Sceneria/Kaliska/Wyczerpy

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jest to odcinek linii kolejowej 1 na północ od Częstochowy Osobowej, odgałęzia się tu linia kolejowa 146, łącząca Częstochowę ze Zduńską Wolą.

Jej odwzorowanie do Symulatora "MaSzyna" zostało stworzone w ramach scenerii "Kaliska". Podczas prac nad urealnieniem Linii 61 zostały odwzorowane tory stacji Częstochowa Osobowa, a ze scenerii "Kaliska" dołączony został wyjazd z Częstochowy na północ. Tory zostały przekształcone funkcją skalowania w Rainsted.

Lista zmian

W przygotowaniu

Grupowanie odcinków izolowanych rozjazdów i utworzenie skryptów sterujących.

Paczka linia61-f2312.7z

 • Paczka jest nakładką na paczki linia61-f2305.7z i linia61-f2307.7z, zawiera tylko zmienione pliki.

Dodane obiekty zieleni (autor: ESK8).

Paczka linia61-f2307.7z

 • Paczka jest nakładką na paczkę linia61-f2305.7z i zastępuje usuniętą paczkę linia61-f2306.7z z powodu innego nazewnictwa plików z bryłami CityGML (dodane przedrostki komórki, której współrzędne są używane jako środek).

Wyczerpy (385, 58h39m0s): poprawiona przejezdność sieci trakcyjnej w kierunku Zduńskiej Woli.

Zaczęty skrypt sterujący dla podg. Wyczerpy.

Poprawka zawieszenia sieci trakcyjnej nad torem 2 na odcinku Rudniki – Wyczerpy.

Paczka linia61-f2306.7z (usunięta)

 • Paczka jest nakładką na paczkę linia61-f2305.7z i zawiera jedynie zmiany w komórce WYQ (Wyczerpy). Usunięta ze względu na zmianę koncepcji nazewnictwa plików z bryłami CityGML.

Wyczerpy (376: 58h9m51s): wstępna korekta mocowań sieci trakcyjnej.

Wyczerpy (366: 57h2m7s): dodane krzywe przejściowe, uzupełnione tekstury słupów, zakończenie łatania terenu.

Wyczerpy (329: 49h35m16s): poprawki nazewnictwa rozjazdów oraz semaforów, dodanie odcinków izolowanych na stacjach.

Wyczerpy (302: 41h19m27s): doczytane drogi z UMP wraz z przeliczeniem ich wysokości do punktów wysokościowych.

Wyczerpy (287: 37h35m29s): duże uzupełnienie trójkątów terenu, dodane szycia terenu z profilami poprzecznymi podtorza.

Wyczerpy (261: 21h13m48s): w ramach testów obsługi bramek w edytorze RSF zostały skorygowane pozycje zawieszenia sieci trakcyjnej.

Paczka linia61-f2305.7z

 • Paczka zbiorcza z poprawkami. Testowana z MaSzyna 23.04. Nie wymaga wypakowania wcześniejszych paczek.

Paczka linia61-220321.7z

Wyczerpy (255): dodane profile poprzeczne przy załomach profilu pionowego, częściowe uzupełnienie dziur w terenie.

Paczka linia61-f2202.7z

Wyczerpy (228): ustalone punkty łączenia torów pomiędzy komórkami WYQ oraz CZE. Cztery odcinki torów oraz cztery słupy przeniesione z pliku lk1/wy_i2011.scm do linia61/czestochowa.scm wraz z przeliczeniem środka. Punkty brzegowe komórki są obecnie zapisywane przez Rainsted do pliku tekstowego CSV (T – tory, S – sieć trakcyjna).

T,PUWG1992,50903290,37.3,509581.6833,329000,251.7041,0,wy_n188*
T,PUWG1992,50903290,37.3,509588.2902,329000,251.6971,0,wy_n198*
S,PUWG1992,50903280,37.3,509567.9193,328981.3627,257.0641,0,tr/void-3D.inc
S,PUWG1992,50903280,217.3,509562.2159,328988.2366,257.0793,0,tr/void-3K.inc

Wyczerpy (218): poprawione mapowanie przekrojów poprzecznych na powtarzanie tekstury co 5m. Przy okazji rowy zostały wyeksportowane ze zmienionym wyliczeniem wektorów normalnych.

Paczka linia61-211020.7z

Wyczerpy (217): wstępnie wygenerowane profile poprzeczne podtorza dla LK1 (w związku z uruchomieniem funkcji wyznaczania wysokości na podstawie punktów nie było potrzeby dodawania setek trójkątów w tym celu). Nadal pozostaje dziura w profilach na łączeniu z Częstochową — trzeba by to uzupełnić po stronie Częstochowy. Przy okazji zmienione mapowanie terenu na powtarzanie tekstury trawy co 5m zamiast co 25m.

Wyczerpy (213 — RSF.Wyczerpy_213.7z): poprawione nazewnictwo semaforów i rozjazdów stacji Rząsawa na zgodne ze schematem. Dodane przedrostki do nazw wskaźników.

Wyczerpy: poprawiony odcinek na północ od stacji Rząsawa w celu złączenia z torami scenerii "Kaliska" w ramach jej obrócenia w Etapie 2 (Wariant E). Przetestowana przejezdność torem prawym od Dionizowa (okolice Zduńskiej Woli).

Wyczerpy: uporządkowana kwestia pozycjonowania rezonatorów. Rezonatory w RSF są wstawiane na wysokości główki szyny (niwelety), a eksportowane z kodem eksportu NXYZADRT, przez co wykonywane jest przeliczenie punktu wstawienia tak, aby uwzględniane były pochylenie i przechyłka. Przesunięcie w pionie jest realizowane wzdłuż wektora pionowego do powierzchni toru w miejscu wstawienia rezonatora.

Paczka linia61-210705.7z

W misji "linia61_towarowy2" dodany rozkład 16105 dla pociągu jadącego od Częstochowy Osobowej. W ramach uruchomienia go jako dodatkową misję dołączone zostały komórki Częstochowy Osobowej i Wyczerpów, aby start TLK 16105 mógł być z Rudnik (mijane około 15:09, wyjazd z Częstochowy Osobowej 15:22).

Wyczerpy: obiekty z SCM zostały wyeksportowane do RSF. Dodany został profil pionowy i rozpoczęte jest wstawienie terenu z NMT-100 z poziomu RSF. Częściowo skorygowane jest ułożenie torów. Dopracowanie tej komórki ma obecnie niższy priorytet i będzie realizowane w razie potrzeby oraz raczej w ramach testów edytora RSF. Do zrobienia pozostają:

 • doklejenie torów do linii kierunkowych — regulacja rozstawu torów (zrobione w 2023-06),
 • korekty rozjazdów do typowych szablonów (zrobione w 2023-06),
 • dodanie przechyłek i krzywych przejściowych (zrobione w 2023-06),
 • dopracowanie połączenia komórek Wyczerpy (WYQ) i Częstochowa (CZE) — zmiana rozstawu torów i korekta profili pionowych w obu (zrobione w 2021-11),
 • korekty położenia słupów sieci trakcyjnej (większość słupów pozostała w pierwotnym ułożeniu),
 • korekty sygnalizacji na podstawie filmów i WOS z określonego czasu (przed remontem, tzn. zanim wstawiono dwa dodatkowe rozjazdy w Wyczerpach),
 • uzupełnienie sieci trakcyjnej na torze 1 linii 146 (zrobione w 2023-06),
 • dostosowanie torów do układu stacji Rudniki (zrobione w 2023-06),
 • dodanie bocznic stacji Rudniki,
 • korekta ułożenia torów w kierunku Radomska (zrobione w 2023-06),
 • dodanie i wyliczenie brakujących profili poprzecznych podtorza (zrobione w 2021-10),
 • poprawa estetyki przejazdów,
 • poprawa estetyki peronów,
 • uzupełnienie dziur w terenie (zrobione w 2023-06),
 • dodanie zieleni (drzewa i ściany lasów),
 • wygenerowanie brył CityGML (zrobione w 2023-06).

Współrzędne obiektów z pliku wyczerpy.scm zostały przeliczone do nowego środka (//$g PUWG1992 513 333) i zapisane w pliku lk1/wy_i2011.scm. Plik ten z odpowiednim przesunięciem jest dołączony do misji "linia61_tlk-1". Celem tej zmiany jest ulepszenie ułożenia torów edytorem RSF — odcinek został wybrany jako poligon doświadczalny, mniejszy i łatwiejszy do przetestowania w porównaniu do linii 181 czy 139. Współrzędne obiektów zostały nieznacznie skorygowane, aby pokrywały się z zaokrągleniami eksportowanymi z RSF. Naprawione są drobne błędy, które ujawniły się przy konwersji SCM -> RSF -> SCM. Dalszym celem jest ulepszenie eksportowania z użyciem kodów eksportu oraz dopracowanie obsługi sieci trakcyjnej (słupy o różnej skrajni, sekcjonowanie zasilania).

Część obiektów z pliku wyczerpy.scm została przeniesiona do pliku częstochowa.scm. Układ torowy Blachowni został przesunięty i obrócony, aby wpasować jako prowizoryczną stację Rudniki. Stacja ta pozwoli sensowniej obsługiwać pociągi wjeżdżające do Częstochowy od północy. Dalsze prace nad stacją Rudniki będą kontynuowane z poziomu edytora RSF. W misji "linia61_tlk-1" pociąg 16113 został przestawiony na stację Rudniki.

2020-07-31

Wyczerpy: wyzerowane wektory kontrolne prostych odcinków torów (przed przeniesieniem do RSF).

2017-01-14

W pliku wyczerpy.scm wymienione rozjazdy na te z profilu 2-5-13. Dodany też brakujący rozjazd, który jakoś wypadł przy przekształceniach.

2017-01-02

Pewna liczba obiektów sieci trakcyjnej przeniesiona z pliku wyczerpy.scm do czestochowa.scm. Dzięki temu Częstochowa Osobowa będzie mieć więcej sieci trakcyjnej również w przypadku niedołączenia dalszych torów od północnej strony.

2016-11-25

Poprawki sieci trakcyjnej na łączeniu komórki "Wyczerpy" z Częstochową Osobową. Usunięty stukot na torach w komórce "Wyczerpy". Misja "linia61_pospieszny1" (TLK 61106 relacji Wrocław – Warszawa z 2011) przedłużona do Wyczerpów (wcześniej koniec jazdy był w Częstochowie Osobowej).

2016-11-22

Testowo dodany fragment scenerii "Kaliska" z posterunkiem odgałęźnym Wyczerpy (brakuje terenu). Przeniesiony tam początek misji "linia61-tlk-1", w której pociąg TLK wg rozkładu 16113 (Warszawa – Wrocław) z maja 2011 roku manewruje w Lublińcu w celu wyjazdu na Kędzierzyn-Koźle.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować