Sceneria/Linia 61/Zmiany/2015

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zmiany dokonane w scenerii "Linia 61" w 2015 roku obejmowały unifikację kilkunastu klonów, połączenie dotychczas osobnych scenerii w Lublińcu, skrócenie stacji Lisów oraz Lubliniec i ustawienie profilu pionowego pomiędzy nimi. Ponadto na całej scenerii ustandaryzowane zostało nazewnictwo rozjazdów i sygnalizatorów. Głowice wielu stacji zostały doprowadzone do zgodności z ortofotomapami. Prędkości zostały ustawione wg Wykazu Ograniczeń Stałych z 2011 roku (przed remontem pod Pendolino oraz przed pogorszeniem prędkości w grudniu 2011).

Wróć do listy zmian.

2015-12

2015-12-31

Poprawiona bryła dworca Częstochowa Osobowa — dodane kolumny.

Poprzesuwane i dodane tarcze manewrowe na wschodniej głowicy Stradomia.

Misja pośpiesznego z Ozimka jest kończona w Stradomiu — "BOLKO" dalej jechał na Kucelinkę i Koniecpol, omijając Częstochowę Osobową.

Misja "linia61_pospieszny1" otrzymała rozkład pociągu TLK 61106 (Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia) i w odróżnieniu od misji "l61+l144_pospieszny" jedzie przez Częstochowę Osobową.

2015-12-30

Rozpoczęte zostały prace nad modelem budynku dworca Częstochowy Osobowej. Na razie bryła nie ma tekstury. Liczymy na to, że ktoś będzie chętny dostarczyć zdjęcia i wymiary.

Kolejne przypisane semafory w misji "spalinowy" — z małym nagięciem zasad ruchu udało się dojechać do końca scenariusza.

Ułożone wstępnie drogi wokół dworca Częstochowa Osobowa.

2015-12-27

Ukresy dla wschodniej głowicy Stradomia. Po uzupełnieniu brakujących rozjazdów w pliku RSF okazało się, że trzeba nieznacznie skorygować rozstawy torów. Ukresy są więc wyliczone dla kompletu rozjazdów oraz poprawionego rozstawu torów.

Wschodnie W4 w Pawonkowie przestawione przed semafory. Pociąg osobowy musi stanąć przed semaforem, nawet jeśli peron jest dłuższy, a semafor pokazuje wolną drogę.

Uzupełnione rozjazdy we wschodniej głowicy Stradomia. Skorygowane rozstawy torów.

Wydana w październiku misja "spalinowy", oparta na poprzednim układzie scenerii, została obrócona i przesunięta do nowego układu. Ponieważ tory są osobne, inne nazwy torów i rozjazdów nie robią zamieszania, natomiast problem jest z nowym nazewnictwem semaforów (które zostało ujednolicone ze schematami stacji) oraz torami w Lublińcu (semafory są w pliku razem z torami). Tymczasowo semafory z Lublińca zostały doklejone do pliku z torami. Powinna być przejezdna przynajmniej do manewrów w Pludrach, do dalszego jej przebiegu mogą być niezbędne poprawki w przypisaniu semaforów.

2015-12-26

Rozjazdy 14 i 19 w Stradomiu wpięte we właściwe miejsca głowicy, dodany rozjazd 20, uporządkowane przylegające tarcze manewrowe. Misje "towarowy1" i "towarowy2" wykonujące tam manewry zostały dostosowane do tych zmian i przetestowane.

Dodany wyjazd z toru 2 w Stradomiu do Częstochowy Osobowej. Zmodyfikowane misje "towarowy1", "towarowy2" oraz "pośpieszny1".

  • Wschodnia głowica w Stradomiu pozwala już prowadzić ruch pomiędzy Częstochową Osobową a wszystkimi torami Stradomia, mimo że nadal nie jest kompletna (brakuje rozjazdów 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, a rozwieszenie sieci trakcyjnej jest prowizoryczne). Dalsze prace nad tą głowicą będą miały mniejszy priorytet.

2015-12-25

Ciąg dalszy poprawek torów oraz słupów w Stradomiu — przywrócona przejezdność misji "towarowy1" (były źle ułożone druty nad torem wykorzystywanym do manewrów). Również poprawione słupki hektometrowe.

2015-12-24

Aby poprawić skrajnię przy peronie wyspowym w Stradomiu, tory parzyste zostały przesunięte ok. 30cm na południe. Sieć trakcyjna nie została przesunięta, jednak nie widać w niej bardzo poważnych błędów, a misja "linia61_towarowy2" (zaczynająca się manewrami w Stradomiu po torach parzystych) jest przejezdna.

Wschodnia głowica Stradomia została obrócona wraz z terenem i wiaduktem. Dziury w terenie zostały załatane. Dodany został też rozjazd nr 2, pozwalający wyjechać przez rozjazdy krzyżowe do Częstochowy Osobowej. Tory zostały doprowadzone do stanu zadowalającego (nadal brakuje niektórych rozjazdów, ale dodać będzie można je później; do sprawdzenia i wymiany są tekstury podsypek oraz napędy rozjazdów). Wymagane są jeszcze dalsze poprawki w sieci trakcyjnej, tymczasowo jest połatana prowizorycznie, aby misje "regio" oraz "towarowy2" były przejezdne bez łamania pantografu. Pozostałe obiekty (słupki hektometrowe, tarcze manewrowe, ukresy) również będą sukcesywnie porządkowane.

2015-12-20

Peron wyspowy w Stradomiu został wymieniony z trójkątów na drogę (o szerokości 11.8m ze zwężeniem do 1.4m od strony wschodniej) oraz obniżony o 0.678m (do wysokości 30cm ponad główkę szyny — aktualna wysokość powierzchni to 267.707m). Wszystkie obiekty na peronie zostały odpowiednio obniżone. Peron północny został skrócony.

Tor 1 w Stradomiu został dosunięty do zwężającego się peronu. Wg ortofotomapy rozstaw torów przy peronie wyspowym to 15m (tory 1 i 2), a póki co w scenerii jest mniej, w związku z tym peron wchodzi w skrajnię. Rozstaw torów zostanie powiększony później.

  • Prace powyższe mają na celu wprowadzenie poprawek we wschodniej głowicy, żeby wszystkie tory Stradomia miały połączenie z Częstochową Osobową. Przesunięcie toru 3 (środkowy pomiędzy peronami) do położenia równoległego do toru 1 przy zwężającym się peronie umożliwi w następnej kolejności obrócenie wschodniej głowicy o kąt 3.284° (razem z siecią trakcyjną i terenem), dzięki czemu będzie miejsce na dodatkowe rozjazdy, zwiększające funkcjonalność głowicy.

Poprawiona podsypka rozjazdu 2-5-13/r34000_r.inc — brak spacji psuł wyświetlanie podsypki.

2015-12-19

Zostały wymienione wszystkie podsypki krzyżowych 34m, które były w scenerii jako trójkąty. Okazało się, że istnieje kilka wersji tych podsypek, różniących się liczbą trójkątów, a także wielkością. W szczególności większe podsypki znajdowały się w Herbach Nowych. Rozjazd krzyżowy od strony południowej został wymieniony tam na 33.23m, natomiast od strony północnej przy sześciu rozjazdach krzyżowych zrobiły się kilkumetrowe dziury w podsypce. Ponieważ w żadnej misji nie dojeżdża się do północnej części Herbów Nowych, a stacja i tak wymaga przesunięcia na południe, naprawienie dziur w podsypkach ma obecnie niski priorytet i będzie realizowane później. Docelowo wszystkie podsypki krzyżowych mają być wymienione na wersję 33.23m, podsypki 34m są tylko tymczasowo (35 sztuk, do czasu ułożenia torów zgodnie z ortofotomapą).

2015-12-18

W torze 2 pomiędzy Herbami Starymi a Liswartą (od km. 136.0 do 137.0) powinno być ograniczenie do 50km/h. Wpisane w tory, dodane W8 i W9.

Zrobiony plik INC dla podsypek rozjazdów krzyżowych o długości 34m na profil 0.2 0.5 1.3. Obecnie wymienione 13 z 36 podsypek (Stradom, Blachownia, Herby Stare), zrobionych wcześniej trójkątami scenerii (bez INC). Niestety tory w wielu przypadkach ułożone są niedokładnie i po podmianie na model o ściśle określonych wymiarach pozostają kilkucentymetrowe dziury. Niemniej będzie można w drugiej kolejności albo poprzesuwać te tory do właściwych rozmiarów, albo może od razu wymienić krzyżowe na wymiarowe 33.23m.

Dodane ukresy w obecnie dostępnych torach Częstochowy Osobowej.

2015-12-15

Poprawiony typ semaforów L101..L107 w Stradomiu (powinny mieć dwa światła pomarańczowe). Misja "linia61_osobowy2" utykała pod L101 z powodu niemożności wyświetlenia S13. Teraz dojeżdża do Częstochowy Osobowej.

Poprawione rozkłady 5514 i 46035, aby skrajną stacją była "Częstochowa_Osobowa", co umożliwia zatrzymanie na W4. Misja "linia61_osobowy3" kończy się w Częstochowie Osobowej.

Wymienione tekstury podsypek w Kochanowicach, ponieważ czerwone i zielone odcienie za bardzo kontrastowały ze sobą.

Poprawiona krzywa przejściowa w Lublińcu na łuku do Pawonkowa. Błąd powstał poprzez podzielenie krzywej przejściowej na dwa odcinki przy unifikacji z ESTW, po czym jeden z tych odcinków stracił wektory kontrolne (stał się odcinkiem prostym). Obecnie podział został cofnięty i cała krzywa przejściowa jest pojedynczym odcinkiem.

Poprawione podsypki rozjazdów i napędy w Częstochowie Osobowej, dodane studzienki pomiędzy torami.

2015-12-14

W tory Częstochowy Osobowej wstawione minimum semaforów oraz W4, żeby misja "linia61_regio" mogła się tam zaczynać. Tor do Stradomia jest przejezdny. Również misja "linia61_osobowy2" (z Ozimka) została zmodyfikowana tak, że można wyjechać ze Stradomia do Częstochowy Osobowej — po dodaniu wstawiania nowego rozkładu i eventów sterujących ruchem będzie możliwy powrót do Lublińca jako pociąg 5513.

Na łącznicy nr 700 wstawione słupki hektometrowe. Według dostępnych danych łącznica ma długość 2204m.

Dodane dwa perony Częstochowy Osobowej. Łukowane poszerzenia peronów wyświetlają się niezbyt estetycznie, będzie wymagana poprawka w EU07.EXE w tym zakresie (nie było to używane wcześniej).

2015-12-13

Poprawione ułożenie toru komunikacyjnego od Stradomia do lokomotywowni. Tor ten w 2011 roku był zarośnięty i wyglądał na nieużywany. Jego dotychczasowe ułożenie przeszkadzało w ułożeniu zgodnym z mapą łącznicy nr 700 do Częstochowy Osobowej, utrudniając ustawienie słupów na tym odcinku. Na torze tym dodane zostały dodatkowe słupy z siecią trakcyjną.

Usunięte nadmierne ściany lasów w Herbach Starych. Pozostały one po skróceniu szlaku od Blachowni o około 3km.

Przesunięty płot i drzewa przy łącznicy nr 700, od wschodniej strony Stradomia.

Wymienione tory łącznicy nr 700 na bardziej zgodne z mapą (niedokładności ok. 0.5m wynikają albo z łuku koszowego, albo z deformacji zdjęć — przyjęty promień łuku 304.42m). Ustawione słupy z siecią trakcyjną aż do rozjazdów Częstochowy Osobowej, a dalej na jednym z torów. Dzięki temu możliwy będzie wyjazd pociągu ze Stradomia w stronę Częstochowy Osobowej i następnie przyjazd kolejnego z Częstochowy Osobowej. Aby można było sensownie korzystać z Częstochowy Osobowej jako stacji technicznej (czyli bez dopracowanego otoczenia), wymagane jest przebudowanie wschodniej głowicy w Stradomiu.

2015-12-08

Poprawione siatki rozjazdów (w tym krzyżowego) na profil 0.2 0.5 1.3.

Teren przedłużony w Kalinie teraz załączony do paczki.

Poprawiona godzina przejazdu przez Jawornicę dla pociągu 5511 (misja "linia61_regio" ze Stradomia do Lublińca i z powrotem pociągiem 5514).

2015-12-07

Poprawione siatki podsypek rozjazdów na profil 0.2 0.5 1.3.

Uzupełnione rozjazdy w Kalinie. Podłatany teren tam (na razie nie dołączony do paczki).

Poprawione wysięgniki na łuku przed Herbami Starymi.

2015-12-06

Profil 0.2 0.5 1.1 w całości wymieniony na 0.2 0.5 1.3. Pliki rozjazdów 34m przeniesione do podkatalogu 2-5-13, na razie tylko zgrubnie poszerzone, wymagają jeszcze dalszych poprawek.

Podniesione o 20cm w górę studzienki w Lisowie oraz Kochanowicach. Obniżone W11 za Lisowem.

2015-12-05

Oprócz plików bazowych, w których dalsze zmiany nie są już przewidywane, wydzielone do osobnego archiwum zostały pliki terenu (model E3D terenu oraz pliki SCM, z których on powstaje). Zmiany w terenie będą raczej sporadyczne, przynajmniej do czasu rozpoczęcia prac nad profilem pionowym.

Do archiwum dołączone zostały pliki podsypek rozjazdów lewych 2-5-13/l33230_l.inc i 2-5-13/l33230_r.inc, które były pominięte w poprzednim archiwum. Podsypki te są już poszerzone na profil 0.2 0.5 1.3. Do zakończenia operacji poszerzania posypek potrzeba jeszcze poszerzyć rozjazdy 34m oraz znaleźć jakieś rozwiązanie dla rozjazdów krzyżowych, które mają obecnie podsypki z trójkątów terenu.

2015-12-04

Poprawione wpisy kozłów, które zostały przeniesione z podkatalogu 2-5-11 do 2-5-13.

Rezygnacja z użycia podsypek rozjazdów z podkatalogu 2-5-11 na rzecz tych z 2-5-13. Podsypki rozjazdów w 2-5-13 wymagają jeszcze korekcji siatki i na styku z automatyczną podsypką toru mogą być zauważalne dziury. Docelowo wszystkie podsypki o profilu 0.2 0.5 1.1 mają być wymienione na profil 0.2 0.5 1.3, jako bliższy rzeczywistości (a jednocześnie umożliwiający skorzystanie ze starych tekstur podsypek, których środkowe 34% musi być mapowane na 2.435m części poziomej).

Usunięte dwa nieobsługiwane eventy przejazdów z toru w Lublińcu, które przeniosły się z ESTW.

2015-12-02

Po masowym usunięciu komentarzy w dwóch miejscach pozostała błędna składnia torów — w komentarzu miały wpisane dodatkowo informacje.

Zmieniona tekstura szyny w Gnaszynie, na przejściu pomiędzy rozjazdami 4 i 5. Wcześniej na zardzewiałą zostały wymienione tory odchylone rozjazdów 4 i 5, ale z pominięciem odcinka pomiędzy nimi.

2015-11

2015-11-30

Masowe usunięcie komentarzy z informacją o tym, że w misji "regio" dla danego odcinka była podsypka "tpd1". Te podsypki z podkładami drewnianymi raczej nie miały żadnego uzasadnienia stanem rzeczywistym.

10 prawych rozjazdów 2-5-11/r33230.inc wymienione na 2-5-13/r33230eea5_r.inc wraz z poszerzeniem podsypki przylegających torów. Pozostało jeszcze około 20 lewych i krzyżowych w profilu 2-5-11, a także ogrom tych 34m. Rozjazdy w Gnaszynie powinny mieć napęd pędniowy bez zwrotników, tymczasowo jest elektryczny.

Drobna synchronizacja Lublińca z wersją ESTW.

Testowo wymienione na nowe słupy betonowe na szlaku pomiędzy Lublińcem a Pludrami.

Usunięty został zdublowany słup w okolicy Pawonkowa. Jeden z nich miał W13, drugi się podmienił na nowy. Został stary z W13.

2015-10

Na początku października zakończone zostały główne prace w zakresie estetyki (np. nasyp pomiędzy Lisowem a Kochanowicami, kilka brakujących przejazdów, bocznica w Kochanowicach, przeróbki głowic w Gnaszynie i Blachowni, poprawa funkcjonowania rozjazdów krzyżowych).

2015-09

We wrześniu obie głowice Blachownii oraz wschodnia głowica Gnaszyna zostały przerobione do rzeczywistej topologii (z wyjątkiem dodania brakujących torów bocznych). Semafory zostały odpowiednio wymienione. Również zostały dodane brakujące wcześniej semafory za peronami. Z ciekawszych rozwiązań: semafor drogowskazowy D w Blachowni jest uzależniony od semafora C przy jeździe na wprost i podświetla wtedy wskaźnik W20, natomiast przy wyjeździe na tor lewy nie ma kolejnego semafora (w tym przypadku podświetlany jest W24).

2015-08

Dopiero w połowie sierpnia udało się osiągnąć stan, w którym wszystkie klony używały tych samych torów, a misje były znów przejezdne — przy czym nadal pozostało wiele błędów o charakterze estetycznym.

2015-06 i 2015-07

Dalsze prace kontynuowałem od końca maja 2015. Ponieważ czekałem na jeszcze jedną odmianę odcinka Lubliniec – Ozimek, podjąłem próbę wprowadzenia profilu pionowego na odcinku Liswarta – Lubliniec. Wymagało to skrócenia stacji Lisów oraz Lubliniec po około 300m. Później się jeszcze okazało, że stacja Kochanowice ma w scenerii zbyt szerokie perony, a ponadto dorobić trzeba w niej wiele łuków. W sumie przekształcenie odcinka 15km do zgodności z ortofotomapą oraz nałożenie profilu pionowego wraz z korektami większości błędów i opracowaniem pochylanych podsypek rozjazdów zajęło mi ponad 2 miesiące intensywnej pracy. Szczególnie dużo czasu zajęło przesuwanie i obracanie wiaduktu w Lisowie wraz z przygotowaniem przekopu pod tor wyciągowy od zachodniej strony.

2015-02

W lutym 2015 rozpocząłem prace nad połączeniem scenerii. Zacząłem od unifikacji 8 klonów na odcinku Stradom – Lubliniec. Dziewiąty klon był w trakcie przygotowania i z niego wziąłem wskaźniki W4. Zunifikowane tory udało się pociąć i pozszywać w kilku miejscach na tyle, że skrajne stacje (Stradom, Herby Nowe, Lubliniec) dały się dopasować do ortofotomapy. Ujednolicone tory zostały wydane w paczce MaSzyna 15.04.

2014 i wcześniej

Początki scenerii sięgają roku 2006, kiedy powstał odcinek Gnaszyn – Herby Stare. Następnie do 2008 został rozbudowany w kierunku Stradomia oraz Lublińca. Później, w latach 2009 do 2011 — jako osobna sceneria — powstawał odcinek Lubliniec – Fosowskie (i dalej szlak do Ozimka linią 144). Niestety każdy z odcinków miał własny Lubliniec, co uniemożliwiało ich połączenie. Dodatkową trudnością było to, że do końca 2014 roku powstało łącznie 14 klonów, różniących się szczegółami, przy czym każdy z nich miał osobne tory i używały one dwóch zestawów semaforów (o różnych nazwach i współrzędnych).

Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować