Sceneria/Drawinowo

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Stacje i posterunki

Grodzisk Zachodni

Stacja ma zaczętą izolację torów (numeracja kolejno od dworca) oraz niedokończoną izolację półgłowic. Sterowanie jest wykonywane dotychczasową metodą z liczeniem pociągów.

Tory przy dworcu przeznaczone są dla EZT kończących albo rozpoczynających bieg, pozostałe pociągi jadą środkowymi torami.

W marcu 2018 zrobiona została zamiana torów wyjazdowych w kierunku Włodowic. Stacja jest obrócona o ok. 27°, co miało na celu wyprowadzenie linii do Włodowic spod dworca, jednocześnie będącą odgałęzieniem z ważniejszej linii, przechodzącej środkowymi torami. Zmiana ta była związana z planami budowy zaplecza dla EZT na przedłużeniu torów przy dworcu, zamiast południowej linii dwutorowej na wschód.

Stawiska Dolne

Sterowanie jest wykonywane dotychczasową metodą. W zasadzie wszystkie pociągi mają przelot.

Mizerów

Sterowanie jest wykonywane dotychczasową metodą. W zasadzie wszystkie pociągi mają przelot.

Drawinowo

Sterowanie jest wykonywane dotychczasową metodą z liczeniem pociągów.

Grabówek

Zaizolowane tory oraz grupy rozjazdów wschodniej głowicy. Głowica wschodnia przełączona na skrypty z rezerwacjami. Zachodnia (w tym PZS) obsługiwana prostym rozpoznawaniem rozkładu i dotychczasowym ustawianiem przebiegów bez rezerwacji.

Względem pierwotnej wersji zmienione jest położenie rozjazdów 21 i 22 (są bliżej wewnętrznych torów). Na wschodniej głowicy dodane 4 długie rozjazdy, które uniezależniają jazdy pomiędzy północą linią (do Drawinowa) a torami przy peronach na przedłużeniu środkowej linii (do Lubniewa).

Grabówek Lachy

W marcu 2017 zorganizowane odcinki izolowane oraz skrypt sterujący, obsługujący tylko przebiegi dla istniejącego ruchu. Dodatkowe przebiegi można dodać później. W czerwcu 2017 skorygowany został przebieg linii od Włodowic i przejazd tą linią odbywa się na wprost przez rozjazdy. Do poprawienia pozostaje łącznica od północy, która powinna mieć semafor wjazdowy.

Włodowice

Kończy się tu wolniejsza linia (towarowo-osobowa), mająca swój początek w Lubniewie. Pierwotnie miała się tu zaczynać linia 546, jednak umieszczenie obok siebie dwóch linii o przeciwnym kilometrażu nie zostało uznane za dobry pomysł. Numeracja torów od dworca (tzn. od południa) jest następująca: 8, 6, 4-3, 2-1, 5, 7.

Przebudowana zachodnia głowica tak, aby jadąc szybszą linią jechało się po rozjazdach na wprost.

Na wschodniej głowicy dwa rozjazdy krzyżowe zostały wymienione na cztery zwyczajne (w torze 2). Po przebudowie wschodniej głowicy niepotrzebnie wprowadzały ograniczenie prędkości.

Dodane izolacje torów stacyjnych oraz grup rozjazdów na głowicach. Wschodnia głowica ma cztery grupy, a zachodnia trzy. Stacja całkowicie przełączona na skrypty rezerwujące przebiegi i szlaki.

Włodowice Zachodnie

Wschodnia głowica przerobiona na sterowanie z rezerwacjami, nie pozwala teraz na kolizje pociągów. Pociągi rozpoznawane są wg nazwy rozkładu, dzięki czemu nie jest istotne, w jakiej kolejności przyjadą.

Włodowice Towarowe

Obecne wady scenerii

Brak profilu pionowego

Sceneria na całej długości głównej linii jest pozioma. W kilku miejscach na pozostałych liniach zrobione są podjazdy, pozwalające wjechać na inną wysokość poziomych torów, ale nie są one używane w ruchu.

Jazda na bok po rozjazdach

Stacje na ogół buduje się tak, aby przejazd główną linią odbywał się na wprost po rozjazdach. Wyjątki zdarzają się w przypadku trudnych warunków terenowych (np. Częstochowa Stradom). Na wielu stacjach scenerii niepotrzebnie zrobiona jest jazda na bok po rozjazdach i trudno jest znaleźć dla nich uzasadnienie. W 2017 roku poprawiona została głowica we Włodowicach oraz Grabówek Lachy.

Brak krzywych przejściowych

Łuki na scenerii ułożone są bez krzywych przejściowych.

Niespójne odgałęzienia linii

Posterunek odgałęźny Lachy wyprowadza dodatkowe tory na północ. Trudno powiedzieć, z której linii jest to odgałęzienie (na północ idą 3 tory).

Posterunki odgałęźne Stawiska i Mizerów łączą główną linię z linią o przebiegu prostopadłym (północ–południe). Jednak trudno określić, jak ta linia miałaby wyglądać po jej uzupełnieniu.

Z Grabówka odchodzą dwie linie dwutorowe na południe. Również trudno określić ich dalszy przebieg.

Można uznać, że we Włodowicach zaczyna się linia towarowa, jednak dlaczego nie zaczyna się ona we Włodowicach Zachodnich, gdzie jest podłączona duża stacja towarowa? Podwojenie torów miałoby ewentualnie sens, gdyby Włodowice były stacją końcową EZT, jednak nie ma tam odpowiedniej infrastruktury.

Poprawione wady scenerii

Błędne rozjazdy krzyżowe

Sceneria miała około 20 rozjazdów krzyżowych, które funkcjonowały wg starych zasad, niezgodnych z rzeczywistością i obecnymi możliwościami. Topologia rozjazdów została skorygowana w 2017 roku.

Obsługa składów we Włodowicach Zachodnich

We Włodowicach zdarzało się, że pociąg IC wyprzedzał trzeciego towarowego, albo nie. W efekcie pierwotny algorytm zliczający składy nie był w stanie prawidłowo obsłużyć pociągów nadjeżdżających w losowej kolejności. W ramach poprawy ruchu zostało tam wprowadzone rozpoznawanie pociągów po rozkładzie. Dodatkowo, dwuetapowe buforowanie rozkładu pozwala obsłużyć trzy składy jadące jeden za drugim bez konieczności zatrzymywania każdego przed semaforem wjazdowym.

Przebudowa głowic we Włodowicach

Obie głowice stacji zostały przebudowane w taki sposób, że północną linią da się przejechać bez ograniczenia prędkości wynikającej z jazdy po rozjazdach.

Sterowanie z liczeniem pociągów

Pierwotne sterowanie zliczało wpuszczane pociągi i układało przebiegi inaczej dla kolejnych składów. W efekcie dodanie albo usunięcie jakiegokolwiek pociągu prowadziło do błędów ruchu. Również awarie pociągów prowadziły do rozsypania się ruchu. We Włodowicach trzeci pociąg towarowy przyjeżdżał równocześnie z pociągiem ekspresowym, w efekcie do Włodowic Zachodnich przyjeżdżały w losowej kolejności, co nie mogło być prawidłowo obsłużone przyjętym algorytmem. Obecnie większość liczników pociągów jest wymieniona na rozpoznawanie rozkładu.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować