Sceneria/Kaliska/LK146

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Linia kolejowa 146 znajduje się pomiędzy Częstochową a Zduńską Wolą.

Jej odwzorowanie do Symulatora "MaSzyna" zostało stworzone w ramach scenerii "Kaliska". Podczas prac nad urealnieniem Linii 61 zostały odwzorowane tory stacji Częstochowa Osobowa, a ze scenerii "Kaliska" dołączony został wyjazd z Częstochowy na północ (obecnie jako Wyczerpy).

W 2019 roku sceneria "Kaliska" została obrócona o 180° w osi pionowej, aby lepiej dopasować do kierunków świata, po czym w 2021 roku cześć południowa została przeliczona tak, aby Częstochowa znalazła się w bardziej odpowiednim miejscu. Przy okazji, do osobnych plików zostały wydzielone obiekty linii 146 (tzn. jej środkowej części).

W ramach dalszych prac nad algorytmami przeliczającymi pozycje obiektów, pod koniec 2022 roku dostępne tory zostały przeliczone do położenia widocznego na ortofotomapach. Jednak proces ten doprowadził do zaburzeń w sieci trakcyjnej, co w następnej kolejności będzie wymagało dokonania poprawek. Istotną kwestią jest też dodanie profilu pionowego, ponieważ linia ma przewyższenie około 50m.

W związku z tym, że algorytmy przeliczające pozycje obiektów nie wniosą już dodatkowej jakości, odcinek jest planowany do ulepszenia w osobnym procesie, niezależnie od dalszych prac nad scenerią "Kaliska".

Planowane prace

 • Korekta torów po przeliczeniu (jeden z łuków musiał być przeliczony w sposób daleki od doskonałości).
 • Dodanie krzywych przejściowych.
 • Naliczenie kilometrażu, dodanie słupków hektometrowych.
 • Dodanie profilu pionowego i łuków pionowych.
 • Dodanie podtorza wszytego w teren NMT-100.
 • Dodanie ścian lasów.
 • Korekta mocowań sieci trakcyjnej (wcześniej sortowanie przęseł).
 • Poprawki nazewnictwa rozjazdów oraz semaforów.
 • Dodanie odcinków izolowanych na stacjach.
 • Grupowanie odcinków izolowanych rozjazdów i utworzenie skryptów sterujących.
 • Wydzielenie napędów rozjazdów.
 • Korekta położenia głowic i torów stacyjnych.
 • Korekta przejazdów.
 • Podział na komórki (CYK i BIP).

Lista zmian

Paczka linia61-f2307.7z

 • Paczka jest nakładką na paczkę linia61-f2305.7z.

Uruchomiony przejazd pociągu 54503 (Hel – Katowice, 2003 rok) na odcinku od Białej Pajęczańskiej do Częstochowy Osobowej w misji "linia61_osobowy1". Skorygowane wektory kontrolne w niektórych odcinkach torów. Poprawione zawieszenie sieci trakcyjnej w celu zapewnienia przejezdności.

Zmiana profili podsypki na 2-5-13.

2022-12-16

Przeliczenie z dopasowaniem torów do map – Wariant G Etapu 3. Po drobnych poprawkach tory są przejezdne, ale stan sieci trakcyjnej pozostawia wiele do życzenia (i nie da się tego naprawić automatem przeliczającym). Dla większej wygody, wszystkie obiekty zostały umieszczone w jednym pliku (lk146_tory.scm, archiwum kaliska3g-220417.7z).

 • Plik lk146_tory.scm został dołączony do paczki linia61-f2305.7z jako baza do użycia w misji "linia61_osobowy1", gdzie pociąg pospieszny ma zaczynać jazdę w Białej Pajęczańskiej, zamiast czekać w Częstochowie Osobowej.

2022-12-12

Nieznaczna korekta kątów obrotu, wynikająca z lepszego dopasowania linii kierunkowych w ramach Etapu 3. Po drobnych poprawkach odcinek jest przejezdny.

2021-09-24

Wydzielone pliki z przeliczonymi obiektami w ramach Wariantu F Etapu 2. Po poprawieniu drobnych błędów (wektory kontrolne) odcinek jest przejezdny (da się dojechać ze Zduńskiej Woli do Częstochowy).


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować