Sceneria/Quark/Zmiany

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zmiany w scenerii Quark do początku 2015 były wprowadzane bezpośrednio na wspólnym archiwum, aby wykorzystać mechanizmy udostępniania zmian na eu07.pl i aby wiele osób mogło sprawnie testować oraz aby integrować zmiany wprowadzane przez inne osoby. W okolicy kwietnia 2015 bliżej nieokreślone osoby zablokowały mi dostęp do paczki i jednocześnie uznały za zbędne poinformowanie mnie o tym. Odebrałem to jako zakończenie współpracy ze mną, jednocześnie nie jestem zainteresowany korzystaniem z infrastruktury, gdzie ktoś może mnie ot tak zablokować, zmuszając mnie do reorganizacji dalszych prac. Została też zapowiedziana totalna demolka ustalonej wcześniej struktury katalogowej, więc tym bardziej nie chciałem uczestniczyć w czymś, co moim zdaniem nie miało szans na powodzenie.

Wobec powyższego zmienione pliki są do pobrania na http://rainsted.com/warsztat/Quark/. W nazwie paczki zapisana jest data w formacie RRMMDD. Należy wgrać ostatnią paczkę (zawiera ona zmiany ze wcześniejszych). Wskazane by było również porównanie zmian w plikach z plikami ostatniej paczki/pacza, aby nie stracić poprawek wprowadzonych przez innych.

Zmiany względem MaSzyna 18.01

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 18.01. Zamieszczone tam pliki nie są dołączone do poniższych archiwów. Sceneria będzie działać również na wcześniejszych paczkach całościowych, ale wtedy konieczne jest pobranie i wypakowanie paczki kończącej poprzednią serię zmian. Względem poprzednich paczek został przemieszczony wpis godziny startowej z pliku zarządzania ruchem do pliku SCN.

W przygotowaniu

Profil pionowy na torach Zwierzyńca w celu powrotu z poziomu -12m na standardową wysokość torów.

Uzupełnienie sieci trakcyjnej w okolicy Psiar.

Korekty sieci trakcyjnej na północnej głowicy Dejaw.


Około 100 wysięgników zmienionych do stanu spójnego z kątem pomiędzy przęsłami sieci trakcyjnej (w sensie czy powinien być krótki, czy długi). Większość poprawek dotyczyła doklejonego Zwierzyńca.

Paczka quark-180811.7z

Zmiana nazewnictwa pętli eventowych dla torów (odcinków izolowanych torów): obecnie event uruchamiający pętlę ma przyrostek :loop (z dwukropkiem), np. Skw_It1:loop. Konwencja nazewnictwa została w ten sposób ujednolicona z zastosowanym na Linii 61 oraz Drawinowie. Nazewnictwo pętli eventowych dla półgłowic nie jest jeszcze uporządkowane, ale nie ma potrzeby używania tych eventów z poziomu obsługi ruchu. Jednocześnie naprawiony został wyjazd pośpiesznego z Koniewic.

Paczka quark-180610.7z

Korekty typu semaforów na posterunku odgałęźnym Suchacz. Ze względu na usunięcie SBL wystarczą semafory czterokomorowe.

Wymienione napędy rozjazdów w lokomotywowni w Wielkim Kacu.

Drobne korekty sieci trakcyjnej w okolicy Psiar.

Paczka quark-180429.7z

Udało się przekazać rozkład powrotny dla pociągu z Koniewic.

Koniewice: poprawiony nieco skrypt sterowania ruchem (wyjazd z toru 7 miał błędny kod); semafory wyjazdowe w stronę Dejaw wymienione na takie, które nie wymagają wskazania następnego SBL.

Częściowa wymiana latarń przy rozjazdach na napędy EEA-5.

Paczka quark-180414.7z

Manewry EP07 w Koniewicach tylko z użyciem skryptu sterującego stacji (zamiast bezpośredniego przekładania zwrotnic).

Prowizorycznie skorygowana sieć trakcyjna na łącznicy Dejawy – Psiary. Nieznacznie uzupełniona sieć nad jednym z torów w Psiarach. Obecny stan sieci powinien już pozwalać na włączenie uzależnienia jazdy od istnienia sieci ponad torem.

Paczka quark-180408.7z

Prowizorycznie naprawiony licznik pojazdów blokady liniowej przy semaforze Sch_A. Niestety liczniki pojazdów nie działają zgodnie z przyjętymi dla nich założeniami – może się to objawiać zawyżaniem liczby pojazdów na szlaku pomiędzy semaforami wjazdowymi, prowadząc do zablokowania ruchu. Należałoby opracować lepiej działające liczniki pojazdów (albo osi). Obecnie nie spodziewam się, że kiedykolwiek to nastąpi.

Paczka quark-180407.7z (próbna)

Ze względu na przerwane prace w czerwcu 2017 z powodu awarii sprzętu, obecna paczka może nie być spójna. Zawiera tylko nowsze wersje plików, z których część była modyfikowana pod koniec czerwca 2017. Z kolei w innych plikach zostały na szybko skorygowane zauważone błędy. Sceneria ma nadal pewne nieprawidłowości, które należałoby skatalogować, a następnie się im kolejno przyjrzeć.

Mydelniczka: poprawione eventy rozjazdu krzyżowego (dodane dwukropki).

Koniewice: poprawiona izolacja wschodniej głowicy, skorygowane przypisanie semaforów wjazdowych i położenie liczników pojazdów (na razie bez analizy, czy położenie semaforów wjazdowych jest prawidłowe).

Dejawy: poprawione liczniki pojazdów od strony Suchacza.

Poprawione parametry stukotu dla rozjazdów krzyżowych.

Zmiany w skryptach sterujących dla Zatyla oraz Bruchniewa, związane z testami generatora skryptów. Między innymi została usunięta większość komentarzy, wartością startową komórek pamięci jest none, zmienione są kody ruchu dla toru (6 — wjazd, 7 — wyjazd), a do blokady liniowej wpisywana jest nazwa odcinka izolowanego toru, który dokonuje rezerwacji.

Zmiany względem MaSzyna 17.07 (bazowa 16.08)

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek była paczka całościowa MaSzyna 15.04 z paczem MaSzyna 16.08. Mogą być one używane również z wersją MaSzyna 17.07.

Paczki zostały przesunięte pod adres http://rainsted.com/warsztat/MaSzyna_17.07/Quark/.

Paczka quark-170611.7z

Drobne korekty rozkładów jazdy.

Dodany brakujący plik INC semafora.

Paczka quark-170610.7z

Drobne korekty rozkładów jazdy.

Poprawione manewry lokomotywy w Koniewicach — dotychczas nie wykorzystywały rezerwacji głowic, przez co mógł się pojawić konflikt przebiegów z EZT.

Obiekty z pliku "budynki" Zwierzyńca zostały podzielone na dwa pliki. W jednym pozostały niezmienione z okolicy Psiar i dalej na wschód, a te z drugiego zostały dołączone do plików Quarka po przesunięciu w poziomie i przeliczenie wysokości.

Przebudowa wyjazdu z Dejaw w kierunku Psiar: rozstaw torów na głowicy ustalony na 5.7m. Przywrócenie przejezdności dwutorówki na północ. Poszerzenie wiaduktu nad dolnym torem. Ukresy na północnej głowicy Dejaw.

Paczka quark-170606.7z

Rozpoczęta przebudowa wyjazdu z Dejaw w kierunku Psiar — tymczasowo tory są połączone prowizorycznie, będzie jeszcze zmieniany rozstaw pomiędzy torami.

W okolicy Psiar przesunięte obiekty kolidujące z torami i zgrubne korekty sieci trakcyjnej.

Poprawki w sterowaniu ruchem (zmiany w rozkładach), wstawione semafory z zielonymi pasami.

Paczka quark-170528.7z

Finalnie usunięta wschodnia część pętli. Wymiana sygnalizatorów SBL na semafory wjazdowe posterunku odgałęźnego.

Budowa torów na północ od Dejaw. Pochylone tory z północnej części pętli zostały obrócone o 90° i stanowią teraz przedłużenie linii od Skwarek.

Ograniczenie ruchu w Psiarach tylko do pociągów ze Skwarek. Pociągi z Koniewic jadą do Dejaw bezpośrednio łącznicą.

Paczka quark-170524.7z

Dodany plik "budynki" ze scenerii Zwierzyniec, zawierający roślinność oraz zabudowania. Wysokość obiektów nie została przeliczona, więc niektóre lewitują albo kolidują z torami.

Przebudowana zachodnia głowica stacji Psiary Zagroda, umożliwia wjazd z prędkością 100km/h od strony Koniewic. Dodany wstępny skrypt sterujący ruchem, obsługuje tylko zachodnią głowicę.

Naprawiona blokada liniowa na łącznicy Dejawy – Psiary Zagroda. Brak zmniejszenia licznika pojazdów blokował wyjazd z Dejaw.

Paczka quark-170522.7z

Korekty w rozkładach jazdy uwzględniające łącznicę. Łącznica skraca jazdę o 5 minut, jednak dołączenie stacji Psiary Zagroda wydłużyło jazdę EZT o kilka minut — jest teraz wcześniejszy wyjazd z Koniewic.

Zgrubnie przebudowana północna pętla umożliwiała podłączenie stacji Psiary Zagroda. Tymczasowo wstawione rozjazdy umożliwiają ruch po wewnętrznym torze pętli. Korekt wymaga jeszcze zachodnia głowica stacji Psiary Zagroda ponieważ od Koniewic nie da się wjechać w perony.

Obsługa nowego posterunku odgałęźnego przepuszcza EZT na pętlę, a pozostałe pociągi kieruje na łącznicę do Dejaw.

Naprawiony odjazd EN57 z toru postojowego przy torze 5 w Koniewicach. Na skutek dostosowania toru z odczytem Tm51 do aktualnych wytycznych komenda uruchomienia EZT musi być wysyłana do innego toru niż wcześniej.

  • Nadal paczka testowa. Nie są dołączone pliki napędów rozjazdów ze względu na planowane usunięcie eventów bez dwukropków. W przypadku problemów należy je wczytać ze wcześniejszej paczki. Obecnie sceneria używa do sterowania rozjazdami tylko eventów z dwukropkami.

Paczka quark-170513.7z

Wstępnie przygotowana obsługa posterunku odgałęźnego skryptem sterującym — na tyle, że się da wjechać łącznicą do Dejaw. W tym celu wstawione semafory, ale SBL jeszcze nie usunięte.

Dodana sieć trakcyjna na łącznicy Dejawy – Koniewice. Będzie wymagała jeszcze drobnych poprawek.

Teren na zachód od północnej pętli przygotowany do połączenia z terenem scenerii Zwierzyniec. Pętla ma być rozpięta, a na jej końcu ma się znaleźć stacja Psiary. Do paczki dodany plik z torami, ale nie dołączony w scenerii ze względu na konflikty nazewnictwa. Można odkomentować jego dołączenie i obejrzeć, jak się układają tory ze skrajem pętli.

  • Wersja w zasadzie demonstracyjna — ze względu na bałagan w semaforach na posterunku odgałęźnym. Jest też dużo nieuporządkowanych eventów, których ogarnięcie wymaga dodatkowego czasu.

Paczka quark-170506.7z

Poprawione położenie EN57-082 w Koniewicach. Po odwróceniu toru z odczytem Tm51 znalazł się zbyt blisko rozjazdu.

Słupki hektometrowe obniżone do poziomu terenu.

Drogi oraz inne obiekty przeliczone korektorem Mariusza 1970. Z uwagi na dużą skalę zmian mogło to spowodować jakieś drobne błędy.

Wstawiona łącznica z Dejaw w stronę Koniewic. Na dolnej trasie wprowadzony profil pionowy, aby łącznica mogła być krótsza (tory spotykają się na pochyleniu 5‰). Przystanek Dejawy Dolne jest teraz na pochyleniu 2.5‰. Przeliczony teren, aby pasował do przesuniętych torów. Zgrubnie wstawiony nasyp pod łącznicą (wszyty w teren).

Paczka quark-170503.7z

Przerobiona północna głowica w Dejawach — umożliwia teraz zbudowanie łącznicy do Koniewic. W planach jest jeszcze dodanie kolejnych rozjazdów, wtedy też finalnie zostanie dostosowana sieć trakcyjna oraz będą ustalone pozycje Tm. Semafory K oraz P zostały wymienione na posiadające zielony pas.

Uruchomiony semafor wjazdowy do Wielkiego Kaca od strony łącznicy z Wielkiego Kaca Dolnego.

Dodane eventy zliczające pojazdy dla blokad liniowych. Górny szlak posiada SBL, przez co nie jest konieczne stosowanie blokad liniowych zliczających pojazdy. Jednak zliczanie pojazdów jest niezbędne w przypadku odwracenia kierunku SBL, co może być wykonane tylko, gdy na szlaku nie ma pociągów. Obecny ruch nie przewiduje odwracania SBL, jednak sceneria powinna być do tego przygotowana. Blokada ze zliczaniem pojazdów będzie także potrzebna w przypadku unieważnienia SBL.

W pliku sterującym dla lokomotywowni usunięte eventy :free, wpisujące zero do ostatniego parametru komórki pamięci. Zerowanie tego parametru jest wykonywane automatycznie, a jawne wykonanie eventu może wyzerować go ponownie chwilę po tym, jak event rezerwujący (warunkowy UpdateValues) zmieni na niezerową. Eventy w tym pliku nie mają jednak większego znaczenia, ponieważ manewry w lokomotywowni nie zostały rozwinięte do poziomu wymagającego rezerwowania torów.

W skryptach sterujących eventy rozjazdów wymienione na wersje z dwukropkami. Po dostosowaniu wszystkich korygowanych scenerii do tych wersji, eventy bez dwukropków będą usuwane (obecnie są usuwane roboczo w celu wykrycia niedostosowanych eventów). Zmiana ta ma na celu wizualne i formalne oddzielenie nazwy urządzenia od nazwy wykonywanej na nim operacji. Przede wszystkim ma to dotyczyć sygnalizatorów, a rozjazdy są przerabiane w celu ujednolicenia.

Odwrócone tory z odczytami semaforów tak, aby odczyt był jako Event2. Zmienione nazwy torów z odczytami semaforów na nazwy tych semaforów (nie dotyczy SBL). Dostosowane nazwy torów startowych dla dwóch składów. Zmiana wykonana pod kątem testów generatora skryptów sterujących ruchem dla stacji (co prawda skrypty zostały już stworzone ręcznie, ale mają być porównywane z wynikami działania generatora). Ustalanie nazewnictwa dla sygnalizatorów oraz rozjazdów nie jest jeszcze zakończone — Skwarki, Wieki Kac i Koniewice mają nadal pierwotne nazwy.

Zmiany względem MaSzyna 16.08

Bazową wersją symulatora do wprowadzonych zmian była paczka całościowa MaSzyna 15.04 z paczem MaSzyna 16.08. Pliki ostatniej z poniższych paczek zostały dołączone do wersji MaSzyna 17.07, po czym dokonano jeszcze poprawek w niektórych plikach.

Paczki zostały przesunięte pod adres http://rainsted.com/warsztat/MaSzyna_16.08/Quark/.

Paczka quark-170417.7z

Ustawione tekstury dla rozjazdów, które wcześniej miały stałą teksturę.

Zmienione napędy ręczne rozjazdów w Wielkim Kacu Dolnym (jeszcze do sprawdzenia).

  • Wersja dodana do pacza MaSzyna 17.07

Paczka quark-170412.7z

Wydzielone napędy również dla rozjazdów krzyżowych.

Paczka quark-170410.7z

Dla rozjazdów 33230 z profilu 2-5-13 zostały wydzielone napędy do osobnych plików. Celem tej operacji jest rozdzielenie plików napędów od plików podsypek, aby można było stosować ich dowolne kombinacje. Wcześniej rozdzielenie zostało dokonane dla rozjazdów 27138, proces nie jest jeszcze zakończony.

  • Uwaga! Zmienione pliki rozjazdów spowodują nieprawidłowe działanie innych scenerii, które również z nich korzystają. Należy wgrać najnowsze paczki z nimi.

Paczka quark-170408.7z

Przeliczone tory pod kozłami, dostosowane do poprawionego pliku INC kozła, o bardziej realistycznych wymiarach.

WKD: Poprawki sieci trakcyjnej. Sieć wymaga jeszcze drobnych poprawek i usunięcia kolizji słupów z torami.

Do tarczy zaporowej (tz1.inc) dodane eventy pozwalające na sterowanie ruchem AI (formalna reprezentacja sygnałów S1, S10, S13, Ms2). Pierwotnie tarcza ta miała tylko funkcję ozdobną. Tarcza znajduje się w Wielkim Kacu Dolnym i jest wstawiona zgodnie ze schematem stacji Pyrzyce.

Przeliczona wysokość ścian lasów korektorem Mariusza1970. Przy okazji usunięty origin z pliku lasy2.scm (współrzędne zostały przeliczone).

Paczka quark-170405.7z

WKD: Korekta skarpy terenu, żeby nie wchodziła na tor. Z pliku terenu usunięte zbędne znaki (nieznaczące zera, tabulatory). Przeliczone mapowanie terenu dla tekstury grass.

WKD: Uzupełnienie kozłów. Wygięte tory dla kozłów zostały dodane nową funkcją w Rainsted.

WKD: Zakończenie prac nad północnym torem (obrócenie i wszycie bocznicy). Tor jest przejezdny.

Paczka quark-170321.7z

Dodane modyfikacje bloków mieszkalnych kolegi @joey.

WKD: Przestawione latarnie, aby nie kolidowały z nowym układem torów. Szyny na torach bocznych ujednolicone jako zardzewiałe. Zgrubnie przestawiona sieć trakcyjna na tor 2.

Koniewice: Napędy trzech rozjazdów przestawione na lewą stronę.

Do paczki dołączona odbita tekstura per4plytyzielone. Ponadto plik kształtowej tarczy manewrowej mk1.inc, zawierający eventy typowe dla semafora, ze względu na zdarzające się tory zakończone tylko Tm.

Paczka quark-170301.7z

Usunięty dotychczasowy peron w Wielkim Kacu Dolnym, wstawione trzy jednokrawędziowe odrysowane z Pyrzyc. Wstawione W4 do nowych peronów. Usunięty kozioł zrobiony trójkątami, wstawione kozły jako INC. Wstawione ukresy dla nowego układu torów.

Zaktualizowany układ torowy WKD po poprawkach odrysowania Pyrzyc (między innymi rozstaw torów przy peronach poszerzony do 6m). Usunięty dotychczasowy tor wraz z rozjazdami i W4. Dodane odcinki izolowane torów WKD_It1, WKD_It2, WKD_It3 oraz WKD_It4. Dodane izolacje głowic skrajnych WKD_Ig11, WKD_Ig31 oraz wewnętrznej WKD_Ig23 (na razie pominięta wewnętrzna WKD_Ig22).

Skrypt sterujący stacją WKD dostosowany do nowego układu torów, sceneria ponownie przejezdna. Na stacji pozostało jeszcze trochę sprzątania: przesunięcie latarń oraz sieci trakcyjnej.

Perony zamapwane teksturą per4plytyzielone zostały obrócone, aby mapowanie było zgodne z teksturą per4plyty, która używana jest częściej. Perony takie są jeszcze użyte na linii 61 oraz na scenerii SKP. Obrócona tekstura peronu znajduje się w osobnej paczce.

Mydelniczka: zmodyfikowane napędy pędniowe rozjazdów — wstawiane teraz na wysokości podstawy szyny, mają również alternatywne eventy z dwukropkiem po nazwie rozjazdu. Odpowiednio zmodyfikowany plik mydelniczka.ctr, aby używał eventów z dwukropkiem (do poprawienia jeszcze krzyżowy z pkp/wz5678.inc).

Paczka quark-170223.7z

Przeliczenie szablonów rozjazdów 34m. Przeprowadzone kilka lat temu statystyki pokazały, że koniec toru odchylonego potrafi być odsunięty od toru prostego o różne wartości, w zakresie od 1.9m do 2m, podczas gdy poprawna wartość to 1.925m. Przeliczenie szablonów powinno zlikwidować trochę widocznych dziur pomiędzy modelami podsypek rozjazdów a automatycznymi podsypkami torów.

Wstawione zachodnie rozjazdy z Pyrzyc. Rozjazdy te są punktem odniesienia przy przesuwaniu toru do Bruchniewa. Wyjazdy po zachodniej stronie nie znajdują się na przedłużeniu wyjazdu wschodniego — przejechanie przez stację wymaga jazdy na bok po rozjazdach.

Tor do Bruchniewa przesunięty 13.5m na zachód oraz tyle samo na północ. Wynika to z kąta toru za łukiem równego 45° oraz rozstawu torów przyjętego na 4.5m (wyjazd jest 3 tory dalej niż wjazd). Skorygowane zostało przeliczenie Pyrzyc — trzeba było zwiększyć dokładność kąta obrotu, aby uzyskać równoległość z dotychczasowymi torami. Tor został włączony w rozjazdy, skorygowana jest też sieć trakcyjna. Sceneria ponownie przejezdna. Dodany trzeci wyjazd ze scenerii — na południowy zachód (pod tym samym kątem, co z Pyrzyc).

Semafory wjazdowe ustawione w takich odległościach jak w Pyrzycach. Wymienione na kształtowe.

Paczka quark-170218.7z

Przesunięcie stacji Wielki Kac Dolny o 420m (6 przęseł sieci trakcyjnej) na zachód. Jest to przesunięcie przygotowujące, stanowiące około połowę docelowego przesunięcia stacji. Dzięki temu można wyjazd na łącznicę do WK modyfikować niezależnie od toru do Bruchniewa.

Uporządkowany został plik ze słupkami hektometrowymi. Dotychczas miał wpisane przesunięcie origin 1100 0 -20000 (1.1km na zachód i 20km na południe). Plik ten prawdopodobnie pozostał niezmieniony od pierwotnej wersji scenerii, być może z powodu trudności z przeliczeniem pozycji słupków. Pozycje słupków są teraz przeliczone do zgodności z układem współrzędnych scenerii. Ponieważ mają współrzędne w parametrach (p1) (p2) (p3), nie są prawidłowo wyświetlane na podglądzie scenerii w Rainsted.

Paczka quark-170213.7z

W głównym pliku quarkmce2007.scn można usunąć komentarz z linijek dodających pliki z przeróbkami. W pliku quark/wnd.scm znajduje się nowy układ torów dla stacji Wielki Kac Dolny, a w pliku quark/l-dej-kon.scm jest przymiarka ułożenia profilu pionowego na torze łącznicy pomiędzy Dejawami a Koniewicami. Zawartość obu plików nadaje się raczej tylko do obejrzenia i jest udostępniana w takim stanie z powodu tymczasowego zawieszenia dalszych prac. Docelowo zawartość obu plików powinna być włączona do głównych plików scenerii.

Wstępna przymiarka układu torów stacji Pyrzyce do zastąpienia dotychczasowego układu stacji Wielki Kac Dolny. Rozjazdy nowej wersji stacji zaczynałaby się tam, gdzie obecnie się kończy zachodnia głowica. Wynika to z ułożenia wyjazdu na północ oraz dodatkowych torów, dla których tylko nieznacznie trzeba by przesunąć trójkąty terenu. Niestety testowany układ torów nie miał jeszcze wstawionych sygnalizatorów, peronów oraz budynków — konieczne są dalsze prace nad odrysowaniem stacji ze zdjęć, zanim się będzie nadawała do zrealizowania wymiany (również potrzebna jest zmiana nazewnictwa rozjazdów). Stacja Pyrzyce miała w większości sygnalizację kształtową.

Skrócone tory stacji Dejawy — północna głowica przesunięta na południe o 282m (cztery przęsła sieci trakcyjnej). Przesunięcie głowicy ma na celu wyprowadzenie wyjazdu na łącznicę do Koniewic.

Przejazd znajdujący się na łuku pomiędzy Dejawami a Koniewicami został przesunięty za łuk. W związku z budową łącznicy na łuku ma powstać pochylenie 5 promil, które by skomplikowało konstrukcję przejazdu.

  • Jest to pierwsza wersja, w której dokonane są zmiany w układzie torów oraz dróg. Jednak zmiany te nie wpłynęły jeszcze na funkcjonalność scenerii.

Paczka quark-170208.7z

Dostosowanie skryptu Zatyla do obecnych rozwiązań. Skrypt dla Zatyla był jednym z pierwszych eksperymentów w zakresie automatyzacji sterowania i pierwowzorem dla znacznie lepszego skryptu Mydelniczki. Niestety w Zatylu pozostała wspólna rezerwacja obu rozjazdów, przez co mógł być obsługiwany tylko jeden pociąg na raz. Skopiowanie rozwiązania z Bruchniewa dało możliwość szybszego wyjazdu oczekującego na mijance pociągu, gdyż może on wyjechać zaraz po zwolnieniu przebiegu wjazdowego.

Zmiana numeracji torów w Mydelniczce. Tory pierwotnie zostały ponumerowane niezgodnie z kierunkiem wzrostu kilometrażu. Obecnie szlak do Zatyla jest przedłużeniem toru 2, tor ładunkowy przy dworcu ma numer 3, a tor 5 prowadzi do rampy czołowej.

Zmiana numeracji torów w Wielkim Kacu. Pierwotna numeracja nie była zgodna z kierunkiem kilometrażu. Zamienione zostały parzyste z nieparzystymi.

Standaryzacja nazewnictwa odcinków izolowanych w Skwarkach, Koniewicach oraz Wielkim Kacu.

  • Jest to ostatnia wersja, w której zmiany nie dotyczyły układu torów. W związku z rozwojem edytora Rainsted podczas prac na Linią 61, istnieją obecnie możliwości skorygowania pewnych wad scenerii Quark względnie niewielkim nakładem pracy. Zmiany te mają na celu udoskonalenie sterowania ruchem (obsługa posterunku odgałęźnego, zmiana blokady z SBL na zwykłą), a także wykorzystanie scenerii do złożenia scenerii fikcyjnych w sieć kolejową.

Paczka quark-170205.7z

Wymiana profili podsypek na profil 2-5-13, wraz z wymianą podsypek rozjazdów (rozjazdy te mają dodane eventy potrzebne do użycia programu SCS).

Poprawione nazewnictwo odcinków izolowanych, rozjazdów i semaforów w Zatylu do zgodności z mijanką Radostowice. Skrypt sterujący mijanką nie jest jeszcze w pełni dostosowany do obecnych rozwiązań.

Poprawione zależności semaforów w Bruchniewie.

Poprawione nazewnictwo odcinków izolowanych w Wielkim Kacu Dolnym. Północne tory dostały numery 3 oraz 5.

Ograniczenia prędkości wpisane w tory, usunięte niedziałające eventy ograniczeń.

Paczka quark-170203.7z

Zostały wpisane brakujące długości peronów po 200m, w związku z tym nie ma potrzeby podjeżdżać bardzo blisko W4. Długości peronów będą jeszcze weryfikowane.

Na liniach jednotorowych zostały wymienione uproszczone blokady liniowe na zliczające pojazdy. Dotychczas wyjazd ze stacji wpisywał kierunek w blokadę liniową, a zwolnienie głowicy kasowało blokadę, jeśli kierunek blokady oznaczał wjazd. W przypadku pozostawienia wagonów na szlaku uproszczona blokada byłaby również zwolniona. Obecnie wstawione są eventy zliczające pojazdy, a rezerwacja blokady jest możliwa, gdy stan licznika osiągnie zero. Przy okazji wykryty został błąd z odczytem nazwy rozkładu do niewłaściwej komórki blokady liniowej (powinien być odczytywany do komórki blokady, na której się znajduje, natomiast testy kierunku dotyczą blokady po przeciwległej stronie stacji).

Mydelniczka: poprawiony odczyt wykolejnicy Wk2.

Paczka quark-170115.7z

Usunięcie stukotu z torów. Stukot został usunięty z około 2000 odcinków torów, pozostał jednak na torach bocznych.

Jednocześnie zostało zmienione formatowanie pliku quarkmceplus2007.scm. Ze względu na ograniczenia zapisu obiektów w Rainsted dotychczas nazewnictwo torów było bezpośrednio powiązane z numerami linii w pliku i wprowadzane modyfikacje zachowywały ten stan. Dopiero prace nad linią 61 usprawniły narzędzia edycyjne i zapis obiektów w Rainsted na tyle, że obecnie edytor tekstowy nie musi być podstawą wszelkich prac i nie ma już konieczności utrzymywania niezmienionej pozycji obiektów względem linii pliku. Unikanie zmian formatowania pomaga w śledzeniu wprowadzonych zmian przy pomocy SVN, co jest wskazane przy modyfikowaniu istniejących scenerii przy pomocy narzędzi będących w rozwoju. Można wtedy sprawdzić zarówno zakres wprowadzonych zmian jak i ich prawidłowość (przykładowo Rainsted do niedawna nieprawidłowo zapisywał tory z własnością overhead, co można było wykryć i doraźnie skorygować na poziomie porównywania SVN).

Paczka quark-170109.7z

Poprawione nazewnictwo odcinków izolowanych stacji Bruchniewo (w związku z testami generatora skryptów sterujących).

Poprawiony błąd z obsługą wjazdu dla kolejnych pociągów do Dejaw: pętla oczekująca na wjazd poprzedniego pociągu nie miała odpowiedniej zwłoki czasowej.

Paczka quark-161001.7z

Usunięte eventy :free również dla półgłowic, a warunki testujące niezajętość zmodyfikowane są tak, by sprawdzały tylko ostatni parametr (wyjątkiem nadal są blokady liniowe, dla których sprawdzany jest również kierunek). Poprawiony błąd z rezerwacją głowicy w Skwarkach (mógł powodować czasem zakorkowanie stacji). Zmieniony sposób zarządzania miejscami postojowymi w Skwarkach (zwłoka czasowa 99s do zapalenia Ms2 na torze postojowym nie zawsze była wystarczająca). EZT w Skwarkach uruchamiane w trybie manewrowym (opcja dodana do EU07.EXE już po zakończeniu prac nad ruchem w Quarku). W Mydelniczce zamienione odczyty sygnalizatorów na przejeździe. Pod Dejawami poprawiony skok przechyłki (powstał po odwróceniu toru od semafora wjazdowego).

  • Wcześniejsze paczki zostały usunięte, ponieważ miały błędy w sterowaniu.

Paczka quark-160928.7z

Podczas testów ruchu w Blachowni okazało się, że pomiędzy zwolnieniem odcinka izolowanego a wykonaniem eventu :free dla niego może zostać wykonany event rezerwujący. Prowadzi to do błędów w ruchu, które są trudne do wykrycia. Trzeba albo usunąć eventy :free, jeśli zerują one tylko ostatnią wartość w komórce, albo podczas próby rezerwowania sprawdzać coś jeszcze poza ostatnią wartością. W tej paczce usunięte są eventy :free dla izolacji torów, natomiast do przemyślenia pozostaje kwestia tych eventów dla półgłowic.

Paczka quark-160923.7z

Pliki dostosowane do zmian z pacza MaSzyna 16.08.

Paczka quark-160911.7z

Zmienione nazewnictwo semaforów, rozjazdów i odcinków izolowanych w Dejawach na zgodne z wytycznymi isdr.pl (analogicznie jak na przerabianej Linii 61). Modyfikacja Dejaw miała na celu przeniesienie w następnym kroku pętli eventowych do Gnaszyna (również linia dwutorowa, jednak blokady liniowe na SBL funkcjonują nieco inaczej niż bez SBL).


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany w 2016Zmiany w 2015
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Realistyczny układ torów
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmiany
Suwałki Realistyczny układ torów
Szczecin Realistyczny układ torów
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Unifikacja klonówOdcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016