się liniowo)
 • 0x0010 - ustawiony bit oznacza, że obiekt jest złożony z kilku odcinków. Aktualnie zastosowane do zwrotnic.
 • 0x0008 - ustawiony bit oznacza, że obiekt jest kolejnym rekordem obiektu złożonego z kilku odcinków. Aktualnie zastosowane do zwrotnic.
 • 0x0007 - maska określająca typ odcinka. Aktualnie używane są:
  • 0x0000 - odcinek o kształcie nieokreślonym
  • 0x0001 - odcinek prosty
  • 0x0002 - łuk symetryczny w lewo
  • 0x0003 - łuk symetryczny w prawo
  • 0x0006 - krzywa przejściowa w lewo
  • 0x0007 - krzywa przejściowa w prawo

Tekstury i pliki

 • 0x2004 - tekstura szyn dla wszystkich systemów torów
 • 0x2104 - tekstura podsypki dla wszystkich systemów torów
 • 0x2204 - tekstura podsypki rozjazdu dla wszystkich systemów torów
 • 0x2304 - model podsypki rozjazdu dla wszystkich systemów torów
 • 0x2404 - model napędu rozjazdu dla wszystkich systemów torów
 • 0x204s - tekstury szyn tylko dla systemu torów s
 • 0x214s - tekstury podsypki tylko dla systemu torów s
 • 0x224s - tekstura podsypki rozjazdu dla systemu torów s
 • 0x234s - model podsypki rozjazdu dla systemu torów s
 • 0x244s - model napędu rozjazdu dla systemu torów s
 • 0x2005 - tekstura nawierzchni wszystkich systemów dróg
 • 0x2105 - tekstura pobocza wszystkich systemów dróg
 • 0x205s - tekstura nawierzchni tylko dla systemu dróg s
 • 0x215s - tekstura pobocza tylko dla systemu dróg s
 • 0x2006 - tekstura wody wszystkich systemów rzek
 • 0x2106 - tekstura brzegu wszystkich systemów rzek
 • 0x206s - tekstura wody tylko dla systemu rzek s
 • 0x216s - tekstura brzegu tylko dla systemu rzek s
 • 0x74xx - szablon torowy (zwrotnicy) - planowany
 • 0x75xx - szablon drogowy - planowany
 • 0x76xx - szablon żeglugowy - planowany
 • 0x77xx - szablon zwrotnicy dla wersji 1.1.101