Sceneria/Szczecin/Przeliczenie

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Odcinek Krzyż – Szczecin

Sceneria powstawała pomiędzy 2017 a 2020. Wstępny przegląd wykazał rozbieżności podobne do odcinków Łódź – Zduńska Wola ("Kaliska") oraz Lubliniec – Fosowskie ("Linia 61"). To znaczy, z grubsza się zgadzają odległości i promienie łuków, ale wraz z niedokładnymi kątami nie pasuje to do map. Korzystną okolicznością jest brak uruchomionego ruchu na scenerii.

Porządki edytorem tekstowym

 • Uruchomione makra porządkujące wpisy.
 • Usunięte jawne rozszerzenia nazw tekstur (".dds", ".tex" oraz ".bmp").
 • Usunięte komentarze "// additional:" (nie są usuwane przez makra).
 • Zakomentowane wpisy konstrukcji wsporczych bez podanego pliku INC (jest samo tr/) — do sprawdzenia później.
 • Usunięty nasyp w Krzyżu (nie będzie potrzebny wobec tworzenia terenu z NMT).
 • Usunięte odcinki torów o zerowej długości, wykryte przez Rainsted.
 • Naprawiony odczyt semafora "choszczno_F-12m" (błędna spacja w nazwie).
 • Słowo "undefined" zamienione na "none" (w większości tekstury dla sieci trakcyjnej, do późniejszej korekcji).
 • Współczynniki tarcia w torach zmienione na 0.15 zamiast 0.25.
 • Ukośniki odwrotne wymienione na zwykłe. Ukośniki odwrotne wskazują na ścieżki zaczynane od głównego katalogu i będą przywracane w razie potrzeby w RSF.
 • Profil podsypki zmieniony z "0.2 0.5 1.1" na "0.2 0.5 1.3".
 • Usunięte słowo "znacznik" ze wpisu bramki trakcyjnej (bez sprawdzenia, czy to błędna bramka do usunięcia, czy tylko błędny wpis).
 • Ujednolicenie nazw "tpbps-new2" do pisanych małymi literami.
 • Zamiana wielokrotnych pustych linii na pojedyncze puste linie.
 • Poprawiony brak spacji we wpisie semafora SDA_D2-1.
 • Trójkąty podsypek rozjazdów krzyżowych połączone w jeden wpis. Celem jest zamiana na plik INC, ewentualnie sprawniejsze usunięcie.
 • Dodane wiązanie do mapy //$g PUWG1992 200 624 (dopasowanie będzie widoczne po przeliczeniu obiektów).

Plik po zmianach ma rozmiar 5.74MB, pierwotnie było to 8.54MB.

Kopie na SVN

Plik SCM na SVN będzie w trzech kopiach, zarówno oryginalny, jak i jako stan pośredni oraz docelowy po przeliczeniu (przed podziałem na komórki).

 • linia351/szczecin.scm – po masowych zmianach edytorem tekstowym, do ewentualnego porównania z pierwotną wersją w razie wykrycia błędów lub konieczności ponownego eksportu z 3ds Max.
 • linia351/linia351.scm — stan pośredni do testów przejezdności oraz do przeliczenia — poprawki nazewnictwa, kierunku torów, przypisania sygnalizacji, korekty tekstur.
 • linia351/lk351.scm — stan po przeliczeniu do testów przejezdności i korekt profilu, przed podziałem na komórki.

Po wykonaniu podziału na komórki pliki zostaną przeniesione do podkatalogu lk351/ jako postać docelowa. Trasa ma nieco ponad 100km, to będzie około 6 komórek.

Porządki edytorem SCM

 • Normalizacja kątów obrotu obiektów dla include. Ze względu na ujednolicenie zakresu kątów z eksportem z edytora RSF oraz algorytmami przeliczania, kąty powinny być w przedziale <0,360). Kąt został przeliczony w ponad 4500 obiektach.
 • Odwracanie torów przy iglicach rozjazdów krzyżowych punktem 1 do iglicy — 206 zmienionych odcinków (nie miały przypisanych eventów). Jest to konwencja z RSF, związana z regulacją szablonu rozjazdu.
 • Usunięte obiekty wzorcowe na południe od stacji Krzyż (przęsła naprężania, szafy, latarnie).
 • Zszyte niektóre dziury w torach poprzez przesunięcie końca jednego z odcinków do współrzędnych sąsiedniego.
 • W odcinkach prostych wyzerowane wektory kontrolne. Ponieważ edytor SCM nadaje nazwy torom none wg podłączonej sygnalizacji, nazwy zostały przywrócone poprzednie (sygnalizacja nie zawsze jest przypisana do najbliższego toru i wymaga to weryfikacji).
 • Naprawa topologii rozjazdów krzyżowych. Zwrotnica "a" powinna być po lewej stronie od mniejszego kilometrażu, w scenerii "a" były po prawej (ułożenie względem kilometrażu nie było sprawdzane).
 • Korekcja kolejności torów w zwrotnicach rozjazdów krzyżowych (pierwszy tor łukowy w "b" i "d"). Pliki sterujące rkpd.inc zostały wymienione edytorem tekstowym na pkp/wz5678.inc i mogą jeszcze wymagać obrócenia o 180°.

Próba regeneracji współrzędnych końców

Podobnie, jak dla scenerii "Kaliska", można podjąć próbę odtworzenia zaokrąglonych współrzędnych końców na podstawie założenia, że długości odcinków zostały wyliczone przed zaokrągleniem współrzędnych.

Statystyki weryfikacji długości odcinków po eksporcie obiektów z SCM do RSF:

 • Odcinków torów: 7024
 • Odcinki proste: 5315
 • Łuki symetryczne: 880
 • Inne geometrie: 829 (krzywe przejściowe, odcinki typu S)
 • Odcinki z podaną długością: 6162
 • Niedokładności 0: 343 (mniej niż 1mm)
 • Niedokładności 1: 1870 (pomiędzy 1mm a 1cm)
 • Niedokładności 2: 3285 (pomiędzy 1cm a 10cm — szczególnie nadające się do korekty końców)
 • Niedokładności 3: 38 (pomiędzy 10cm a 1m — te i większe to raczej błędnie podane długości)
 • Niedokładności 4: 58 (pomiędzy 1m a 10m)
 • Niedokładności 5: 541 (większe niż 10m)

Statystyki po wykonaniu dopasowania współrzędnych końców do podanej długości po wstawieniu większości potrzebnych linii kierunkowych:

 • Odcinki proste: 5324
 • Łuki symetryczne: 880
 • Inne geometrie: 821
 • Odcinki z podaną długością: 6170
 • Niedokładności 0: 1333 (mniej niż 1mm)
 • Niedokładności 1: 1528 (pomiędzy 1mm a 1cm)
 • Niedokładności 2: 2656 (pomiędzy 1cm a 10cm)
 • Niedokładności 3: 41 (pomiędzy 10cm a 1m)
 • Niedokładności 4: 38 (pomiędzy 1m a 10m)
 • Niedokładności 5: 544 (większe niż 10m)

Konkluzja jest jednak taka, że algorytm ten poprawił współrzędne około 10% odcinków, przy czym ponad 31% poprawek nie wymagało. Ogólny zatem wynik jest poniżej 50% (odcinki, których współrzędne mogą zgadzać się podaną we wpisie długością). W takim przypadku dopasowania linii oraz łuków nadają się jedynie do użycia podczas przeliczenia, natomiast nie poprawią w sposób znaczący niedokładności w scenerii (wynikających z zaokrąglenia współrzędnych).

Przeliczenie prostokątami

 • Wstawione linie kierunkowe do pierwotnego układu torów (były potrzebne przy próbie odtworzenia zaokrąglonych współrzędnych).
 • Dodane odcinki niwelet LK351 z danych UMP-pcPL w celu ustawienia docelowych linii kierunkowych.
 • Plik linia351_16.RSF (2h16m27s) ma dodane linie kierunkowe dla stacji Krzyż oraz Szczecin Dąbie, w celu wstępnego uruchomienia przeliczania. Kolejne wersje RSF mają drobne poprawki, potrzebne do wygenerowania danych przeliczeniowych.
 • Wstępnie przeliczona stacja Krzyż, definicje obszarów przeliczania w tym zakresie wpisane do Rainsted, uruchamiane z menu Operacje.

Do zrobienia:

 • Ustawić dalsze linie kierunkowe dla docelowej niwelety wg mapy.
 • Przygotować zestaw danych do przeliczenia prostokątami.
 • Przeliczyć prostokątami do map (w SCM).

Przenieść SCM do RSF (2)

 • Przejrzeć SCM pod kątem odczytu sygnalizatorów, żeby był od odpowiedniej strony odcinków.
 • Wyeksportować z RSF do SCM i wypisać rzeczy wymagające poprawy albo zwrócenia uwagi w przyszłości.
 • Przenieść przeliczone SCM do RSF w celu korekty drobiazgów i ewentualnego uruchomienia ruchu.

Korekta profilu pionowego

Ułożyć linię niwelety w celu odczytu dotychczasowego profilu. Ewentualnie przygotować plik RSF z docelowym profilem pionowym. Ewentualnie przeliczyć profil pionowy niweletami (SCM) i ponownie przenieść SCM do finalnego RSF.

Inne do opracowania

 • Unikalne nazwy rezonatorów SHP. Należałoby nadać rezonatorom unikalne nazwy i przypisać do torów odczyt najbliższego rezonatora. Rezonatorów jest 247. Można to ewentualnie zrobić ręcznie, ale przydałby się jakiś algorytm. Z drugiej strony, może się zdarzyć kolejna sceneria, w której taką operację trzeba by wykonać.
 • Nadanie unikalnych nazw torom. Nazwy torów nie są niezbędne (poza nazwami semaforów i W4, umożliwiającymi wstawianie taboru w wybranych miejscach).
 • Zasięgi nazewnictwa. W południowej części Polski ustalone zostały dwuliterowe bądź trzyliterowe nazwy skrótowe, na linii 351 są pełne nazwy stacji.
 • Usunięcie podsypek rozjazdów krzyżowych. Dotychczas używany algorytm nie obsługuje wariantu podsypek używanych w scenerii.
 • Korekta torów z odczytem sygnalizatorów oraz niektórych wskaźników (W4) w celu usprawnienia wstawiania taboru.

Szczecin

Sceneria powstawała pomiędzy 2005 a 2007. Jednak do czasu przeliczenia "Linii 61" nie było narzędzi, które mogłyby poprawić dopasowanie torów do map. Dla pliku zostało wybrane mocowanie do mapy //$g PUWG1992 200 624, które prawie dobrze pozycjonuje stację Szczecin Niebuszewo i wobec konieczności obrócenia prawie wszystkiego jest równie dobre, jak każde inne w okolicy.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować