Sceneria/Drawinowo/Zmiany

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Paczki ze zmienionymi plikami są do pobrania pod adresem: http://rainsted.com/warsztat/Drawinowo/. Pobrać należy paczkę z najnowszą datą — ale jeśli jest opisana niżej jako "robocza", to zawiera błędy wynikające z niezakończenia etapu prac. Wcześniejsze są zachowane głównie do w celu porównywania plików poszczególnych wersji oraz prześledzenia wstecz momentu powstania potencjalnych uszkodzeń, które nie zostały dotychczas wykryte.

Uwaga! W nowszych wersjach MaSzyny wymagane jest ręczne usuwanie plików SBT z katalogu scenery (związanych z daną scenerią), inaczej zmiany w terenie nie będą widoczne.

Spis treści

Zakres prac

W związku z problemami z ruchem na tej scenerii rozpoczęte zostały prace mające na celu wprowadzenie odcinków izolowanych oraz blokad liniowych, a w mniejszym stopniu standaryzację nazewnictwa rozjazdów i sygnalizatorów.

Nie są planowane poprawki w zakresie merytorycznym (np. korekcja bezsensownych układów torowych, dodanie krzywych przejściowych, zróżnicowanie profilu pionowego, zmiany promieni łuków, prędkości drogowych i ograniczeń, korekcja sieci trakcyjnej), chyba że ich określenie będzie łatwe, a wykonanie proste (np. zmiana numeracji torów na stacjach na spójną z kilometrażem).

Wskazane do wykonania

Grabówek:

 • przebudowa wschodniej głowicy — przesunięcie rozjazdu 21 na bardziej wewnętrzne tory (22 już przesunięty),
 • przełączenie północnych torów postojowych na bardziej północny tor stacji, aby manewry pomiędzy nimi nie wymagały użycia toru linii "omijającej",
 • zamiana semaforów od G do R na Tm (ponieważ pomiędzy tymi liniami semaforów jest 240m) plus usunięcie rezonatorów SHP.

Zmiany względem MaSzyna 18.01

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 18.01.

W przygotowaniu

Korekta wschodniej głowicy we Włodowicach — likwidacja skrzyżowania skośnych torów poprzez odsunięcie krzyżowych od siebie.

Przeróbka zachodniego wjazdu do Grabówka — odgałęzienie dla towarowych z linii szybszej miałoby większy sens, jeśli linia wolniejsza zostanie przeznaczona na potrzeby lokalnego ruchu pasażerskiego (SKM).

Grodzisk Zachodni: rozbudowa torów postojowych zamiast południowej linii.


Częściowa wymiana latarń przy rozjazdach na napędy EEA-5. Operacja specjalnie w tym celu dodana do Rainsted.

Paczka drawinowo-180401.7z

Drawinowo: częściowo uruchomiona obsługa zachodniej głowicy skryptem sterującym, dodana izolacja dla przyległych ostępów SBL. Kończące bieg EZT kierowane są na północny tor (pod dworzec), gdzie dostają rozkład powrotny (aczkolwiek zatrzymywanie na przystankach w drodze powrotnej może nie działać prawidłowo, zależnie od wersji EXE).

Z pliku blokad liniowych usunięte wpisywanie "free" w pole tekstowe komórki pamięci blokady dla toru szlakowego z SBL. Komórka ta ma pamiętać kierunek SBL oraz zliczać pojazdy, natomiast blokada nie jest rezerwowana jako całość, w odróżnieniu od półsamoczynnej blokady liniowej. Ewentualne unieważnienie SBL i przełączenie w tryb pracy zwykłej blokady nie jest na razie brane pod uwagę, jako zbyt skomplikowane.

Paczka drawinowo-180328.7z

Drawinowo: rozszerzone kierowanie pociągów jadących z zachodu na podstawie parametrów rozkładu. Pociągi bez postoju puszczane są na wprost, z postojem jadą pod peron, a kończące bieg na skrajny tor.

EZT z krzaków we Włodowicach Zachodnich dostał rozkład w osobnym pliku. Rozkład ten kończy się w Drawinowie.

Paczka drawinowo-180325.7z

Włodowice Zachodnie: wyciąganie z krzaków EZT, który następnie jedzie z rozkładem 20 minut po pierwszym. Niestety w Grodzisku kończy bieg na nieodpowiednim torze, co wymagałoby przerobienia wjazdów do Grodziska.

Grabówek PZS: przerobione wjazdy z zachodu na rozpoznawanie nazwy rozkładu, gdyż liczenie pociągów sprawiało problemy. W związku z powyższym plik misji dziennych prawdopodobnie byłby już w stanie obsługiwać również nocny zestaw składów.

Drawinowo: przerobione wjazdy z zachodu na detekcję informacji o postoju w rozkładzie (nietestowana wcześniej opcja w evencie WhoIs).

Włodowice: poprawka strony otwarcia drzwi na torze 3 w stronę Włodowic Zachodnich; zmiana wyglądu niektórych szyn.

Grodzisk: EZT przedstawiony przy okazji jednej z wcześniejszych paczek został wpisany do składów dekoracyjnych — nie jest to najlepsze dla niego miejsce (powinien być w głównym SCN), ale plik składów dekoracyjnych i tak został zmodyfikowany w celu wyciągnięcia EZT z krzaków.

Paczka drawinowo-180320.7z

Poprawione wjazdy pociągów do skrajnych stacji. Wobec braku skryptów sterujących stan niektórych rozjazdów był przyjmowany za zgodny z oczekiwaniami po poprzednim pociągu, jednak dodawanie kolejnych pociągów wymaga precyzyjnego nastawiania wszystkich istotnych rozjazdów za każdym razem.

Paczka drawinowo-180319.7z

W poprzedniej paczce wkradł się błąd ustawienia semafora dla wyjazdu z toru 2 w Grodzisku: zamiast GrZ_O_S2 było użyte GrZ_O:S2 (z dwukropkiem). Obsługa semaforów eventami z dwukropkiem wymaga albo dostosowania plików INC semaforów, albo odpowiednich zmian w EXE.

Poprawione zostało utykanie ostatniego towarowego w Stawiskach. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązania, bo zapala on przejazd dla kolejnego składu, którego nie ma. Najlepiej by było aby każdy skład uruchamiał przebiegi dla siebie, wyjeżdżając z Grodziska.

W Grabówku poprawione nieco zarządzanie pociągami, gdyż na PZS potrafił się zrobić konflikt pociągu z Kruszyna z pociągiem ruszającym z Grabówka. Obsługa Grabówka zapewne wymagać będzie poprawek.

Dla Drawinowa skorygowane nazwy przyległych odcinków izolowanych SBL. Będą one używane po uruchomieniu skryptu dla Drawinowa, co ze względu na obecnie nieskomplikowany ruch tamże nie ma dużego priorytetu.

Paczka drawinowo-180318.7z

Dostosowanie rozpoznawania rozkładów do unifikacji z wersją nocną. Obecnie główną różnicą, uniemożliwiającą używanie tylko jednego pliku sterowania, jest liczenie pociągów po wschodniej stronie Grabówka (w wersji dziennej jedzie dodatkowo EZT).

Na drugi tor od dworca w Grodzisku Zachodnim można wstawić EZT z rozkładem z Grodziska do Włodowic (ROJ11861: odjazd z GrZ 10:36, przyjazd do WdZ 11:50). Jeśli tor 2 będzie zajęty, to zamiast dla towarowego podany zostanie wyjazd z toru 2, wraz z przebiegami na poszczególnych stacjach. Przykładowy wpis:

trainset drawinowo\ROJ11861 Grodzisk_Zachodni#tor2pocz -100 0.1
//$o EZT testowy do jazd SKM z Grodziska.
node -1 0 EN57-2009ra dynamic pkp\en57-2000_v1 en57-2009_ra 6ba 0 headdriver 55 15 passengers enddynamic
node -1 0 EN57-2009s dynamic pkp\en57-2000_v1 en57-2009_s 6bs 0 nobody 55 25 passengers enddynamic
node -1 0 EN57-2009rb dynamic pkp\en57-2000_v1 en57-2009_rb 6bb 0 nobody 0 8 passengers enddynamic
endtrainset

Poprawione słupki hektometrowe od Grodziska Zachodniego na zachód.

Przetrasowanie na północną linię pociągów wyjeżdżających na wschód z Grodziska Zachodniego. Skopiowanie sieci trakcyjnej z linii południowej na północną. Wjazd EZT pod dworzec na sygnał S5.

Paczka drawinowo-180312.7z (robocza)

Zmiana izolacji torów w Grodzisku Zachodnim. Tory są teraz numerowane kolejno od dworca. Odpowiednio zmieniona jest nazwa blokady liniowej do Stawisk Dolnych.

Semafory Y i Z w Grodzisku Zachodnim są teraz spięte z SBL zamiast To. Wjazdy odbywają się na sygnał S6, S9 albo S13 na semaforze Z, ze względu na jazdę po rozjazdach z ograniczeniem prędkości. Pociągi pośpieszne są kierowane na tory środkowe stacji (przy dworcu zatrzymywać się będą tylko EZT).

Usunięty stukot również na przejściach rozjazdowych w Grodzisku Zachodnim.

Paczka drawinowo-180311.7z (robocza)

Poprawki:

 • Dołożony plik sieci trakcyjnej, którego brakowało w poprzedniej paczce.
 • Na szybko połatany teren — dołączony plik E3D.
 • Nieco skorygowane ściany lasu.
 • Przeliczone perony.
 • Usunięty stukot z torów.
 • Przygotowana poprawka pliku z blokadami liniowymi.

Po wgraniu paczki proszę pamiętać o usunięciu plików SBT z katalogu scenery, inaczej zmiany w terenie nie będą widoczne.

Paczka drawinowo-180310.7z (robocza)

Eksperymentalna przeróbka Grodziska Zachodniego w celu budowy zaplecza dla EZT. Tory stacji zostały obrócone o kąt 27.106°, aby móc wykorzystać linię wychodzącą na południowy zachód jako linię prowadzącą do Włodowic. Linia ta będzie kończyć się przy dworcu i na jej przedłużeniu powstanie lokomotywownia. Przy pierwszym podejściu do przeróbki okazało się, że linia do Włodowic nie zaczyna się (w sensie 0 kilometrażu) przy dworcu, ale około 900m dalej. W związku z tym stacja została przesunięta dodatkowo na zachód, aby 0 pojawiło się w okolicy dworca. Jednak takie rozwiązanie wymagałoby zbyt wielu przeróbek terenu. W drugim podejściu zachowane zostało przesunięcie początku linii o 900m względem dworca. Otrzymany układ torów wydaje się być do przyjęcia po niewielkich poprawkach terenu.

Znane błędy:

 • Niedopasowanie terenu do linii wychodzącej obecnie na północny zachód (będzie później).
 • Przerwy w ścianach lasów (będą uzupełnione później).
 • Nieprawidłowe sygnały na semaforze GrZ_Z (wymaga głębszej analizy).
 • Wjazdy pociągów na tory przy dworcu (powinny być kierowane na środkowe).
 • Sygnał S1 zostaje na ostatnim sygnalizatorze SBL przed Grodziskiem.
 • Nieprzesunięte słupki hektometrowe (i tak są do wymiany).
 • Perony nie zostały przesunięte (chyba są w pliku z terenem).
 • Stukot na torach przełączonej linii.
 • Nieprawidłowe nazewnictwo blokady liniowej.
 • Błąd zamykania przejazdu.
 • Brak obsługi wersji nocnej.

Zmiany względem MaSzyna 17.07

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 17.07.

Paczka drawinowo-180303.7z

Poprawione parametry stukotu dla rozjazdów krzyżowych.

Poprawione drobiazgi w celu uzyskania zgodności z paczką MaSzyna 18.01.

 • Jest to paczka porządkująca przed dalszymi pracami, mającymi na celu zwiększenie ruchu pociągów osobowych.

Paczka drawinowo-170905.7z

Grodzisk Zachodni: przymiarka do rozpoznawania pociągów po rozkładzie zamiast wg kolejności.

Włodowice: wjazd EZT na tor 8 (przy dworcu), ponieważ jadący wcześniej pociąg może nie zwolnić toru 4 odpowiednio szybko, przez co EZT oczekiwał przed wjazdowym.

Grabówek: ustalony rozstaw i skorygowane tory będące przedłużeniem linii z Kruszyna (3 oraz 4). Skorygowany tor 5, rozjazdy w torze 3 wymienione z 65000 na 64818. Tory 3 i 5 przy północnym peronie mają teraz rozstaw 11m. Ustalenie rozstawów upraszcza ewentualne dalsze korekty wschodniej głowicy (tory tam są dosyć nierówno ułożone).

Lachy: w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem semaforów wjazdowych (np. brak wjazdu) sygnały na semaforach są ustawiane w pętli aż do zajęcia toru za semaforem. Wymagane jest przemyślenie współpracy semaforów wjazdowych z SBL, aby lepiej uwzględniała zależności.

WdZ: zabezpieczenie przed wyjazdem pociągu pośpiesznego z Grabówka wg przebiegów przeznaczonych dla EZT (korzystają z tego samego toru).

 • Paczka nie zawiera podsypek i napędów rozjazdów, które są już dołączone do pacza MaSzyna 17.01. Pominięte są również tekstury z nazwami przystanków. Aby móc używać scenerię na wcześniejszych paczkach MaSzyny, należy wypakować jedną z wcześniejszych paczek, zawierającą pominięte pliki.

Zmiany względem MaSzyna 17.07 (bazowa 16.08)

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek była paczka całościowa MaSzyna 15.04 z paczem MaSzyna 16.08. Mogą być one używane również z wersją MaSzyna 17.07, aczkolwiek niektóre zawierają tekstury BMP z nazwami przystanków osobowych.

Paczka drawinowo-170722.7z

Przejazd EZT z Włodowic Zachodnich do Grodziska jest już wpięty w standardowy ruch (nie ma potrzeby uruchamiania kombinacją klawiszy). Korekty przejazdu pociągów przez poszczególne stacje opracował kolega @youBy.

Sterowanie rozjazdami krzyżowymi dostosowane do nazewnictwa zawierającego dwukropki.

Drobne korekty sieci trakcyjnej.

 • Paczka nie zawiera tekstur BMP z nazwami przystanków osobowych. Należy pobrać wcześniejszą paczkę albo pacz MaSzyna 17.07, gdzie są w wersji DDS.

Paczka drawinowo-170710.7z

Grabówek: dodatkowe rozjazdy na wschodniej głowicy, umożliwiające niezależny ruch pociągów w obie strony pomiędzy wolniejszą linią a Drawinowem. Przy pierwotnym układzie rozjazdów pociąg wjeżdżający w perony od Drawinowa blokował wyjazd z peronów. Wydzielona trzecia grupa izolacji wschodniej głowicy, zaktualizowany skrypt sterujący. Prowizorycznie dostosowana sieć trakcyjna.

Paczka drawinowo-170709.7z

Kilometraż wolniejszej linii naliczony teraz na zachód od Lubniewa.

Włodowice: zmiana typu kilku wysięgników.

Pliki INC rozjazdów 65m wymienione na te z profilu 2-5-13, dodane osobne wpisy INC dla napędów. Eventy rozjazdów wymienione ostatecznie na wersje z dwukropkiem. Lachy: wymienione napędy na elektryczne.

Paczka drawinowo-170701.7z

Włodowice Zachodnie: wstawiony EN57 z rozkładem do Grodziska Zachodniego, jadący parę minut za pośpiesznym i zatrzymujący się na wszystkich przystankach. Rozkład przygotował kolega @youBy. Zarządzanie ruchem wymaga dalszej pracy, ponieważ pociąg ten wchodzi w trasę towarowego (blokując go w Grabówku), przez co w Drawinowie zatrzymuje się na torze bez peronu, a w Grodzisku Zachodnim wjeżdża na tory boczne. Wyjazd EZT uruchamia się warunkowo poprzez użycie [Shift]+[1].

Włodowice: przerobiony wjazd torem 2 od zachodu, rozpoznawane i buforowane są rozkłady. Dzięki temu będzie można obsłużyć więcej pociągów jadących od Włodowic Zachodnich.

Skorygowane prędkości w torach na szlaku Włodowice – Włodowice Zachodnie oraz we Włodowicach na torze 4.

Włodowice Zachodnie: dodane izolacje torów na stacji oraz przyległego odstępu SBL. Nazwy W4 zmienione na zawierające oznaczenie semafora (G), wpisy taboru dostosowane odpowiednio.

 • Uwaga! Archiwum zawiera poprawione pliki podsypek oraz napędów rozjazdów, które obecnie nie ustawiają prędkości w rozjazdach. Dzięki temu napędy mogą być używane również z dłuższymi rozjazdami, które mają inne prędkości jazdy na tor zboczny. Ustawianie prędkości jazdy jest scedowane na sygnalizatory. Wskazane jest wpisywanie zmniejszonej prędkości w tor za rozjazdem.

Paczka drawinowo-170629.7z

Grabówek: zmiana numeracji semaforów E, S, T, X, Y, Z na zgodną ze zmienioną numeracją torów. Numeracja torów od dworca jest następująca: 10, 8, 6, 4-3, 5, 2-1, 7, 9, 11. Zmienione również tabliczki semaforów, nazwy torów z odczytem semaforów oraz odpowiednio punkty wstawienia taboru.

Paczka drawinowo-170628.7z

Zmiany numeracji torów w Grabówku i Włodowicach. Tory wolniejszej linii mają teraz numery 3 i 4, zarówno jako blokady liniowe, jak i tory stacyjne. Dostosowane zostały skrypty sterujące, ale nadal do poprawienia pozostaje numeracja semaforów.

Stacja na wschód od Grabówka otrzymała nazwę Kruszyn i skrót Kru. Na razie są tam tylko tory z rozjazdami.

Paczka drawinowo-170627.7z

Włodowice: wydzielona trzecia izolacja na zachodniej głowicy, pozwala uniezależnić wjazdy na tor 6 od wyjazdów z toru 4.

Do przemyślenia jest podział wolniejszej linii w Grabówku albo Lubniewie, aby kierunek kilometrażu był zgodny z linią szybszą. Będzie to miało również wpływ na kilometraż Linii 546, która ma być podłączona od północnej strony. Na początek odwrócony został kierunek blokad liniowych Grabówek – Lachy – Włodowice dla torów 4 oraz 6.

Grabówek: wstawiona izolacja torów stacyjnych oraz głowic i rozpoczęte prace nad skryptem sterującym — ze względu na kolizje zdarzające się na wschodniej głowicy. Szlak jest tam sześciotorowy, ale w ruchu są używane tylko dwa tory (do Drawinowa). Tymczasowo izolacja toru 2 (Gra_Ig12) jest rozszerzona na pozostałą część głowicy.

Grabówek: rozjazd 22 przestawiony na bardziej wewnętrzne tory, tym samym jazda po torze 2 (szybszą linią w stronę Drawinowa) nie wymaga teraz zmniejszenia prędkości ze względu na rozjazdy. Dostosowana sieć trakcyjna. Do poprawienia są semafory i sygnały na nich.

Grabówek: wbudowany rozjazd krzyżowy w północne tory stacji, aby był osobny przejazd na tory odstawcze i możliwość zlikwidowania rozjazdu na łuku linii "omijającej". Przebudowa tej głowicy wymaga jeszcze przemyślenia.

Włodowice: wschodnia głowica odsunięta o 53.646m. Dwa rozjazdy krzyżowe w torze 2 wymienione na cztery rozjazdy zwykłe. Skorygowana numeracja rozjazdów oraz sieć trakcyjna. Zmiana pozwoliła na likwidację ograniczenia prędkości do 100km/h podczas przejazdu przez stację torem 2. Wcześniejsza przebudowa zachodniej głowicy usunęła jazdę na bok po rozjazdach dla szybszej linii. Sterowanie ruchem podaje sygnały S2 dla przelotu przez stację szybszą linią. Wskazana by jeszcze była likwidacja skrzyżowania torów skośnych pomiędzy torami 2 i 4 poprzez zamianę miejscami wewnętrznych rozjazdów w torze 2.

Paczka drawinowo-170618.7z

Grabówek Lachy: ustalenie przebiegu linii z Włodowic i korekcja rozjazdów tak, aby jadąc tą linią nie jechało się na bok po rozjazdach. Przesunięte zostały rozjazdy 6, 7 i 9, ten ostatni ma zmieniony tor zboczny. Dostosowane sygnały na semaforach J i K, skorygowana sieć trakcyjna, dodane ukresy.

 • Uwaga! W związku z trwającymi pracami koncepcyjnymi nad plikami podsypek oraz napędów rozjazdów paczka ich nie zawiera, aby nie nadpisywać poprawionych wersji wersjami starszymi. Sceneria powinna być przejezdna zarówno na plikach INC z wcześniejszych paczek, jak i z użyciem najnowszych wersji plików INC.

Paczka drawinowo-170514.7z

Zmiany we wpisach składów (m.in. sprzęgi 115).

Wymiana możliwych podsypek rozjazdów (czyli głównie 34000) na te z profilu 2-5-13 oraz utworzenie osobnych wpisów dla napędów. Profil podsypki na wszystkich torach wymieniony na 2-5-13. Do eventów rozjazdów dopisane dwukropki.

Nazwy rozkładów zapisane wielkimi literami — wyświetlają się teraz w Rainsted przed zestawieniem składu.

Zmiany względem MaSzyna 16.08

Bazową wersją symulatora do wprowadzonych zmian była paczka całościowa MaSzyna 15.04 z paczem MaSzyna 16.08. Pliki ostatniej z poniższych paczek zostały dołączone do wersji MaSzyna 17.07, po czym dokonano jeszcze poprawek w niektórych plikach.

Paczka drawinowo-170417.7z

Ustawione tekstury dla rozjazdów, które wcześniej miały stałą teksturę.

 • Wersja dodana do pacza MaSzyna 17.07.

Paczka drawinowo-170412.7z

Wydzielone napędy również dla rozjazdów krzyżowych. Punkt wstawienia napędów przesunięty względem wstawienia modelu podsypki.

Skorygowana roślinność w okolicy przystanków, plik dostarczył kolega @youBy.

Paczka drawinowo-170410.7z

Dla rozjazdów 33230 z profilu 2-5-13 zostały wydzielone napędy do osobnych plików. Celem tej operacji jest rozdzielenie plików napędów od plików podsypek, aby można było stosować ich dowolne kombinacje. Wcześniej rozdzielenie istniało dla rozjazdów 27138, proces nie jest jeszcze zakończony.

 • Uwaga! Zmienione pliki rozjazdów spowodują nieprawidłowe działanie innych scenerii, które również z nich korzystają. Należy wgrać najnowsze paczki z nimi.

Teren poprawiony przez kolegę @Stele.

Wjazdy towarowych do Włodowic są teraz zbuforowane podwójnie, podobnie jak do Włodowic Zachodnich. Związane to było z problemami z luzowaniem składów we Włodowicach, przez co towarowe mogły się skumulować. Właściwie to należałoby przyuczyć AI, żeby nie pomijało S1 na SBL, jeśli odstęp jest zajęty.

Poprawiony wjazd pośpiesznego od wschodu do Włodowic oraz jego wyjazd. Obecnie rywalizuje o zajętość toru 4 z towarowymi.

Blokada wyjazdu z Włodowic dla pociągu IC przesunięta nieco wcześniej (na semafor Lch_G). W związku z wyjazdem na S2 z Włodowic IC przyjeżdżał do Włodowic Zachodnich wcześniej i musiał czekać, aż towarowy zjedzie z głowicy. Testy pokazują, że wykrycie pociągu IC powinno być odsunięte jeszcze dalej.

Paczka drawinowo-170409.7z

Sieć trakcyjna wymieniona na dostarczoną przez kolegę @Stele (poprawki rozłożenia podstacji trakcyjnych, dodane izolatory).

Korekty sieci we Włodowicach nad zmienionym układem torowym.

Naprawione wyjazdy pociągów towarowych z Grodziska Zachodniego (była kolizja eventu z odczytem nowego W4).

Włączone podsypki rozjazdów krzyżowych — mają być usunięte z terenu E3D.

Paczka drawinowo-170408.7z

Wstawione perony dostarczone przez kolegę @youBy. Póki co perony nieco kolidują ze ścianami lasów oraz drzewami. Wskaźniki W4 przypisane do torów. Jest to przygotowanie pod kątem uruchomienia ruchu EZT.

Włodowice: dodane kozły na zachodniej głowicy.

Regulacja odległości punktu 1 toru od sygnalizatora tak, aby była ona w przedziale od 1m do 15m (pod kątem wstawiania składów). Wykonana w ograniczonym zakresie, ponieważ praktyczny sens ma to raczej tylko w przypadku semaforów wyjazdowych, Tm oraz W4. Regulacja ta będzie kontynuowana w jednostkowych przypadkach.

Paczka drawinowo-170321.7z

Włodowice: usunięty tor pomiędzy rozjazdami 28 i 29, zamiast tego rozjazdy te stanowią ochronę głównej linii (prowadzą na kozły).

W związku z utknięciem składu przed nieprawidłowo ułożonym rozjazdem krzyżowym 5 we Włodowicach, rozpoczęte zostało uruchamianie przebiegów na wschodniej głowicy. Wcześniej przebiegi rezerwujące rozjazdy były uruchomione jedynie na zachodniej głowicy, a dla wschodniej działały dotychczasowe algorytmy. Po zakończeniu tej operacji stacja Włodowice jest w pełni przestawiona na nowy system sterowania ruchem.

Paczka drawinowo-170320.7z

Włodowice: korekty sieci trakcyjnej, przestawione Tm, poszerzone podsypki torów (w związku z użyciem podsypek rozjazdów z profilu 2-5-13), usunięte ograniczenia z torów.

Paczka drawinowo-170319.7z

Finalny (albo prawie) stan torów zachodniej głowicy we Włodowicach. Zgrubnie dostosowana sieć trakcyjna.

Poprawione zwalnianie rezerwacji rozjazdów w Lachach dla pociągów jadących od semafora K (miało niepotrzebny warunek, przez który nie działało).

Dołączony zestaw podsypek rozjazdów 1:18.5 dla profilu 2-5-13.

Paczka drawinowo-170318.7z

Przygotowany nowy układ rozjazdów dla zachodniej głowicy Włodowic. Po zmianie ruch na północnej linii odbywać się będzie na S2 (zmiana toru z ograniczeniem do 100km/h, a na południowej linii — 60km/h). Zmiana wymaga jeszcze dostosowania sieci trakcyjnej oraz sygnalizacji.

Poprawiona izolacja torów we Włodowicach (nie obejmowała wszystkich odcinków). Przygotowany skrypt sterujący dla Włodowic w związku ze zdarzającymi się kolizjami na zachodniej głowicy. Kolizje te częściowo były również związane z nieprawidłowym układem torowym (sprowadzenie każdej linii dwutorowej do jednego toru).

 • W zasadzie wersja robocza, ponieważ korekta zachodniej głowicy we Włodowicach nie została jeszcze zakończona, a jeszcze musi być poprawiona tam sieć trakcyjna.

Paczka drawinowo-170312.7z

Zmiana nazewnictwa torów przy sygnalizatorach.

Poprawiona izolacja w Lachach (nie obejmowała wszystkich odcinków torów).

Poprawka zwalniania rozjazdów w Lachach dla semaforów J oraz K (mogły psuć równoczesny wjazd od semafora B).

Paczka drawinowo-170311.7z

Zmiana konstrukcji rozjazdów krzyżowych (zamiana zwrotnic w parach a/b i c/d, w zwrotnicach b i d tor odchylony jako pierwszy). Ewentualnie pozostaje przeliczenie krzyżowych do szablonu x33230 i odwrócenie niektórych tak, żeby a/b było od mniejszego kilometrażu.

Wersja nocna sterowania dostosowana do dziennej.

Paczka drawinowo-170310.7z

Semafory i rozjazdy podg. Grabówek PZS włączone w nazewnictwo stacji Grabówek (ujednolicenie na potrzeby sterowania).

Posterunek Grabówek Lachy został przerobiony na nowe sterowanie ze względu na przekładanie rozjazdu pod składem, puszczanie nieodpowiednim torem oraz kolizje. Skrót zmieniony z GrL na Lch gwoli większej czytelności. Sterowanie jest dostosowane do potrzeb dotychczasowego ruchu — nie są obsługiwane wszystkie możliwe przebiegi (w szczególności wyjazdy na górne tory ani jazdy torem lewym). Rozpoznawanie pociągów wykonywane nadal wg kolejności zamiast wg rozkładów.

Zaizolowane pozostałe tory we Włodowicach. Jedynie nie są osobno zaizolowane tory za semaforami wjazdowymi, co nie jest konieczne wobec braku manewrów do W5.

Rozpoczęte izolowanie głowic w Grabówku. Jest konieczne ze względu na zdarzające się tam kolizje. Rozpoczęta wymiana semaforów wewnątrz stacji na Tm (z usunięciem rezonatorów SHP).

Paczka drawinowo-170308.7z

Usunięty stukot na torach dodatkowych kilku stacji.

Trójkąty rozjazdu krzyżowego w Mizerowie wymienione na INC.

Włodowice: dokończona izolacja półgowic — cztery od strony wschodniej i dwie od zachodniej. Przydałoby się sensowniej ułożyć głowicę zachodnią, aby przelot z którejś linii odbywał się bez jazdy na bok po rozjazdach (co przełoży się też na zmiany w semaforach). Usunięte zbędne ograniczenia do 100km/h z niektórych torów.

Zmodyfikowany wjazd trzeciego towarowego do Włodowic — jeśli przed jego wjazdem IC (EP09) minie Lachy, to będzie czekał, inaczej pojedzie przodem.

Wstawione eventy zliczające pojazdy dla blokad liniowych. Ze względu na użycie SBL nie są one konieczne, ale mogą być ewentualnie przydatne w sytuacji zmiany kierunku świecenia SBL. Oprócz zliczania pojazdów komórki pamięci będą przechowywać również kierunek ustawienia SBL.

Paczka drawinowo-170306.7z

Wstawione izolacje _It1 pod kątem konsultacji numeracji torów. W niektórych miejscach również zaizolowane inne tory oraz półgłowice.

Przeliczona niweleta linii towarowej od Włodowic. Błędy ustawienia słupków są rzędu 20m, słupki na razie nie będą przemieszczane (nie jest to krytyczne póki sceneria nie jest przedłużona). Kilometraż od podg. Ostrownia naliczony na północ, przez stację Lubniew.

Paczka drawinowo-170305.7z

Usunięty stukot z linii towarowej.

Zmieniony kilometraż linii towarowej — zaczynać się ma we Włodowicach. Pierwsze podejście wykazało, że słupki stoją w złych odległościach i podmiana cyfr nie będzie wystarczająca. Ma to związek z ustaleniem numeracji (parzystości) rozkładów.

Poprawiony przejazd EP09 przez Grabówek. Rozjazdy 1 i 2 mogły zostawać w położeniu na bok, przez co EP09 stawało pod semaforem F1 zamiast jechać przy F2.

Zmienione nazwy odcinków torów, na które wstawiane są składy — użyte są nazwy odpowiednich semaforów bądź W4. Jest to pierwszy krok do zmiany nazw wszystkich odcinków, przy których są sygnalizatory.

Paczka drawinowo-170304.7z

Grabówek: usunięta jedna z dotychczasowych zależności, która powodowała korkowanie się składów.

Włodowice Zachodnie: dodany kolejny stopień buforowania nazw rozkładów nadjeżdżających składów — jednostopniowy mechanizm buforowania nie sprawdził się, gdy próbowały wjechać trzy jednym ciągiem.

Usunięty stukot z głównych torów (stukot trzeba jeszcze usunąć z wielu innych torów, ale wymaga to większej staranności niż szybkie zaznaczenie głównych torów).

Podsypki krzyżowych wstawione jako INC (dla profilu 2-5-13).

Paczka drawinowo-170303.7z

Włodowice: obsługa składów towarowych oparta o zajętość toru stacyjnego Wlo_It4 — nie pozwoli wpuścić na stację innego pociągu, jeśli tor jest zajęty.

Włodowice Zachodnie: dodane rozpoznawanie składu po rozkładzie. Ponieważ składy rozjeżdżają się na różne tory stacji, rozpoznana nazwa rozkładu jest wpisywana do komórki półgłowicy WdZ_Ig11. Gdy obsługiwany skład zjedzie z głowicy, może być obsłużony następny.

EP09 przejeżdża scenerię w obie strony. W poprzedniej paczce składy towarowe utykały we Włodowicach, przez co EP09 po odczepieniu wagonów na końcu rozkładu zjeżdżała luzem do Włodowic Towarowych.

 • Wprowadzane zmiany nie realizują w pełni postulatów zaproponowanego sterowania ruchem, jest to raczej wersja minimalistyczna, łącząca nowe i dotychczasowe rozwiązania. Izolacja torów jest zrobiona tylko na potrzeby usprawnienia istniejącego ruchu. Izolację można będzie uzupełnić w przyszłości, jednak bez zmian w ruchu składów może to nie dać zauważalnych efektów.

Paczka drawinowo-170302.7z

W Grabówku nazwy semaforów C, D, E, F zamienione odpowiednio na C6, C4, C2, C1, ponieważ istniały również semafory F1 i F2, a wobec tego nie może być semafor F bez numeru toru. Tabliczki będą poprawione w kolejnej paczce.

Ustalenie nazw skrótowych posterunków: Drw, Gra, GrL, GrZ, Mi, SkD, SkG, Wlo, WdT, WdZ (jeszcze kilka zostało). Zmiana nazewnictwa rozjazdów oraz sygnalizatorów.

Odwrócenie niektórych (około 280) odcinków z odczytami sygnalizatorów tak, aby odczyt był na Event2. Umożliwia wstawianie taboru na tor o nazwie sygnalizatora.

Paczka drawinowo-170224.7z

Podział odcinków torów pomiędzy Tm. Umożliwi wstawianie taboru przed Tm poprzez podanie nazwy toru identycznej z nazwą Tm.

Odczyty semaforów (głównie SBL we wschodniej części) przestawione na odcinki torów bliższe tym semaforom. Wymagane jest to do dalszych modyfikacji tych odcinków (odwracanie i zmiana nazwy na identyczną z semaforem).

Paczka drawinowo-170221.7z

Porządkowanie pliku z torami:

 • Usunięcie spacji na początkach i na końcach linii.
 • Usunięcie zbędnych zer z liczb (zmiana 0.0 na 0).
 • Usunięcie pustych linii pozostałych po wydzieleniu trójkątów.
 • Rezygnacja z ograniczenia widoczności torów do 800m (to i tak nie działa w ten sposób).
 • Zmiana nazw torów z przypisanymi niejawnie eventami (żeby się odróżniały).
 • Usunięcie wielokrotnych odczytów semaforów.
 • Usunięcie odczytów tarcz ostrzegawczych (nie są używane).
 • Naprawienie odczytów SBL dla jazd torem lewym w zachodniej części.
 • Naprawienie odczytów SHP, aby nie wskazywały na odległe rezonatory.
 • Przypisanie do torów sygnalizatorów, które dotychczas nie były odczytywane.

Zmiany w Rainsted

Pokazywanie odczytu sygnałów

Podgląd scenerii w Rainsted został rozbudowany o pokazywanie odczytu sygnału również od strony toru. Dotychczas zakładana była prawidłowość scenerii w tym zakresie i odczyt pokazywany był wyłącznie od strony sygnału, rysując kreskę tylko do jednego toru. Nie dawało to pełnej informacji w przypadku błędnego umieszczenia odczytów w wielu torach.

Edycja torów w formularzach

Dawno temu została zaczęta edycja wpisów poprzez automatycznie generowane formularze. Jednak wobec istniejących problemów głównie o charakterze geometrycznym, prace zostały skupione na edytorach 2D. Obecnie ręczna edycja wpisów może być przydatna do poprawiania własności typu odczyty sygnałów czy odcinki izolowane, aby ograniczyć równoległe wykorzystanie edytora tekstowego.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany w 2016Zmiany w 2015
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Realistyczny układ torów
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmiany
Suwałki Realistyczny układ torów
Szczecin Realistyczny układ torów
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Unifikacja klonówOdcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016