Sceneria/MZD/Zmiany

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zmiany wprowadzone w poszczególnych paczkach.

Zmiany do zgodności z MaSzyna 23.04

W przygotowaniu

Połączenie linią dwutorową Dejawy – Myślenice.

Dodanie do plików kodów pozycjonowania w złożeniu scenerii (//$g).

Sprawdzenie przejezdności i synchronizacja do zmian w Quarku.

Zmiany do zgodności z MaSzyna 18.07

Sceneria testowana nowszych paczkach MaSzyny, więc pliki tam dołączone (np. podsypki i napędy rozjazdów) nie są już dodawane do paczek ze scenerią.

Paczka mzd-211001.7z

  • Paczka jest zbiorem zmian z ostatnich 3 lat. Ponieważ tabor nie został zaktualizowany, pliki nie są dostosowane do paczki MaSzyna 21.04, chociaż na niej były testowane. Załączone są też pliki z podkatalogu scenery/zwierzyniec/, które są dołączane do Quarka, ze względu na przerobione połączenie terenu w miejscu cięcia. Dodatkowy plik SCN quarkmzd2007.scn pozwala przetestować przejazd pociągiem ROJ1101 ze Skwarek do Zakliczyna (przez Mydelniczkę, Koniewice i Jelonkowo). Eksperymentalnie wstawiony jest pociąg z Myślenic przez Zakliczyn do Jelonkowa (utyka w Koniewicach — wobec braku rozkładu nie działa ustalanie dalszej drogi).

Usunięte parametry materiału z terenu, a tekstura przemapowana na powtarzanie co 5m z resetowaniem ciągłości mapowania co 1000m.

Stacja Pawianowo została kolejny raz obrócona o 180° (czyli wróciła do swojego pierwotnego zorientowania), co dało możliwość zmiany szlaku dwutorowego na dwie łącznice wychodzące w dwie strony na linię Myślenice – Dobczyce. Względem poprzedniego ułożenia umożliwi to wyjazd w stronę Dobczyc. Rozwiązało to też kwestię "przelotu" linii przez stację na wprost po rozjazdach. Punkt obrotu we współrzędnych komórki "ZAK": 3260 0 -523.63.

W ramach ulepszenia trasy pomiędzy Jelonkowem i Zakliczynem został dołączony tam inny kawałek Zwierzyńca ze stacją Pawianowo (obróconą tym razem o 180°), zamiast pierwotnie przymierzonego łuku o promieniu 2km. Tory są połączone i jest przejezdność pod siecią trakcyjną, niemniej wiele miejsc wymaga jeszcze drobnych poprawek. Zamiast pliku hmr.scm są teraz używane pliki zak_infra.scm, zak_teren.scm oraz zak_reszta.scm. Pozycje obiektów w tych plikach zostały przeliczone tak, by były rozmieszczone wokół środka komórki "ZAK" (może się wyświetlać jako "XAK") i dołączane do scenerii MZD z przesunięciem origin -13000 0 -2000, a do Quarka z przesunięciem origin -19000 0 18000. Obiekty ze scenerii MZD jeszcze nie zostały przeniesione do tych plików (będą ewentualnie przenoszone w miarę potrzeby — głównym celem było uzyskanie połączenia, a nie podział scenerii na komórki).

Plik hmr.scm, utworzony z przekształconej scenerii Krewetkowo, został rozdzielony na dwie części. Obiekty z południowej części doklejone do plików zwierzyniec/psi_*.scm, natomiast północna pozostała na razie jako opcja, dołączana w bloku origin. Jest już możliwość przejazdu od Jelonkowa do Zakliczyna.

Tekstury drzew zostały wymienione w oparciu o listę zmian tekstur, utworzoną poprzez porównanie plików scenerii "Linia 61" oraz "Moczniki" z paczek PC2009 oraz MaSzyna 15.02 (w większości przypadków zmiana jest jednoznaczna, ale niektóre tekstury wymieniono na kilka różnych).

Porządkowanie przęseł sieci trakcyjnej (ustawianie ich w tym samym kierunku). Operacja ma obecnie znaczenie jedynie formalne i być może kiedyś się przyda pod kątem wprowadzania poprawek edytorem RSF.

Paczka mzd-180807.7z

Ponieważ nowe EU07.EXE generuje dziwne odgłosy w przypadku toru z zerowym powtarzaniem stukotu (brak jest też precyzyjnej definicji, jak należałoby zero w tym miejscu interpretować), na torze dojazdowym do Zakliczyna stukot został zmieniony z 0 na -1.

Korekty typu wysięgników sieci trakcyjnej. Prawie 900 wysięgników zostało zmienionych. Nadal widoczne są błędy w sieci trakcyjnej (np. brak kotwień) i nadal wymaga ona regulacji, jednak błędy typu wysięgników nie mają już takiej skali.

Jeszcze jedna poprawka wpisu taboru, aby nie było konieczności poprawiania pojazdów w Rainsted.

Paczka mzd-180803.7z

Współrzędne końców torów oraz przęseł sieci trakcyjnej zostały zaokrąglone do czterech cyfr po kropce dziesiętnej (0.1mm). Jednocześnie dla wielu odcinków torów/dróg wektory kontrolne zostały wyzerowane, ponieważ odpowiadały wartościom dla odcinka prostego — w takich przypadkach jawne podawanie wektorów kontrolnych jest zbędne. Operacja ma na celu przygotowanie do prac nad ulepszeniem sieci trakcyjnej wobec zaniku napięcia na pantografach w niektórych miejscach (wysokość zawieszenia sieci wychodziła np. 5.9m, co jest trochę przesadą).

Dalsze poprawki w plikach składów, wynikające z usuwania taboru z kolejnych paczek.

Uzupełnione perony oraz W4 w Brzączowicach.

Paczka mzd-180801.7z

Poprawione parametry stukotu dla rozjazdów krzyżowych.

Nazwa tekstury betonu beton01 zamieniona na nazwę pliku obecnego w paczce beton_01.

Napędy rozjazdów w głównych torach wymienione na EEA-5.

Drobne poprawki we wpisach i teksturach taboru, wynikające z usunięcia niektórych plików w paczce MaSzyna 18.06. Ponieważ było to sprawdzane jedynie pobieżnie, mogą nadal jeszcze występować braki tekstur pojazdów albo może się pojawić przycisk [Popraw pojazdy]. Na pewno misja z EN57 jest przejezdna.

Zmiany do zgodności z MaSzyna 16.08

Bazową wersją symulatora do wprowadzonych zmian była paczka całościowa MaSzyna 15.04 z paczem MaSzyna 16.08, do których należy jeszcze dodać pliki INC rozjazdów, np. z którejś paczki innych przerabianych równocześnie scenerii. Paczki mogą być używane również z wersją MaSzyna 17.07, która zawiera pliki rozjazdów, jednak w wersji z ograniczeniem prędkości, przez co AI będzie niepotrzebnie zwalniać. Zamieszanie z plikami rozjazdów wynika z prowadzonych prac koncepcyjnych w pierwszej połowie 2017 roku.

Paczka mzd-170705.7z

Wyśrodkowane pliki usyp.inc oraz wiadukt.inc. Nadają się teraz do użycia w innych sceneriach.

Dobczyce: korekcja sieci trakcyjnej.

Wstawione brakujące wskaźniki W5 (niewidoczne).

Zakończona unifikacja klonów. Praktycznie wszystko przeniesione z klona "ep09", z wyjątkiem wydłużonych rozjazdów w Brzączowicach oraz wymiany W9 na W14. Semafor z południowej strony Zakliczyna nazwany roboczo Q (wiele miejsc wymaga reorganizacji nazewnictwa rozjazdów oraz semaforów).

Tor na południe od Zakliczyna skrócony o kilkaset metrów, aby za łukiem zbiegał się z torem scenerii Krewetkowo.

Fragment scenerii Krewetkowo zgięty po raz kolejny, aby kąt toru dopasować do kąta toru ze scenerii MZD i nie przerabiać łuku o promieniu 2km. Po zmianie skorygowany teren scenerii MZD, aby nie było dziur na połączeniu. Do przestawienia pozostaje jeszcze las, który koliduje z torem. Trzeba będzie jeszcze tam powiesić nieco ponad 2km sieci trakcyjnej, aby była ciągła elektryfikacja.

Skorygowane promienie łuków we wpisach zwrotnic rozjazdów krzyżowych. Mimo że pierwotna topologia rozjazdów krzyżowych była zgodna z aktualnymi wytycznymi, to jednak nieprawidłowo były wpisane promienie.

Paczka mzd-170615.7z

Uruchomione pozostałe dwie misje: jazda na trasie Myślenice – Dobczyce – Myślenice. Dodane komendy podłączania i odpinania składu: Ms2 zapala się dopiero po odebraniu komendy. Pojazdy w składach nie mają zaktualizowanych tekstur.

Przesunięte niektóre semafory, aby były dalej od rozjazdów (Zakliczyn, Fabryka).

Wstawiona SBL na odcinku Zakliczyn – Fabryka.

Wymienione 3 z 5 rozjazdów krzyżowych w Zakliczynie. Pozostałe 2 nie wyglądały tak tragicznie jak te wymienione.

Pomiędzy klonami pozostaje około 270 różnic. Głównie to różnice w SBL.

Paczka mzd-170614.7z

Masowe naprawianie przechyłek w torach. W wielu przypadkach przechyłka miała nieprawidłowy znak, co powodowało wychylanie się taboru na zewnątrz łuku. Przy okazji naprawione zgodności przechyłek na łączeniu torów.

W okolice Zakliczyna wszyty fragment scenerii Krewetkowo.

Pomiędzy klonami pozostaje około 400 różnic.

  • Uszkodzony jest rozjazd krzyżowy w Zakliczynie, przez który przebiega większość misji. W kolejnej paczce został on wymieniony w całości.

Paczka mzd-170509.7z

Pierwotnie sceneria była przystosowana do standardów z około 2004 roku (ostatnia paczka ze scenerią została udostępniona w 2008 roku). Powstanie PC2009 zmieniło wiele istotnych rzeczy (np. odwrócone sterowanie rozjazdami, tekstury DDS, rezygnacja z jawnych rozszerzeń dla tekstur). Bez wprowadzenia poważnych zmian w plikach nie było możliwe uruchomienie scenerii.

Usunięcie zbędnych znaków z plików

Analogicznie do procesu unifikacji klonów usunięte zostały zbędne spacje, tabulatory, średniki, puste linie i komentarze bez treści. Głównym celem było przygotowanie do użycia edytora SCM z Rainsted, aby przy zapisie zmian zmodyfikowana treść nie znikała wśród zmian formatowania.

Aktualizacja składów

Ponieważ składy na scenerii były wstawiane przed powstaniem PC2009, nie odpowiadały one obecnej strukturze katalogowej. Składy zostały wymienione na szybko poprzez wbudowany w Rainsted mechanizm, jednak oprócz jednego klona nie zostały dostosowane tekstury (mechanizm z Rainsted był przeznaczony do korekt związanych z umieszczeniem taboru w innym podkatalogu).

Odwrócenie sterowania rozjazdami

W związku z opracowaniem profilu 2-5-13 wprowadzone zostało sterowanie rozjazdami za pomocą eventów z dwukropkami. Takowe zostały zastosowane na scenerii. Wiązało się to również z wymianą użytych plików INC rozjazdów. Dla rozjazdów krzyżowych zostały wymienione jedynie pliki sterujące — układ zwrotnic był zgodny z obecnymi wytycznymi (aczkolwiek wymagana jest regulacja ich ułożenia).

Przypisanie sygnalizacji do torów

Semafory były w większości przypisane, jednak nie wszystkie. Zdarzały się również przypisane w złą stronę. Nieprzypisane były wskaźniki W5.

Przywrócenie przejezdności misji

Usunięte zostały błędy uniemożliwiające korzystanie ze scenerii, jak np. niezgodność przechyłek (kiedyś nie był to błąd, obecnie tory z różną przechyłką mogą się nie połączyć, ponieważ przechyłka wpływa na wysokość środka toru — na podanej we wpisie wysokości jest wewnętrzna szyna).

Wstępna unifikacja klonów

W ramach przygotowań do unifikacji klonów ujednolicone zostało formatowanie wpisów, a także tekstury szyn na torach nieużywanych. Pozostaje niecałe 600 różnic pomiędzy plikami. Wydaje się, że nie będzie konieczne wydzielanie wpisów do osobnego pliku (jak to było robione w przypadku Linii 61).

Zmiana profilu podsypek

Profile automatycznych podsypek zostały wymienione na 2-5-13. Na razie nie jest brane pod uwagę określanie kategorii linii i nie są planowane związane z tym zmiany w profilach poprzecznych podsypki.

Aktualizacja wskaźników

Wskaźniki W4, W5, W8, W9, W16, W27 zostały wymienione na aktualnie używane pliki. Dodatkowo W27 zostały obrócone (kiedyś był z nimi bałagan — wśród użytkowników krążyły dwie wersje, różniące się obrotem o 180°).

Usunięcie stukotu

Ponieważ od wielu lat szyny są spawane, stukot powinien się pojawiać tylko w specyficznych miejscach (bocznice, rozjazdy).

Wpisanie prędkości w tory

Sceneria posiadała wskaźniki ustawiające prędkość, jednak nie były one aktywne. W pierwszej kolejności w tory została wpisana prędkość drogowa. Ponieważ dwa klony są dostosowane do prędkości 160km/h zamiast 140km/h, przyjęta została większa prędkość.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować