Sceneria/Manewrowo 3/Zmiany

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wykonane zmiany w plikach scenerii Manewrowo_3 (Suwałki).

Dalsze ulepszenie scenerii

W dalszej kolejności przydatne byłoby wykonanie następujących prac:

 • Porządkowanie obiektów ozdobnych (latarnie, drogi, budynki, drzewa) oraz infrastruktury (np. W4, przypisania semaforów).
 • Dodanie izolacji, blokad liniowych i skryptów sterujących stacjami.
 • Utworzenie rozkładów jazdy (trzeba ustalić rok i np. mogą być dane w programie Hafas).
 • Profile pionowe dla torów, dodanie słupków hektometrowych.
 • Integracja terenu z danymi NMT-100 z CityGML.
 • Ulepszenie modeli CityGML w okolicy torów (tekstury, kominy, detale dachów).

Po dodaniu profili pionowych pliki będą przeniesione do podkatalogu lk39/, aby nie kolidowały z dotychczasową, poziomą wersją.

Ostatnie zadanie polega na ściągnięciu na stację wagonów spod magazynu zakładów meblowych. W pierwotnej scenerii tor przy magazynie był zakończony kozłem, a obok był układ torów umożliwiający ich objechanie. Po naciągnięciu torów na mapy dodany został rozjazd w torze przy magazynie, jednocześnie "środkowy" tor został zakończony kozłem. W efekcie można by objechać wagony stojące przy magazynie, gdyby nie to, że odcinek toru przed rozjazdem wykoleja tabor. Albo trzeba wyłączyć wykolejanie na tym odcinku, albo poprawić tory poprzez wbudowanie rozjazdu krzyżowego, co pozwoli wykonać pierwotny manewr (w tym drugim przypadku można umieścić blokadę na torze przy magazynie, przez co trzeba będzie użyć dwa sąsiednie tory do objechania wagonów).

Prace wykonane w 2022

Paczka manewrowo3_RSF.7z

Paczka zawiera pięć plików RSF, wygenerowanych na podstawie SCM.

 • manewrowo3_12_7.RSF — pierwszy etap z 2014 roku: poprawione tory lokomotywowni.
 • manewrowo3_70.RSF — drugi etap z 2014 roku: przebudowa bocznic.
 • manewrowo3_131.RSF — trzeci etap z 2014 roku: przebudowa stacji.
 • manewrowo3_140.RSF — plik utworzony z aktualnego SCM, z dodanymi liniami kierunkowymi, ale bez połączenia torów do nich. Eksportuje się do SCM bez większych różnic, jedynie gubi eventy (w szczególności Event0 oraz eventy w komentarzach, których przywrócenie bądź usunięcie trzeba przemyśleć). Plik się nadaje do tego, aby wykonać w nim drobne zmiany w jakimś miejscu i eksportować do SCM (przywracając jedynie zgubione eventy), np. poprawić położenie wskaźników W4 albo latarń. Torów lepiej nie ruszać, ewentualnie w minimalnym zakresie przypisać linie kierunkowe w okolicy poprawianych obiektów. Po wyeksportowaniu należy zamienić ciągi " 167.8199 " na " 167.82 " (ze spacjami), ponieważ w pliku SCM jest zaokrąglenie inne niż wychodzi przy eksporcie z RSF. Przestanie to mieć znaczenie po dodaniu niwelet.
 • manewrowo3_160.RSF — również utworzony z aktualnego SCM, ale powiązania z liniami kierunkowymi zostały przywrócone na podstawie plików RSF, poprzez które były dokonywane zmiany w 2014 roku. Ze względu na zmiany w szablonach rozjazdów, po wyeksportowaniu do SCM widoczne są delikatne zmiany współrzędnych względem pierwotnego SCM, ale w dużej ilości (około 600). Uwidaczniają się również problemy z odcinkami o naciąganej geometrii, które były ustawiane prowizorycznie edytorem SCM. Plik przeznaczony do bardziej zaawansowanych prac, jak np. dodanie niwelet i profilu pionowego, zrobienie łuków koszowych, rozbudowa stacji Las Suwalski. Po wyeksportowaniu do SCM należy gruntownie przetestować przejezdność torów, a następnie wykonać niezbędne poprawki w RSF. Wobec nieprawidłowego działania scenariusza na paczce MaSzyna 21.04 będzie to raczej czasochłonne.

Pliki utworzone w 2014 nie nadają się do dalszego ulepszania scenerii, ponieważ obiekty w nich zostały posortowane i eksport z nich nie odpowiada kolejności obiektów w pliku SCM (co utrudnia śledzenie poprawności zmian przez porównywanie plików, np. poprzez SVN). Zmienione też zostały nazwy obiektów, w szczególności rozjazdów. Ponadto mają tory na wysokości 0.38 (główka szyny), a nie 168.00, jak nowsze oraz plik SCM.

Dodatkowe utrudnienia to problemy z wysokością niektórych torów, które powstały na jakimś etapie pracy nad scenerią i mogły nie zostać zauważone oraz podłączenie do torów sygnałów z osobnego pliku (tarcze manewrowe i zaporowe, które nie istniały w rzeczywistości, a są przydatne na potrzeby symulacji).

Paczka manewrowo3-220308.7z

 • Paczka zawiera zbiór zmian z ostatnich kilku lat i będzie ewentualną bazą do przyszłych poprawek. Do paczki dołączone są bryły CityGML, wygenerowane w 2018 i 2019 roku, nie będą one dołączane w kolejnych paczkach. Po wypakowaniu w MaSzyna 21.04 sceneria nie działa prawidłowo — poszczególne etapy ruchu są dziwnie opóźnione względem tego, co się działo w 2014 roku. W pierwszej kolejności trzeba ustalić przyczynę, być może sprawdzić działanie na wcześniejszych paczkach, na których algorytmy działały poprawnie (MaSzyna 15.04?). Być może będzie to znów działało poprawnie na paczce przygotowanej w 2022 roku?

Po zmianach w 2014 roku pozostały 3 pliki RSF, zawierające 3 główne etapy naciągania scenerii na mapy. W każdym z nich inny fragment torów był przypisany do linii kierunkowych. W pliku SCM współrzędne torów były zaokrąglone do 1mm. Planowane było przejrzenie zachowanych plików RSF oraz uzyskanie jednego, odpowiadającego stanowi scenerii. Jednak stan tych plików RSF nie odpowiadał zawartości pliku SCM i nie nadają się one do dalszego ulepszania scenerii. Obecnie lepiej będzie wygenerować nowy RSF, ponieważ działa już eksport SCM zachowujący kolejność obiektów. Na podstawie tych RSF w pliku SCM zwiększona została dokładność współrzędnych torów do 0.1mm (wcześniej eksport zaokrąglał do 1mm, co jednak powodowało problemy z bardzo krótkimi odcinkami).

Nazwy rozjazdów zmienione z konwencji "suw_z#" na "Suw_#" również "ls#" na "Las_#". Koncepcja nazewnictwa zakłada, że nazwy obiektów pisane z wielkiej litery są nazwami stałymi i nie podlegają automatycznej zmianie w przypadku wykrycia braku unikalności (są jedynie raportowane do ręcznego poprawienia wraz z uwzględnieniem zależności w innych plikach). Takie nazewnictwo jest również bazą do automatycznego generowania izolacji rozjazdów oraz współpracy z oprogramowaniem typu SCS. Dodane podkreślenia w nazwach rozjazdów "bocznica#" oraz "Trakiszki#". W pliku CTR dodane dwukropki w eventach sterujących rozjazdami. Nie były wprowadzane żadne zmiany w działaniu scenariusza.

W plikach suw_teren0.scm i suw_teren1.scm z paczki MaSzyna 21.04 przeliczono mapowanie terenu oraz usunięto zbędne parametry materiału — te pliki nie są dołączone. W pliku SCN zaktualizowane są składy do zgodności z MaSzyna 21.04 (w razie testów na wcześniejszych paczkach MaSzyny trzeba przywrócić składy z tych paczek), ponieważ plik SCN dołącza dodatkowo bryły CityGML oraz usunięte jest przesunięcie w górę pliku manewrowo3.scm.

Prace wykonane w 2018

W związku z zakończeniem prac nad ujednoliceniami w zakresie podsypek rozjazdów i napędów, a także dalszym rozwojem edytora, wskazane było dostosowanie scenerii do przyjętych standardów. Od czasu ostatniej modyfikacji w 2014 jedynymi zmianami w plikach była wymiana latarń na inne ścieżki. Doszła też rura CO, składana z elementów.

Poniższe zmiany nie zostały dołączone do paczki całościowej. Sceneria nie jest popularna i w praktyce w paczkach całościowych do 2021 włącznie publikowany jest stan po zmianach z 2014 roku.

 • przeliczenie torów na wysokość 168m n.p.m. (główka szyny) dla stacji Suwałki
 • korekta wpisów podsypek rozjazdów i napędów do ujednoliceń przyjętych w 2017
 • przesunięcia obiektów (głównie latarnie)
 • usunięte obiekty budowlane niepasujące do ortofotomapy (budynki mieszkalne)
 • wygenerowane bryły CityGML

Prace wykonane w 2014

Począwszy od końca września 2014 tory na scenerii zostały przesunięte w trzech głównych etapach:

 • 1) obrócenie całości i przebudowa torów lokomotywowni oraz zgrubne dostosowanie szlaków do Papierni i Lasu Suwalskiego,
 • 2) przebudowa bocznic, południowo-wschodniej głowicy oraz szlaku do Trakiszek,
 • 3) przebudowa północno-zachodniej głowicy stacji.

Każdy etap był realizowany na osobnym pliku RSF, który powstawał po zakończeniu wcześniejszego etapu i zgrubnym obróceniu kolejnego fragmentu torów. Z tego powodu nie powstał jeden RSF, który by zawierał wszystkie wprowadzone zmiany (sytuacja podobna jak w przypadku Mydelniczki). Po każdym etapie sprawdzana była przejezdność scenerii, a wykonanie kolejnego etapu nie było planowane z góry (sceneria nadawała się do udostępnienia po każdym etapie, a dalsze prace mogły być zawieszone bez szkody dla funkcjonalności).

Praktycznie wszystkie tory musiały być przesunięte ręcznie w inne miejsca, ponieważ oryginalna sceneria była powiększona około 20% względem rzeczywistych rozmiarów stacji Suwałki (przeskalowanie całości nie było technicznie możliwe i nie było brane pod uwagę).

Podczas pracy nad plikiem RSF usprawnione zostały niektóre funkcje edytora (np. doklejanie szablonów rozjazdów z plików ADD, eksport semaforów). Również w edytorze SCM została ulepszona funkcja obrotu i przesunięcia obiektów na wybranym obszarze (wcześniej przekształcenia te nie działały na wszystkie obiekty i były problemy z zapisem niektórych zmodyfikowanych obiektów).

Lista zmian wykonanych w 2014 roku

 • zmiana rozszerzeń INC na SCM i CTR
 • poprawione początkowe manewry: ST44 nie reaguje na sygnał mając SM42 przed semaforem
 • zamiana średników na spacje, usunięcie zbędnych zer, spacji, pustych linii i komentarzy
 • pierwsze obrócenie i przesunięcie całości
 • południowe szlaki dostosowane zgrubnie do ortofotomapy
 • eksperymentalne mapowanie terenu ortofotomapą
 • północny teren obrócony i przesunięty szlak do Trakiszek
 • tory stacji oraz bocznic dopasowane do ortofotomapy
 • usunięte kozły z zasypkami, stare W17 i słupki hektometrowe
 • przesunięte drzewa wchodzące w tory od południowej strony
 • korekcja tekstur szyn
 • wstawione nowe W17 (wygenerowane w RSF)
 • poprawki peronów
 • dostosowane zabudowania przy bocznicach
 • częściowo poprawione drogi
 • nowe wykolejnice z działającą opcją wykolejania
 • przemapowany teren, przeliczone wektory normalne
 • przesunięte hałdy węgla przy ciepłowni
 • wymiana podsypek pod rozjazdami na przygotowane przez Benka
 • renumeracja zwrotnic zgodnie ze schematem stacji Suwałki
 • dodane cysterny paliwowe wraz z torami w lokomotywowni
 • przesunięte sygnalizatory, zmiany tabliczek na semaforach
 • podziemne sygnalizatory wydzielone do osobnego pliku
 • tory dla suwnic w ciepłowni, wstawione suwnice
 • dodany garaż drezyn (za duży, ale wcześniej nie było wcale)
 • dodany model dystrybutora na stanowisku tankowania
 • poprawione współczynniki tarcia na 0.15 w używanych torach
 • eksperymentalnie wygenerowany teren z danych NMT-100

Powyższy stan został udostępniony w paczkach MaSzyna 15.02 oraz MaSzyna 15.04. Eksperymentalny teren z danych NMT-100 jest dołączony jako dodatkowy plik teren1.scm, niemniej używany jest dotychczasowy teren z pliku teren0.scm. Wskazane by było umieszczanie obiektów zgodne z wysokością nowego terenu zastępowanie starego terenu nowym (w szczególności w miejscach oddalonych od torów).

Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować