Sceneria/MZD

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sceneria, poza ułożonymi torami z siecią trakcyjną, nie reprezentowała szczególnych wartości estetycznych, dlatego nie została dołączona do PC2009.

Na początku 2017 roku ruszyły zmiany na scenerii Quark, związane z chęcią uruchomienia wielogodzinnego ruchu EZT. Ponieważ jedną z planowanych zmian była budowa łącznicy z Dejaw do Koniewic, pojawiła się perspektywa rozbudowy scenerii Quark na północ. Wobec tego rozpoczęte zostały prace rozpoznawcze nad dostosowaniem scenerii MZD do aktualnej paczki (MaSzyna 16.08 z bieżącymi poprawkami).

Prace wykonane

Pierwotnie sceneria była przystosowana do standardów z około 2004 roku (ostatnia paczka ze scenerią została udostępniona w 2008 roku). Powstanie PC2009 zmieniło wiele istotnych rzeczy (np. odwrócone sterowanie rozjazdami, tekstury DDS, rezygnacja z jawnych rozszerzeń dla tekstur). Bez wprowadzenia poważnych zmian w plikach nie było możliwe uruchomienie scenerii.

Usunięcie zbędnych znaków z plików

Analogicznie do procesu unifikacji klonów usunięte zostały zbędne spacje, tabulatory, średniki, puste linie i komentarze bez treści. Głównym celem było przygotowanie do użycia edytora SCM z Rainsted, aby przy zapisie zmian zmodyfikowana treść nie znikała wśród zmian formatowania wprowadzanych przez Rainsted.

Aktualizacja składów

Ponieważ składy na scenerii były wstawiane przed powstaniem PC2009, nie odpowiadały one obecnej strukturze katalogowej. Składy zostały wymienione na szybko poprzez wbudowany w Rainsted mechanizm, jednak oprócz jednego klona nie zostały dostosowane tekstury (mechanizm z Rainsted był przeznaczony do korekt związanych z umieszczeniem taboru w innym podkatalogu).

Odwrócenie sterowania rozjazdami

W związku z opracowaniem profilu 2-5-13 wprowadzone zostało sterowanie rozjazdami za pomocą eventów z dwukropkami. Takowe zostały zastosowane na scenerii. Wiązało się to również z wymianą użytych plików INC rozjazdów. Dla rozjazdów krzyżowych zostały wymienione jedynie pliki sterujące — układ zwrotnic był zgodny z obecnymi wytycznymi (aczkolwiek wymagana jest regulacja ich ułożenia).

Przypisanie sygnalizacji do torów

Semafory były w większości przypisane, jednak nie wszystkie. Zdarzały się również przypisane w złą stronę. Nieprzypisane były wskaźniki W5.

Przywrócenie przejezdności misji

Usunięte zostały błędy uniemożliwiające korzystanie ze scenerii, jak np. niezgodność przechyłek (kiedyś nie był to błąd, obecnie tory z różną przechyłką mogą się nie połączyć, ponieważ przechyłka wpływa na wysokość środka toru).

Wstępna unifikacja klonów

W ramach przygotowań do unifikacji klonów ujednolicone zostało formatowanie wpisów, a także tekstury szyn na torach nieużywanych. Pozostaje niecałe 600 różnic pomiędzy plikami. Wydaje się, że nie będzie konieczne wydzielanie wpisów do osobnego pliku (jak to było robione w przypadku Linii 61).

Zmiana profilu podsypek

Profile automatycznych podsypek zostały wymienione na 2-5-13. Na razie nie jest brane pod uwagę określanie kategorii linii i nie są planowane związane z tym zmiany w profilach poprzecznych podsypki.

Aktualizacja wskaźników

Wskaźniki W4, W5, W8, W9, W16, W27 zostały wymienione na aktualnie używane pliki. Dodatkowo W27 zostały obrócone (kiedyś był z nimi bałagan).

Usunięcie stukotu

Ponieważ od wielu lat szyny są spawane, stukot powinien się pojawiać tylko w specyficznych miejscach (bocznice, rozjazdy).

Wpisanie prędkości w tory

Sceneria posiadała wskaźniki ustawiające prędkość, jednak nie były one aktywne. W pierwszej kolejności w tory została wpisana prędkość drogowa.

Unifikacja klonów "EP09"

Z trzech klonów torów dwa różniły się tylko eventami misji. Po zmianie eventów na niejawne przypisania i drobnych korektach zwiększających zgodność wpisów do unifikacji pozostają już tylko dwa pliki. Dla uproszczenia i z myślą o szerszym wykorzystaniu scenerii usunięta została niezgodność typu "remont torów". Tory przy usypie mają teksturę szyn podawaną jako parametr, dzięki czemu uruchamiając scenerię bez modelu usypu można podać teksturę używanych szyn.

Regulacja przechyłek

Niektóre tory miały przypadkową przechyłkę (np. na zewnątrz łuku), częste były również niezgodności przechyłek na połączeniach torów. Znak przechyłki na łukach został przeliczony narzędziem korygującym w Rainsted. Niezgodności przechyłek na połączeniach zostały skorygowane ręcznie.

Usuwanie duplikatów

Kilka odcinków torów oraz wiele odcinków rzek miało swoje duplikaty. Zostały one wykryte i usunięte. Z głównego pliku została również usunięta siatka trójkątów wysypanego węgla, ponieważ znajduje się ona w osobnym pliku usyp.inc i była niepotrzebnie powielona.

Pełna unifikacja klonów

Sceneria w wersji z 2008 roku posiadała trzy wersje torów, o dużej wzajemnej zgodności. Główne różnice to dwie wersje SBL (trzystawna albo czterostawna), wymiana niektórych rozjazdów na dłuższe oraz "remont torów". Unifikacja została zakończona w lipcu 2017.

Uzupełnienie W5

Wskaźniki W5 powinny być wstawiane pomiędzy semaforem wjazdowym a ostatnim rozjazdem, aby oznaczyć koniec ograniczenia prędkości zadany semaforem. Pierwotnie wskaźniki te nie były we wszystkich miejscach. Zostały uzupełnione na głównej trasie.

Prace do wykonania

Uzupełnienie W4

Sceneria ma kilka W4, jednak nie są one aktywne. Wobec tego, że niektóre klony posiadają rozkłady, wskazane jest uzgodnienie ich zawartości z W4.

Regulacja sieci trakcyjnej

Po wprowadzeniu zależności pomiędzy pantografem a siecią trakcyjną konieczne stało się dokładniejsze ułożenie sieci. Obecnie skala błędów jest zbyt duża i łamanie pantografów musi być wyłączone. Sceneria (a przynajmniej niektóre klony) były od początku planowane do jazdy bezprądowej, co symulacja zaczęła obsługiwać dopiero 10 lat po powstaniu scenerii.

Wymiana wysięgników

Sceneria od początku ma wiele błędnych wysięgników (krótki zamiast długiego albo odwrotnie). Planowane jest korygowanie wysięgników specjalnym narzędziem.

Korekty sygnałów na semaforach

Głównie na posterunkach odgałęźnych semafory pokazują ograniczenie prędkości mimo braku jazdy na bok albo po rozjazdach krzyżowych. Do przemyślenia jest, czy jedynie modyfikować semafory, czy może zmienić układy torowe w celu większego urozmaicenia. Wskazane jest zakończenie unifikacji klonów w pierwszej kolejności, ponieważ sygnały są powiązane z SBL, a ta miała pierwotnie dwa różne warianty.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany w 2016Zmiany w 2015
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Realistyczny układ torów
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmiany
Suwałki Realistyczny układ torów
Szczecin Realistyczny układ torów
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Unifikacja klonówOdcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016