Sceneria/Quark/Mydelniczka

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Historia

Sceneria Quark powstała w 2002 roku i była jednym z milowych kroków w rozwoju symulatora MaSzyna. Po wschodniej stronie tej scenerii umieszczona była mijanka o nazwie Mydelniczka (prawdopodobnie jest to połączenie nazw Mydlniki i Wieliczka). Oprócz dwóch torów mijanki w scenerii umieszczona była pozostałość toru dochodzącego do rampy. Prawie od początku były na niej semafory kształtowe, z czasem dodano powtarzacze świetlne na łuku od północy.

W 2008 roku powstała pierwsza koncepcja połączenia scenerii fikcyjnych, w której ze stacji Mydelniczka miał być wyprowadzony na wschód dodatkowy szlak jednotorowy, łączący do trasy Strzęsowiec – Karpice. W pierwotnym założeniu całość miała nie być zelektryfikowana, jednak pełna elektryfikacja Quarka została właśnie wykonana. W owym czasie scenerii z elektryfikacją nie było dużo, z kolei pojazdów spalinowych do prowadzenia było mało (SN61 i SM03), więc sieć trakcyjna przyjęła się na długo (w 2019 roku nadal jest).

W 2012 na scenerii Quark zostało wprowadzone nowe sterowanie ruchem, bazujące na zajętości torów stacyjnych oraz głowic. Ponieważ eksperyment ten się udał, a jednocześnie (ze względu na skomplikowanie) utknęły prace nad Linią 546, postanowiłem zrealizować coś prostszego, czyli utworzyć autonomiczną komórkę scenerii ze stacji Mydelniczka.

W lipcu 2016 nazewnictwo torów, rozjazdów i odcinków izolowanych zostało dostosowane do konwencji wprowadzonej na linii 61 i zgodnej z wytycznymi isdr.pl. Celem tej zmiany była próba eksportu scenerii do Train Driver 2, a także przymiarka do utworzenia analogicznego sterowania na stacjach na wschód od Lublińca.

W lutym 2017 zostały wprowadzone chyba już finalne poprawki w torach. Zamieniona została numeracja torów 2..5, ponieważ wcześniejsza nie odpowiadała kierunkowi naliczania kilometrażu. Wprowadzone zostały blokady liniowe z numerami torów, działające w oparciu o zliczanie pojazdów. Skorygowane są też napędy rozjazdów (wstawiane teraz na wysokości podstawy szyny).

Przebudowa

Szlak wychodzący z Mydelniczki na północ oraz nowy na wschód ma stanowić linię drugorzędną Dzierżawa – Czerwice – Mydelniczka – Wielki Kac Dolny – Wiliś. Z kolei szlak na południe (do Skwarek) stanie się linią miejscowego znaczenia.

Stacja została przebudowana na czterotorową, z piątym torem do rampy. Układ torów wzorowany jest na rzeczywistej stacji. Ze względu na wcześniejszą elektryfikację na linii północ-południe, druty są zawieszone tylko nad dwoma torami. Pozostałe tory, z których wyjazd w kierunku południowym możliwy jest tylko na wschodni szlak, pozostają bez drutu. Pozostawienie trakcji elektrycznej na dotychczasowych odcinkach umożliwi urozmaicenie obiegów EN57, obsługujących ruch pasażerski. Docelowo elektryfikacja zostanie usunięta, a stacja będzie dostępna tylko dla pojazdów spalinowych.

Numeracja i przeznaczenie torów

Tory 1, 2, 4 przeznaczone są do obsługi pociągów osobowych i tymczasowego postoju pociągów towarowych. Tor 3 przeznaczony jest do prac ładunkowych i chroniony jest wykolejnicami. Tor 5 dochodzi do rampy czołowej.

Numeracja rozjazdów, określenie rodzajów i typów rozjazdów

Wszystkie rozjazdy mają kąt 1:9 i promień 190m. Przy jeździe na tor zwrotny obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h.

Odległości między osiami torów (rozstaw torów, szerokości międzytorzy)

Tory główne mają rozstaw 6m, co wynika z umieszczenia pomiędzy nimi jednokrawędziowych peronów wyspowych. Używane są krawędzie od strony budynku stacyjnego.

Minimalne długości użytecznych torów

Tor Pomiędzy
ukresami
Pomiędzy
semaforami
Uwagi
4 617 m 517 m Peron 3 – 125 m
2 617 m 517 m Peron 2 – 100 m
1 698 m 517 m Peron 1 – 230 m; przed północnym ukresem jest przejazd
3 741 m 731* m *Pomiędzy wykolejnicami
3 480 m 485* m Do rozjazdu, przy budynku stacji
3 159 m Od rozjazdu do przejazdu
5 20 m Przy rampie

Sterowanie ruchem

Dla zautomatyzowania ruchu pociągów przez stację do torów zostały przypisane odcinki izolowane (obecne nazwy Myd_It#, gdzie # jest numerem toru albo nazwą semafora wjazdowego dla toru pomiędzy nim a głowicą). Zamiast izolowania pojedynczych rozjazdów zrobiona jest izolacja całych głowic (północnej i południowej, ewentualnie południową można by rozdzielić, co umożliwiłoby jednoczesny wjazd/wyjazd dwóch pociągów z tej strony). Taka organizacja izolacji jest zastosowana również na pozostałych stacjach scenerii Quark oraz w Tarniowo2. Wg stanu na luty 2017 wszystkie stacje oprócz Drożdżowni mają ujednolicone nazewnictwo izolacji ze scenerią "Linia 61" (standaryzacja nazewnictwa semaforów i rozjazdów wymaga dalszych prac).


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować