Sceneria/Linia 61/Zmiany/2016

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zmiany w plikach scenerii Linia 61 od Stradomia do Ozimka, wykonane w roku 2016. Zobacz też zmiany w 2015 oraz w 2017÷2019.

Spis treści

2016-12

2016-12-31

Skrypt sterujący ruchem dla Lisowa wdrożony w misjach "regio" oraz "towarowy1". Misja "towarowy2" wymaga wyjazdu na szlak zajęty oraz zaawansowanych manewrów, więc dostosowanie skryptu będzie wymagać więcej pracy. Oczywiście obecnie to działa na dużo prostszych rozwiązaniach, jednak ideałem by było wykonywanie ściągania pociągu ze szlaku w warunkach rozkładowego ruchu pociągów osobowych (w zakresie możliwym w sytuacji zablokowania toru). Ewentualnie z opcją oczekiwania na wykonanie ściągania przez lokomotywę innego pociągu.

Poprawione przypisanie semafora w Wyczerpach po odwracaniu odcinków odczytywania zgodnie z wytycznymi.

2016-12-26

Poprawione ściany lasów na północy Herbów Nowych. Przeliczone mapowanie tekstury lasu.

Skrypt sterujący ruchem dla Lisowa wdrożony w misjach "osobowy" oraz "pośpieszny1". Uzupełnione blokady liniowe (AddValues), których nie było wcześniej. Składy dekoracyjne przestawione na stację Lisów (pod semafor Lis_K), aby nie stały na blokadach liniowych, do których trzeba by wpisywać liczbę pojazdów. Jest to przygotowanie do uruchomienia ciągłego ruchu, w którym składy dekoracyjne nie czekają na szlaku na swoją kolej, tylko mają określoną trasę do przejechania, a jednocześnie będą się nadawały do prowadzenia.

Dodane komórki pamięci i eventy blokad liniowych na odcinku Herby – Lubliniec (wygenerowane nowym narzędziem w Rainsted). Dodane wstępne wersje skryptów sterujących ruchem dla Liswarty i Lisowa (wymagają jeszcze wdrożenia w poszczególnych misjach).

Wydłużony peron 1 w Częstochowie Osobowej. Wstawiony wiadukt od północnej strony.

Przebudowana misja "pospieszny1". Pociąg jedzie teraz jako TLK 61108, wyjazd z Lublińca 14:39, w Częstochowie Osobowej 15:19. Dzięki temu jest możliwość uruchomienia dodatkowych pięciu pociągów z rzeczywistymi rozkładami. W Częstochowie będzie możliwość przesiadki na powrotny TLK 16105. Z małą zwłoką tę samą trasę pokonują pociągi 5518 i 5517. Mijają się z kolei z 64042 oraz 46041, które można by prowadzić pomiędzy Częstochową a Ozimkiem. Ponadto jeszcze z 16105 można by się w Fosowskich przesiąść na 61106 i wrócić do Częstochowy.

2016-12-14

W ramach testów ścian lasów w edytorze RSF zostały one dodane na północ od Herbów Nowych. Po dopracowaniu tego typu obiektów ściany lasów będą sukcesywnie uzupełniane w innych miejscach.

Poprawiony teren w północnej części Częstochowy Osobowej. Przygotowane i wszyte profile poprzeczne.

Poprawione pojedyncze wysięgniki w Stradomiu oraz Lublińcu.

 • Ze względu na dokonane zmiany ukształtowania terenu oraz przymiarki do przeliczenia odcinka Lipie Śl. – Pawonków, na bazie tej wersji utworzona została kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1616.7z – 4.03MB). Uwzględniona też została poprawka sieci trakcyjnej na linii 181.

2016-12-08

Teren na północy Herbów Nowych został dociągnięty do granicy kwadratu kilometrowego, tym samym została zlikwidowana dziura w terenie. Po przeciwnej stronie tej granicy profile poprzeczne zostały przeliczone do NMT-100 (dotychczas były wg SRTM, a całość jest eksportowana z RSF do jednego pliku).

Teren wewnątrz łuku w Lublińcu został wymieniony na NMT-100, podobnie jak teren od południowej strony (Droniowiczki). Wewnątrz łuku zostały dodane drogi z UMP-pcPL, przeliczone na poziom terenu korektorem Mariusza1970. Drogi te będą jeszcze wymagały poprawek (regulacja położenia, wysokości, zmiana tekstur).

2016-12-04

Dodana rzeka w Lisowie. Przesunięte trawy, przeliczona wysokość drzew i traw.

Przeskalowany teren na mostkach przed Gnaszynem. Przesunięte trawy, przeliczona ich wysokość. Kanion rzeki wydłużony bardziej na północ, aby znalazł się również pod drogą. Droga przeliczona tak, aby znajdowała się na podobnej wysokości, jak tor.

2016-12-03

Poprawiony teren pod mostkami w Lisowie.

Wstawione barierki przepustów od Stradomia do Lublińca.

2016-12-01

Poprawki sieci trakcyjnej na wschodniej głowicy Stradomia.

Poprawiona sieć trakcyjna w okolicy Wielunia, która rozjechała się po wstawieniu łuku pionowego na łuku w planie.

 • Ze względu na dokonane zmiany ukształtowania terenu na odcinku Liswarta – Lisów oraz przymiarki do przeliczenia odcinka Lipie Śl. – Pawonków, na bazie tej wersji utworzona została kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1614.7z – 3.94MB).

2016-11

2016-11-29

Wymieniony teren na odcinku Liswarta – Lisów na NMT-100, ale z zachowaniem dotychczasowego podtorza. Przeliczone wysokości ścian lasów i innych obiektów. W ramach tej operacji zlikwidowane zostały skarpy przy mostkach. Będzie teraz dużo łatwiej dodać koryto rzeki.

2016-11-28

W obu misjach "pospieszny" z prawdopodobieństwem 1/4 uruchamiał się radiostop w Gnaszynie. Jednak współrzędne dźwięku były nieprawidłowo przeliczone. Poza tym na EU07.EXE z pacza MaSzyna 16.08 radiostop nie działa prawidłowo — nie da się wyluzować pojazdu (przynajmniej EP09) nawet przez wyłączenie radia.

Prowizorycznie poprawione zamykanie przejazdów Lublińca w misjach "pospieszny". Obsługa przejazdów powinna być przeniesiona do sterowania ruchem i być funkcjonalnością scenerii, a nie cechą misji. Problem nadal jest z przejazdem za Blachownią, który jest otwierany przez pociąg jadący z Blachowni do Herbów Starych.

Korekcje bramek na północnej głowicy Częstochowy Osobowej. Słupy pod bramkami zamienione na zwisy. W misji "linia61_pospieszny1" dodany przejazd przez Wyczerpy.

2016-11-25

Poprawki sieci trakcyjnej na łączeniu komórki "Wyczerpy" z Częstochową Osobową. Poprawki sieci na wschodniej głowicy Stradomia. Poprawki sieci na łuku pomiędzy Jawornicą i Lublińcem.

Zmniejszenie opóźnienia manewrów w Lublińcu na misji "linia61_tlk-1". Usunięty stukot na torach w komórce "Wyczerpy". Misja "linia61_pospieszny1" (TLK 61106 relacji Wrocław – Warszawa z 2011) przedłużona do Wyczerpów (wcześniej koniec jazdy był w Częstochowie Osobowej).

2016-11-24

W Lublińcu dodane podziemne tarcze manewrowe, które usprawniają manewry w wykonaniu AI. Przetestowane na misji "linia61-tlk-1", na której AI jest w stanie wykonać samodzielnie oblot składu przed wyjazdem na Droniowiczki.

Zmodyfikowane ściany lasów pomiędzy Liswartą i Lublińcem (ze względu na przejazdy). Trzeba tam jeszcze dostawić drzewa oraz nieco wyrównać teren. Również odsunięta ściana lasu kolidująca z rzeką Liswartą na wschód od Lisowa. Daje to możliwość przebudowy terenu wokół mostków.

2016-11-23

Dla misji "linia61-tlk-1" podanie semafora w Częstochowie Osobowej przestawione na godzinę odjazdu, poprawione podawanie Sz w Stradomiu oraz uruchomione manewry w Lublińcu. Z uwagi na braki Tm w Lublińcu manewry nie mogą być zrealizowane przez AI.

2016-11-22

Testowo dodany fragment scenerii "Kaliska" z posterunkiem odgałęźnym Wyczerpy (brakuje terenu). Przeniesiony tam początek misji "linia61-tlk-1", w której pociąg TLK wg rozkładu 16113 (Warszawa – Wrocław) z maja 2011 roku manewruje w Lublińcu w celu wyjazdu na Kędzierzyn-Koźle. Związane jest to z remontami na linii 144, które miały miejsce w tym czasie. Jednocześnie powstanie osobna misja z pociągiem TLK 26100 (2010 rok) relacji Lublin – Wrocław, który ominie Częstochowę Osobową.

2016-11-15

Zakończona unifikacja klona "spalinowy". Usunięty plik l61+l144_spalinowy_tory.scm, który stał się identyczny z v2_tory.scm. Misja jest przejezdna. Wszystkie misje korzystają obecnie ze wspólnego pliku z torami.

Przeliczone siatki podsypek rozjazdów 1:12 o długości 41.594m w podkatalogu 2-5-13. Skorygowana długość, zlikwidowane konflikty z automatyczną podsypką na torze odchylonym, boki poszerzone o 20cm. Podsypki są używane w Herbach Nowych oraz Jawornicy.

 • Ponieważ nie zgłoszono błędów, na bazie tej wersji utworzona została kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1613.7z – 3.94MB).

2016-11-12

Drobne korekty profilu pionowego (głównie w Lisowie i Herbach Starych) w ramach testów kopiowania odcinków torów pomiędzy edytorem RSF a edytorem SCM (wcześniej były niepotrzebnie zerowane wektory kontrolne na łukach pionowych).

Unifikacja torów misji "spalinowy" na zachód od Lublińca wykonana w 99%. Pliki z torami zostały posortowane wg współrzędnych. Po unifikacji mogą się pojawić drobne błędy. Unifikacja jest pierwszym krokiem przygotowania do przeliczenia odcinka Lubliniec – Ozimek do zgodności z mapami, co jest wymagane do wprowadzenia profilu pionowego.

2016-11-07

Wstawione modele mostów w Lisowie. Model mostu został naprawiony i przeskalowany tak, żeby pasowały wymiary gabarytowe, niemniej nadal jest to model prowizoryczny. Do przebudowy jest cały okoliczny teren, aby powstało koryto rzeki w tym miejscu.

Korekta ułożenia torów tramwajowych w Częstochowie (zajezdnia).

 • W związku z przygotowaniami do przeliczenia odcinka na zachód od Lublińca, na bazie tej wersji utworzona została kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1612.7z – 3.94MB).

2016-11-06

Zamiana słupów na zwisy pod bramkami w Herbach Nowych. Operacja wykonana sprawniej dzięki rozpoczęciu prac nad katalogiem obiektów.

Przeliczona wysokość dróg na poziom terenu (w szczególności w Stradomiu zostały poprzesuwane drogi w planie, ale bez dostosowania wysokości). Przy okazji przeliczona wysokość ostatnio przesuniętych drzew.

Poprawiona wysokość wstawienia pasażerów w Herbach Nowych. Po ostatnim przeliczeniu wysokości zapadli się w peron zrobiony trójkątami, jak również ten na kładce został przeliczony do poziomu gruntu.

2016-10

2016-10-31

Poprawki sieci trakcyjnej w Stradomiu i Lisowie (był problem w "towarowy2").

Poprawione linki do WOS dla linii 61 (w plikach SCN).

Wyregulowane nierówności torów pomiędzy Stradomiem i Gnaszynem.

2016-10-26

Wymieniony płot i dodane bramy przy torach bocznych do podstacji trakcyjnej w Herbach Starych.

W misji "osobowy1" pociąg pośpieszny dostał rozkład z 2003 roku (relacja Szczecin – Katowice) i rozpoczyna obecnie w Częstochowie Osobowej, a od Herbów Starych jedzie w kierunku Kaliny (gdzie kończą się tory). Wybór tej relacji wyniknął z tego, że w 2003 roku był tylko jeden pociąg osobowy z postojem zarówno w Herbach Nowych jak i Herbach Starych (relacji Kępno – Częstochowa). Usunięte zostały dotychczasowe dźwięki odjazdów.

Poprawiona obsługa przejazdów w Gnaszynie (na poziomie skryptu obsługującego rezerwację torów i głowic — otwieranie przejazdów w głowicach przeniesione na zwolnienie zajętości głowicy).

2016-10-24

Poprawiony profil pionowy toru 2 linii 152 od Droniowiczek do Lublińca. Profil nie jest oparty na rzeczywistych danych, jedynie został dopasowany tak, żeby różnice pochyleń na załomach profilu nie przekraczały 6‰. Przy okazji drobne poprawki w sieci trakcyjnej Lublińca.

Poprawki południowych torów bocznych w Herbach Starych. Dodana brama wjazdowa. Tory te wymagają dalszych poprawek, jak również teren i otoczenie.

Na torze do bocznicy złomu w Herbach Starych dodana wykolejnica oraz tarcza zaporowa X.

2016-10-20

Poprawki płotu bocznicy złomu w Herbach. Obecny stan płotu nie jest w pełni zgodny z rzeczywistością, ponieważ jest on ustawiony na płaszczyźnie bocznicy, a powinien być raczej związany z nasypem łącznicy. Skorygowanie tego wymaga większych nakładów pracy, a jest wiele miejsc, których stan jest dużo gorszy (np. teren w Liswarcie, zachodni przejazd w Blachowni). Intencją do ustawienia płotu było dopracowanie łańcuchowania obiektów z obrysem w edytorze RSF — obecnie wstawianie płotów stało się dużo wygodniejsze. Są też przygotowane modele dla najczęściej spotykanych ogrodzeń betonowych o przęsłach 2.05m (2m mają płyty, a 5cm daje słupek).

 • W związku ze zmianami w wielu plikach i dodaniem nowych modeli, utworzona została wersja stabilna (duża paczka linia61-f1611.7z – 3.94MB). Paczka nie zawiera już plików, które zostały umieszczone w paczu MaSzyna 16.08.

2016-10-17

Poprawiony nasyp łącznicy pomiędzy Herbami Starymi a Herbami Nowymi. Teren sąsiadującej bocznicy wypoziomowany na wysokości 281.5, usunięte podsypki torów. Dostosowany teren do profili pionowych bocznicy. Przygotowane modele ogrodzenia betonowego z przęsłem 2.05m oraz bramy.

2016-10-11

Zaczęty skrypt sterujący ruchem dla zachodniej głowicy Stradomia. Na razie bez pętli dla torów, jedynie zajęcie głowicy zamyka przejazdy w stronę Gnaszyna. Przejmuje też wygaszanie semaforów wjazdowych.

Systemowe rozwiązanie zamykania przejazdów w głowicach Gnaszyna i Blachowni. Przejazd jest zamykany w momencie wywołania pętli eventowej półgłowicy. Usunięte otwieranie przejazdu przy peronach w Gnaszynie dla jazdy od Stradomia (i tak do przemyślenia i przerobienia jeszcze).

Systemowe rozwiązanie zamykania przejazdów pomiędzy Gnaszynem a Blachownią. Przejazdy na szlaku są zamykane w momencie zajęcia półgłowicy przy ustawionym kierunku na szlak.

Częściowa unifikacja misji "spalinowy". Lubliniec odcięty z oryginalnego pliku torów i zastąpiony zunifikowanym. Tabor przestawiony na tory zunifikowanego Lublińca. Eventy dostosowane do zmienionego układu torowego Lublińca oraz aktualnego nazewnictwa rozjazdów tamże. Misja jest przejezdna.

W nazwach plików sterowania umieszczony rok (jako "_2011r"), ponieważ po remoncie zmienione zostały układy torowe i sterowanie dla wersji po remoncie będzie musiało być osobne.

Misja "osobowy1" dostała rozkład z 2003 roku, w relacji Kępno – Częstochowa. Pospieszny obecnie startujący ze Stradomia może wobec tego stać się 84507 relacji Słupsk – Katowice. Do przemyślenia będzie koncepcja misji, ze względu na inne prędkości przed remontem 2007.

2016-10-10

Przeliczona wysokość torów w misji "spalinowy". Misja ta posiada własny zestaw torów, który nie zdążył być zintegrowany z pozostałymi klonami. Pozostał jednak błędny łuk za Lublińcem, który teraz przechodzi przez drzewa (drzewa i sieć trakcyjna są przesunięte).

Poprawione błędy w torach, które zrobiły się po przeliczeniu łuków pionowych, w tym przywrócona przejezdność na linii 181.

2016-10-09

Korekcja niektórych załomów profilu pionowego (łuki pionowe), wykonywana nową funkcją w Rainsted. Nie wszystkie załomy nadają się do przeliczenia obecną metodą ze względu na kolizje z innymi przyczynami podziału odcinków. Obecnie możliwa jest tylko regulacja takich łuków pionowych, które składają się tylko z jednego odcinka.

Dodane brakujące płyty przejazdowe od Lisowa do Lublińca.

2016-10-03

Przymiarka do zamykania przejazdów na poziomie pętli eventowych głowic.

Korekcja ułożenia rozjazdów (profilu pionowego) na zachodniej głowicy Lublińca.

Regulacja łuku pomiędzy Jawornicą a Lublińcem (dla uproszczenia stałe promienie, co daje niewielką rozbieżność z ortofotomapą). Dostosowana sieć trakcyjna, przemieszczone sygnalizatory. Zmienione punkty startowe pociągów umieszczonych na tym łuku.

2016-10-01

Wstępna regulacja łuku pomiędzy Jawornicą a Lublińcem. Dostosowanie bocznicy do zgodności z ortofotomapą. Poprzesuwana zieleń.

Profil pionowy na odcinku od Lublińca do byłej stacji Lipie Śląskie. Obiekty na zachód od tego miejsca zostały przeliczone o 2.512m w górę (co wynika z profilu pionowego oraz wyboru miejsca jego zakończenia).

Wstawione słupki hektometrowe linii 143 oraz 152 w Lublińcu.

Wymiarowy wiadukt w Stradomiu, przygotował @Stele.

2016-09

2016-09-28

Pozostałe misje włączone w system sterowania ruchem w oparciu o zajętości (Blachownia i Gnaszyn). W misjach "pospieszny" pociąg towarowy przed Herbami dopisany do blokady liniowej.

 • Na podstawie tej wersji powstała październikowa wersja stabilna (duża paczka linia61-f1610.7z – 4MB). Paczka nie zawiera już plików, które zostały umieszczone w paczu MaSzyna 16.08. Wersja stabilna powstała również ze względu na planowane zmiany w profilu pionowym po zachodniej stronie Lublińca, co może prowadzić do powstania nowych błędów. Do 20 października paczka była pobrana 746 razy.

2016-09-27

Wyregulowany łuk za Lublińcem. Przesunięte ToZ wraz z W11 i rezonatorem. Poprzestawiane nieco wskaźniki. Przesunięte przęsło naprężania. Operacja ta ma na celu wprowadzenie profilu pionowego na tym odcinku przed eksportem torów do TD2.

Poprawione miejsce zadziałania SHP na wjeździe do Blachowni od Gnaszyna.

Poprawiony przejazd przez Blachownię w misji "osobowy2". ET22 wstawiony na szlaku przed Herbami pozostawiał blokadę liniową w stanie zajętym, przez co nie mógł wyjechać towarowy z Blachowni, który podawał wjazd osobowemu. Zostało skorygowane początkowe ustawienie blokady liniowej.

2016-09-25

Eksperymentalnie wprowadzona blokada liniowa w oparciu o eventy AddValues — pomiędzy Blachownią i Herbami Starymi oraz częściowo pomiędzy Gnaszynem a Blachownią. Blokady tego typu zostały wycofane ze scenerii Quark po stwierdzeniu błędnego działania kolejkowanych eventów AddValues, Natomiast od przerobienia EU07.EXE tak, aby eventy AddValues były wykonywane natychmiastowo (bez kolejkowania), rozwiązanie to nie było ponownie testowane. (Event do kolejki może być dodany tylko jeden raz, kolejne jego dodawania nie odnoszą skutku, przez co liczba wykonań kolejkowanego AddValues mogła być mniejsza niż liczba prób dodania do kolejki.)

Skrypt sterujący ruchem dla Blachowni. Dostosowane 9 z 12 misji przejeżdżających przez Blachownię (tylko "regio", "tlk2" i "tlk83500" zostały zostawione na później).

Dostosowanie plików do pacza MaSzyna 16.08. Głównie są poprawione wpisy wagonów pociągu sieciowego. Dzięki przeniesieniu między innymi dźwięków do oficjalnego wydania MaSzyny najbliższa paczka z wersją stabilną będzie miała około 4MB, a nie 29MB.

2016-09-22

Skrypt sterujący ruchem dla Gnaszyna w oparciu o rozwiązanie dla Dejaw (Quark). Wdrożenie użycia skryptu w 12 misjach zamiast dotychczasowych eventów (pozostałe 6 misji omija Gnaszyn).

2016-09-11 (bez skryptu instalacyjnego)

Wstawiona izolacja torów oraz półgłowic w Gnaszynie oraz Blachowni. Częściowo wstawiona izolacja na sąsiednich stacjach.

2016-09-04 (686 pobrań)

Poprawki sieci trakcyjnej w Herbach Starych oraz Liswarcie. Poprawione zygzakowanie sieci na łącznicy Herby Nowe – Liswarta.

2016-08

2016-08-31 (298/1324 pobrań)

Poprawione przęsła naprężania na prostej pomiędzy Blachownią a Herbami Starymi, gdzie wcześniej lewitowały wysięgniki.

Dodane kilka wysięgników w Wieruszowie.

 • Ponieważ w ostatnim czasie nie zostały zgłoszone jakieś poważniejsze błędy, na podstawie tej wersji powstała wrześniowa wersja stabilna (duża paczka linia61-f1609.7z – 29MB). Do 1 października 2016 paczka została pobrana 1324 razy.

2016-08-28

Podsypki rozjazdów na linii 181 są teraz wstawiane na wysokości podstawy szyny. Jednocześnie zmienione zostało położenie parametru określającego pochylenie rozjazdu. Pliki w podkatalogu scnery\6-9-9 zostały wymienione na wersje dostosowane do takiego wstawiania. Będzie to miało niestety wpływ na wiele innych scenerii, gdzie zostały użyte te podsypki, jednak musi to zostać ujednolicone w taki sposób.

Uzupełnione wskaźniki W4 na linii 181, w rozkładach jazdy TLK 83500 i TLK 38501 dodane stacje pośrednie (z przelotem).

Dodana misja "linia61_tlk2", która łączy jazdę opóźnionym TLK 83500 z powrotnym TLK 38501. Przesiadka ma miejsce w Stradomiu.

Na linii 181 zmienione zostały nazwy torów, które kolidowały z nazwami na linii 61. Zdublowane nazwy mogły powodować uruchamianie eventów w nieodpowiednich miejscach i brak ich uruchomienia tam, gdzie było to potrzebne.

Regulacja toru 2 linii 61 pomiędzy Stradomiem a Gnaszynem. Po regulacji łuków tor nie był ułożony prostoliniowo.

2016-08-25

Poprawione pozycje wskaźników względem słupów na odcinku od Stradomia do Herbów Starych.

Dodany wjazd do Kępna dla pociągu TLK 38501 (brak sieci trakcyjnej od Wieruszowa, a z rozpędu się tam nie wjedzie, więc zadziała to tylko po wyłączeniu zależności zasilania od znalezienia drutu).

Korekta działania semafora R1 w Stradomiu.

Korekta wpisów wskaźników generowanych z Rainsted. Wartości tekstowe zamiast liczbowych w W9 powodowały ponadstandardowe drgania kabiny.

Wstawione ograniczenia i wskaźniki W9 na linii 181 wg stanu z 2011 roku.

2016-08-23

Poprawki wysokości zawieszenia i zygzakowania sieci trakcyjnej w Herbach Nowych.

Nowa misja "linia61_tlk38501" - jazda pociągiem TLK "Podhalanin" z Zakopanego do Szczecina na odcinku od Stradomia do Wieruszowa. Przy okazji przygotowany kurs EN57 o 3:20 z Wielunia Dąbrowy do Katowic — powinno być krzyżowanie z TLK w Pątnowie Wieluńskim.

Zmiana nazwy misji "linia61_tlk2" na "linia61_tlk83500". Nazwa "linia61_tlk2" na razie nie będzie używana, a w skrypcie instalacyjnym pliki zostały oznaczone jako do usunięcia.

Drobne poprawki w ułożeniu torów, sygnalizacji i przekrojach poprzecznych na linii 181. W tym wstawione niektóre ograniczenia wg WOS z 2010/2011.

2016-08-21

Weryfikacja i korekcja profilu pionowego od Wielunia do Kępna. Przeliczenie wysokości torów oraz obiektów ustawionych względem torów.

2016-08-18

Uzupełnienie sieci trakcyjnej na stacjach pomiędzy Herbami Nowymi a Wieruszowem.

Dodane tablice "Wieluń" na peronie przystanku Wieluń.

Uzupełniona sieć trakcyjna na łuku przed Stradomiem (od strony Kucelinki).

W Herbach Starych choinki odsunięte z torów.

2016-08-16

Uzupełnienie sygnalizacji na odcinku od Czastar do Wieruszowa na linii 181 (W4, W6a, W13, We8, We9, rezonatory SHP).

Uzupełnienie sieci trakcyjnej na stacjach Panki oraz Czastary na linii 181. Wstawienie bramek na kilku innych stacjach.

Poprawka wysokości zawieszenia sieci nad torem 2 linii 131 od Żelaznego Mostu do semafora wjazdowego w Herbach Nowych.

2016-08-15

Przejezdność torów z Wieruszowa do Kępna. Dodana niweleta na łącznicy w Kępnie.

Poprawione zygzakowanie sieci trakcyjnej na linii 181. Poprawiona wysokość zawieszenia sieci w Herbach Nowych. Poprawki sieci w Lublińcu.

Na linii 181 wstawione płyty przejazdowe na przejazdach i przejściach przez tory.

2016-08-14

Poprawki zygzakowania sieci trakcyjnej na linii 181 od Herbów Nowych do Wieruszowa. Może jeszcze wymagać poprawek. W kilku miejscach uzupełnione naprężania (jeszcze nie wszystkie są). Miejscami uzupełnione wskaźniki.

2016-08-13

Poprawki sygnalizatorów i torów w Pankach na linii 181. Wypłaszczona część najbardziej rozjechanych przekrojów poprzecznych (przeliczenie ich będzie wymagało wygenerowania i dodania do RSF trójkątów z NMT-100).

Uzupełnione ukresy w Częstochowie Osobowej.

Na linii 181 sieć trakcyjna podciągnięta pod Wieruszów, zygzakowanie do poprawienia.

2016-08-07 (292 pobrania)

Ukresy w Gnaszynie, Blachowni, Herbach Starych, Herbach Nowych, Liswarcie i Kalinie.

Kolejne przedłużenie sieci trakcyjnej w kierunku Wielunia, na razie bez uzupełnienia sieci na stacjach pośrednich.

Uporządkowane nieco tory od Wielunia do Wieruszowa. Start misji "linia61-tlk2" przesunięty do przystanku w Wieruszowie (dodatkowe 20 minut jazdy).

2016-08-06

Regulacja wewnętrznej głowicy torów bocznych w Lublińcu, dodane brakujące tory.

Regulacja niwelety dojazdu do "złomu" od Herbów Starych. Pochylenie wyszło prawie 10 promil, jednak podwyższanie poziomu torów wydaje się być nieuprawnione (obecnie główka szyny jest tam na wysokości 281.68m). Regulacja torów bocznicy. Wymiana rozjazdów na skos 1:7 (brakuje podsypek dla takich rozjazdów).

Uzupełnione ukresy w Lublińcu, Droniowiczkach i Jawornicy.

Dodane trochę sieci trakcyjnej w stronę Wielunia. Dodane ukresy na stacjach linii 181.

2016-07

2016-07-29 (349/1291 pobrań)

Przebudowa placu ładunkowego w Lublińcu: poziom obniżony do główki szyny, wyregulowana szerokość, wymieniona tekstura. Dodane wiaty dworca autobusowego. Usunięte zasypki kozłów z pliku terenu.

Dodany napęd rozjazdu 84 w Lublińcu — bez niego misja "l61+l144_towarowy_1" nie działała prawidłowo.

Przygotowane własne podsypki dla rozjazdów R500 1:12, ponieważ podsypki Benka nie zostały wydane. Modele podsypek wymagają jeszcze poszerzenia do zgodności z profilem 0.2 0.5 1.3.

 • Na bazie tej wersji powstała sierpniowa wersja stabilna (duża paczka linia61-f1608.7z – 28MB). Do 1 września włącznie było 1291 pobrań dużej paczki (w tym pobrania nowszych wersji roboczych, bazujących na tej paczce).

2016-07-27

Model Benka wstawiony również dla rozjazdu 7 w Droniowiczkach.

Przebudowa peronów w Lublińcu, regulacja torów na wysokości peronów, dostosowana sieć trakcyjna oraz sygnalizacja. Regulacja torów bocznych, dodany rozjazd krzyżowy 76. Wstawienie pozostałości torów 2a, 2b i rozjazdu 75. Usunięte zdublowane modele (np. wiaty, kwietniki na peronach).

Wymieniony typ przejazdu w Stradomiu na posiadający 4 zapory.

2016-07-24

Linia 181 wyeksportowana z podsypkami rozjazdów po poprawce eksportu w Rainsted. W eksporcie pominięte tory "bocznicy złomu" w Herbach Starych, które są już dołączone do plików linii 61.

Poprawiony nasyp linii 131 w okolicy skrzyżowania z linią 181.

Wymiana pozostałych rozjazdów w Lublińcu, wymiana rozjazdów w Jawornicy. Również w Herbach Starych zostały wymienione ostatnie rozjazdy 34m na 33.23m.

Dla rozjazdów R500 1:12 wstawione modele Benka. Nie pasuje ich profil podsypki, a także podwójny napęd iglic koliduje z sąsiednim torem (to wynika z układów torowych w Jawornicy i Herbach Nowych).

 • Okazało się, że modele Benka nie zostały opublikowane, w efekcie nie działały misje z ruchem po tych rozjazdach w Herbach Nowych (np. "towarowy1"). Podsypki zostały wymienione ponownie.

2016-07-20

Wymieniona podsypka rozjazdu 6 w Droniowiczkach.

Wstawiona budka dróżnika przy przejeździe w Stradomiu. Okoliczne drogi dopasowane do mapy.

Poprawione działanie semaforów w Herbach Nowych dla wjazdów od północy. Przetestowane na dodatkowym pociągu w misji "tlk2", jadącym linią 131 na południe.

2016-07-19

Wymiana rozjazdów krzyżowych 12 i 14 oraz zwyczajnych 16, 23, 24 w Lublińcu. Dodany rozjazd do składu węgla (tor pod wiaduktem). Dostosowane zawieszenie sieci trakcyjnej.

W misji l61+l144_osobowy pociąg do Częstochowy wymieniony na EZT i przestawiony pod wjazdowy od Opola. Docelowo do Lublińca powinny zjechać 4 EZT w tym czasie.

Przeskalowany dworzec w Stradomiu (zmniejszony do około 60%). Przyjęte wymiary budynku to 45×12m. Wysokość zmniejszona proporcjonalnie do ściany frontowej. Zmniejszona podstawa pod dworzec, aby nie zachodziła na wiatę przystankową.

Wstawiony most na skrzyżowaniu linii 131 z linią 181. Poprawiony most na linii 61 ponad linią 131 w torze 1.

Dorobione zakończenia rowów w Herbach Nowych, z wyjątkiem łącznicy do Herbów Starych, która przebiega obok toru bocznego, co komplikuje kwestię rowu, podobnie jak niwelacja okolicznego terenu na stałą wysokość zamiast użycia NMT-100.

2016-07-18

Dodane tory "bocznicy złomu" w Herbach Starych. Teren dla ułatwienia zniwelowany na uśrednioną wysokość 281.3m n.p.m.

Wymiana rozjazdów krzyżowych 9, 10, 17 w Lublińcu, dodany rozjazd 20 oraz tor boczny za nim, zakończony kozłem. Dostosowana sieć trakcyjna do przesuniętych torów.

Wstawione wiaty przystankowe oraz modele podstacji trakcyjnych.

Poprawione nasypy w okolicy przyczółków (w związku z pracą nad szablonami przekrojów poprzecznych w Rainsted).

2016-07-14

Uzupełnienie kozłów o szyny podtrzymujące belkę (Rainsted teraz może przeliczyć te odcinki).

Wymieniony rozjazd krzyżowy w Blachowni (z 34m na 33.23m), 3 w Herbach Starych i 2 w Herbach Nowych. Do wymiany pozostało jeszcze około 10 w Lublińcu i 4 na stacjach na zachód od Lublińca. Dla krzyżowych o długości 33.23m łatwo zapewnić prawidłową geometrię, natomiast te 34m są praktycznie nieregulowalne i jeśli się rozjadą, to ciężko cokolwiek zrobić.

Poprawiony profil na wyjeździe do Dronowiczek z Lublińca, wstawiony tam rozjazd, przygotowane do wstawienia pozostałe 4 rozjazdy.

Przesunięte tory i modele budynków w Herbach Nowych. Operacja ta kończy gruntowe zmiany układu torowego tej stacji, dalsze poprawki będą już tylko regulowaniem. Wymieniony peron 2, uporządkowane nieco obiekty na peronach.

Wymienione rozjazdy zwyczajne 34m na 33.23m w Lisowie oraz Kochanowicach. Pozostało jeszcze kilka rozjazdów o długości 33.23m, które nie mają dodatkowego odcinka przed iglicami. Te dodatkowe odcinki zostały wstępnie przygotowane, ale szablony wymagają jeszcze regulacji. Rozjazdy 34m pozostały w Herbach Starych (tylko bocznice), Jawornicy i Lublińcu oraz na stacjach na zachód od Lublińca.

2016-07-12

Korekcja położenia rozjazdu 91 w Lublińcu, dalsze prace z układem torowym wymagają przemodelowania peronów.

Wyjazd na północ z Lublińca (na Kluczbork) ułożony zgodnie z mapą. Przesunięte semafory W oraz X, dodane ToW, sygnalizator USz ustawiony przy ToW. Przesunięte rozjazdy 103, 106 oraz 109, aby wyjazd w stronę Fosowskich pasował do mapy. Tory od południowej strony dostosowane do mapy. Sieć trakcyjna i wskaźniki przesunięte odpowiednio do zmienionego położenia torów. Wyregulowany rozjazd krzyżowy 7. Przesunięte niektóre latarnie.

2016-07-06 (239/726 pobrań)

Poprawki sieci trakcyjnej w Stradomiu ("towarowy1" łamał pantograf).

Obniżenie wstawiania kozła drewnianego na podstawę szyny (jak podsypki rozjazdów).

Rozpoznanie stanu toru 2 w Lublińcu: w 2011 nie było już rozjazdu 71, a przedłużenie toru 2 w kierunku nastawni (z rozjazdem 75) zostało wyłączone z użytku dużo wcześniej i zdążyło zarosnąć. Ponadto balkonik z nastawni był połączony z pomostem jeszcze w 1971 roku i zlikwidowano go przy elektryfikacji, jednocześnie usuwając rozjazd krzyżowy ze środkowego toru. Podczas remontu w 2013 usunięto dwa rozjazdy we wschodniej głowicy.

 • Na bazie tej wersji utworzona została lipcowa wersja stabilna (duża paczka linia61-f1607.7z – 28MB). Do 31 lipca włącznie było 726 pobrań dużej paczki, jednak nie była ona pobierana, jeśli ktoś aktualizował scenerię na bieżąco.

2016-07-04

Rozjazd 94 w Lublińcu włączony w układ torowy, dalsze tory przepięte odpowiednio do stanu zgodnego z rzeczywistością. Regulacja sieci trakcyjnej, poprawki misji związane z modyfikacją głowicy.

Naprawiona sieć trakcyjna na wschodniej głowicy Herbów Strych (łamało tam pantograf). Ustawienie zygzakowania zgodne z widocznym na filmie.

Naprawiona wysokość sieci trakcyjnej na zachodniej głowicy Gnaszyna (łamało tam pantograf) oraz w Stradomiu.

2016-06

2016-06-29 (255 pobrań)

Poprawki zachodniej głowicy w Lublińcu, dodany rozjazd 94.

2016-06-28

Dopasowane tory w pliku RSF linii 181 tak, aby łączyły się z torami komórki HRB. Następnym etapem powinno być wygenerowanie przekrojów poprzecznych wg wysokości z NMT-100, ponieważ użycie SRTM daje zbyt duże błędy (np. przekop "przez las").

Uzupełnione słupy i sieć trakcyjna na linii 181 od skrzyżowania z linią 131 do granicy komórki HRB. Wstępnie dodane słupy na odcinku ok. 7km od tej granicy w stronę Wielunia (eksportowane z pliku RSF, podczas gdy komórka HRB istnieje tylko w wersji tekstowej).

Modele EN57 (6baii.t3d oraz 6bbii.t3d) dostosowane do wymiennej tekstury stacji docelowej. Przygotowane testowe tekstury dla Lublińca, Opola, Częstochowy i Wrocławia (w przyszłości powinny zostać urealnione w oparciu o zdjęcia).

Uzupełnione tory boczne w Blachowni, dodane wykolejnice.

2016-06-25

Poprawki sieci trakcyjnej w zachodniej części Gnaszyna (dodane bramki), a także w Blachowni.

Zmienione nazewnictwo przejazdów: zawiera teraz kilometraż z setkami metrów, ponieważ ustalenie pozycji przejazdu z dokładnością do 1m może być problematyczne.

Tekstury stacji końcowych (Częstochowa, Lubliniec, Opole) dla EN57-2000.

2016-06-24

Poprawki sieci trakcyjnej w Herbach Starych oraz Stradomiu (w tym dodane bramki).

Uzupełnione wskaźniki W6a i W13 pomiędzy Herbami Starymi a Lisowem. Dodane powtarzacze F3 i F5 w Stradomiu. Przesunięte semafory w zachodniej części Herbów Starych.

Przesunięte latarnie w okolicy Blachowni.

2016-06-17

Regulacja torów w Herbach Starych, poprawki sieci trakcyjnej.

2016-06-16

Poprawiony teren na łuku za Stradomiem, gdzie bardzo było widoczne przenikanie podsypek z terenem. Podsypki są teraz wyższe, a teren jest niżej.

Poprawione tablice z nazwą stacji na peronach w Stradomiu. Usunięte kwietniki z peronów w Herbach Starych (w 2011 roku ich nie było), ulepszone przejście przez tory, usunięta siatka pomiędzy torami.

Wymienione słupy na zwisy na wschodniej głowicy Stradomia. Poprawiona sieć trakcyjna na wschodniej głowicy Gnaszyna (dodane bramki, sprawdzone typy wysięgników).

Zmienione przypisanie W4 w Blachowni, w związku z tym AI nie utyka na rozjeździe, co wcześniej się zdarzało.

 • Na bazie tej wersji utworzona została czerwcowa wersja stabilna. Głównym powodem powstania nowej paczki bazowej było dodanie tekstur peronów oraz przymiarki do uruchomienia dźwięków otoczenia na stacjach.

2016-06-15

Przygotowane lepiej wyglądające tekstury na perony dwukrawędziowe z krawędzią generowaną jako pobocze drogi. Zostały użyte tekstury z bardzo starych paczek (kiedyś wymieniono teksturę płyt chodnikowych na teksturę kostki brukowej bez zmiany nazwy).

Dodane drogi na przejazdach pomiędzy Blachownią a Herbami Starymi. Na razie drogi nie są połączone skrzyżowaniami (ze względu na mogące się pojawić błędy w ruchu samochodów na skrzyżowaniach).

Naprawiony rezonator SHP w Gnaszynie, przed Herbami Starymi dostosowane odcinki torów do rezonatorów.

Przeliczone wysokości sygnalizatorów w Herbach Nowych oraz w Kalinie (nie były spójne z terenem).

Pociąg w misji "l61+l144_pospieszny" dostał rozkład 62102 z 2008 roku (odjazd z Ozimka o 8:41, w Stradomiu 9:56). Kiedy nie było Częstochowy Osobowej, był to jedyny pociąg pośpieszy, mający postój w Stradomiu. Obecnie możliwe jest już uruchomienie pozostałych pośpiesznych z 2008 roku (później – za czasów TLK — zlikwidowano postoje w Ozimku). Rok 2008 jest o tyle ciekawy, ze jest ostatnim z pociągami pośpiesznymi PKP Przewozy Regionalne. Należy jednak pamiętać o różnicy prędkości pomiędzy Lublińcem a Pludrami — została obniżona w 2009 roku z 70km/h do 60km/h.

2016-06-14

Wymienione perony w Herbach Starych. Uporządkowany tor 5, dodany rozjazd 26. Przebudowane tory w okolicy rozjazdów 31 i 32, zmiana rozstawu torów przy peronach, dostosowane misje.

Uzupełnione Tm52, Tm53 i Tm54 w Stradomiu. Misje towarowe dostosowane prowizorycznie (po urealnieniu torów należałoby przemyśleć trasę manewrów).

Poprawiony tor 3 w Stradomiu. Roboczo dodane przejście pomiędzy peronami w formie drogi.

Wymieniona tekstura peronu wyspowego w Gnaszynie na bardziej odpowiednią dla peronu jednokrawędziowego. Poprawione pochylenie peronu przy przejściu.

Poprawiony napęd rozjazdu 1 w Liswarcie (tam trzeba jeszcze zmienić wysokości podsypek).

2016-06-12

Dodanie izolacji na rozjeździe w Kochanowicach, w związku z czym po wstawieniu 3×EN57 do misji "regio" nie przekłada się rozjazd pod składem (w przypadku jazdy lewym torem).

Regulacja toru 3 w Stradomiu. Przesunięcie rozjazdu 45 w północnej grupie torów.

Poprawki rozjazdu 4 we wschodniej głowicy Herbów Starych, dodany rozjazd 5, dodane kozły. Uruchomiona współpraca przejazdu z drogą na zachodniej głowicy. Przesunięty kościół.

Przesunięty rozjazd krzyżowy 7 w Blachowni, dodany rozjazd 6 (dostosowane misje). Wyregulowany tor 4 wraz z siecią trakcyjną. Kozioł wymieniony na wstawiany punktowo i przesunięty w stronę nastawni (nastawnia prawdopodobnie jest zbyt duża).

Podniesione oraz dodane bramki w Herbach Nowych.

Dodany kozioł w Kalinie.

2016-06-11

Ustalenie profili pionowych na obu torach linii 131. Wstępny rezultat był taki, że prześwit na wiadukcie pomiędzy linią 181 a linią 131 wyszedł zbyt mały (5.22m), w związku z czym profile musiały po raz kolejny być zweryfikowane i doprowadzone do bardziej prawdopodobnych wartości.

Wygenerowanie przekrojów poprzecznych nasypów dla linii 131. Kilka węzłów siatki terenu NMT-100 trafiało w nasyp, przez co w bardzo widoczny sposób zaburzona była wysokość nasypu w tych miejscach. Do wyliczania przekrojów poprzecznych w takich węzłach musiała być użyta wysokość uśredniona z sąsiednich węzłów, które nie zawierały w sobie wysokości nasypu. Po korekcie wysokości przekroje zostały ponownie przeliczone.

Dodanie izolacji rozjazdu 3 w Herbach Starych, dzięki czemu wyjazd w "osobowy3" nastąpi dopiero, gdy towarowy cały zjedzie za głowicę.

Wydłużenie torów na północnych wyjazdach z Herbów Nowych aż do krawędzi kwadratów kilometrowych (przygotowanie do rozbudowy). Regulacja sieci trakcyjnej.

Regulacja i wydłużenie torów na południe od Kaliny.

2016-06-07

Pomiędzy Liswartą a Lisowem obrócone słupy sieci trakcyjnej, które stały na środku. Niektóre wysięgniki w Herbach Nowych przesunięte do miejsc widocznych na ortofotomapie.

Wymieniony teren pod stacją Herby Nowe, ponieważ po korekcie profilu pionowego dotychczasowy przestał być użyteczny, a nie było sensu wyginać go do poprawionego profilu. Na północ od Herbów Nowych tory się przenikają z terenem NMT-100, wymaga to jeszcze dalszych prac nad profilem pionowym linii 131 oraz wykonania i wszycia w teren profili poprzecznych. Zmiany te mają na celu podłączenie linii 181 do Wielunia, co być może jest prostsze i szybciej wykonalne niż uporządkowanie linii od Lublińca do Ozimka wraz z profilem pionowym tam (65m różnicy wysokości).

Samochody ustawione na drogach wokół Lublińca zostały wydzielone do osobnego pliku. Dzięki temu resztę samochodów można było wstawić do misji niezawierających Lublińca ("osobowy1" i "tlk2").

2016-06-05

Przeliczenie profili linii 181 i 131 wraz z weryfikacją profilu linii 181 względem mapy topograficznej oraz NMT-100. Dostępne dane o profilu linii 181 uznane zostały za mało wiarygodne. Przyczyną rozbieżności mogą być również niedokładności pomiaru wysokości terenu, ze względu na zalesienie.

Ustalony został kompromisowy profil dla linii 181 na północ od Herbów Nowych. Tory i sieć trakcyjna zostały dostosowane do nowego profilu. Nie jest jeszcze przeliczony teren i inne obiekty. Misje "osobowy1", "osobowy3", "towarowy1" i "tlk2" są przejezdne w Herbach Nowych.

W misji "osobowy2" dodatkowy EZT w Lublińcu został postawiony przy peronie. Użycie [Shift]+[M] w nim poda wyjazd i można dojechać do Częstochowy Osobowej. Jednak wtedy EZT jadący z Ozimka utknie po drodze.

2016-06-03

Regulacja północnej głowicy w Herbach Nowych. Dostosowanie sieci trakcyjnej do nowego układu torów — błędy z wysokością zawieszenia drutu związane z profilem pionowym toru zostały poprawione nowymi narzędziami regulacyjnymi w Rainsted.

Wpisane do wskaźników W4 rzeczywiste długości peronów w Herbach Nowych, Gnaszynie, Stradomiu i Blachowni.

Naprawione dziury w torach, które zrobiły się od Lublińca do Ozimka.

Modele suwnic zrobione trójkątami terenu w Herbach Starych zostały zastąpione torem z ruchomą suwnicą.

 • Wersja ta trafiła do paczki stabilnej ze względu na wyłączenie z paczki plików zawartych w paczu MaSzyna 16.05 (studnie, dworzec Stradom, wiaty z Herbów Starych i Ozimka).

2016-05

2016-05-31

Dodane płyty na przejściach przez tory w Stradomiu. Dodana budka dróżnika na szlaku przed Gnaszynem.

Przesunięta północna głowica w Herbach Nowych. Część rozjazdów wymieniona na wymiarowe. Zachodnia grupa torów ułożona zgodnie z mapą. Dostosowana sieć trakcyjna.

Usunięte wyboje w torach przed Gnaszynem. Prawdopodobnie kiedyś korelowały z ograniczeniem, jednak w 2011 roku nie było tam ograniczenia. Poprawiony teren. Nierówności w torach będą przywracane po głębszym zapoznaniu się z tematem wpływu stanu torów na jazdę. Końce torów dostosowane do rezonatorów SHP.

Wyregulowane tory przed Jawornicą. Były odczuwalne nierówności poprzeczne przy rezonatorach (wczesna metoda pozycjonowania rezonatorów nie była zbyt dobra).

Wymienione i wyregulowane dwa rozjazdy przy przejeździe w Lublińcu. Przygotowania do regulacji pozostałych torów i wstawienia brakujących rozjazdów.

Wyregulowany rozjazd krzyżowy w zachodniej głowicy Stradomia.

Przymiarki do misji TLK Szczecin – Zakopane na odcinku Herby Nowe – Stradom wg rozkładu z 2012 roku. Docelowo misja powinna być przedłużana w kierunku Wielunia i Kępna, a przedłużenie za Częstochowę dałoby możliwość przesiadki na pociąg powrotny w tej relacji.

Z nowej paczki całościowej zawierającej modyfikację linii 61 będzie usuniętych kilka plików, które trafiły do pacza 16.05 (np. dworzec Stradom, studnie).

2016-05-26 (336 pobrań)

Przesunięcie i regulacja północnej grupy torów w Stradomiu. Sieć trakcyjna połatana prowizorycznie (w scenerii są bramki, których nie było w rzeczywistości). Wymiana peronu przy dworcu na niższy. Skalowanie nastawni i przesunięcie jej w bardziej odpowiednie miejsce.

Usunięty autobus z przejazdu, ponieważ po urealnieniu długości drogi przechodzącej przez przejazd przestał się tam mieścić i wystawał na tory.

2016-05-25

Regulacja południowej grupy torów w Stradomiu. Dodane brakujące odcinki torów w południowej grupie oraz od strony zachodniej.

Eksperymentalnie dodane zakończenia peronów w postaci drogi o zerowej szerokości (generowane z Rainsted) — w Częstochowie Osobowej, Gnaszynie oraz Herbach Nowych.

2016-05-24

Poprawki zachodniej głowicy w Stradomiu: dodany rozjazd krzyżowy 76, przesunięte semafory. Przebudowa ta jest krokiem w stronę pełnego dostosowania Stradomia do mapy.

Dodana sieć trakcyjna nad torem 1 w Kalinie. Dotychczas sieć była tam w postaci "łapacza" pociągów, używanego w misji "osobowy3".

Poprawione powiązanie SHP z torami pomiędzy Stradomiem a Lisowem. Będzie jeszcze musiało być zmienione, gdyż event do SHP jest uruchamiany przez kolejkę, w związku z czym najlepsze miejsce dla rezonatora jest na łączeniu odcinków torów, a po gruntownym przełożeniu torów nie zawsze tak wyszło.

Dodane semafory i tarcze ostrzegawcze w Kalinie. Wymagają jeszcze wymiany modeli na bardziej odpowiednie.

Przesunięta południowa grupa torów w Stradomiu wraz z rozjazdami, siecią trakcyjną oraz sygnalizatorami. Tory wymagają jeszcze dalszej regulacji. Misje "towarowy1" i "towarowy2" są przejezdne na obszarze stacji Stradom, inne misje nie korzystają z tej grupy.

W Gnaszynie częściowo uzupełnione braki sieci trakcyjnej. Do wstawienia jeszcze bramki od zachodniej strony.

2016-05-22

Poprawiony peron 3 w Herbach Nowych, przesunięte przyległe tory, sygnalizatory oraz sieć trakcyjna. Misja "osobowy3" po zmianach jest przejezdna. Ukryte wskaźniki W4.

Poprawiony peron wyspowy w Gnaszynie. Dodany budynek magazynu oraz kozły oporowe. Usunięta nierealistyczna góra koło Gnaszyna, zastąpiona terenem NMT-100. Dostosowana droga przy zachodniej nastawni.

Odsunięte drzewa z drogi przed Blachownią, dodane przejście przez tory, którego brakowało.

2016-05-19

Uzupełnione profile poprzeczne w Liswarcie. Podwyższona podsypka na torach do 60cm. Przeliczone ściany lasów, drzewa i trawy do zmienionego ukształtowania terenu.

Naprawiona sieć trakcyjna nad przejściem zwrotnicowym 26-27 w Gnaszynie. Dodane bramki na łuku za Gnaszynem, słupy wymienione na zwisy. Za Herbami Starymi lewitujące wysięgniki wymienione na słupy.

Obniżone słupki hektometrowe na łącznicach przy skrzyżowaniu linii 61 z linią 131.

2016-05-15

Poprawione przekroje poprzeczne torów łącznicy z Kaliny do Herbów Starych oraz toru 2 linii 61 z Herbów Starych do skrzyżowania z linią 131. Dodane profile poprzeczne na linii 131 od strony Kaliny. Wokół profili wstawiony teren z NMT-100. Wszystkim profilom brakuje zakończeń — ich zrobienie będzie wymagało przejrzenia filmów i zdjęć.

Wymieniony rozjazd krzyżowy 22 w Blachowni, przesunięty rozjazd 24, przesunięty tor 4 od strony zachodniej (zwiększony rozstaw od toru 2). Od strony wschodniej nadal krzyżowy jest w nieodpowiednim miejscu.

Sieć trakcyjna w Blachowni dostosowana do przesuniętego toru 4, przy okazji przesunięte kilka bramek do miejsc widocznych na mapie.

W Częstochowie Osobowej po wstawieniu tarcz manewrowych poprawiło się podawanie sygnału odjazdu (misja "regio").

2016-05-13

Regulacja torów w Częstochowie Osobowej, uzupełnione brakujących rozjazdów. Dodane tarcze manewrowe o nazwach zgodnych ze schematem, przypisane do torów. Ujednolicone tekstury terenu na łącznicy 700.

Wymieniona sieć trakcyjna nad łącznicą z Kaliny do Herbów Starych (pociąg towarowy w misji "regio" tracił tam zasilanie). Nieco poprawione przekroje poprzeczne od strony Kaliny.

2016-05-10

Układ torów w okolicy lokomotywowni w Częstochowie Osobowej jest już zgodny z mapami. Dodane zostały brakujące tam rozjazdy. Do uzupełnienia są jeszcze rozjazdy w okolicy peronów (w tym trzy krzyżowe).

2016-05-06

Zmiana wysokości wstawiania podsypek rozjazdów jednak na podstawę szyny. Dostosowane tory oraz pliki INC w podkatalogu "2-5-13". Podstawa szyny jest lepszą wysokością, gdyby kiedyś wprowadzone miały być zróżnicowanie wysokości szyn. Profil "2-5-13" jest profilem tymczasowym, w którym szerokość górnej podstawy trapezu jest zbyt mała (2.453m zamiast 3 do 3.5m), jednak jest wymagany ze względu na mapowanie aktualnie dostępnych podsypek. Jednocześnie Rainsted został przystosowany do takiego przeliczania podsypek rozjazdów (podsypki rozjazdów zawierające "zwr" w nazwie nie są przeliczane, mogą one mieć inny punkt wstawienia).

Zmiana organizacji paczek. Ponieważ kilka osób próbowało testować scenerię jedynie po pobraniu paczki bazowej, od 7 maja paczka bazowa będzie zawierała komplet plików z takiego etapu pracy, który zapewnia dużą stabilność. Paczka bazowa będzie aktualizowana około raz na miesiąc. W przypadku wprowadzenia drastycznych zmian trafią one do paczki bazowej dopiero po przetestowaniu i poprawieniu najpilniejszych błędów. Skrypt instalacyjny najnowszej wersji zostanie przerobiony tak, żeby zapewnić najnowsze wersje plików z ostatniej paczki oraz ewentualnie uzupełniać pozostałe pliki z najnowszej paczki bazowej.

2016-05-04

Poprawki ułożenia torów i rozjazdów w Częstochowie Osobowej. Dopracowane nazwy dotychczas wstawionych rozjazdów.

Ujednolicona wysokość wstawiania podsypek rozjazdów z podkatalogu "2-5-13". Teraz wszystkie podsypki są ustawione na wysokości główki szyny. Przeliczone wpisy podsypek w plikach torów. Do rozważenia jest kwestia wysokości wstawienia napędów, ewentualnie samych podsypek również (być może jednak lepiej będzie na wysokości podstawy szyny, gdyby kiedyś wysokość szyny miała się zmienić).

Naprawione dwa rozjazdy krzyżowe w Herbach Starych. Po zmianie rozstawu torów i przesuwaniu głowicy zrobił się tam załom w torze, który wymagał zlikwidowania.

Obrócone bramki sieci trakcyjnej w Stradomiu.

2016-05-03

Poprawki torów w Częstochowie Osobowej, dodane kilka brakujących rozjazdów. Układ torowy wymaga dalszych prac.

Uruchomiona obrotnica w Częstochowie Osobowej. Pozycję obrotnicy można tymczasowo zmieniać klawiszami [Shift]+[2] do [Shift]+[7]. Planowana jest zmiana tego sterowania w przyszłości.

Poprawione oznaczenia powtarzaczy w Pawonkowie.

2016-05-01

Dodana wstępna wersja torów w Częstochowie Osobowej. W dalszej kolejności tory będą regulowane aż do uzyskania spójnego układu. Po osiągnięciu zadowalającego efektu zostaną dodane sygnalizatory oraz wskaźniki, a następnie sieć trakcyjna.

Teren wokół Częstochowy Osobowej wymieniony na NMT-100. Pod torami ułożone trójkąty wygenerowane niweletą, ponieważ tory kolidowały z terenem. Wstawione słupki hektometrowe wzdłuż niwelety linii nr 1 i przestawione do miejsc widocznych na ortofotomapie.

2016-04

2016-04-30

Regulacja torów pomiędzy Liswartą i Lisowem. Na odcinku tym rozstaw torów zmienia się z około 4.5m w Liswarcie do około 4m przed łukami, a miejsce zmiany rozstawu nie jest dobrze widoczne (ani na filmie, ani na ortofotomapie). Ponadto po ubiegłorocznych przeróbkach scenerii w tym miejscu pozostały drobne zawijasy (a również Liswarta była przesuwana). Ze względu na długie odcinki proste ze zróżnicowanym profilem pionowym oraz zalesienie okolicy torów, wiarygodność ortofotomapy jest ograniczona, przez co ułożenie torów w okolicy Liswarty zostało nieco uproszczone. Regulacja torów była również niezbędna pod kątem planowanych poprawek sygnalizacji (np. ustawienie rezonatorów SHP jest mocno związane z torami) oraz wprowadzenia podziału komórek scenerii na tym odcinku.

2016-04-29

Korekta ścian lasów oraz ułożenia drogi w planie pomiędzy Blachownią a Herbami Starymi. Dopracowane zakończenia profili poprzecznych i wszyte w pierwotny teren. Poprawiona wysokość podsypek torów na tym odcinku.

2016-04-28

Zakończony główne etap prac nad terenem i profilami poprzecznymi od Blachowni do Herbów Starych. Wstępnie przeliczone wysokości dróg do nowego terenu (korektorem Mariusza; trochę jeszcze z błędami). Uzupełnienie przejazdów na tym odcinku ma teraz większy sens (okoliczny teren nie jest zbyt wysoko ani zbyt nisko).

2016-04-27

Uzupełniona sygnalizacja na łącznicy 700 pomiędzy Częstochową Osobową a Stradomiem. W misjach kończących się w Częstochowie Osobowej uzupełnione zapalanie semafora wjazdowego M.

2016-04-26

Przegląd i naprawa sygnalizacji doprowadzone do wschodniej głowicy w Herbach Starych (Herby Stare wymagają większego remontu). Mimo że mogą się jeszcze zdarzyć jakieś drobne błędy, to sygnalizacja stanowi już dobre punkty orientacyjne, podobnie jak przestawione do rzeczywistych miejsc słupki hektometrowe.

Dodatkowe połacie terenu z NMT-100: w okolicy Blachowni, Gnaszyna, Stradomia i Częstochowy Osobowej. Przekroje poprzeczne pociągnięte dalej od łuków za Blachownią w stronę Herbów Starych. Dostosowane ściany lasów oraz drzewa i trawy.

2016-04-19 (236 pobrań)

Na łukach odwrotnych za Blachownią wymieniony teren na NMT-100 oraz wygenerowany nasyp. Ponieważ dwa węzły siatki wysokościowej wypadały na nasypie, przyjęta została dla nich średnia z sąsiednich. Przy okazji słupy zostały przestawione do miejsc widocznych na mapie.

Wstawione W9 przy torze 6 w Blachowni. Tor w scenerii nie odpowiada rzeczywistości, jak również kończy się od strony wschodniej rozjazdem krzyżowym, który powinien znajdować się przy torze 8.

Przeliczone wysokości ścian lasów, drzew i traw w okolicy Blachowni. Mogą jeszcze wymagać poprawek.

2016-04-17

Płyty przejazdowe w miejscu przejazdów na odcinku Blachownia – Herby Stare. Niestety ukształtowanie terenu nie jest odpowiednie do podłączenia dróg w tych miejscach.

Rozsunięte ściany lasów za Blachownią, trzeba będzie tam zmodyfikować teren w znaczny sposób.

Zmodyfikowane ułożenie dróg w okolicy Blachowni do większej zgodności z mapą.

Wstawione wskaźniki W13 na odcinku od Blachowni do Herbów Starych. Wygląda na to, że od Stradomia do Blachowni żadnych W13 nie ma.

2016-04-16

Dodane przejścia dla pieszych przez tory.

Rozjazd nr 8 w Herbach Starych wymieniony na krzyżowy, misje dostosowane odpowiednio.

Dalsze poprawki wskaźników i słupków hektometrowych pomiędzy Blachownią a Herbami Starymi. Między innymi usunięte wskaźniki W11-300 przed ToA/B Herbów Starych – nie było ich w rzeczywistości.

Przywrócone zasilanie sieci trakcyjnej nad torem 2 w Stradomiu. Wyłączyło się po drobnym uporządkowaniu przęseł nad zachodnią głowicą.

Przemieszczone bramki w Gnaszynie, włącznie z dostosowaniem wysięgników i przęseł.

2016-04-15

Poprawki wskaźników i słupków hektometrowych w Blachowni i okolicy.

Przestawiona wschodnia nastawnia w Gnaszynie na drugą stronę.

Przestawiona sieć trakcyjna w Gnaszynie, aby bramki lepiej pasowały do mapy. Jest to przygotowanie do przemieszczenia bramek, aby nie kolidowały z dodanym torem.

2016-04-14

Kontynuacja przeglądu i poprawek wskaźników na odcinku Stradom – Blachownia.

Usunięte obiekty z peronu wyspowego w Blachowni. Dodany W4 od strony stacji, ukryte W5.

Słupki hektometrowe pomiędzy Stradomiem a Blachownią dopasowane do ortofotomapy. W szczególności słupki od 120.5 do 120.9 były w rzeczywistości ustawione w miejscach odległych od prawidłowych, co odzwierciedla teraz sceneria.

Nieco lepszy peron 3 w Herbach Nowych. Wstawienie peronu zgodnego z rzeczywistością wymaga przebudowania układów torowych w scenerii.

2016-04-13

Dalsze poprawki na odcinku Stradom – Gnaszyn. Obrócone i uzupełnione wskaźniki W6a, korekcja położenia słupków hektometrowych oraz wskaźników W8 i W9. Usunięte zbędne szafy od przejazdów. Dodane W5 w Gnaszynie.

Usunięty kozioł w Blachowni.

2016-04-12

Weryfikacja wskaźników na odcinku Stradom – Gnaszyn. Weryfikacja położenia i pozycjonowanie rezonatorów SHP. Po znacznym rozciągnięciu torów wskaźniki znalazły się w przypadkowych miejscach.

Usunięcie obiektów z peronu wyspowego w Gnaszynie. W4 przesunięty bardziej na zachód (peron musi być jeszcze wydłużony).

Odsunięcie słupów sieci trakcyjnej, które kolidowały z tarczami ostrzegawczymi Blachowni od zachodniej strony.

Wymiana semafora K w Gnaszynie na pięciokomorowy ze wskaźnikami W20 i W24. Ze względu na uzależnienie od semafora O tylko przy jeździe na tor prawy, plik INC semafora musi być jeszcze przerobiony.

2016-04-10

Poprawki wskaźników, semaforów, tarcz ostrzegawczych oraz rezonatorów SHP. Głównie Stradom i Gnaszyn.

Aktualizacja dworca w Częstochowie Osobowej do ostatniej dostępnej wersji (z ławkami).

2016-04-09

Przeliczenie wysokości wstawienia pasażerów dla misji "TLK" oraz "regio".

Semafor wjazdowy w Blachowni dla misji "TLK" pokazuje teraz S2. Dotychczas było wyświetlane S10, które zastąpiło wcześniejsze S7, używane z pierwotnym układem torowym (wtedy były dwa rozjazdy krzyżowe w torze 1, co nie odpowiadało rzeczywistości).

Weryfikacja położenia tarcz ostrzegawczych, semaforów i rezonatorów SHP dla Blachowni. Tarcze ostrzegawcze od strony zachodniej kolidują ze słupami sieci trakcyjnej, ale to słupy muszą zostać przestawione. Do przestawienia są też wskaźniki W11.

2016-04-08

Przeliczony profil pionowy od Stradomia do Blachowni. Częstochowa Osobowa na razie bez profilu, jedynie obniżona o 19.052m. Możliwa jest już wymiana terenu na NMT-100.

2016-04-06

Poprawki ścian lasów, usunięcie podziału poziomego (niektóre ściany miały 8 trójkątów zamiast 2) i ponowne przeliczenie do wysokości terenu programem Korektor.

Przeliczenie wysokości wskaźników W6a na poziom terenu. Praktycznie wszystkie wskaźniki od Stradomia do Kochanowic zostały zmodyfikowane (ale nie były weryfikowane). Po korektach przejazdów do zgodności z mapą położenie poszczególnych W6a może nie być zgodne ze stanem widocznym na filmie.

Drobne korekty sygnalizacji na skrzyżowaniu linii 61 z linią 131. W najbliższej przyszłości trzeba będzie uzupełnić brakujące rezonatory SHP (nie było ich jedynie przed semaforami Liswarty).

2016-04-04

Dosunięcie ścian lasu korektorem Mariusza1970 do powierzchni terenu w obszarze skrzyżowania linii 61 z linią 131. Jedynie ściany podzielone na 4 poziome warstwy musiały zostać w dotychczasowym położeniu — trzeba wcześniej połączyć trójkąty przed uruchomieniem korektora.

Porządkowanie wskaźników lewitujących po pracach związanych z odsuwaniem toru 2 oraz profilem pionowym. Jednak nadal nie jest to zakończone i mogą zdarzyć się lewitujące rezonatory albo W28.

2016-04-02

Dostosowana sieć trakcyjna do nowego ułożenia torów łącznicy z Herbów Nowych do Liswarty.

Uporządkowana sieć trakcyjna dla toru 1 pomiędzy Herbami Starymi a Liswartą.

W obszarze skrzyżowania linii 61 z linią 131 drzewa i trawy zostały odsunięte z torów i dostosowane do wysokości terenu.

2016-03

2016-03-31 (bez skryptu instalacyjnego)

Dodane słupki hektometrowe na łącznicach, linii 131 oraz torze 1 (krótszym) linii 61.

Porządkowanie trójkątów terenu, przesuwanie drzew, drobne poprawki sygnalizacji.

2016-03-30 (bez skryptu instalacyjnego)

Dostosowanie do mapy łącznicy 686 z Herbów Nowych do Liswarty. Ustalony profil pionowy, przeliczone wysokości torów. Przejezdna misja "osobowy3", korzystająca z tej łącznicy (po pomięciu współpracy pantografu z siecią trakcyjną). Przygotowane zgrubnie profile poprzeczne i wszyte w teren.

 • W zasadzie tę wersję można by już pobierać skryptem, bo misje powinny być przejezdne, natomiast jest jeszcze zbyt dużo roślinności kolidującej z torem z Herbów Nowych do Liswarty.

2016-03-29 (bez skryptu instalacyjnego)

Dostosowanie do mapy łącznicy z Herbów Starych do Herbów Nowych. Przestawione słupy sieci trakcyjnej, tarcze ostrzegawcze i semafor wjazdowy do Herbów Nowych.

Przeliczone pochylenie podsypek rozjazdów w Blachowni, Herbach Starych i Liswarcie.

2016-03-28 (bez skryptu instalacyjnego)

Zgrubne dostosowanie terenu wokół skrzyżowania linii 61 z linią 131 do umiejscowienia torów.

Przestawienie roślinności przy torze 1 oraz przy łącznicach. Dotychczasowe jej położenie kolidowało z torami i nasypami.

Przygotowany nasyp pod łącznicę z Herbów Starych do Herbów Nowych.

 • Tor 2 jest przejezdny (przetestowany na misji "regio" w opcji "do Liswarty po lewym").

2016-03-27 (bez skryptu instalacyjnego)

Profil pionowy na torze 1 linii 61 pomiędzy Herbami Starymi a Liswartą. Misja "regio" jest przejezdna po torze 1 (tor 2 wygląda na ciągły, ale nie był testowany). Do przestawienia jest sygnalizacja oraz sieć trakcyjna ponad torem 1.

 • Obie łącznice do Herbów Nowych są do przerobienia łącznie z terenem. Profile poprzeczne kolidują z profilami poprzecznymi toru 1, więc trzeba będzie przerobić obsługę profili poprzecznych w edytorze.

2016-03-25 (bez skryptu instalacyjnego)

Przeliczenie profili pionowych pomiędzy Herbami Starymi, Kaliną, Liswartą i Herbami Nowymi w celu ustalenia bezwzględnych wysokości i powiązania z terenem NMT-100. W sumie 6 torów musi się spotkać na tych samych 4 wysokościach. Tor 1 wymaga ustalenia metody naliczenia na nim nieprawidłowy hektometrów (jest krótszy niż tor 2, a dane o profilu pionowym nie uwzględniają tego, przez co powstaje różnica wysokości w miejscach, gdzie w rzeczywistości tory są na tym samym poziomie). Dla łącznic do Herbów Nowych wymagane jest przesunięcie torów do miejsca zgodnego z mapą. Misja "osobowy1" jest przejezdna (przy wyłączonym łamaniu pantografu).

Przestawiony powtarzacz w Herbach Starych (jest blisko łuku, a nie przy peronie).

Usunięte zbędne słupy i przęsła sieci trakcyjnej (np. w Blachowni, a także zakomentowane podczas wcześniejszych prac).

2016-03-19 (438 pobrań)

W tor 2 pomiędzy Herbami Starymi a Liswartą wpisane ograniczenie, końce torów dostosowane odpowiednio. Przestawione wskaźniki W8 wg filmu. Dodane płyty przejazdowe w miejscu przejazdów będących przyczyną ograniczenia.

Usunięte rezonatory SHP dla semaforów Liswarty (na filmie ich nie widać). Dodany rezonator dla Lsw_ToA.

Dodane płyty przejazdowe na przejściach pomiędzy peronami w Stradomiu, Herbach Starych, Lisowie i Kochanowicach.

 • W związku z przesunięciem torów w Herbach Starych wystąpiły niedopasowania sieci trakcyjnej, skutkujące łamaniem pantografów. Zostało to naprawione w kolejnej wersji.

2016-03-18

Przegląd naliczenia kilometrażu od Stradomia do Liswarty. Od czasu przestawienia Gnaszyna błąd niwelety był już pomijanie niewielki. Mimo to ustawienie słupków hektometrowych wydawało się odbiegać od pozycji widocznych na ortofotomapie. Dokładna analiza pozycji poszczególnych słupków potwierdziła, że wiele z nich jest przesunięte względem miejsc, w których faktycznie powinny się znajdować, niektóre nawet o 10m. Teoretycznie można by te słupki ustawić dokładnie w tych miejscach, które wynikają z ortofotomapy oraz materiału filmowego. W praktyce, poza pojedynczymi przypadkami, nie będzie to zauważalne podczas jazdy, a wobec innych niezbędnych prac ma bardzo mały priorytet. Obecne naliczenie kilometrażu jest już raczej ostateczne i w toku dalszych prac jedynie pojedyncze słupki mogą być nieznacznie przesuwane (w przypadku kolizji z innymi obiektami bądź szczególnego ustawienia widocznego na filmie).

2016-03-17

Poprawki drzew korektorem Mariusza1970.

2016-03-16

Poprawione wskaźniki i SHP na torze 2 pomiędzy Herbami Starymi a Liswartą. Odsunięta ściana lasu wchodząca na tor.

2016-03-15

Poprawka geometrii toru 2 pomiędzy Herbami Starymi a Liswartą. Dostosowane ułożenie przęseł sieci trakcyjnej (słupy będą wymieniane później). Przestawione semafory i tarcze ostrzegawcze. Przeliczone i wymienione słupki hektometrowe.

Poprawiona sieć trakcyjna w Herbach Starych oraz na linii 131 pomiędzy Kaliną a Herbami Nowymi.

2013-03-13 (bez skryptu instalacyjnego)

Podział toru nr 2 od Herbów Starych do Liswarty na fragmenty w celu przemieszczenia go w prawidłowe miejsce. Razem z torem przemieszczony teren oraz ściany lasu. Operacja ta kończy dopasowanie do ortofomapy odcinka Stradom – Lubliniec i umożliwia rozpoczęcie prac nad profilem pionowym pomiędzy Stradomiem a Lisowem.

Przesunięcie zachodniej głowicy w Herbach Starych (te rozjazdy krzyżowe) na miejsca bardziej zgodne z mapą. Korekcja rozstawu torów przy peronach.

 • Wersja raczej demonstracyjna, ponieważ sieć trakcyjna nie zapewnia przejezdności misji przez Herby Stare oraz torem 2 pomiędzy Herbami Starymi a Liswartą.

2016-03-06 (372 pobrania)

Poprawa pętli eventowych dla stacji Fosowskie w misji "l61+l144_tlk". Poprzednia wersja nie działała prawidłowo. Uwaga! W Pludrach trzeba podjechać pod semafor, a przynajmniej wyciągnąć skład za przejazd.

Poprawiony plik "osobowy3", nie został dołączony wcześniej do paczki, przez co rozjazd 2 w Liswarcie kierował na kozła.

Dołączone brakujące pliki — między innymi skrócona obrotnica do Częstochowy Osobowej.

2016-03-05

Usunięta nadmiarowa sieć trakcyjna, która pozostała po przesunięciu Liswarty. Nieznacznie poprawione semafory w Liswarcie (test kopiowania z pliku RSF do SCM).

Poprawione rozprucie rozjazdu 8 w Herbach Starych, w misji "pośpieszny1".

 • Okazuje się, że poprawienie torów pomiędzy Liswartą a Lisowem nie jest takie proste. Na filmie widać, że rozstaw torów się zmienia.

2016-03-03

Przesunięcie Liswarty o 700m na zachód (do zgodności z mapą, a przed przemieszczaniem toru południowego od Herbów Starych). Przemieszczenie rozjazdów do rzeczywistego położenia względem przejazdu, ze względu na przestawienie semaforów. Wymiana rozjazdów 34m na 33.23m. Odsunięcie na północ toru łącznicy z Herbów Nowych w celu przestawienia słupów (docelowo pod kątem profilu pionowego). Poszerzenie miejsca na tory w trójkątach terenu (jest przekop w scenerii). Odsunięcie drzew od torów. Obrócenie słupów trakcyjnych (są na zewnątrz torów z Herbów Starych). Dodanie brakującego rozjazdu. Zamiana kozłów zrobionych trójkątami na pliki INC. Przestawienie semaforów, dostosowanie nazw torów przy semaforach.

2016-02

2016-02-28

Regulacja torów od łuków za Gnaszynem do Blachowni. Wcześniej tam było różnie, a ma być rozstaw torów 4m. Do torów dostosowana sieć trakcyjna. Przestawione nieznacznie semafory wjazdowe A i B.

W Herbach Starych przesunięta bramka kolidująca z torem oraz obrócony słup, który znalazł się na rozjeździe.

2016-02-26

Przesunięcie mostków przed wschodnimi semaforami wjazdowymi do Gnaszyna.

Zmiana tekstury szyn w Gnaszynie. W dodanych torach na zachodniej głowicy powinna być konsekwentnie tekstura szyn nieużywanych (zardzewiałych), natomiast domyślnie wygenerowały się szyny używane.

Poszerzenie dróg z 5m do 6m, ponieważ autobusy się korkowały na zbyt wąskich drogach (autobus ma ponad 2.5m szerokości, a samochody nie umieją wykorzystywać pobocza przy mijaniu się).

Naprawiona misja "l61+l144_tlk" — w Fosowskich, w jednym z wariantów wjazdu, nie był podawany wjazd na semaforze D, przez co misja kończyła się tam na S1. Działało to tak, że sygnał na semaforze wjazdowym był losowany przez zjazd EN57 z rozjazdów, natomiast sprawdzanie rezultatu tego losowania było wykonywane przez pociąg użytkownika. Aby zapobiec sprawdzaniu przed wykonaniem losowania zostały dodane pętle eventowe, które odczekają na wylosowanie sygnału wjazdowego.

W Częstochowie Osobowej wstawiona obrotnica. Model pochodzi z Quarka, został jednak przeskalowany z 21m do 16m. Duża obrotnica nie zmieściłaby się ze względu na tor przechodzący obok.

 • Uwaga! Sieć trakcyjna po zmianach w torach jest nadal prowizoryczna (są np. zwisy bez bramek, niewłaściwe typy wysięgników). Będzie to poprawiane wkrótce.

2016-02-18 (322 pobrania)

Regulacja torów w Gnaszynie, gdzie po przesunięciu torów do zgodności z mapami zauważalne były uskoki. Po wykonaniu regulacji okazało się, że od strony wschodniej przed semaforami wjazdowymi jest poszerzenie toru z 4m na 4.75m na mostach, natomiast mosty te w scenerii są 300m na wschód.

Przesunięcie semaforów wjazdowych od strony wschodniej w Herbach Starych. Razem z semaforami przesunięte są W5 oraz podziemna (niewidoczna) tarcza manewrowa. Przy okazji wstawione studzienki odwadniające przy rozjazdach.

Przesunięcie semafora wyjazdowego od strony zachodniej w Gnaszynie. Ponadto uzupełnione brakujące odcinki, np. wpięcie toru 4 w zachodnią głowicę oraz cały tor 5 wraz z bocznicą (raczej już nieistniejącą).

2016-02-16

Przejazd w Gnaszynie przesunięty do prawidłowego miejsca (za zachodnią głowicę). W dwóch miejscach przed Gnaszynem dodane drogi odpowiadające brakującym dotychczas przejazdom.

Poprawiona mijanka w Pludrach w misji "l61+l144_tlk". Na skutek zbyt wczesnego przełożenia rozjazdu nr 1 ostatni wagon jechał prosto, a zajmując odcinek toru za rozjazdem nr 1 uruchamiał wyjazd spod semafora F. W efekcie pociągi jechały na siebie. Obecnie wykrywane jest zjechanie pierwszego pociągu z odcinka izolowanego obejmującego rozjazd nr 1 wraz z kawałkiem toru do przejazdu. W związku z planami przestawienia misji na jazdę od Częstochowy Osobowej (19:36) przygotowany został rozkład z dodatkowymi stacjami.

Prowizorycznie uzupełnione brakujące słupy sieci trakcyjnej — wysięgniki mogą nie być odpowiedniego typu. Słupy będą wymieniane do zgodności z filmami i zdjęciami po opracowaniu wysięgników o regulowanym punkcie zaczepienia drutu.

W misji "osobowy2" poprawiony przejazd luzaka w Herbach Starych. Po zmianie topologii głowicy na prawidłową rozjazdy 8, 9 i 10 musiały być inaczej ustawione.

2016-02-15

Zweryfikowany WOS od Stradomia do Herbów Starych i przestawione wskaźniki W9 — poważniejszych rozbieżności nie było.

Usunięte resztki starego rozjazdu krzyżowego 7 w Herbach Starych.

W Gnaszynie wszyte nowe rozjazdy w tory oraz przestawione obiekty, które znajdowały się na peronie.

Wydzielone zostało osobne archiwum z modelami oraz teksturami (linia61-m1602.7z), ponieważ są one modyfikowane rzadko, a mają duży rozmiar. Również teren jest zapisany osobno (linia61-t1602.7z), ponieważ raczej nie będzie modyfikowany do czasu kolejnych znaczących zmian (przesunięcie Liswarty, a następnie toru 2 pomiędzy Herbami Starymi a Liswartą), a obecnie do naprawy jest wiele błędów o charakterze estetycznym (uzupełnianie słupów, regulacja torów, przestawienie sygnalizatorów i wskaźników).

2016-02-14

Poprawione eventy misji "osobowy1" dla przypadku jazdy pośpiesznego torem 4.

Skrócone tory 6, 8, 10 w Herbach Starych i włączone ponownie w rozjazd krzyżowy nr 7. Rozjazdy 8, 9, 10 i 11 (nieistniejący w rzeczywistości) oraz semafory E i F zostały przesunięte do miejsc zgodnych z mapą. Poprawiony wyjazd 6Dg spod semafora F w misji "regio".

Poprawione misje "towarowy1", "towarowy2", głównie w związku z rozjazdem krzyżowym 3 w Herbach Starych.

Dodane brakujące rozjazdy zachodniej głowicy w Gnaszynie, na razie nie włączone w główne tory. Stacja Gnaszyn wymaga jeszcze regulacji rozstawu torów, jak również peron nie jest jeszcze w pełni przesunięty. Do przesunięcia jest też przejazd (powinien być pomiędzy głowicą a peronem).

Wymodelowany parking przy dworcu w Częstochowie.

2016-02-13

Naprawiona zwrotnica 3c rozjazdu krzyżowego w Herbach Starych — obniżenie szyny powodowało wykolejenia. Rozjazdy 6 i 7 przestawione do położenia zgodnego z mapą, poprawiona sieć trakcyjna nad nimi. Poprawione ustawienie semaforów wyjazdowych.

Wstępnie przestawiony peron w Gnaszynie. Rozjazdy 26 i 27 przesunięte w miejsce zgodne z mapą, poprawiona sieć trakcyjna nad nimi.

Na stacji Stradom wpisana prędkość drogowa 50km/h w tor 1.

 • W związku ze znacznymi zmianami we wschodniej głowicy Herbów Starych mogą pojawić się błędy w misjach. Przykładowo, w "osobowy1" musiało być dodane ustawienie krzyżowego 3 (wcześniej domyślna pozycja rozjazdu zwyczajnego była wystarczająca), również wykrycie przejazdu pośpiesznego musiało być opóźnione, gdyż tor za krzyżowym 7 jest teraz dużo krótszy. Obecnie są zakończone wszystkie znaczące prace torowe na odcinku Częstochowa — Herby Stare. Ewentualne dodanie brakujących rozjazdów (np. w Gnaszynie, Herbach Starych) nie będzie mieć już istotnego wpływu na misje. Równolegle z testowaniem i naprawieniem misji będzie przywracana zgodność wskaźników i prędkości z WOS, następnie będą likwidowane błędy o charakterze estetycznym (braki słupów, kolizje w skrajni, zbędne obiekty).

2016-02-12

Wyregulowany łuk za Stradomiem i dalsze tory do przejazdu z ograniczeniem — rozstaw 4m. Wyregulowane łuki za Gnaszynem, przymiarki do przesunięcia peronu we właściwe miejsce (rozstaw torów 6m). Na stacji Gnaszyn na razie jest nieprawidłowy rozstaw torów, są też drobne błędy łączenia torów (powinny być wstawione łuki, ale wcześniej trzeba ustalić rozstaw).

Rozjazd nr 3 w Herbach Starych wymieniony na krzyżowy, dodany rozjazd zwyczajny nr 2. Do uporządkowania pozostają rozjazdy 6 i 7, które obecnie są zbyt daleko na wschód (w zasadzie przed semaforami wjazdowymi). Ich przeniesienie będzie wymagać znacznej przebudowy torów — na razie przesunięty tor 4 koliduje z roślinnością.

2016-02-10

Poprawione ułożenie torów (zlikwidowane kanty). Sieć trakcyjna dosunięta do torów, uzupełnione braki przęseł (może brakować słupów). Usunięte drzewa z torów na łukach.

 • W najbliższym czasie planowana jest regulacja torów na odcinku Stradom – Blachownia (zmiana rozstawu torów na szlakach, poprawki łuków, krzywe przejściowe), a następnie korekcja sygnalizacji (SHP, W4 w Gnaszynie) oraz ograniczeń do zgodności z WOS 2011 (wskaźniki mogą obecnie stać w nieodpowiednich miejscach, jak również prędkości wpisane w tory wymagają sprawdzenia).

2016-02-09 (bez skryptu instalacyjnego)

Słupki hektometrowe ustawione zgodnie z docelowym położeniem toru.

Rozjazdy 34m, których niedokładne wymiary powodowały zauważalne dziury w podsypkach, zostały przeliczone do zgodności z szablonem nową funkcją w Rainsted.

Usunięte zbędne trójkąty terenu na łukach za Blachownią oraz w Herbach Starych.

Przesunięty Gnaszyn (od łuku za Stradomiem do łuku przed Blachownią). Trudnością było zachowanie wiaduktu za Gnaszynem i profili pionowych na drogach, które do niego prowadziły. Przesunięcie Gnaszyna likwiduje ostatecznie problemy z naciąganiem kilometrażu na tym odcinku, pozwoli również uporządkować otoczenie w sposób zbliżony do rzeczywistości. Na zmodyfikowanych łukach widać obecnie znaczne błędy, które będą poprawiane w najbliższym czasie. Sieć trakcyjna jest dziurawa i nie zawsze zgodna z torami (tory będą jeszcze korygowane).

Poprawiony dworzec w Częstochowie Osobowej (między innymi barierki na schodach).

2016-02-04

Przesunięta sygnalizacja przed łukiem przed Herbami Starymi (wcześniej przesunięte zostały inne obiekty i teren).

Dodany odcinek od Lublińca do Ozimka do misji "tlk-1" (na razie bez obsługi stacji).

Przesunięci pasażerowie na odcinku Gnaszyn – Herby Stare.

W misji "osobowy1" dodane uruchamianie pociągu w Herbach Nowych, w związku z możliwością wybrania do jazdy pośpiesznego.

Przesunięte drzewa i słupki hektometrowe, które wchodziły w skrajnię.

2016-02-01

Poprawione zamknięcie semafora T w Herbach Starych (po przesunięciu semafora zmiana na S1 pozostała w poprzednim miejscu, a powinna być również przesunięta).

Przesunięte o 2 metry na północ drzewa, trawy, droga i teren na odcinku od łuków za Blachownią do łuku przed Herbami Starymi. W takim stanie wygląda dużo lepiej. Do uporządkowania nadal jest tam sygnalizacja oraz sieć trakcyjna.

Dalsze poprawki dworca w Częstochowie.

Sieć trakcyjna jest naprawiona na tyle, że misje powinny być przejezdne, więc został zaktualizowany skrypt instalacyjny. Niemniej obecnie jest wiele kolizji z obiektami, np. odciągi słupów w Herbach Nowych, drzewa na łukach przed i za Blachownią. Aktualnie trzeba podjąć decyzję, czy dopracowywać otoczenie przy obecnym układzie i przesuwać Liswartę celem wprowadzenia profilu pionowego, czy wcześniej przesunąć Gnaszyn, żeby finalnie zakończyć przekładanie torów, profilowanie łuków i naciąganie kilometrażu.

2016-01

2016-01-30 (bez skryptu instalacyjnego)

Poprawione trójkąty terenu na łącznicy Herby Nowe – Herby Stare oraz na odcinku Herby Stare – Liswarta (kolidowały z torem). Trójkąty terenu pokryte trawą zostały przemapowane. Przesunięte i usunięte drzewa przy przesuniętych torach (korektorem Mariusza1970). Przesunięte semafory wjazdowe do Herbów Starych (T oraz U). Przesunięte wskaźniki W5 przed tymi semaforami i zamienione na niewidoczne (na filmie ich nie widać).

Wstępnie przygotowane trójkąty terenu dla okolicy Blachowni. Aczkolwiek stacja "zanurza się" w tym terenie, więc bez ustalenia i wprowadzenia profilu pionowego niewiele on da. W rzeczywistości łuki odwrotne za Blachownią są na bardzo wysokim nasypie.

Tory na północnym wyjeździe z Lublińca ułożone zgodnie z mapą. Jednocześnie był to test kopiowania pomiędzy edytorem RSF a plikiem SCM oraz przesuwania słupów sieci trakcyjnej w edytorze SCM. Drzewa zostały przemieszczone przy użyciu nowej opcji zaznaczenia prostokątnego pod kątem. Celem tych zmian jest wprowadzenie profilu pionowego na torach wychodzących z Lublińca wraz z wymianą terenu na NMT-100 przed wyśrodkowaniem komórki zawierającej Lubliniec.

2016-01-24 (bez skryptu instalacyjnego)

Poprawione ustawienie słupów na łuku za Stradomiem.

Poprawione podsypki rozjazdów na zachodniej głowicy Stradomia.

2016-01-23 (bez skryptu instalacyjnego)

Poprawki sieci trakcyjnej na odcinku Stradom — Liswarta. Wiele słupów przestawionych nowym narzędziem do korekcji sieci na prawidłową odległość od osi toru.

Zachodnia głowica Stradomia częściowo dostosowana do mapy (od łuku w stacji do przejazdu). Przesunięte przejście trapezowe w torach głównych. Naprawiona sieć trakcyjna. Misja "regio" jest przejezdna.

2016-01-22 (bez skryptu instalacyjnego)

Słupki hektometrowe od łuku przed Blachownią do Herbów Starych ustawione wg prawidłowego kilometrażu.

Łuki odwrotne za Blachownią teraz z krzywymi przejściowymi (przy okazji test bezpośredniego kopiowania z edytora RSF do pliku SCM). Ponadto przeliczone tory od Blachowni do Herbów Starych na rozstaw 4.2m.

Uzupełnione braki w sieci trakcyjnej w Stradomiu, na łukach za Blachownią i w Herbach Starych. Naprawiony łuk przed Herbami Starymi, przesunięta sieć na torze od Herbów Starych do Liswarty.

2016-01-21 (bez skryptu instalacyjnego)

Ustalone parametry przeliczenia odcinka Stradom – Herby Stare, skutkującego ustawieniem Blachowni w miejscu zgodnym z ortofotomapą (Gnaszyn nadal jest w nieodpowiednim miejscu). Sceneria złamana w 16 miejscach, które teraz wymagają pozszywania w celu uzyskania ciągłości torów, sieci trakcyjnej, terenu i dróg. Przestawienie Blachowni z kolei odblokuje możliwość ustawienia profilu pionowego na odcinku Blachownia – Liswarta (obecnie Blachownia jest mniej więcej na prawidłowej wysokości, Herby Stare powinny być około 15m wyżej, a Częstochowa 15m niżej).

Wszystkie obiekty na odcinku Stradom – Herby Stare zostały już przeliczone. Przeliczony teren ma obecnie zakładki (tzn. są migoczące trójkąty nałożone na siebie oraz takie widoczne od dołu). Tory są prowizorycznie połatane — wymagana jest korekcja łuków. Sieć trakcyjna wymaga uzupełnienia drutu w powstałych dziurach, jak również przestawienia słupów kolidujących z torami. Na nowo trzeba ustawić słupki hektometrowe.

Sceneria w obecnym stanie udostępniona bez skryptu instalacyjnego, ponieważ ma zbyt wiele błędów rzucających się w oczy. Instalacja skryptem będzie przywrócona po naprawieniu sieci trakcyjnej w stopniu wystarczającym do przejezdności scenariuszy.

2016-01-20 (205 pobrań)

W misji "towarowy2" został poprawiony stan urządzeń przy początkowych manewrach. Usunięte są zbędne przełożenia rozjazdów, dodane wygaszanie sygnałów zezwalających na jazdę.

W misji "tlk-1" wjazd w Lublińcu powinien być teraz na prawą stronę peronu, z wyjazdem po chwili w kierunku Fosowskich. Nie zostało to przetestowane z powodu trwających prac nad przemieszczeniem odcinka Stradom – Herby i napotkania przerwy w torze. Poprawiony został rozkład (godziny za Lublińcem oraz powiązanie z bardziej odpowiednim pociągiem).

Dodany został brakujący plik podsypki (braki były widoczne w Herbach Nowych).

2016-01-17

Poprawki słupów w Herbach Nowych. Poprawiony start "towarowy1".

Misja "tlk-1" dostała rozkład pociągu TLK26101 z końca 2010 roku (Częstochowa Stradom 17:46 – odjazd 17:48, Lubliniec 18:39 – odjazd 18:40, Opole Główne 19:53, Wrocław Główny 20:56). Wyjazd z Kochanowic został zmieniony na lewy tor, towarowy z Jawornicy też jedzie po lewym. Do przemyślenia są manewry w Lublińcu (nie były testowane) — może lepiej jechać do Ozimka?

2016-01-16

Poprawione ułożenie bocznicy w Herbach Nowych. Dotychczasowy kozioł wymieniony na nową wersję i przestawiony w bardziej rzeczywiste miejsce. Latarnie przestawione do pozycji widocznych na ortofotomapie. Dodana tarcza manewrowa 101 przy bocznicy.

Herby Nowe: trzy budynki przestawione do ich prawidłowych pozycji — ponieważ były niewymiarowe, zostały zmodyfikowane współczynniki skalowania w tych modelach, aby zbliżyć do rozmiarów na ortofotomapie. Usunięta nadmiarowa siatka pomiędzy peronami (nadal są zbyt długie). Przy okazji przestawione Tm1 oraz SzAn.

2016-01-12

Korekta położenia Herbów Nowych tak, aby było zgodne z ostatnimi ortofotomapami z Geoportalu (pierwotne ustawienie bazowało na ortofotomapach czarno-białych, kolorowe są przesunięte ok. 35cm i dużo mniej czytelne).

Poprawione błędy w sieci trakcyjnej na północnej głowicy Herbów Nowych, które powstały w wyniku skalowania tamtego obszaru.

Poprawki rozjazdów na południowej głowicy Herbów Nowych. Do zakończenia tej operacji mogą być zauważalne błędy w sieci trakcyjnej, a także kolizje obiektów (np. perony są zbyt długie, tor boczny wymaga jeszcze przesunięcia).

Przesunięty wiadukt oraz teren pod nim w Herbach Nowych.

Poszerzony teren pod łącznicą od strony Liswarty.

Ulepszone zabudowania Częstochowy Osobowej, powiększony okoliczny teren.

Naprawiony błąd z podsypkami w Stradomiu, który powodował wyjazdy na tory bez sieci trakcyjnej (np. "pospieszny1").

2016-01-09

Stacja Herby Nowe przesunięta na południe tak, że południowa głowica pasuje do mapy, a wiadukt prawie pasuje. Przeskalowane łącznice do Herbów Starych oraz Liswarty. Teren został dostosowany do tych zmian. Roślinność poprawiona korektorem Mariusza1970, więc nie powinna zawadzać. W związku z charakterem przekształceń mogą być zauważalne nowe błędy w tej okolicy (np. są dziury w sieci trakcyjnej na północnej głowicy).

Częstochowa Osobowa: dalsza rozbudowa modelu zabudowań peronowych, poprawione rozjazdy przy lokomotywowni, powiększony teren.

2016-01-07

Łuk ze Stradomia w kierunku Kucelinki ułożony zgodnie z mapą. Przestawione semafory wjazdowe A i B. Usunięta sieć trakcyjna nad poprzednim ułożeniem torów. Przesunięty teren, aby nie kolidował z torami. Wstawione bramki pod nowe ułożenie sieci trakcyjnej.

Poprawione nazwy rozjazdów przy lokomotywowni (Częstochowa Osobowa). Rozjazd 136 w Częstochowie Osobowej wymieniony na symetryczny.

Poprawione schody na peronach Częstochowy Osobowej.

Dodane powtarzacze semafora E w Stradomiu.

2016-01-04

W Częstochowie Osobowej dodany powtarzacz semafora H19, który w rzeczywistości podwieszony jest pod wiatą.

Z plików scenerii wydzielone zostały tory oraz modele Częstochowy Osobowej. Ma to na celu odciążenie misji omijających Częstochowę Osobową, a z drugiej strony ułatwienie testowania zmian dynamicznie rozwijającej się stacji (szybsze wczytywanie ograniczone do potrzebnego fragmentu torów, minimalizacja drgań obiektów). Docelowo w tych wydzielonych plikach powinien znaleźć się również Stradom (po dopasowaniu do mapy).

W misji "osobowy2" poprawione zamykanie przejazdu w Pawonkowie.

2015

Opis wcześniejszych zmian został wydzielony na osobną stronę.

W skrócie (kolejność chronologiczna):

 • Unifikacja klonów odcinka Stradom – Lubliniec, uzupełnienie wskaźników W4
 • Zgrubne dopasowanie skrajnych stacji do mapy (Stradom, Herby Nowe, Lubliniec)
 • Dokładne dopasowanie odcinka Liswarta – Lubliniec do mapy (skrócenie Lisowa i Lublińca po 300m)
 • Profil pionowy na odcinku Liswarta – Lubliniec
 • Unifikacja pozostałych klonów, jeden wspólny Lubliniec
 • Przebudowa topologii Gnaszyna i Blachowni do zgodnej z rzeczywistą
 • Nasypy, bocznica w Kochanowicach, unormowanie rozjazdów krzyżowych
 • Wymiana profili na 2-5-13
 • Uzupełnione rozjazdy w Kalinie
 • Rozpoczęta stacja Częstochowa Osobowa
 • Przebudowana wschodnia głowica Stradomia do stanu bliskiego rzeczywistości
Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować