Sceneria/Manewrowo 3

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sceneria Manewrowo 3 do Symulatora Pojazdów Szynowych MaSzyna została wydana na początku 2009 roku. Jej autorem jest @pozdze. Sceneria składała się z głównej stacji, o układzie torów zbliżonym do stacji Suwałki oraz trzech szlaków, zakończonych uproszczonymi stacjami technicznymi (odpowiedniki stacji: Papiernia, Las Suwalski i Trakiszki). Akcja na scenerii sprowadza się do jazd lokomotywą manewrową, którą należy obsłużyć stojące na bocznicach wagony oraz przyjeżdżające składy osobowe i towarowe. Jazda pociągowa nie jest możliwa z powodu braku dopracowania szlaków i sąsiednich stacji.

Przygotowania

W 2014 roku rozwój edytora Rainsted pozwolił na przeróbkę scenerii fikcyjnej Tarniowo w taki sposób, że z zamkniętych pętli "makiety typu tort" powstał fragment szlaku linii drugorzędnej, z profilem pionowym oraz poprzecznym (nasypy i przekopy z rowami). Nowa stacja Tarniowo (podobnie jak przygotowana wcześniej stacja Mydelniczka na scenerii Quark) jest odwzorowaniem rzeczywistej stacji, która po zrysowaniu z ortofotomap Geoportalu została obrócona do potrzeb scenerii. Jedynie rozjazdy zostały wymienione na R=190m 1:9, ponieważ obecnie tylko takie są dostępne w wersji zgodnej z dokumentacją techniczną.

Kolejnym, bardziej ambitnym zadaniem dla edytora Rainsted miało być zwiększenie dokładności dostępnych scenerii realistycznych, z zachowaniem ich funkcjonalności. Do wyboru była Linia 61, niedokończona sceneria Szczecin, niedokończona Linia 139 (Katowice – Zwardoń) oraz Manewrowo 3 (czyli Suwałki). Scenerie niedokończone odpadły, jako wymagające zbyt wiele dodatkowej pracy. Linia 61 wymagała podzielenia w wielu miejscach i łączenia tych fragmentów pod różnymi kątami. Najprostsze wydawało się przerysowanie scenerii Manewrowo 3. Dodatkowym ułatwieniem okazało się użycie w 95% rozjazdów R=190m 1:9 (jest tam co najmniej jeden rozjazd R=300m oraz kilka łukowych i o skosach rzędu 1:7, przez co występują drobne niedoróbki, których obecnie — bez stworzenia dodatkowych modeli — nie da się usunąć).

Historia zmian

Począwszy od końca września 2014 tory na scenerii zostały przesunięte w trzech głównych etapach: 1) obrócenie całości i przebudowa torów lokomotywowni oraz zgrubne dostosowanie szlaków do Papierni i Lasu Suwalskiego, 2) przebudowa bocznic, południowo-wschodniej głowicy oraz szlaku do Trakiszek, 3) przebudowa północno-zachodniej głowicy stacji. Każdy etap był realizowany na osobnym pliku RSF, który powstawał po zakończeniu wcześniejszego etapu i zgrubnym obróceniu kolejnego fragmentu torów. Z tego powodu nie istnieje obecnie jeden RSF, który by zawierał wszystkie wprowadzone zmiany (sytuacja jest podobna jak w przypadku Mydelniczki). Po każdym etapie sprawdzana była przejezdność scenerii, a wykonanie kolejnego etapu nie było planowane z góry (sceneria nadawała się do udostępnienia po każdym etapie, a dalsze prace mogły być zawieszone bez szkody dla funkcjonalności).

Praktycznie wszystkie tory musiały być przesunięte ręcznie w inne miejsca, ponieważ oryginalna sceneria była powiększona około 20% względem rzeczywistych rozmiarów stacji Suwałki (przeskalowanie całości nie było technicznie możliwe i nie było brane pod uwagę).

Podczas pracy nad plikiem RSF usprawnione zostały niektóre funkcje edytora (np. doklejanie szablonów rozjazdów z plików ADD, eksport semaforów). Również w edytorze SCM została ulepszona funkcja obrotu i przesunięcia obiektów na wybranym obszarze (wcześniej przekształcenia te nie działały na wszystkie obiekty i były problemy z zapisem niektórych zmodyfikowanych obiektów).

Prace wykonane w 2014

 • zmiana rozszerzeń INC na SCM i CTR
 • poprawione początkowe manewry: ST44 nie reaguje na sygnał mając SM42 przed semaforem
 • zamiana średników na spacje, usunięcie zbędnych zer, spacji, pustych linii i komentarzy
 • pierwsze obrócenie i przesunięcie całości
 • południowe szlaki dostosowane zgrubnie do ortofotomapy
 • eksperymentalne mapowanie terenu ortofotomapą
 • północny teren obrócony i przesunięty szlak do Trakiszek
 • tory stacji oraz bocznic dopasowane do ortofotomapy
 • usunięte kozły z zasypkami, stare W17 i słupki hektometrowe
 • przesunięte drzewa wchodzące w tory od południowej strony
 • korekcja tekstur szyn
 • wstawione nowe W17 (wygenerowane w RSF)
 • poprawki peronów
 • dostosowane zabudowania przy bocznicach
 • częściowo poprawione drogi
 • nowe wykolejnice z działającą opcją wykolejania
 • przemapowany teren, przeliczone wektory normalne
 • przesunięte hałdy węgla przy ciepłowni
 • wymiana podsypek pod rozjazdami na przygotowane przez Benka
 • renumeracja zwrotnic zgodnie ze schematem stacji Suwałki
 • dodane cysterny paliwowe wraz z torami w lokomotywowni
 • przesunięte sygnalizatory, zmiany tabliczek na semaforach
 • podziemne sygnalizatory wydzielone do osobnego pliku
 • tory dla suwnic w ciepłowni, wstawione suwnice
 • dodany garaż drezyn (za duży, ale wcześniej nie było wcale)
 • dodany model dystrybutora na stanowisku tankowania
 • poprawione współczynniki tarcia na 0.15 w używanych torach
 • eksperymentalnie wygenerowany teren z danych NMT-100

Powyższy stan został udostępniony w paczkach MaSzyna 15.02 oraz MaSzyna 15.04. Eksperymentalny teren z danych NMT-100 jest dołączony jako dodatkowy plik teren1.scm, niemniej używany jest dotychczasowy teren z pliku teren0.scm. Wskazane było by umieszczanie obiektów zgodne z wysokością nowego terenu zastępowanie starego terenu nowym (w szczególności w miejscach oddalonych od torów).

Prace wykonane w 2018

W związku z zakończeniem prac nad ujednoliceniami w zakresie podsypek rozjazdów i napędów, a także dalszym rozwojem edytora, wskazane było dostosowanie scenerii do przyjętych standardów. Od czasu ostatniej modyfikacji w 2014 jedynymi zmianami w plikach była wymiana latarń na inne ścieżki oraz dodanie ":t" do tekstur lasów i drzew. Doszła też rura CO, składana z elementów.

 • przeliczenie torów na wysokość 168m n.p.m. (główka szyny) dla stacji Suwałki
 • korekta wpisów podsypek rozjazdów i napędów do ujednoliceń przyjętych w 2017

Prace planowane

W związku z postępem prac nad edytorem oraz ustaleniem pewnych standardów, wydaje się wskazane wykonanie dalszych prac, poprawiających jakość scenerii.

 • połączenie terenu NMT-100 z terenem pierwotnym
 • zmiana nazewnictwa rozjazdów
 • dodanie blokad liniowych
 • izolacje głowic i torów
 • skrypt sterowania ruchem przez głowicę

Prace pozostające do wykonania

Począwszy od 2015 roku zawiesiłem dalsze prace nad tą scenerią, głównie ze względu na rozpoczęcie prac nad Linią 61. Ulepszanie scenerii mogą kontynuować inni użytkownicy symulatora. Do wykonania są następujące prace:

 • przesuwanie latarń
 • przesuwanie drzew
 • usunięcie zbędnych ścian lasów
 • przesuwanie dróg wokół stacji i dworca
 • dopasowanie napędów zwrotnic (pozostało 16)
 • dodawanie płotów
 • drobiazgi na peronach (ławki, kosze, tablice)
 • modelowanie łuków szlaków (w tym koszowego)
 • niwelety dla szlaków
 • ustawianie słupków hektometrowych
 • profil pionowy torów (wg mapy topograficznej)
 • budynek lokomotywowni (nowy model)
 • budynek garażu drezyn (nowy model)
 • budynek dworca (nowy model)
 • uporządkowanie budynków wokół stacji
 • zastosowanie terenu NMT-100 w większej odległości od torów
 • wstawienie ścian lasów

ewentualnie:

 • zakup dokładniejszego NMT i wykonanie terenu przy torach
Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany w 2016Zmiany w 2015
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Realistyczny układ torów
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmiany
Suwałki Realistyczny układ torów
Szczecin Realistyczny układ torów
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Unifikacja klonówOdcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016