Sceneria/Quark

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sceneria Quark powstała w 2003 i była milowym krokiem w rozwoju symulatora MaSzyna. Głownie ze względu na to, że zajmując dość znaczny obszar, stanowiła namiastkę sieci kolejowej (dwie linie kolejowe o wspólnych końcach — jednotorowa dolna oraz dwutorowa górna, krzyżujące się około połowy długości). Sceneria była wielokrotnie poprawiana, jednak zachował się pierwotny układ torów. Mimo swojego nowatorstwa tory stanowiły zamknięty układ i nawet wyprowadzenie dodatkowego szlaku z największej stacji niewiele wnosiło. Dopiero przebudowa Mydelniczki w 2013 roku otworzyła pętlę (aczkolwiek nie udało się wyprowadzić trzeciego wyjazdu).

Stacje, posterunki i przystanki

Skwarki

Stacja położona na południu, na północ wychodzi linia dwutorowa do Wielkiego Kaca, a na wschód jednotorowa przez Zatyle, Mydelniczkę, Wielki Kac Dolny, Bruchniewo do Koniewic. Od strony południowej znajdują się tory postojowe.

W planach jest przebudowa stacji i wyprowadzenie szlaku dwutorowego na południe.

Skwarki Fabryka

Przystanek osobowy na linii dwutorowej ze Skwarek do Wielkiego Kaca.

Zatyle

Mijanka na linii jednotorowej.

Mydelniczka

Pierwotnie mijanka na linii jednotorowej z sygnalizacją świetlną, wymienioną szybko na kształtową. W 2013 roku przebudowana na układ rzeczywistej stacji z wyprowadzeniem dodatkowego szlaku w kierunku scenerii Tarniowo2 (scenerie Quark i Tarniowo zostały na siebie nałożone, a następnie zszyte). Część obecnego otoczenia Mydelniczki pochodzi ze scenerii Tarniowo (np. droga asfaltowa, drzewa). We wrześniu 2016 zostały ujednolicone nazwy odcinków izolowanych oraz rozjazdów do zgodności z wytycznymi isdr.pl (jedynie zamiast izolacji pojedynczych rozjazdów jest izolacja całych głowic, co upraszcza sterowanie w MaSzynie).

Wielki Kac Dolny

Pierwotnie mijanka na linii jednotorowej z łącznicą do Wielkiego Kaca.

Na początku 2017 roku układ torowy został wymieniony na układ torowy stacji Pyrzyce (z czasów, gdy była czterokierunkową). Sygnalizacja wymieniona na kształtową, analogicznie jak w Pyrzycach. Powstał dzięki temu trzeci wyjazd ze scenerii, umożliwiający podłączenie innej scenerii od zachodniej strony. Planowane jest połączenie ze stacją Wiliś.

Bruchniewo

Mijanka na linii jednotorowej z sygnalizacją kształtową. Wzorowana na rzeczywistej stacji. Pierwotnie był to przystanek osobowy z ładownią, bez semaforów. Obecnie ma sygnalizację świetlną, ale wykorzystywana jest jako przystanek osobowy, choć posiada skrypt pozwalający na obsługę mijanki.

Koniewice

Stacja na północnym zachodzie, w której kończą się obie linie. Linia jednotorowa wychodzi na zachód, a dwutorowa na wschód.

Suchacz

Posterunek odgałęźny, uruchomiony w 2017 roku, w celu racjonalizacji połączenia pomiędzy Dejawami i Koniewicami. Łącznica omija przystanek Dejawy Dolne.

Dejawy Dolne

Przystanek na linii dwutorowej.

Psiary Zagroda

Stacja dołączona w 2017 roku, na końcu pętli łączącej pierwotnie Dejawy z Koniewicami. Po wybudowaniu łącznicy pętla ta straciła użyteczność, jednocześnie jej otwarcie pozwoliło uruchomić rozbudowę scenerii na wschód od Dejaw.

Dejawy Kopalnia

Stacja na linii dwutorowej z bocznicą do kopalni, w której możliwy jest załadunek węgla do wagonów. We wrześniu 2016 zostały ujednolicone nazwy odcinków izolowanych, sygnalizatorów oraz rozjazdów do zgodności z isdr.pl (jedynie zamiast izolacji pojedynczych rozjazdów jest izolacja połówek głowic, co upraszcza sterowanie w MaSzynie).

Na początku 2017 roku stacja została skrócona od północnej strony, w związku z planami budowy łącznicy do Koniewic. Łącznica pozwoliła wycofać ruch z północnej pętli, której rozpięcie umożliwiło rozbudowę scenerii. Planowane jest połączenie ze stacją Myślenice od północy.

Pole

Przystanek osobowy na linii dwutorowej.

Wieki Kac

Stacja węzłowa na linii dwutorowej. Łącznica do Wielkiego Kaca Dolnego oraz trzecia linia kolejowa (na północny zachód), przechodząca przez stację Wielki Kac Drożdżownia.

Wieki Kac Drożdżownia

Stacja na dodatkowej linii jednotorowej, prowadzącej nie wiadomo gdzie. Zdarzały się wersje, które miały podłączone Testowo, jednak kolidowało ono z linią przechodzącą przez Mydelniczkę.

Wady scenerii

Trudno oszacować, czy wymienione poniżej wady zostaną kiedykolwiek poprawione. Prościej jest zrysować realistyczną stację z map niż wymyślić sens dla fantazyjnych rozwiązań użytych w scenerii fikcyjnej.

Ciasne łuki odwrotne

W kilku miejscach występują łuki odwrotne o niewielkim promieniu. Poprawę jakości można by uzyskać zwiększając znacznie długość toru prostego pomiędzy tymi łukami.

Słaby profil pionowy

Sceneria jest w większości pozioma, a jedyne pochylenia występują pomiędzy linią górną oraz dolną. Są one sztucznie wyciągnięte i położone na odcinkach prostych. Po poprawieniu kwestii łuków można by wykorzystać urozmaicony teren do wstawienia pochyleń (np. obniżenie w okolicy rzeki).

Pętla na północ od Dejaw

W celu uzyskania zmiany wysokości ułożenia torów została utworzona pętla o długości ok. 10km. Tymczasem wystarczające by było zbudowanie łącznicy od Dejaw w stronę Koniewic.

 • Dodana została łącznica Dejawy – Koniewice, a zamiast pętli jest dojazd do stacji Psiary Zagroda.

Nieracjonalne układy torowe stacji

W Skwarkach blokują się wzajemnie tory do Zatyla oraz do Wielkiego Kaca (nie jest możliwy jednoczesny wyjazd dwóch pociągów na dwie linie). W Wielkim Kacu perony są przy torach dodatkowych, co niepotrzebnie spowalnia ruch przelotowy z zatrzymaniem przy peronie. W Dejawach nie można wystawić na stację załadowanych wagonów bez wyjeżdżania na szlak (potrzebny byłby tor wyciągowy). W Koniewicach jest tylko jedna krawędź peronowa dla linii jednotorowej, przez co pociąg przyjeżdżający nie ma się jak minąć z odjeżdżającym, jeśli oba mają stanąć przy peronie. Ułożenie łącznicy pomiędzy Wielkim Kacem Dolnym a Wielkim Kacem mocno ogranicza zakres jej wykorzystania (np. nie da się wyjechać na tę dodatkową linię jednotorową przez Drożdżownię).

Zbyt długie stacje

Tory na stacjach Wieki Kac oraz Dejawy mają długość przekraczającą 1km, co nie ma zupełnie uzasadnienia praktycznego. Pociągi towarowe jeżdżące w Polsce rzadko przekraczają 700m.

 • Dejawy zostały skrócone ok. 280m w związku z budową łącznicy.

Błędy terenu

Rzeka pomiędzy Skwarkami a Wielkim Kacem znajduje się kilka metrów wyżej niż tory dolnej trasy; powinna również dolną trasę przecinać. Zbocza wzgórz pomiędzy Skwarkami a Zatylem mają nienaturalne duże pochylenia.

Niespójne nazewnictwo urządzeń

Obecnie, po zmianach we wrześniu 2016, stacje Mydelniczka oraz Dejawy mają ujednolicone nazewnictwo sygnalizatorów, rozjazdów i odcinków izolowanych. Na pozostałych stacjach jest duża dowolność i różnorodność, jedynie nazewnictwo odcinków izolowanych i blokad liniowych zostało ustandaryzowane. Z kolei na początku 2017 nazewnictwo semaforów w Zatylu zostało wzięte z rzeczywistej stacji, a Wielki Kac Dolny dostał układ torów stacji Pyrzyce, łącznie z nazewnictwem urządzeń.

Niespójny kilometraż

Istniejący kilometraż jest mocno umowny, ze względu na zamknięty układ torów. Quark został umiejscowiony w złożeniu scenerii i jest ustalony początek linii przechodzącej przez Mydelniczkę od Tarniowa w stronę Koniewic. Ponieważ jednak wcześniejsze odcinki linii nie zostały jeszcze zbudowane, może być ewentualnie wskazane przesunięcie słupków hektometrowych (raczej o kilka metrów, chociaż tego typu błędy można zniwelować, wprowadzając nieznaczne korekty ułożenia torów).

Pliki do pobrania

Zmiany w scenerii do początku 2015 były wprowadzane bezpośrednio na wspólnym archiwum, aby wykorzystać mechanizmy udostępniania zmian na eu07.pl i aby wiele osób mogło sprawnie testować oraz aby integrować zmiany wprowadzane przez inne osoby. Obecnie, po zablokowaniu mi dostępu do serwera eu07.pl, zmienione pliki są do pobrania na http://rainsted.com/warsztat/ (z podziałem na paczki bazowe). W nazwie paczki zapisana jest data w formacie RRMMDD. Należy wgrać ostatnią paczkę (zawiera ona zmiany ze wcześniejszych). Wskazane by było również porównanie zmian w plikach z plikami ostatniej paczki/pacza, aby nie stracić poprawek wprowadzonych przez innych.

Szczegółowy opis zmian jest na osobnej stronie. Poniżej skrócone ich zestawienie.

Zmiany w 2016

 • Standaryzacja nazewnictwa semaforów, rozjazdów i odcinków izolowanych w Dejawach.
 • Dostosowanie do zmian z pacza MaSzyna 16.08.
 • Uporządkowanie kwestii eventów :free dla odcinków izolowanych.
 • Zmiana zarządzania miejscami postojowymi w Skwarkach.

Zmiany w 2017

 • Standaryzacja nazewnictwa odcinków izolowanych stacji Bruchniewo, Zatyle i Wielki Kac Dolny.
 • Poprawiony błąd z obsługą wjazdu dla kolejnych pociągów do Dejaw.
 • Formatowanie wpisów pod kątem dalszej edycji w Rainsted.
 • Usunięty stukot z torów głównych.
 • Blokady liniowe zliczające pojazdy na szlakach jednotorowych.
 • Wymiana profili podsypek na profil 2-5-13.
 • Standaryzacja nazewnictwa odcinków izolowanych stacji Skwarki, Wielki Kac, Koniewice.
 • Przesunięty przejazd na łuku przed Koniewicami w związku z budową łącznicy.
 • Skrócenie stacji Dejawy o 282m w celu wyprowadzenia łącznicy do Koniewic.
 • Układ torowy Wielkiego Kaca Dolnego wymieniony na układ torowy stacji Pyrzyce.
 • Zliczanie pojazdów również na szlakach z SBL.
 • Rozjazdy krzyżowe na północnej głowicy Dejaw jako kolejny etap utworzenia łącznicy.
 • Stworzony posterunek odgałęźny wraz z łącznicą Dejawy – Koniewice
 • Od wschodniej strony pętli wstawiona stacja Psiary Zagroda.
 • Dwutorowy wyjazd z Dejaw na północ.

Zmiany w 2018

 • Naprawione błędy w sterowaniu ruchem na scenerii.
 • Poprawki sieci trakcyjnej w okolicy Psiar.
 • Manewry w Koniewicach tylko przy użyciu skryptów sterowania ruchem.

Zrealizowane większe prace

Skrócenie Dejaw

Stacja Dejawy nadawała się do skrócenia od strony północnej o 4 przęsła sieci trakcyjnej (282m). Przesunięcie głowicy miało ułatwić zbudowanie łącznicy w stronę Koniewic. Skrócenie takie zostało wykonane, jednak okazało się zbyt małe, by łącznica się zmieściła bez zmian w rozjazdach. Po kilku przymiarkach na północnej głowicy wstawione zostały rozjazdy krzyżowe, w związku z czym semafory są wymienione na posiadające zielone pasy.

Przebudowa Wielkiego Kaca Dolnego

Głównym celem przebudowy było wyprowadzenie linii drugorzędnej z Mydelniczki na zachód i uzyskanie połączenia do Wilisia (sceneria Całkowo). Wzorem Mydelniczki wskazane było wymienić układ torowy na rzeczywistą stację.

Przebudowa układu torowego została zakończona w kwietniu 2017. Do dopracowania pozostaje otoczenie stacji (drogi, zabudowania, ogrodzenia).

Odwrócenie torów przy sygnalizatorach

Sygnalizatory (w szczególności semafory i tarcze manewrowe) powinny być przypisane do torów jako Event2. Dzięki temu tor, o ile jeszcze jego nazwa jest zgodna z nazwą sygnalizatora, może posłużyć do wstawiania taboru. Pierwotnie zarówno nazewnictwo sygnalizatorów jak i kierunek przypisania były dosyć przypadkowe.

Łącznica z Dejaw do Koniewic

Zbudowanie takiej łącznicy zracjonalizowałoby układ torów. Pierwotnie zmiana wysokości o 12.2m była realizowana na pętli długości 10km, jednak wystarczający byłby odcinek 1800m. Po skróceniu stacji Dejawy oraz dodaniu profilu pionowego na dolnym odcinku toru łącznica mieści się bez dalej idącej przebudowy scenerii.

Podłączenie stacji Psiary Zagroda

Stacja została dodana na wschodnim łuku pętli, tak więc północny tor pętli stał się teraz jednotorową łącznicą z Dejaw. Dołem przebiega dwutorowa linia z Koniewic. Stacja została nieznacznie przebudowana: dwa tory zakończone kozłami stały się linią dwutorową, skorygowana też jest głowica, aby stanowiły przedłużenie dalszej linii na wschód. Na obu torach zdjęte są sygnalizatory SBL i zastąpione zwykłą blokadą liniową. Wstępnie dostosowane zostały rozkłady jazdy oraz sterowanie ruchem, aby pociągi jadące od Skwarek miały zmianę czoła na stacji Psiary Zagroda.

Rozjazdy krzyżowe w Koniewicach

Aby usprawnić ruch, szczególnie z torami postojowymi, rozjazdy zwykłe zostały zamienione na krzyżowe.

Przebudowa głowic w Wielkim Kacu

Od południowej (WKD) strony dodany został wjazd na tor z drutem. W północnej głowicy dodany rozjazd krzyżowy. Dzięki czemu możliwy jest przejazd pociągu od WKD w stronę Drożdżowni, a także zmiana lokomotywy na elektryczną dla pociągu jadącego od Mydelniczki (bez dodatkowych manewrów na tory wyciągowe).

Propozycje dalszych prac

Zliczanie pojazdów na miejscach postojowych

Organizację ruchu w Skwarkach można by poprawić, tworząc licznik pojazdów na miejscach postojowych. Ze względu na EZT musiałby on reagować na pojazdy z obsadą. Dzięki temu miejsce postojowe byłoby szukane aż do zapełnienia wszystkich pięciu miejsc. Obecnie skład wjeżdżający na miejsce postojowe może podczas ruchu zająć tymczasowo dwa wolne miejsca, co powoduje problemy z zaparkowaniem ostatniego składu.

Zapętlenie ruchu

Pierwotnie sterowanie ruchem było planowane pod kątem zapętlenia, tzn. składy po dojechaniu do przeciwległej stacji miały być wysyłane w dalszą jazdę, a odstawiane na miejsca postojowe po zakończeniu dnia (po około 20h jazd). Jednak okazało się, że najpierw trzeba przemyśleć kwestie rozkładów oraz ich cykliczności. Ujawniły się też błędy w układach torowych, których przerobienie było ówcześnie poza możliwościami edytora Rainsted (po przeróbkach linii 61 w 2015 i 2016 jest to bardziej możliwe).

Przebudowa łuków na północ od Wielkiego Kaca

Na północ od stacji są dwa łuki odwrotne o małych promieniach, z błędami w geometrii torów. Można by zwiększyć promienie tych łuków, a dalszy odsunąć w okolice przejazdu z przystankami.

Przebudowa łuków na północ od Skwarek

Podobna sytuacja, jak na północ od Wielkiego Kaca. Jednak tutaj po zwiększeniu promienia i przesunięciu drugiego łuku wypadało by również zrobić podjazd pod górę, na którą będzie zachodził przesunięty tor.

Obniżenie w okolicy rzeki

Można również przeliczyć tory w okolicy rzeki tak, aby rzeka znalazła się poniżej dolnej trasy. Nie rozwiązuje to wszystkich problemów związanych z rzeką, ale przynajmniej na dość długim odcinku nie byłoby płasko.

Przebudowa zachodniej głowicy w Koniewicach

Można by przesunąć nieco budynek dworca i końcowy peron, dzięki czemu po wstawieniu rozjazdu, kawałka toru i uzupełnieniu sieci trakcyjnej dostępne by były dwie krawędzie peronowe dla linii jednotorowej (dolnej). Usprawniłoby to ruch pociągów na tej linii.

Jednak porównanie ze schematem stacji Wejherowo pokazuje, że jedna krawędź peronowa również się zdarza w rzeczywistości.

Skrócenie peronów w Koniewicach

Skrócenie peronów dałoby możliwość przesunięcia przejścia rozjazdowego tak, aby można było wjechać na tory postojowe z każdego toru przy peronach, bez konieczności wyjazdu do W5. Zmiana taka wymagałaby tylko nieznacznej przebudowy sieci trakcyjnej.

Przebudowa Koniewic na zgodność z Wejherowem

Stacja Koniewice przypomina stację Wejherowo i można by ją urealnić w tym kierunku. Sens mają dwa rozwiązania (wykluczające się). W obu przypadkach grupa torów postojowych znajdzie się po przeciwległej stronie stacji, ale będzie tam miała swoje uzasadnienie.

1. Dokładne odrysowanie Wejherowa z ortofotomapy i wstawienie do scenerii. Można by czasowo wykorzystać elementy istniejącej stacji, gdyby je odbić w pionie, aby grupa towarowa znalazła się po północnej stronie. Postępy w pracach nad modelowaniem scenerii rzeczywistej można by bezpośrednio wstawiać do scenerii fikcyjnej (położenie semaforów, słupów itd). Również wypracowane rozwiązania w zakresie sterowania ruchem nadawałyby się potem do użycia stacji w kontekście scenerii realistycznej. Rozwiązanie jest pracochłonne, a niedoskonałość odwzorowania elementów sieci trakcyjnej może znacząco opóźnić zakończenie prac.

2. Zgrubne odrysowanie Wejherowa z ortofotomapy w celu odwzorowania topologii, długości torów oraz położenia semaforów (stacja nie jest na linii prostej). Po zakończeniu tej operacji uzyskany układ torów należałoby odbić w pionie i spasować z istniejącymi torami, aby uzyskać najlepszy efekt małym nakładem pracy. Ze względu na to, że stacja Wejherowo nie jest prostoliniowa, należy najpierw zdecydować, czy będą uwzględniane te różnice. Ich uwzględnienie zwiększy nakład pracy nad wymianą stacją, natomiast ich pominięcie, to większy nakład pracy na korekty układu torowego przed wykonaniem odbicia.

Przesunięcie Koniewic 2km na północ

Obecne położenie Koniewic czyni układ torów z Dejaw nieco bezsensownym. Nieco więcej sensu by to miało, gdyby Koniewice były bardziej na północ. Wymagałoby to przełożenia odcinka "skośnego" od Dejaw oraz skrócenia łuku na linii jednotorowej.Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować