Sceneria/Tarniowo

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Historia

Sceneria Tarniowo powstała w 2004 i była pierwszą wykonaną przez Mati_Ana (sc1). Miała ona postać makiety typu tort, na której były cztery szlaki tworzące trzy pętle torów, przy czym jeden z nich był dwutorowy.

W 2008 roku powstała pierwsza koncepcja połączenia scenerii fikcyjnych, wg której Tarniowo miało zostać pocięte i wypełnić wolne przestrzenie pomiędzy innymi sceneriami, dołączonymi w całości. Dwa środkowe szlaki Tarniowa miały być rozcięte i połączone końcami, aby utworzyć dłuższą trasę pomiędzy Mydelniczką a Czerwicami.

Przebudowa

Prace nad przeróbką Tarniowa zaczęły się w połowie 2013 roku. Pierwotnie miało być zrealizowane płaskie połączenie scenerii, jedynie z podjazdem od strony Mydelniczki. Jednak okazało się, że większym zainteresowaniem będzie się cieszyła sceneria mająca zróżnicowany profil pionowy, a także profile poprzeczne z rowami. W związku z tym teren pod stacją Tarniowo został podniesiony o 19m, a dochodzące szlaki zyskały pochylenia, niezbędne do podjazdu.

Stacja Tarniowo uzyskała układ torów ze stacji istniejącej w rzeczywistości (Kcynia), zmodyfikowane zostały tylko pewne drobiazgi. Główny tor, przechodzący przez Tarniowo, jest linią drugorzędną. Zamiast pierwotnie planowanych bocznic powstały linie kolejowe o znaczeniu miejscowym.

2016-10

Nazewnictwo rozjazdów i odcinków izolowanych dostosowane do aktualnych wytycznych. Poprawione rozjazdy krzyżowe (zamiana a<->b i c<->d), dostosowane pliki sterujące. Zmodyfikowane pliki są spodziewane w kolejnym paczu.

Sterowanie tymczasowe

Ponieważ nie udało się dokończyć przebudowy scenerii w kierunku Czerwic, Dzierżawy i Testowa, aby można było uruchomić misje na tym odcinku, tymczasowo zostało wprowadzone sterowanie ręczne, pozwalające wpuszczać pociągi na stację. Domyślnie wstawione są 4 pociągi, które jadą do stacji Tarniowo.

Opis ogólny sterowania

Przebieg ustala się poprzez naciśnięcie kolejno czterech kombinacji klawiszy [Shift] plus cyfra na klawiaturze alfanumerycznej (klawiatura numeryczna służy do obsługi hamulca).

1. Na początku należy użyć [Shift]+[0], co rozpocznie ustawienie nowego przebiegu. Kombinacja ta wykonuje reset głowic, więc jeśli trwa jakiś wjazd bądź wyjazd, może zostać zepsuty. Lepiej upewnić się, że wcześniej ustawiony przebieg zakończył się prawidłowo (bądź wybrany został błędnie i wymaga zresetowania).

2. Druga kombinacja klawiszy wybiera kierunek. W niektórych przypadkach jest ona zbędna, gdyż kierunek wybrany w poprzednim przebiegu jest zapamiętany. Np. powrót po wyjeździe manewrowym do W5 nie wymaga ustawienia kierunku na nowo (jeśli nie jest przerwany wykonaniem przebiegu w innym kierunku). Do dyspozycji są 4 kierunki:

 • [Shift]+[5] północ, stacja Zakliczyn, semafor wjazdowy N
 • [Shift]+[6] wschód, stacje Krętoszyn i Czerwice, semafor wjazdowy B
 • [Shift]+[7] południe, sceneria Moczniki, semafor wjazdowy A
 • [Shift]+[8] zachód, stacja Mydelniczka, semafor wjazdowy O

3. Trzecia kombinacja klawiszy określa typ jazdy i zwrot przebiegu.

 • [Shift]+[1] jazda pociągowa z kierunku Krętoszyn albo Moczniki na kierunek Mydelniczka albo Zakliczyn
 • [Shift]+[2] jazda pociągowa z kierunku Mydelniczka albo Zakliczyn na kierunek Krętoszyn albo Moczniki
 • [Shift]+[3] jazda manewrowa spod semaforów A albo B albo w kierunku semaforów N albo O
 • [Shift]+[4] jazda manewrowa spod semaforów N albo O albo w kierunku semaforów A albo B

4. Czwartą kombinacją jest wybór toru, który powoduje ustawienie przebiegu i podanie jazdy:

 • [Shift]+[1] na tor 1 albo z toru 1
 • [Shift]+[2] na tor 2 albo z toru 2
 • [Shift]+[3] na tor 3 albo z toru 3 (brak semafora na wschód)
 • [Shift]+[4] na tor 4 albo z toru 4 (uwaga na wykolejnice)
 • [Shift]+[5] na tor 5 albo z toru 5 (brak semafora na wschód)
 • [Shift]+[6] na tor 6 albo z toru 6 (tor z garażem)
 • [Shift]+[7] na tor 7 albo z toru 7

Uwaga! Nie wszystkie przebiegi są możliwe do realizacji. Tory 3 i 5 nie posiadają semaforów od strony wschodniej, w związku z czym mogą służyć tylko do jazd na zachód. Tor 4 jest zakończony wykolejnicami. Tor 6 prowadzi do garażu i również ma wykolejnicę. Wykolejnicę można otworzyć przez [Shift]+[T], a zamknąć klawiszem [T]. Zamknięta wykolejnica wykoleja tabor, co uniemożliwi dalsze wykorzystanie toru i wykolejonego taboru.

Rozpiska wg semaforów — jazdy pociągowe

W opisie zostało pominięte użycie [Shift]. Wiele cyfr w nawiasie oznacza wybór jednego z torów. Wypisane są tylko przebiegi możliwe do realizacji.

 • A: [0][7][1][1,2,3,4,5,7] - wjazd od Moczników na dowolny tor z wyjątkiem 6
 • B: [0][6][1][1,2,3,4,5,7] - wjazd od Krętoszyna na dowolny tor z wyjątkiem 6
 • C: [0][7][2][7] - do Moczników z toru 7, [0][6][2][7] - do Krętoszyna z toru 7
 • F: [0][7][2][1] - do Moczników z toru 1, [0][6][2][1] - do Krętoszyna z toru 1
 • G: [0][7][2][2] - do Moczników z toru 2, [0][6][2][2] - do Krętoszyna z toru 2
 • H: [0][8][1][2] - do Mydelniczki z toru 2
 • J: [0][8][1][1] - do Mydelniczki z toru 1, [0][5][1][1] - do Zakliczyna z toru 1
 • K: [0][8][1][3] - do Mydelniczki z toru 3, [0][5][1][3] - do Zakliczyna z toru 3
 • L: [0][8][1][5] - do Mydelniczki z toru 5, [0][5][1][5] - do Zakliczyna z toru 5
 • M: [0][8][1][7] - do Mydelniczki z toru 7, [0][5][1][7] - do Zakliczyna z toru 7
 • N: [0][5][2][1,7] - wjazd od Zakliczyna na tor 1 albo 7 (tylko na te się da)
 • O: [0][8][2][1,2,3,4,5,6,7] - wjazd od Mydelniczki na dowolny tor

Rozpiska wg semaforów — jazdy manewrowe

W opisie zostało pominięte użycie [Shift]. Wiele cyfr w nawiasie oznacza wybór jednego z torów. Wypisane są tylko przebiegi możliwe do realizacji.

 • A: tor nie używany przy manewrach ze względu na duże pochylenie
 • B: [0][6][3][1,2,3,4,5,7] - wjazd od W5 na dowolny tor
 • C: brak Tm, [0][6][4][7] - do W5 semafora B z toru 7
 • F/Tm2: [0][6][4][1] - do W5 semafora B z toru 1
 • G/Tm3: [0][6][4][2] - do W5 semafora B z toru 2
 • Wk1: [0][6][4][4] - do W5 semafora B z toru 4
 • Wk2: [0][8][3][6] - do Wk4 na torze 4 z toru 6
 • Wk4: [0][8][3][4] - do W5 semafora O z toru 4
 • H: [0][8][3][2] - do W5 semafora O z toru 2
 • J: [0][8][3][1] - do W5 semafora O z toru 1, [0][5][3][1] - do W5 semafora N z toru 1
 • K/Tm4: [0][8][3][3] - do W5 semafora O z toru 3, [0][5][3][3] - do W5 semafora N z toru 3
 • L/Tm5: [0][8][3][5] - do W5 semafora O z toru 5, [0][5][3][5] - do W5 semafora N z toru 5
 • M/Tm6: [0][8][3][7] - do W5 semafora O z toru 7, [0][5][3][7] - do W5 semafora N z toru 7
 • N: [0][5][4][1,7] - wjazd od W5 semafora N na tor 1 albo 7 (na parzyste się nie da, a 3 i 5 są jednokierunkowe)
 • O: [0][8][4][1,2,3,4,5,6,7] - wjazd od W5 semafora O na dowolny tor

Obecne wady scenenerii

Błąd koncepcyjny terenu

Już po ustaleniu profilu pionowego oraz ukształtowaniu terenu okazało się, że rzeki w pobliżu stacji znajdują się na poziomie -6m, podczas gdy Mydelniczka jest na poziomie -12m. Również rzeka na Quarku jest powyżej dolnego poziomu torów. Co prawda sens spadku rzeki jest zbędny w przypadku jazdy pociągiem, ale wypadało by go zachować. Aby nie modyfikować już profilu pionowego torów, zostało ustalone, że rzeka na Quarku będzie na poziomie ok. -15m (trzeba obniżyć tor), zachodnia rzeka na Tarniowie na ok. -17m (pod torem), przechodząc na północy na poziom ok. -19m w okolicy jeziorka z odpływem na północ. Wschodnia rzeka może zostać zmniejszona i wpadać do jeziorka. Będzie to wymagało przebudowy terenu w okolicy rzek. Odpowiednio niżej muszą być rzeki na scenerii SDR (ok. -22m). W takim przypadku poziom morza na scenerii Bałtyk (ok. 40km na wschód) powinien się znajdować ok. -30m. (Podane wysokości odnoszą się do pierwotnego poziomu scenerii — najwięcej torów jest układanych na wysokości 0. Być może kiedyś kiedyś scenerie zostaną przesunięte tak, by poziom morza był na wysokości 0, jednak nie ma to większego znaczenia, a przesunąć scenerię o wektor jest bardzo łatwo.)

Niedoskonałości terenu

Połączenie toru z drogą w przekopie jest nieco naciągane.

Problemy ze skrzyżowaniami

Zarówno wyświetlanie skrzyżowań jak i jazda samochodów przez skrzyżowania wymagają dalszych prac.Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Realistyczny układ torów
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować