Sceneria/Linia 61/Zmiany/2019

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Historyczne zmiany w plikach scenerii Linia 61 od Stradomia do Ozimka, wykonane od 2017 do końca 2019 roku.

Zmiany względem MaSzyna 19.01

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 19.01. Głównym powodem zmiany paczki bazowej jest przemieszczenie plików dźwiękowych z olaniem zgodności wstecznej, która byłaby łatwa do osiągnięcia, gdyby komuś się chciało o to zadbać (obsługa listy przemieszczonych plików). Pliki misji zostały dostosowane do tej zmiany, na wcześniejszych paczkach konieczne będzie dodanie tych plików dźwiękowych. Paczka MaSzyna 19.04 nie wnosi znaczących zmian, które by miały wpływ na scenerię. W paczce MaSzyna 19.08 wprowadzono zmiany w zakresie składów.

2020-01-14

W misji "pośpieszny" skorygowany rozkład pociągu 64042 — od Ozimka do Lublińca cofnięcie odjazdów o 3 minuty. W poprzednim stanie pociąg się spóźniał w Lublińcu (powinien dojechać 15.26) i w związku z zajętością głowicy oczekiwał przed wjazdowym na odjazd pociągu do Kluczborka (15:30).

Stradom: na wschodniej głowicy sygnały S10 i S13 zamiast S2 i S5 (semafory mają tylko indeks "2").

 • Zmiany wykonane w 2019 roku, ale spakowane dopiero w 2020 wraz z przeglądem linii 181. Nie uwzględnione w skrypcie instalacyjnym ze względu na ich niewielkie znaczenie oraz ogólny problem z usuniętymi składami.

2019-09-30

W misji "pośpieszny1" dodane zostały pociągi z rozkładami 64940 oraz 46941, przejeżdżające przez Lubliniec linią 143. Dotychczasowe składy w Lublińcu zostały wymienione na katowickie EZT (będą bazą dla wymiany w pozostałych misjach). Pociągi jadące po linii 61 używają torów 3 i 5, ruch w Lublińcu w większym stopniu przełączony na skrypt sterujący. Poprawione drobne błędy skryptów sterujących dla Lublińca oraz Herbów Starych.

Linia 181: poprawki powiązań semaforów z powtarzaczami i tarczami ostrzegawczymi. Drobne poprawki błędów wskazanych przez wyszukiwarkę błędów edytora RSF.

Za stacją Gnaszyn oraz w Lisowie drogi ułożone w sposób bardziej pasujący do map.

Dodana droga pod drugim przejściem przez tory (przed Gnaszynem).

Ze względu na błędną obsługę w EU07.EXE wartości powtarzania stukotu równej 0, w takowych wpisach torów została ona zamieniona na -1.

2019-08-15

Teren na łukach za Gnaszynem wymieniony na NMT-100 z uwzględnieniem fundamentów CityGML (zignorowane trzy węzły NMT-100, wypadające na nasypie). Wygenerowany nasyp z rowami dla torów kolejowych, wszyty w teren. Niedopracowane rowy w okolicy wiaduktu — odłożone do czasu prac nad drogą pod wiaduktem. Niedopracowana końcówka w stronę Blachowni — tam wymagane są dalsze prace, łącznie z modelowaniem dalszych łuków (po korekcie łuków na ostatnim zostały odwrócone do spodu trójkąty). Wymienione tekstury niektórych trójkątów terenu, aby ujednolicić z sąsiednimi. W razie wgrania terenu bez pozostałych plików scenerii będą widoczne lewitujące obiekty.

Aktualizacja składów do paczki MaSzyna 19.08. Nowe wpisy taboru przyjęte zostały bez testowania, mogą więc nie działać na starszych paczkach.

Droga obok łuków za Gnaszynem została przemieszczona do ułożenia widocznego na ortofotomapie. Ze względu na ograniczenia w generowaniu dróg nie została zachowana oryginalna szerokość. Wstawianie skrzyżowań zostało odłożone na późniejszy termin. Drogi zostały przeliczone na poziom terenu korektorem Mariusza. Drzewa i trawy w większości odsunięte, aby nie kolidowały z drogami, w miarę możliwości do pozycji drzew widocznych na ortofotomapie (wysokości przeliczone korektorem Mariusza).

Naprawiony odcinek toru w torze 2 pomiędzy Herbami Starymi a Liswartą. Wyświetlał się nieprawidłowo i nie był przejezdny.

 • Ze względu na modyfikacje wielu plików utworzone jest osobne archiwum (duża paczka linia61-f1907.7z – 5.24MB). Nie jest ono uznane za wersję stabilną, ponieważ nie zostały przetestowane wszystkie misje, a wprowadzone zmiany mogły mieć na nie wpływ. W istotnym zakresie zmieniony został również teren (za stacją Gnaszyn) — raczej nie będzie modyfikowany do czasu rozpoczęcia korekt okolicy Lublińca (wyjazd na południe i bocznica).
 • Jednak na paczce MaSzyna 19.08 pojawiają się braki pojazdów (trzech rodzajów wagonów towarowych). Wymagane są dalsze poprawki w plikach SCN.

2019-07-26

Poprawiony łuk za Stradomiem i przejście przez tory na nim. Skrócone krzywe przejściowe, żeby nie kolidowały z łukiem pionowym.

Zmiana izolacji grupowej na izolację rozjazdów od Stradomia do Kochanowic. Skrypty sterujące zostały uzupełnione o definicje grup izolacji (wpisy area). Przy okazji zaizolowane automatem Herby Nowe oraz Częstochowa Osobowa — na razie nie mają skryptów sterujących.

W misji "regio" poprawiony wyjazd TLK z Lublińca — był błędny warunek testowania zajętości toru.

Drogi przeliczone na poziom trójkątów terenu przy pomocy korektora Mariusza1970.

Dodane drogi i skrzyżowania w Stradomiu.

2019-07-20

Pomiędzy Stradomiem a Blachownią wstawione skrzyżowania przy drogach na przejazdach. Wstawiona pewna liczba znaków drogowych, trochę poodsuwane drzewa. Poprawiony model barierek na przejściach, ponieważ poprzednio używane były zbyt szerokie i nie mieściły się pomiędzy torami a drogą.

W misji "regio" obsługa Lublińca przełączona na skrypt sterujący, dodane i przetestowane dodatkowe przebiegi w Herbach Starych i Blachowni. Zmiana kierunku jazdy w Lublińcu jest teraz na torze 5. Po zakończeniu jazdy pociągiem 5512 w Częstochowie Osobowej można pociągiem 46035 dojechać już do Lublińca i w razie powiększenia scenerii można by dalej jechać do Ozimka. Ponadto dodany rozkład dla pociągu towarowego, który dotychczas stał w Stradomiu. Teraz wyrusza ok. 20 minut po starcie symulacji, zgodnie z rozkładem ma ok. 30 minut postoju w Lisowie, po czym zjeżdża w Jawornicy na Droniowiczki. W związku z uruchomieniem tego pociągu poprawione błędy w skryptach sterujących, dodane nowe przebiegi i wprowadzone optymalizacje.

Uporządkowana kwestia rozkładów dla pociągów regionalnych — rozkłady w ramach jednego obszaru konstrukcyjnego (4) przeniesione do podkatalogu. Zaktualizowane pliki SCN oraz ze składami. Przy okazji usunięte pozostałości rozkładów obciętych do stacji startowej (nie są już potrzebne).

2019-07-07

Blachownia i Gnaszyn: poprawione skrypty sterujące w zakresie przelotu torem 2 w stronę Częstochowy.

Jawornica: izolacja półgłowic wymieniona na izolację rozjazdów. Skorygowane izolacje torów za semaforami wjazdowymi. Otwieranie przejazdu było powiązane ze zwolnieniem zajętości półgłowicy i brakiem rezerwacji drugiej — półgłowice nie sięgały na przejazd, przez co mogły być zwolnione przed dojechaniem do przejazdu (szczególnie dla EZT) i przejazd otwierał się zbyt wcześnie. Zmienione warunki otwierania przejazdu.

Wygenerowane ponownie bryły budynków CityGML z użyciem lepszego algorytmu podziału wielokątów na trójkąty — będzie znacznie mniej nieprawidłowych powierzchni.

Częstochowa Osobowa: wydzielona bryła budynku lokomotywowni — nie powinna być razem z innymi bryłami CityGML ze względu na opcjonalną animację drzwi wjazdowych. Bryła jest prowizorycznie zamapowana zdjęciem z drona — mapowanie wykonane automatem nie jest doskonałe i wymaga dopracowania algorytmu albo ręcznego poprawienia modelu i tekstur.

Herby Stare: poprawki terenu pod peronami (został źle przeliczony przy korekcie profilu).

W misji "osobowy2" pociąg 5514 z Lublińca wyjeżdża już bez konieczności ręcznego aktywowania. Częściowo rozplątane są zależności ze składami z przeciwka, więc można obydwoma dojechać do Częstochowy Osobowej. Przy okazji poprawiona obsługa wyjazdu z Ozimka w skrypcie sterującym.

Lubliniec: przesunięty nieco semafor X, do pozycji widocznej na ortofotomapie (koło półbramki).

 • Ze względu na modyfikacje wielu plików oraz nowe bryły budynków, utworzone jest osobne archiwum (duża paczka linia61-f1906.7z – 5.20MB). Nie jest ono uznane za wersję stabilną, ponieważ nie zostały przetestowane wszystkie misje, a wprowadzone zmiany mogły mieć na nie wpływ. Planowane na najbliższy czas dalsze zmiany nie powinny mieć istotnego wpływu na teren i bryły budynków CityGML.

2019-06-16

W misji "osobowy3" EZT 5511 (na starcie jest w Herbach Starych), od Liswarty jedzie po lewym torze. W Lublińcu wjeżdża na tor 5, po czym manewruje na tor 7. Przy okazji poprawione podziemne Tm w Lublińcu oraz W4 przy peronie 2 (tory 3 i 5). Pośpieszny ze Stradomia przestawiony za Lubliniec, jedzie teraz jako TLK 61112 do Częstochowy Osobowej (6:37 z Lublińca). S5513 jest wpuszczany na tor 5 i odjeżdża jako 5514 kilka minut po TLK (6:44 z Lublińca).

Lisów: poprawiona wysokość rezonatora przed ToA.

2019-06-06

W misji "pośpieszny1" EZT jadący z Częstochowy (start przed Gnaszynem) dojeżdża do Ozimka, podobnie jak towarowy z Lisowa przed nim. Można te pociągi obecnie prowadzić, chociaż towarowy nie ma rozkładu. Przy okazji utworzone i przetestowane w potrzebnym zakresie skrypty sterujące dla Fosowskich oraz Ozimka.

 • Utworzona wersja stabilna (duża paczka linia61-f1905.7z – 5.04MB). Planowane wdrażanie skryptu sterującego dla Lublińca może skutkować nieprawidłowym działaniem misji, które nie były zmieniane — konieczne będą dodatkowe testy przed uznaniem nadchodzących zmian za stabilne. W szczególności wjazdy od Jawornicy będą przenoszone na tor 5, a od Pawonkowa — na tor 3.

2019-05-12

Wykonane automatem korekty wysokości liny nośnej względem drutu jezdnego.

2019-04-28

Stradom: wymieniony INC semafora F5 na taki, który ma połączenie z powtarzaczem.

W misji "regio" poprawiony ruch dla Blachowni, Herbów Starych, Liswarty i Lublińca. W skrypcie sterującym dla Herbów Starych usunięte opcje jazdy slalomem po rozjazdach. W skrypcie dla Lublińca usunięte ustawianie niedostępnych sygnałów na sygnalizatorach.

Uwzględnione poprawki, które były dołączone do paczki MaSzyna 19.04.

2019-02-25

Dołożony plik z drogami, który był pominięty wcześniej.

Lubliniec: poprawiony skrypt sterujący — były zdublowane eventy obsługi szlaku do Pawonkowa, przez co dochodziło do dziwnych sytuacji w misji "pośpieszny1". Przy wyjazdach na Pawonków jest również sprawdzana zajętość toru pomiędzy semaforem wjazdowym Lbc_Z a rozjazdami.

 • Utworzona wersja stabilna (duża paczka linia61-f1902.7z – 5.04MB). Teren E3D w paczce zawiera budynki CityGML od Częstochowy Osobowej do Lublińca (16.12MB), ale pliki SCM z tymi budynkami nie są dołączone.

2019-02-24

W misji "pospieszny1" rozładowany korek w Lublińcu. Pierwszy pociąg puszczony na północ, kolejne z Kochanowic jadą na Pawonków. Poprawione skrypty sterujące dla Lublińca oraz Pluder. Nadal nie dokończone wjazdy od wschodu do Fosowskich, EZT z Ozimka jedzie w Lublińcu w złą stronę.

Herby Stare: przebudowane tory boczne, dostosowany teren do północnych torów bocznych, przygotowanie do dodania budynków CityGML.

Wpisy budynków CityGML przeniesione do osobnych plików — są łączone do E3D terenu. Dzięki temu można wybrać wersję terenu z większą albo mniejszą liczbą budynków. Jest to też przygotowanie do poprawek terenu w Herbach Starych. Teren będzie aktualizowany oddzielnym skryptem — skrypty są dostępne w dolnej części zakładki Dodatki w Rainsted.

2019-02-03

W okolicy przejazdu na 124.0km dodane skrzyżowania dróg. Będą wymagały jeszcze poprawienia, a przejazd będzie musiał być włączony w sterowanie ruchem, aby zatrzymywał samochody. W ramach przygotowania do poprawiania dróg są dodane nazwy, jakie są w pliku RSF, a w pliku RSF zostały zaktualizowane współrzędne odcinków dróg.

W okolicy skrzyżowania linii 61 z linią 131 poprawione ściany lasów, w szczególności usunięte skośne dziury, które pozostały po przesuwaniu ścian lasów.

W skrypcie dla Kochanowic poprawione sprawdzanie rezerwacji blokady liniowej. W misji "osobowy3" skrypt potrafił podać wyjazd dla kolejnego pociągu, jeśli jechał w tę samą stronę. Prawdopodobnie pozostałe skrypty będą musiały być również poprawione w tym zakresie, częściowo błąd jest niwelowany przez odczyt nazwy rozkładu do komórki blokady liniowej.

W misji "osobowy3" uruchomiony EZT 5511 z Herbów Starych do Lublińca, w związku z czym pociąg z Herbów Nowych musi czekać na zwolnienie szlaku. W Lublińcu póki co wjeżdżają na ten sam tor i trzeba będzie coś z tym zrobić.

W misji "l61+l144_towarowy_1" na paczce MaSzyna 19.01 pompowanie pantografów trwa na tyle długo, że w tym czasie uruchamiany jest wyjazd do Pawonkowa. W efekcie, jadąc po kontenery, rozpruwa się rozjazd 103, przez co potem nie można wyjechać w kierunku Pawonkowa. Wprowadzona została obsługa wyjazdu przy pomocy skryptu sterującego, co jest wystarczające do poprawnego działania. Wobec planów znacznego przerobienia tej misji (dostosowanie do pociągów rozkładowych z 2011) obsługa skryptem nie została rozszerzona na pozostały ruch w Lublińcu.

Aktualizacja plików do paczki MaSzyna 19.01. W plikach misji dodane zostały ścieżki do dźwięków przeniesionych w inne miejsce. W kilku dodany został numer kanału radiowego. Zaktualizowane zostały składy pociągów. Do paczki MaSzyna 19.01 dołączone zostały mosty kolegi @MW, ale w zmienionej formie — ich obecność nie będzie już sprawdzana przez instalator.

Rozpoczęte zostało porządkowanie przęseł sieci trakcyjnej (ustawianie ich w tym samym kierunku). Na użytek MaSzyny nie ma to znaczenia, jednak przęsła muszą być uporządkowane przed przeniesieniem ich z formatu SCM do RSF. Czy Linia 61 zostanie docelowo przeniesiona do RSF w celu dalszej edycji, to jest póki co osobna sprawa. Na razie są to testy edytora w zakresie wykrywania nieuporządkowanych sekcji naprężania i odwracania przęseł, a zmiany (formalne) będą tylko skutkiem ubocznym. Zasadniczo przęsła są ustawiane w kierunku wzrostu kilometrażu.

Rozbudowa skryptów sterujących przy pomocy usprawnionego generatora: Herby Stare, Lubliniec.

 • Uwaga! W związku z tym, że do paczki MaSzyna 19.01 została dodana wersja scenerii z połowy grudnia, a do tego wykonano w niej niezależne zmiany w plikach (pojazdy w składach, ścieżki plików dźwiękowych, usunięcie :t z nazw tekstur, przeniesienie niektórych obiektów do innego podkatalogu), to — do czasu pełnej synchronizacji plików — wgranie wersji roboczej może skutkować jakimiś błędami. Błędy proszę oczywiście zgłaszać. Wersja stabilna zostanie utworzona po usunięciu wszystkich krytycznych błędów.

Zmiany względem MaSzyna 18.10

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 18.10. Głównym powodem zmiany paczki bazowej jest możliwość rezerwacji wielu odcinków izolowanych jednocześnie, co nie było dostępne wcześniej. Paczka MaSzyna 18.12 nie wniosła znaczących zmian, które wymagałyby reorganizacji plików.

2019-01-05

Przejrzane przejazdy kolejowe od 155.9km do Pawonkowa. Ujednolicone nazewnictwo odcinków izolowanych, otwieranie po zwolnieniu odcinka. Usunięte eventy otwierania wpisane w tory. Przejazdy będą musiały być zamykane z opóźnieniem czasowym względem wyjazdów z Lublińca i Pawonkowa, ponieważ w 2011 roku nie było czujników w torach.

W misji "l61+l144_towarowy_1" zmieniona godzina początkowa (16:34) oraz wydłużony czas do odjazdu (16:46). Przy okazji przygotowana koncepcja dostosowania do ruchu pociągów pasażerskich w 2011 roku: w Pawonkowie pośpieszny by jechał w przeciwną stronę, a z Fosowskich ciągnięty będzie pociąg 64044, który wcześniej przejedzie przez Ozimek. Potencjalnie dałoby się wtedy też jechać 61106 z Ozimka do Częstochowy Osobowej.

Pludry: poprawione izolacje i wygenerowany skrypt sterujący ruchem. Wdrożony w misji "l61+l144_towarowy_1".

Pawonków: poprawione izolacje i wygenerowany skrypt sterujący ruchem. Wdrożony w misjach "l61+l144_osobowy" oraz "l61+l144_towarowy_1".

2019-01-01

W misji "tlk38501" uruchomiona mijanka w Pątnowie Wieluńskim z pociągiem 520, startującym z Wielunia Dąbrowy.

Wieluń Dąbrowa: w misji "osobowy1" skrypt obsługuje przelot od Kępna oraz wjazd pociągu 511 na tor 2 (zakończenie rozkładu).

2018-12-30

W misji "osobowy1" uruchomiona mijanka w Pątnowie Wieluńskim. Pociągiem 511 można dojechać z Herbów Nowych do Wielunia Dąbrowy, ale nie jest zrobiony wjazd.

 • Utworzona wersja stabilna (duża paczka linia61-f1812.7z – 4.04MB).

2018-12-28

Poprawki na linii 181, głównie w zakresie peronów i rażących błędów. Zaktualizowane rozkłady dla misji "osobowy1" — przejazd z Kępna do Częstochowy osobowej trwa około 2:30, kilkanaście minut dłużej niż wynika z rozkładu, ze względu na opóźnienie za Herbami Starymi. Pamiętać trzeba o zmianie kanału radiowego przed Herbami Starymi!

2018-12-27

W związku z tym, że uzyskana została przejezdność Kępna w minimalnym zakresie, misje "tlk83500" oraz "tlk2" rozpoczynane są teraz w Kępnie, co daje około 9 minut jazdy dodatkowo. Przy okazji zostały poprawione sygnały dla pociągu powrotnego w "tlk2", którym da się dojechać do Kępna (sterowanie semaforami było przystosowane do poprzedniego nazewnictwa stacji i braków w sygnalizacji) — misja ta, z przesiadką w Stradomiu, trwa obecnie nieco ponad 4h.

Misja "osobowy1" awansowała na funkcję testowania sygnalizacji na odcinku od Kępna do Herbów Nowych. Są jeszcze drobne problemy, np. brakuje W4 w Wieruszowie. W miarę dalszych testów błędy takie będą poprawiane.

2018-12-17

Poprawione numery kanałów radiowych w rozkładach dla linii 181.

Poprawione ustawienie tekstury dla zwisów w Ozimku i Fosowskich. (Nie załapało się do poprzedniej paczki.)

2018-12-16

Usunięty wyróżnik braku zawijania pionowego tekstur :t ze ścian lasów i zieleni. Było to rozwiązanie tymczasowe.

Do paczki dołączona tekstura ze zdjęciem okolicy Częstochowy Osobowej, która będzie eksperymentalnie użyta do zamapowania budynków. Prawdopodobnie będzie ona później zastąpiona inną, bardziej odpowiednią.

 • Ta wersja scenerii została dołączona do paczki MaSzyna 19.01, ale zmieniono ścieżki plików dźwiękowych, użytych w misjach. Z kolejnymi niezależnymi poprawkami jest również w paczce MaSzyna 20.01.

2018-12-15

Dodane tekstury słupom betonowym sieci trakcyjnej.

Przeliczone wektory normalne budynków CityGML. Dodane kolejne budynki pomiędzy Stradomiem a Gnaszynem (do około 120.4km). Uporządkowane trochę drzewa w tamtej okolicy.

Częstochowa Osobowa: poprawiona tablica na nastawni.

Poprawione nazwy eventów blokady liniowej pomiędzy Jawornicą a Lublińcem. Odpowiednie tory od strony Lublińca mają numery 3 oraz 5, co nie zostało uwzględnione przy wpisywaniu blokady w tory. Nazwy w pliku z komórkami blokad były prawidłowe.

Poprawiony wpis wiaduktu drogowego w Herbach Nowych.

2018-12-06

Dostosowanie wpisów do nowszej wersji paczki z mostami kolegi @MW. Sprawdzanie obecności plików mostów z tej paczki zostało dołączone do skryptu instalacyjnego (nie są sprawdzane pliki T3D i TGA mostów).

 • Utworzona wersja stabilna (duża paczka linia61-f1811.7z – 3.07MB). Ponieważ paczka MaSzyna 18.12 nie zmieniła nic znaczącego w zakresie plików scenerii, archiwa będą umieszczane w podkatalogu MaSzyna_18.10 (również ze względów porządkowych, aby nie przenosić do podkatalogów niepotrzebnych już paczek aktualizacyjnych).

2018-11-26

Eksperymentalne dodanie budynków CityGML w Lublińcu i Częstochowie.

Częstochowa Osobowa: nastawnia wymieniona na bardziej estetyczny model z teksturą, zawarty już w paczce MaSzyna 18.10.

Herby Stare: poprawki obiektów, które miały błędną wysokość po przeliczeniu profilu pionowego. Do poprawienia pozostaje jeszcze powierzchnia terenu pod torami (jest w pliku E3D).

2018-11-15

Występują problemy z dźwiękami w sceneriach (np. radia, odgłosów stacji), przyczyna nie została ustalona. Na wcześniejszych EU07.EXE dźwięki działały prawidłowo.

W podkatalogu scenery/2011r zostały zmienione nazwy rozkładów w taki sposób, aby nie było rozróżnienia stacji początkowej. Wykorzystywany jest mechanizm przewinięcia rozkładu do nazwy wpisanej w pierwszym napotkanym W4, dzięki któremu nie są potrzebne osobne rozkłady dla każdej stacji początkowej.

W misji "osobowy1" wjazdy ze wschodu do Herbów Starych zostały przerobione na obsługę skryptem. Jednocześnie w ten sposób naprawiony został przejazd pośpiesznego torem 4 — dotychczas pociąg wyjeżdżający z toru 2 przestawiał jeden z rozjazdów później niż wykonane było ułożenie rozjazdów dla wjazdu z Blachowni. W związku z tym, że misja przestała być potrzebna jako szybko uruchamiający się podgląd zmian w scenerii, planowane jest dołączenie linii wieluńskiej oraz Wyczerpów i zaczynanie ruchu pociągów wcześniej, dzięki czemu nie będzie niezbędne czekanie w stacji na odjazd.

W misji "pośpieszny1" użyty skrypt dla Kochanowic i zaczęte wprowadzanie skryptu dla Herbów Starych (jest tam dużo przebiegów do przetestowania). Rozbudowany rozkład EZT czekającego w Herbach Starych o wcześniejsze stacje, startuje teraz sprzed Gnaszyna. Pociąg towarowy zdjęty ze szlaku przed Herbami i ustawiony wstępnie w Blachowni (też można go cofnąć) — zamiast niego wjeżdża teraz EZT, a towarowe są puszczane później i mijają się z 5518 (jadącym za pośpiesznym). Pociągi gromadzą się w Lublińcu i na północ od Częstochowy Osobowej, ponieważ nie został jeszcze zaplanowany dalszy ich los.

W misji "osobowy3" poprawione uruchamianie pętli eventowych oraz użyty skrypt dla Kochanowic i Herbów Starych.

W misji "regio" wprowadzony skrypt sterujący ruchem dla Kochanowic oraz Herbów Starych. EZT po dojechaniu do celu i otrzymaniu rozkładu powrotnego dojeżdżają do miejsc, z których wyjechały. Rozładowany korek pociągów dekoracyjnych, który tworzył się na odcinku od Herbów Starych do Lisowa. Uruchomiony pociąg TLK z Lublińca do Częstochowy. W związku z tym pociągiem oraz możliwością jazdy powrotnym EZT do Opola, rozważane jest dołączenie wschodnich torów i wydłużenie ruchu tam.

Zaczęty skrypt sterujący ruchem dla Herbów Starych. Naprawione błędy w izolacji wschodniej głowicy.

Zmiany względem MaSzyna 17.07

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 17.07.

2018-09-30

Dodane zostały mosty, przygotowane przez kolegę MW — zastąpiły one poprzednie konstrukcje. Zestaw elementów do składania mostów jest w osobnej paczce, opublikowanej obecnie na forum eu07.pl (paczka z przedrostkiem priv- nie może być użyta w skrypcie instalacyjnym). W związku z wątpliwościami co do struktury katalogowej, pliki INC mostów zostały przeniesione do scenery/linia61/ (jeden z mostów do scenery/linia181/, ale nie jest on jeszcze włączony do plików scenerii).

W misji "l61+l144_towarowy_1" zostało wprowadzone rozwiązanie przygotowane przez kolegę Stele. Misja ta budzi zastrzeżenia merytoryczne, ponieważ ciągnięty pociąg osobowy stoi w Fosowskich na torach od Kluczborka, a wg rozkładów ostatnie pociągi osobowe z Kluczborka do Fosowskich jechały w 2001 roku, przy czym raczej nie kierowały się dalej na Lubliniec. Na ostatnich paczkach mogą występować też problemy z odczepianiem przez AI lokomotyw dwuczłonowych, co działało prawidłowo wcześniej.

W misji "towarowy2" zostało zmienione manewrowanie pod skład — nie wymaga teraz wyjazdu na tor główny zasadniczy. Wyjazdy do Gnaszyna oraz Częstochowy Osobowej zostały przerobione na wykorzystanie skryptu z rezerwacjami półgłowic. Na paczce MaSzyna 18.07 misji nie jest w stanie wykonać AI, ponieważ najpierw staje na W4 podczas manewrowania do składu, a następnie nie jest w stanie ruszyć, gdy ma już podany wyjazd.

W misji "regio" zostały zmienione punkty aktywacyjne dla wyjazdów z Lisowa w stronę Lublińca. Dotychczas były blisko końca peronu, przez co konieczne było dojeżdżanie blisko W4. Po zmianach w EU07.EXE (MaSzyna 18.07) AI nie dojeżdża już do końca peronu, a zatrzymuje się zgodnie z preferencjami zatrzymania, podanymi we wskaźniku W4. Punkty aktywacyjne są teraz w torach przy przeciwległych wskaźnikach W4. Misja nie została do końca przetestowana, ponieważ EN71, jadący od Częstochowy jako 46035, przestaje działać prawidłowo w okolicy Herbów Starych albo Liswarty. Nie są dokończone również przejazdy przez Jawornicę dla kursów powrotnych (trzeba dopracować trasy pociągów dekoracyjnych).

W skryptach sterujących stacjami zostało ostatecznie zmienione nazewnictwo uruchamiania pętli eventowej toru — do konwencji :loop (z dwukropkiem, w celu wyróżnienia tych eventów w skrypcie). Pliki scenariuszy zostały dostosowane. Skrypt dla Stradomia nie jest już zgodny wstecz, ponieważ wykorzystano więcej niż 8 eventów w Multiple. Jednak w związku z planami wykorzystania jednoczesnej modyfikacji warunkowej wielu komórek, wkrótce zgodność wsteczna i tak nie będzie zachowana.

 • Ze względu na modyfikacje wielu plików zostało utworzone osobne archiwum (duża paczka linia61-f1809.7z – 2.94MB). Nie jest ono uznane za wersję stabilną, ponieważ wymagana jest obsługa większej liczby eventów w Multiple, a z kolei na paczce MaSzyna 18.07 nie da się osiągnąć prawidłowego działania.

2018-09-02

W misji "osobowy2" podanie wyjazdu dla EZT było uzależnione od wyjazdu pociągu poza semafor Lbc_K, a to z kolei od wjazdu pociągu prowadzonego przez AI na tor przy peronie. Po zmianach w działaniu AI w EU07.EXE, pociąg zatrzymuje się 100m przed torem, który miał go wykrywać i wyjazd na Lbc_K nie jest podawany. W związku z powyższym aktywacja wyjazdu na Lbc_K została przesunięta na tor wcześniejszy. Przy okazji zostały skorygowane parametry peronu we wskaźniku W4 Lubliniec#L tak, aby uwzględniona była długość peronu do wskaźnika, a preferowany środek zatrzymania składu był w połowie wiaty.

Około 360 wysięgników zmienionych do stanu spójnego z kątem pomiędzy przęsłami sieci trakcyjnej (w sensie czy powinien być krótki, czy długi). Dalsze poprawki typu wysięgników będą wymagały w pierwszej kolejności regulacji drutu względem toru, zgodnie z filmami z przejazdu oraz zdjęciami.

2018-05-10

Usunięte nadmiarowe rezonatory pomiędzy Lublińcem a Ozimkiem. Były pozostałością po integracji klonów, w których kwestia rezonatorów rozwiązana była na dwa odmienne sposoby.

Korekty sieci trakcyjnej w Herbach Nowych. Dodane bramki, wymienione wysięgniki na bardziej odpowiednie. Nadal jest to dalekie od ideału, ale większość rażących błędów jest już poprawiona.

Obniżone perony w Lisowie (jakoś umknęły przy obniżaniu wysokości). Skorygowane perony w Herbach Nowych i Starych.

 • Utworzona wersja stabilna (duża paczka linia61-f1805.7z – 2.94MB).

2018-05-02

Rozpoczęte poprawki sieci trakcyjnej w Herbach Nowych (dodane bramki).

Poprawiony wpis nieba w "osobowy1".

 • Utworzona wersja stabilna (duża paczka linia61-f1804.7z – 2.95MB).

2018-04-02

Fosowskie: wymiana szablonów rozjazdów Fo_1 na 33230 oraz Fo_2 na 41594, aby używać eventów zawartych w plikach INC napędów, ponieważ w pliku zwr41r500.inc zostały dodane eventy z dwukropkami, co wobec błędów w EU07.EXE z paczki MaSzyna 18.01 skutkowało nieprzejezdnością scenerii.

Herby Stare: w pliku INC semafora C poprawione sygnały przekazywane do powtarzacza. Osobny plik INC powtarzacza, który będzie wyświetlał sygnał z pomarańczowym i zielonym światłem jednocześnie (dotychczas powtarzacz był skonfigurowany do podawania sygnałów migających, a semafor C przesyłał błędne sygnały).

Herby Stare: poprawiona nieco sieć trakcyjna, po przeliczeniu profilu porobiły się dziury w drutach. Częściowo przeliczona na wysokość 5.35m (wg tabliczek na przejeździe). Sieć będzie jeszcze poprawiana w miarę rozwoju narzędzi w Rainsted.

2018-02-26

Poprawiona ciągłość torów od Stradomia do Liswarty. Tory powinny być już przejezdne.

 • Na bazie tej wersji powstała paczka wersji stabilnej (duża paczka linia61-f1802.7z – 2.93MB). Jest to pierwsza wersja stabilna z poprawionym profilem pionowym (od Stradomia do Lublińca).

2018-02-25

Załatane dziury na łączeniach profili w obszarze skrzyżowania linii 61 z linią 131. Liswarta: dodany teren pod nastawnią. Kalina: dodane trójkąty terenu aż do granicy komórki. Wykryte zostało zdublowanie trójkątów terenu (tych z NMT-100) w okolicy Kaliny, być może wiele takich trójkątów terenu niepotrzebnie się powtarza.

Pomiędzy Częstochową Osobową a Stradomiem wstawiony wiadukt ze scenerii MZD, po nieznacznym jego poszerzeniu (z 20m do 25.5m). Wiadukt ten podpiera idące górą tory tramwajowe, które dotychczas wstawione były demonstracyjnie. Być może kiedyś model wiaduktu zostanie wymieniony na bliższy rzeczywistości, ale obecnie wydaje się to być najprostszym z dostępnych rozwiązań.

2018-02-18

W okolicy Liswarty i Kaliny połączone rowy profili poprzecznych (usprawniony został generator połączeń). Wymienione profile poprzeczne na łącznicy z Herbów Nowych do Liswarty.

Usunięte zdublowania nazw niektórych obiektów (głównie dróg).

Poprawione podtorze łącznicy z Herbów Starych do Herbów Nowych oraz bocznicy złomu. Uzyskany teren jest ciągły (oprócz schodzących się rowów pomiędzy torami), ale może jeszcze wymagać drobnych miejscowych poprawek. Przesunięcia wymaga jeszcze płot pomiędzy łącznicą a bocznicą złomu (częściowo już przesunięty).

Podwyższone podsypki w okolicy Kaliny z 0.2m na 0.6m przy pomocy narzędzia działającego na grupę torów. Nie wszędzie to wyszło poprawnie, więc będą jeszcze potrzebne ręczne korekty (wysokości podsypki albo wysokości podtorza — będzie to jeszcze analizowane).

Liswarta: zszyty teren przy rozjazdach. Rów zewnętrzny jest już połączony prawidłowo pomiędzy różnymi niweletami. Do poprawienia pozostaje teren pod nastawnią, która obecnie lewituje. Przeliczona została wysokość roślinności korektorem Mariusza, aby poprawić wiszące ściany lasów (teren na południe od Liswarty jest teraz niżej).

Zszyte przekroje poprzeczne łącznicy z Kaliny do Herbów Starych. Do poprawienia jest jeszcze końcówka nasypu toru 2 linii 61 przy wiadukcie nad linią 131.

2018-02-06

Poprawione wpisy modeli, w których zmieniły się ukośniki. Powodowało to brak niektórych obiektów, jak mosty, dworce.

Liswarta: zaczęte naprawianie ciągłości terenu.

Kalina: poprawione przejście profili poprzecznych, podwyższona wysokość podsypki torów z 0.2m na 0.6m. Wysokość 0.2m była pozostawiona jako mniej pracochłonna opcja w związku z niewielką istotnością posterunku. Jednak po obniżeniu całości scenerii o 0.5m oraz udoskonaleniu generatora przekrojów wskazane było dopracowanie terenu w tym miejscu. Okoliczne profile poprzeczne będą wymieniane sukcesywnie, tymczasowo są pozostawione dziury w miejscach wymagających dopracowania.

Skorygowana wysokość dróg na przejazdach pomiędzy Herbami a Lisowem. Drogi te nie zostały wcześniej obniżone o 0.5m.

Poprawiony profil toru bocznego pomiędzy Herbami Starymi a Herbami Nowymi. W związku z pozostawieniem bocznicy złomu na dotychczasowym poziomie 251.5m n.p.m. oraz obniżeniem pozostałych torów o 0.5m musiały zostać poprawione profile pionowe wjazdów z sąsiednich stacji. Profil wjazdowy z Herbów Nowych jest teraz wydłużony, aby zachować pochylenie 5‰. Dostosowane jest też podtorze. Pozostaje do zrobienia podtorze bocznicy od strony Herbów Starych, a następnie korekta nasypu łącznicy Herby Stare – Herby Nowe.

2018-01-27

Przeliczone wysokości plików obejmujących Częstochowę Osobową oraz Wyczerpy. Tym samym naprawiony jest przejazd łącznicą 700, gdzie przy korektach profilu powstała różnica poziomów. Tor łącznicy będzie jeszcze poprawiany w planie - płyty przejazdowe niezgrywające się z szynami są ułożone prawidłowo, tylko tor trzeba tam przesunąć.

Wymiana nasypu na łącznicy Herby Stare – Herby Nowe. Dotychczas profile poprzeczne na tym odcinku były wstawione z zakładką, ponieważ ich zszywanie wymagałoby ogromu pracy, z intensywnym użyciem edytora tekstowego. Obecnie ulepszone jest generowanie profili o zdefiniowanym kształcie, a także z edytora SCM można usuwać zbędne trójkąty z agregatów (tak są generowane profile poprzeczne). Na początek wymieniony i zszyty został odcinek od 0.7km do 1.3km łącznicy. Pozostała część łącznicy wymaga jeszcze dopracowania profili pionowych torów wjazdowych na bocznicę złomu, które są zaraz obok. Tymczasowo są jeszcze dziury w terenie, na łączeniu poprzednich profili z poprawionymi.

2018-01-20

Odcinek od Stradomia do Jawornicy został uznany za ustalony co do wysokości. Skorygowany został również profil linii 181 — początkowy odcinek od Herbów Nowych (w pliku RSF). Do przeanalizowania jest jeszcze połączenie Jawornicy z Lublińcem. Okolica stacji Herby Nowe, należąca do scenerii Linia 61, pozostała bez zmian (tzn. względem ubiegłorocznego stanu jest jedynie obniżona o 0.5m, z wyjątkiem trójkątów utworzonych w oparciu o NMT-100).

W związku z planowanym porządkowaniem terenu w Liswarcie, przeliczony próbnie został nasyp łącznicy z Herbów Nowych. Najprawdopodobniej nie będzie rowu pomiędzy dolnym torem tej łącznicy a górnym torem z Herbów Starych. W miejscu zbliżania się torów do siebie powstała dziura, która będzie załatana później.

Wobec zmiany praktycznie we wszystkich plikach została utworzona jedynie duża paczka (linia61-f1801.7z – 2.94MB). Będzie ona osnową dla dalszych prac. Plik ten będzie pobierany skryptem jako wersja robocza.

2018-01-13 (bez skryptu instalacyjnego)

Drugie podejście do profilu pionowego: całość podniesiona o 0.2m, tory w Lublińcu obecnie na wysokości 260.68m (główka szyny, podstawa szyny na 260.5m). Wymienione wcześniej problemy pozostały bez zmian. Do końca stycznia 2018 profil będzie jeszcze analizowany, a w następnej kolejności będą uzupełniane braki.

2017-12-31 (bez skryptu instalacyjnego)

Po ponownym przeanalizowaniu profilu pionowego wszystkie tory na zachód od przejazdu w Herbach Starych zostały obniżone o 0.7m, natomiast odcinek od Stradomia do Herbów ma skorygowany profil, aby Stradom był nieco wyżej, a Herby obniżyły się o 0.7m. Trójkąty terenu wczytane z danych NMT-100 zostały na tych samych wysokościach, natomiast obiekty zależne od nich (np. przekroje poprzeczne nasypów i przekopów) będą korygowane w razie potrzeby. Głównym celem tej operacji jest poprawa integracji z terenem przejazdów kolejowych, ale także dokończenie łatania terenu w Liswarcie. Do czasu zakończenia głównych prac sceneria może nie być przejezdna w całości.

Po wstępnym przeliczeniu plików i naprawieniu widocznych błędów w Herbach Starych została utworzona paczka testowa, która może mieć problemy z przejezdnością. Paczka ta będzie osnową do dalszych prac. I o ile dalsze analizy w najbliższym czasie nie wykażą wadliwości profilu pionowego, to wszelkie poprawki będą już miały charakter miejscowy, nie wpływający na całość scenerii.

Znane błędy:

 • Nie został skorygowany profil linii 181, na łączeniu scenerii (na północ od Żelaznego Mostu — Kiepurowa Budka) został prowizorycznie wygięty tor. Może tam dochodzić do łamania pantografów z powodu niedostosowania sieci trakcyjnej. Zakres potrzebnych prac na tym odcinku będzie dopiero ustalany, łącznie z analizą profilu pionowego na linii 131. (Poprawiony w późniejszej wersji.)
 • Nieprawidłowe przeliczenie w Herbach Starych. Na odcinku około 50m pomiędzy hektometrem 134.7 a 134.8 wystąpiły błędy przeliczenia wysokości. Poprawione zostały tory, jednak niektóre obiekty mogą być nadal na nieprawidłowej wysokości. Będzie to poprawiane sukcesywnie, po ustaleniu że dany obiekt powinien być na innej wysokości.
 • Niedopracowanie na wschód od Stradomia. W okolicy hektometra 116.5 jest koniec przeliczanego odcinka profilu linii 61. Wysokości na wschód od tego miejsca (w kierunku Kucelinki) nie były brane pod uwagę i profil pionowy tam będzie wymagał dalszych analiz oraz wprowadzenia poprawek.
 • Analogicznie dotyczy to łącznicy 700 do Częstochowy Osobowej — ustalenie wysokości torów Częstochowy Osobowej zostało przesunięte na później. (Poprawione w późniejszej wersji — wysokości torów w kierunku na Wyczerpy oraz do połączenia z Częstochową Towarową zostały uznane za możliwe do przyjęcia bez poprawek.)
 • Nieprawidłowe łuki pionowe od Stradomia do Herbów Starych. Przeliczenie wysokości nie zapewniało korekty łuków pionowych, będą one naprawiane sukcesywnie w przyszłości.
 • Niepodłączone tory bocznicy złomu w Herbach. Przeliczenie wysokości zostało zorganizowane tak, że bocznica złomu została na dotychczasowej wysokości. W związku z tym korekty wymagają profile pionowe torów łączących ją ze stacjami. (Poprawione w późniejszej wersji.)
 • Brak nasypów i przekopów na południe od Lublińca. Ich dodanie jest w planach.
 • Brak bocznicy w Lublińcu. Profil pionowy bocznicy będzie odtwarzany na podstawie dostępnych zdjęć oraz danych wysokościowych NMT-100. Tory bocznicy są już wstępnie przygotowane.

2017-11-20

W misji "pospieszny1" poprawiony przejazd przez Kochanowice. Bezpośrednie ustawianie semaforów (które było nieco naciągane) zostało zastąpione uruchomieniem skryptu sterującego. Skrypt zrobiony generatorem nadal ma dużo błędów, ale nieznaczne ręczne poprawki pozwoliły na prawidłowe działanie przejazdu torem 2 (z rezerwacją głowic oraz blokady liniowej Lisów — Kochanowice).

2017-11-19

W misji "towarowy2" poprawione sterowanie ruchem w Lisowie dla wariantu ze ściąganiem pociągu z Kochanowic. Wcześniej skrypt sterujący dla Lisowa nie miał prawidłowej obsługi toru 3.

Poprawione parametry stukotu dla rozjazdów krzyżowych.

W misji "lotos" dodana komenda podczepiania w Pludrach. Przygotował @Stele.

Poprawki położenia rozjazdów 5 i 19 w Kochanowicach.

 • Na bazie tej wersji powstała kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1710.7z – 2.28MB). Powstanie paczki jest związane z modyfikacją stukotu na rozjazdach krzyżowych, przez co uległy zmianie wszystkie pliki torów.

2017-09-06

Poprawiona nieciągłość toru 3 w Kochanowicach. Powstała ona przy korygowaniu połączenia łuku z rozjazdem Kwc_22 (usunięcie bardzo krótkiego odcinka prostego, który był wymagany przez wcześniejsze wersje edytora RSF).

Drobne korekty torów w Herbach Nowych przy rozjazdach 29 i 30: usunięty bardzo krótki odcinek toru, zwiększony promień pomocniczego łuku z 165m do 190m. Tak mały promień nie powinien być w tym miejscu, ale z uwagi na bardzo mały kąt łuku (0.63°) raczej nie będzie mieć wpływu na symulację. Ponadto z uwagi na ułożenie rozjazdów prędkość przejazdu w tym miejscu powinna być ograniczona semaforem do 40km/h.

Rozpoczęty skrypt sterujący ruchem dla Kochanowic jako test generatora skryptów. Powstanie generatora wpływa również na pozostałe skrypty, np. zmienione zostały kody ruchu dla torów stacyjnych: obecnie 1 i 2 oznaczają przeloty zgodne z kierunkiem kilometrażu linii, wjazd ma kod 6 (wcześniej 1), wyjazd — 7 (wcześniej 2). Zmiana ma na celu ujednolicenie znaczenia kodów 1 i 2, które dla głowic i blokad liniowych były powiązane z kierunkiem kilometrażu.

 • Ze skryptów instalacyjnych została usunięta weryfikacja obecności plików istniejących w paczce MaSzyna 17.07. Jest to pierwszy etap przebazowania na tę paczkę, opóźniony między innymi ze względu na awarię sprzętową. Skrypty instalacyjne obecnie pobierają linia61-f1707.7z jako paczkę bazową.

Zmiany względem MaSzyna 17.07 (bazowa 16.08)

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek była paczka całościowa MaSzyna 15.04 z paczem MaSzyna 16.08. Mogą być one używane również z wersją MaSzyna 17.07.

2017-05-28

Wskaźniki W4 uzupełnione o zalecane odległości zatrzymania w pierwszym parametrze liczbowym eventu (ujemne: pozycja czoła od końca peronu, zwykle przed przejściami w poziomie torów; dodatnie: środek składu od końca peronu, zwykle przy wiacie albo przejściu nadziemnym czy podziemnym). Wskaźnik w Herbach Starych na torze 2 (z semaforem C) ma teraz testowo liczbę ujemną jako długość peronu (oznaczającą zakres zatrzymania dla odpowiednio krótkich pociągów). Wprowadzone zmiany będą służyły do sprawdzenia reakcji AI na zalecane pozycje zatrzymania.

Lubliniec: przesunięte filary wiaduktu pomiędzy torami 2 i 4, zmienione nieprawidłowe wysięgniki na bramkach.

Korekty nazewnictwa blokad liniowych Kalina – Herby – Liswarta.

 • Na bazie tej wersji powstała kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1705.7z – 5.0MB). Powstanie paczki jest związane z dużą skalą zmian w eventach sterujących rozjazdami. Pliki napędów dla rozjazdów mają tylko eventy z dwukropkami (nie dotyczy napędów Benka, które mają obie wersje eventów).
 • Również na bazie tej wersji powstała paczka linia61-f1707.7z – 1.15MB. Nie zawiera ona plików, które zostały dołączone do wydania MaSzyna 17.07. Jest ona bazą kolejnych paczek ze zmianami.

2017-05-14

Przeliczona wysokość zieleni korektorem Mariusza.

Poprawiona nieciągłość toru 5 w Lublińcu.

2017-05-11

W misji "l61+l144_tlk" poprawiony przejazd przez Pludry. Dotychczas możliwość przejazdu była sprawdzana dwukrotnie i nietrafienie w czas przejazdu pociągu z przeciwka mogło się skończyć brakiem wjazdu do Pluder. Obecnie sprawdzanie jest wykonywane do skutku. Przy okazji poprawiona obsługa przejazdów — misja została pominięta przy zmianie nazewnictwa przejazdów.

Przesunięta roślinność na odcinku Blachownia – Herby (do przeliczenia została wysokość).

W misji "regio" nie zapala się wyjazd na Wyczerpy na starcie.

Wszystkie eventy rozjazdów w misjach oraz skryptach sterujących stacjami zostały wymienione na wersję z dwukropkiem.

Przerobiona obsługa przejazdów znajdujących się w głowicach, w Stradomiu, Gnaszynie, Blachowni, Liswarcie, Lisowie i Jawornicy. Zamykanie i otwieranie wykonuje skrypt sterujący ruchem. Usunięta obsługa tych przejazdów z misji oraz plików z torami.

Naprawiona blokada liniowa na łącznicy 700 (Częstochowa Osobowa – Stradom). Wyjazd z toru 5 w Stradomiu uwzględnia już tę blokadę.

Wjazd na tor 5 w Stradomiu przy pomocy skryptu sterującego — testowany na misji "pośpieszny". Z kolei pociąg 5518 po otrzymaniu nowego rozkładu 46035 przejeżdża już przez Stradom.

Zmiany względem MaSzyna 16.08

Bazową wersją symulatora do wprowadzonych zmian była paczka całościowa MaSzyna 15.04 z paczem MaSzyna 16.08. Pliki ostatniej z poniższych paczek zostały dołączone do wersji MaSzyna 17.07, po czym dokonano jeszcze poprawek w niektórych plikach.

2017-04-20

W Blachowni, Liswarcie, Lisowie i Jawornicy przejazdy znajdujące się w głowicy powinny się otwierać po zwolnieniu jej przez skład. Gnaszyn będzie poprawiony w kolejnej paczce. Skrypty sterujące dla Stradomia nie są jeszcze używane we wszystkich misjach. Dla Herbów Starych, Kochanowic i Lublińca skrypty jeszcze nie powstały, więc tam obsługa przejazdów jest jak pierwotnie w misjach, albo może być zepsuta.

Kochanowice: skorygowana nierówność toru na zachodniej głowicy. Przy okazji wymienione szablony rozjazdów.

Blachownia: korekta położenia rozjazdów na wschodniej głowicy. Głowica ta nie miała zaktualizowanych szablonów wszystkich rozjazdów i zauważalne było nierówne ułożenie toru skośnego. Do poprawnego stanu doprowadzony kozioł przy peronach.

Poprawiona dziura w przewodzie jezdnym w Częstochowie Osobowej. Dziura powstała przy obniżaniu sieci pod przejściem ponad torami.

W misji "regio" rozszerzona obsługa jazd pociągów pomiędzy Lisowem i Liswartą — dodatkowe przebiegi w skryptach sterujących. Uruchomiony przebieg wyjazdowy z toru 5 w Stradomiu pozwala drugiemu EZT z Częstochowy (5512 z rozkładem 46035) dojechać do Herbów Starych albo Lisowa (zależnie od wylosowanego wariantu). Dalsza jazda jest blokowana przez składy ozdobne, dla których nie zostały ustalone trasy ruchu.

Użycie skryptu sterującego dla Jawornicy w kilku pominiętych przypadkach (misje "osobowy3", "regio", "towarowy2" — jazda od semafora B).

2017-04-17

W Herbach Nowych usunięty słup z naprężaczem, który znajdował się na torach oraz dodana brakująca bramka. Nadal sieć trakcyjna tam wymaga dalszej pracy.

Pliki napędów do rozjazdów Benka wzbogacone o eventy z dwukropkami oraz puste eventy :forced+ i :forced-. Od tej pory sterowanie rozjazdami będzie realizowane poprzez eventy z dwukropkami, a eventy bez dwukropków będą sukcesywnie usuwane z plików sterowania rozjazdami.

W misji "towarowy1" przywrócony samochód na przejeździe w Herbach Starych, który się zagubił przy przeliczaniu współrzędnych. Przy okazji start pociągu przesunięty przed semafor wjazdowy do Herbów Nowych (na ile pozwalała obecność sieci trakcyjnej) i o parę minut cofnięty czas. Dodany odczyt W4 w Stradomiu oraz poprawiony rozkład ze Stradomia (usunięte zatrzymania na W4).

Ustawione tekstury dla rozjazdów, które wcześniej miały stałą teksturę.

Wyregulowana nierówność torów na szlaku pomiędzy Lisowem a Kochanowicami (w okolicy rezonatorów SHP semaforów wjazdowych do Kochanowic).

Napęd rozjazdu 8 w Jawornicy przełożony na lewą stronę. Będąc po prawej kolidował z torami.

 • Na bazie tej wersji utworzona została kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1704.7z – 5.15MB). Powstanie paczki jest związane z dużą skalą zmian w podsypkach rozjazdów oraz usunięciami i przemieszczeniami plików.
 • Wersja dodana do pacza MaSzyna 17.07.

2017-04-16

Zawartość plików linia61/regio/l61_lasy.scm oraz linia61/regio/l61_trawa.scm została dołączona do pliku linia61/l61_elementy.scm. Plik ten będzie następnie dzielony geograficznie podczas wydzielania komórek. Będzie też łatwiej edytować, ponieważ wszystkie obiekty zieleni są teraz w jednym pliku.

Pliki z podkatalogów linia61/l61_tlk/ oraz linia61/l61+l144_tlk/ zostały przeniesione do podkatalogu linia61/. Tym samym podkatalogi te przestały być potrzebne. Nazwa pliku linia61/l61_towarowy1_hn.scm została zmieniona na linia61/l61_towarowy1.ctr. Plik ten, podobnie jak kilka innych, zawierał kiedyś sklonowane tory, a po ich wydzieleniu zawiera tylko eventy misji oraz dźwięki. Dotychczas roszady w plikach nie były wykonywane, jednak rozdzielenie napędów rozjazdów od podsypek wprowadziło istotne zmiany w plikach i przy okazji można było nieco uporządkować inne pliki.

Naprawione zostały płoty w Herbach Starych i Stradomiu. Uszkodziły się podczas automatycznego przeliczania wysokości trójkątów.

Wymienione perony w Lisowie na położone zgodnie z rzeczywistością (przed remontem). Dodany szeroki peron od strony dworca (zarośnięty). Dworzec przesunięty w bardziej odpowiednie miejsce. Nieco przeorganizowane okoliczne drzewa.

Lisów: do ładu doprowadzona wschodnia głowica oraz północne tory. Dotychczasowy stan związany był z trudnościami w ustaleniu kątów. Korekta potrzebna była do ustawienia wykolejnic, które powinny być uwzględnione w sterowaniu.

Dla semafora K w Gnaszynie zmieniona prędkość sygnału Sz na 40km/h. Semafor ten, podobnie jak semafor D w Blachowni, musi być uzależniony warunkowo — wyjazd na lewy bez uzależnienia.

Przypisane W5 na zachodniej głowicy Gnaszyna. Jednocześnie usunięte zamykanie semafora wjazdowego W (jest wykonywane przez odcinek izolowany) — event został zwolniony na niejawne przypisanie radiostopu, którego zadziałanie zostało tam zgubione.

W misji "osobowy1" podjęta próba wcześniejszego puszczenia EZT z Herbów Starych — powoduje spotkanie z pośpiesznym na pierwszym łuku za Blachownią. Pośpieszny by musiał czekać. Jazda pośpiesznego po torze lewym nie przyśpiesza go znacząco (prędkość w rozkładzie).

Rozpoczęte uruchamianie skryptu sterującego ruchem dla zachodniej głowicy Stradomia. Na początek jazdy na wprost (wyjazd z toru 1, wjazd na tor 2).

Przesunięty i uaktywniony rezonator semafora E w Jawornicy. Musiał zostać pominięty przy przebudowie łuku.

2017-04-12

Zakończony proces wydzielania napędów rozjazdów dla odcinka od Wyczerpów do Lublińca. Odcinek za Lublińcem używa częściowo nadal starych podsypek, co będzie korygowane wraz z przeliczaniem układów torowych i wprowadzaniem profilu pionowego. W związku z konfliktem zawartości plików scenerie mogą nie działać prawidłowo w przypadku wgrania paczki zawierającej pliki rozjazdów wg poprzednich wytycznych.

Zgrubnie zrobiona izolacja torów i głowic w Stradomiu w celu testowania z programem SCS. Szczegóły będą dopracowywane w miarę potrzeby.

W misji "regio" pociąg 5512 z Lublińca nie jest już zatrzymywany przed Herbami Starymi, czeka teraz przy peronie.

Wstawione brakujące kozły w Częstochowie Osobowej.

W związku z dopracowaniem pliku INC kozła drewnianego na całej scenerii zostały przeliczone wygięte tory pod kozłami. Obecnie wymiary kozła zostały ustaryzowane na 10m zasypu od belki oraz 2.9m za nią. Również szerokość kozła została dostosowana do szerokości podsypki. Pozwoli to lepiej organizować przestrzeń i uniknąć kolizji kozłów z innymi obiektami.

 • Na bazie tej wersji utworzona została kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1703.7z – 5.15MB). Zwiększenie rozmiaru wynika z dodania tekstur wskaźników W28 oraz odwróconej tekstury peronu.

2017-04-03

Poprawki w skryptach sterowania ruchem dla Blachowni, Liswarty i Jawornicy — błędy objawiły się nieprzejezdnością misji "tlk-1" oraz jednego z wariantów "regio".

2017-03-30

Skrypt sterujący ruchem dla Jawornicy.

Skrypt sterujący ruchem dla Liswarty, przygotowany na bazie rozwiązań testowanych dla posterunku odstępowego Grabówek Lachy na scenerii Drawinowo.

Perony zamapwane teksturą per4plytyzielone zostały obrócone, aby mapowanie było zgodne z teksturą per4plyty, która używana jest częściej. Obrócona tekstura będzie w osobnej paczce wraz ze zmienionymi wskaźnikami W28.

W misji "towarowy2" pociąg sieciowy był wpisany do nieodpowiedniej blokady liniowej. Dodany został losowy zjazd do Gnaszyna, jednak algorytm sterowania ruchem nie sprawdza dostępności toru 1 — wyjazd jest nadal na tor 2.

Rozjazdy 41594mm z profilu 2-5-13 mają obecnie eventy przekładające wyłącznie z dwukropkami. Pliki misji zostały dostosowane do tej zmiany (dwa takie rozjazdy są w Herbach Nowych, jeden w Jawornicy, ten w Fosowskich jeszcze nie został wymieniony na nowy szablon).

 • Uwaga! Nie wszystkie misje zostały przetestowane. Przejezdność potwierdzona dla "osobowy3", "towarowy2" oraz "regio". Ostatnia z nich ma wiele losowych wariantów, z których tylko część została sprawdzona.

2017-02-19 (550 pobrań)

W misji "osobowy1" pociąg towarowy stojący przed Gnaszynem nie został dopisany do blokady liniowej CzS2-Gn2 i wjeżdżając do Gnaszyna pozostawiał ją w stanie zajętym (ujemna wartość licznika pojazdów). Pociąg został obecnie przestawiony do Stradomia, aby samodzielnie zajmował tę blokadę i prawidłowo ją zwalniał. (Blokada liniowa zlicza pojazdy znajdujące się pomiędzy semaforami wjazdowymi, ale w przypadku wstawiania składów na szlak trzeba wpisywać ich liczbę do blokady, aby została prawidłowo zwolniona. Ze względu na możliwość edycji składów bezpieczniej jest wstawiać składy na stacjach, gdzie stosowane są odcinki izolowane.)

W misji "towarowy1" dodany został rozkład dla pociągu wyjeżdżającego ze Stradomia. Rozkład przygotował Matz32.

2017-02-05

Do plików INC rozjazdów 27138 dodane definicje eventów rozprucia. Zapewniają one sygnalizację rozprucia do programu SCS, umożliwiają także zweryfikowanie ruchu AI poprzez przeszukanie log.txt na okoliczność ich wystąpienia.

W związku z rozsypaniem się oznakowania poziomego na drogach po utworzeniu odbitych w pionie tekstur DDS z wcześniej przygotowanych TGA, do paczki są dołączone nieodbite tekstury DDS. Chociaż błąd wynika z niezauważonej zmiany w pliku TGA, to rozwiązanie z nieodbitym DDS wydaje się być lepsze niż dopasowywanie ułożenia drogi do tekstury przewidzianej na inną konfigurację.

Wskaźniki zmiany kanału radiowego (W28) obrócone o 180° (dostosowanie do zgodności z innymi sygnałami). Wobec niekompletnego rozwiązania na poziomie paczki całościowej, w scenerii może brakować wskaźników albo mogą nie mieć tekstury. Zostanie to dopracowane w kolejnych wersjach (dodatkowa paczka w skrypcie instalacyjnym).

W misji "regio" usunięta kolizja z towarowym pod Jawornicą dla przypadku jazdy EZT z Lisowa do Kochanowic torem 1. W Blachowni skorygowane prędkości w torach. W "towarowy2" poprawione eventy początkowe.

Wstawiona izolacja zachodniej głowicy w Herbach Starych. W misji "towarowy2" podanie wyjazdu z toru 1 Herbów Starych jest uzależnione od zwolnienia zachodniej głowicy (była zależność czasowa: 6 minut od wjechania na przejazd w Blachowni, co mogło prowadzić do zderzeń).

 • Na bazie tej wersji utworzona została kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1702.7z – 4.46MB).

2017-01-14

W pliku wyczerpy.scm wymienione rozjazdy na te z profilu 2-5-13. Dodany też brakujący rozjazd, który jakoś wypadł przy przekształceniach.

W rozjazdach profilu 2-5-13 dodane dodatkowe eventy z dwukropkiem pod kątem ujednolicenia sterowania z TD2. Eventy wewnętrzne (zmiana prędkości, animacja zwrotnika) dostały znak podkreślenia z przodu. Eventy animujące zwrotnice nie są wewnętrznymi, ponieważ służą jako potwierdzenie przełożenia zwrotnicy dla sterowania w Rainsted.

Dodane zamykanie semafora H w Lublińcu. Dotychczas działało tylko w misji "lotos". Docelowo zamykanie semaforów będzie wykonywane przez zajętość głowicy.

Poprawione ustawienie sygnalizatorów D, E, ISpD oraz ISpE w Jawornicy. Cofnięty wskaźnik R3 przed semafor E. Dodana budka dróżnika przy przejeździe.

Korekcje załomów profilu w okolicy Gnaszyna. Wcześniej łuki pionowe na odcinkach prostych były eksportowane z błędnie wyzerowanymi wektorami kontrolnymi.

2017-01-07 (bez skryptu instalacyjnego)

W Gnaszynie, na torach bocznych, dodane dwie podziemne tarcze manewrowe Tm13 i Tm15. Zmiana związana z testami generatora skryptów sterujących ruchem, który w początkowej fazie rozwoju będzie wymagał pełnej sygnalizacji. Dla uproszczenia usunięte odrębne izolacje Gn_Ig15 oraz Gn_Ig25 (zastąpione odpowiednio przez Gn_Ig11 oraz Gn_Ig21).

Skorygowany rozkład pociągu 5512 w misji "regio". Dotychczasowy rozkład był wzięty z nieodpowiedniego okresu (początek roku 2011, od marca wyjazd z Lublińca był 6 minut wcześniej — 5:29). Zepsuje to mijankę pociągów w Herbach Starych. Normalnie by się minęły na szlaku między Blachownią a Herbami, ale ze względu na zablokowany tor któryś będzie musiał czekać. Można by też urozmaicić misję poprzez dodanie opcji usuwania blokującego pociągu towarowego.

2017-01-03

Poprawione przypisanie W4 w Kochanowicach oraz literówka w przebiegu torem 4 w Blachowni, z których korzystały niektóre warianty misji "regio". Warianty te nie wylosowały się we wcześniejszych testach i ich nieprawidłowe działanie nie było wykryte.

 • Na bazie tej wersji utworzona została kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1701.7z – 4.21MB).

2017-01-02

Pewna liczba obiektów sieci trakcyjnej przeniesiona z pliku wyczerpy.scm do czestochowa.scm. Dzięki temu Częstochowa Osobowa będzie mieć więcej sieci trakcyjnej również w przypadku niedołączenia dalszych torów od północnej strony.

Wymiana niektórych wysięgników w Lublińcu na bardziej stosowne.

Dodane odcinki izolowane w Kochanowicach: tory stacyjne i półgłowice. Zaczęte w Częstochowie Osobowej (tory 15, 17 i 19). Skorygowany numer semafora: był CzO_F11, powinien być CzO_F15.

W misji "regio" uruchomiony drugi pociąg do prowadzenia: 5512 z Lublińca (5:35) do Częstochowy Osobowej (dotychczas stojący pod semaforem X, analogicznie jak kiedyś początek w "osobowy2"). Do Herbów Starych wjeżdża zamiast pociągu "ic", który teraz jest przestawiony pod semafor Z w Lublińcu i będzie jechał jako TLK 61112. Składy dekoracyjne zostały przesunięte tak, żeby nie przeszkadzały i wyjeżdżały na swoje pierwotne pozycje po przepuszczeniu pociągu 5512 z Lublińca. Wyszło to jak na razie całkiem dobrze, jedynie w Częstochowie Osobowej zrobiła się kolejka składów dotychczas mijanych, których dalsze losy nie były dotąd istotne. Trzeba je jakoś rozparcelować. Również do rozwiązania będzie kwesta zwolnienia toru dla TLK 61112 oraz powrotnego 5514 ze względu na dwa składy ozdobne, które utykają w Liswarcie i Lisowie.

Zmiany w 2016 roku

Opis zmian w 2016 roku został wydzielony na osobną stronę.

W skrócie ważniejsze etapy (kolejność chronologiczna):

 • Herby Nowe przesunięte 300m na południe, dopasowanie południowej części do mapy
 • Przeliczenie odcinka Stradom – Herby do zgodności z mapą
 • Dostosowanie Herbów Starych do zgodności z mapą
 • Obrotnica w Częstochowie Osobowej
 • Przesunięcie Liswarty o 700m na zachód (do zgodności z mapą)
 • Dostosowanie do mapy odcinka Herby Stare – Liswarta oraz okolicznych łącznic
 • Wprowadzony profil pionowy od Stradomia do Liswarty
 • Dostosowanie wszystkich wskaźników do rzeczywistego stanu od Stradomia do Lisowa
 • Zastosowanie terenu NMT-100 na większą skalę (Blachownia - Liswarta)
 • Dopracowany układ torów w Częstochowie Osobowej
 • Dostosowanie Stradomia do mapy
 • Dostosowanie Herbów Nowych do mapy, korekta profili pionowych
 • Tablice kierunkowe dla EZT
 • Korekty układu torowego w Lublińcu
 • Tory "bocznicy złomu" w Herbach
 • Dołączona linia 181 do Wieruszowa z profilem pionowym i siecią trakcyjną
 • Całkowite wyrugowanie rozjazdów 34m od Stradomia do Lublińca (plus Herby Nowe)
 • Skrypty sterujące ruchem oraz blokady liniowe dla Gnaszyna i Blachowni
 • Wyregulowany tor i profil pionowy na odcinku Lubliniec – Lipie Śl.
 • Masowe wprowadzenie łuków pionowych
 • Wymiarowe modele bram i płotów
 • Modele mostów i wytworzenie rzeki w Lisowie
 • Dodanie fragmentu ze scenerii "Kaliska" z pogd. Wyczerpy (linia 1)
 • Skrypt sterujący ruchem dla Lisowa upraszcza dodanie kolejnych pociągów do misji

Zmiany w 2015 roku

Opis zmian w 2015 roku został wydzielony na osobną stronę.

W skrócie ważniejsze etapy (kolejność chronologiczna):

 • Unifikacja klonów odcinka Stradom – Lubliniec, uzupełnienie wskaźników W4
 • Zgrubne dopasowanie skrajnych stacji do mapy (Stradom, Herby Nowe, Lubliniec)
 • Dokładne dopasowanie odcinka Liswarta – Lubliniec do mapy (skrócenie Lisowa i Lublińca po 300m)
 • Profil pionowy na odcinku Liswarta – Lubliniec
 • Unifikacja pozostałych klonów, jeden wspólny Lubliniec, ujednolicenie nazewnictwa SRK
 • Przebudowa topologii Gnaszyna i Blachowni do zgodnej z rzeczywistą
 • Nasypy, bocznica w Kochanowicach, unormowanie rozjazdów krzyżowych
 • Wymiana profili na 2-5-13
 • Uzupełnione rozjazdy w Kalinie
 • Rozpoczęta stacja Częstochowa Osobowa
 • Przebudowana wschodnia głowica Stradomia do stanu bliskiego rzeczywistości


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować