Sceneria/Tarnowskie Góry

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sceneria uzupełnia Linię 61 o sąsiadujące szlaki. Centralnym punktem scenerii jest stacja Tarnowskie Góry, a Lubliniec jest ważną stacją węzłową (w wersji dołączanej z Linii 61). Autorem scenerii jest Matz32.

Uruchamiane szlaki

Uruchomienie scenerii wymaga dostosowania misji oraz dopracowania szczegółów. Bazą uruchomienia są misje na Linii 61, które będą sukcesywnie wydłużane. Nie da się tego zrobić jednorazowo, dlatego uruchamiane będą poszczególne szlaki.

Lubliniec (Droniowiczki) – Toszek Północ

Szlak pozwala wydłużyć trasę pociągu TLK z maja 2011 (objazd remontowanego odcinka) oraz towarowego z misji "regio". W czerwcu 2020 dopracowany został wyjazd z Lublińca na Droniowiczki (w zakresie profilu pionowego i podtorza), co pozwala myśleć o wydłużeniu trasy w tę stronę.

 • W czerwcu 2020 szlak doklejony do Lublińca na potrzeby misji "linia61_tlk-1", w której można przejechać od Wyczerpów do Toszka Północ, zmieniając czoło w Lublińcu. Czas trwania misji wydłużył się o dodatkowe pół godziny jazdy (łącznie około 2h). Teren został utworzony z trójkątów NMT-100, którym jednak została ustawiona ta sama wysokość. Pierwsza wersja plików przygotowana metodą hybrydową, czyli po eksporcie z RSF zostały wykonane drobne poprawki edytorem SCM (odcięcie zbędnych obiektów, odwrócenie ścian lasu) oraz tekstowym (np. korekta wysokości sieci trakcyjnej, podniesienie torów linii 144).
 • W lutym 2022 obiekty w plikach SCM zostały przeliczone do nowego środka, dodana została też stała wysokość. Jest to przygotowanie pod niezależny rozwój zawartości plików i eksportowanie z edytora RSF.
 • W maju 2022 dodany został profil pionowy, a obiekty infrastruktury są eksportowane bezpośrednio z RSF. Teren i ściany lasu pozostały w wersji hybrydowej.

Kalety – Herby (Kalina)

Mało użyteczny odcinek pod względem wcześniejszych misji, pozwoli wydłużyć relacje z linii 181, omijające linię 61.

 • W lutym 2022 roku przygotowane podłączenie Kalet do Kaliny (Herbów) oraz Lublińca.

Lubliniec – Kluczbork

Północny wyjazd z Lublińca. Do Kluczborka jest około 50km. Linia dwutorowa z dosyć dużym ruchem. Do 2015 roku prędkości rzędu 50-80 km/h.

 • W marcu 2022 przygotowany wstępnie przejazd pod siecią trakcyjną z Lublińca do Kluczborka torem 1. Naliczony jest kilometraż i ustawiony profil pionowy. Testowe rozkłady wg danych z 2011 roku dla pociągów towarowych i osobowych, pojawiających się w Lublińcu około 10:30. Uruchomiona misja "linia61_towarowy3" na trasie od Stradomia do Kluczborka.
 • W styczniu 2023 przygotowana zmiana kierunku jazdy EZT w Kluczborku i dojazd do Lublińca torem 2 (misja "linia61_towarowy3").

Kalety – Lubliniec

Umożliwi wydłużenie tras EZT jadących z Kluczborka w stronę Katowic.

 • W lutym 2022 roku przygotowane podłączenie Kalet do Kaliny (Herbów) oraz Lublińca.

Tarnowskie Góry – Kalety

Umożliwia wydłużenie tras pociągów o kilkanaście kilometrów.

 • W marcu 2022 roku przygotowany scenariusz dla pociągu towarowego z Tarnowskich Gór do Ozimka, jako rozbudowa misji "l61+l144_towarowy".

Tarnowskie Góry – Borowiany – Lubliniec

 • W maju 2022 została uruchomiona testowa misja "linia61_towarowy4" z pociągiem 59483 na trasie z 2007 roku: Herby Nowe (LK131) – Liswarta (LK686) – Jawornica (LK61) – Droniowiczki (LK685) – Krupski Młyn (LK152) – Borowiany (LK144) – Tarnowskie Góry (LK131).

Tarnowskie Góry – Fosowskie

 • W maju 2022 przeliczona została Linia 61 na odcinku od Lublińca do Ozimka, a przy okazji został skorygowany południowy odcinek LK144 w Fosowskich. Tory od Tarnowskich Gór do Fosowskich są przejezdne (z profilem pionowym), ale pomiędzy podg. Borowiany i Fosowskimi są braki w sieci trakcyjnej.
 • Od stycznia 2023 uzupełniona sieć trakcyjna, wstępnie uruchomione misje EZT z rzeczywistymi rozkładami z 2011 roku.

Katowice – Tarnowskie Góry

Katowice są wydzielone jako osobna komórka z linii 139.

 • Przejezdność do Tarnowskich Gór uruchomiona w październiku 2022 roku.
 • W marcu 2023 uruchomione skrypty sterujące stacjami (uzupełnione semafory i rozjazdy).

Katowice – Gliwice – Toszek Północ

 • Trasa uruchomiona wstępnie w marcu 2023. Da się przejechać do Lublińca pociągiem IR28121 (rozkład z 2011 roku, wyjazd z Katowic o 8:00). Niwelety i profile pionowe wymagają jeszcze weryfikacji i korekt. Do uzupełnienia jest sieć trakcyjna i sygnalizacja.

Kluczbork – Kępno

 • Przejezdność z profilem pionowym uruchomiona w kwietniu 2023. Wymagane są dalsze prace nad siecią trakcyjną i sygnalizacją.

Pozostałe trasy

Pozostałe trasy obejmują szlaki z Bytomia do Gliwic, bocznice kopalni, a także wąskotorówkę.

Misje testowe

Misje testowe służą przede wszystkim do sprawdzenia przejezdności scenerii, a w dalszej kolejności wyłapania różnic względem filmów z przejazdów oraz ich naprawienia. Misje o nazwach z wykrzyknikiem na początku mają charakter roboczy — zostaną usunięte z przyszłych paczek, ewentualnie ich nazwa zostanie zmieniona na bardziej odpowiednią (w przypadku startera Rainsted wykrzyknik w nazwie powoduje usuwanie plików SBT przed uruchomieniem scenerii).

linia61_tlk-1

Prowadzimy pociąg pośpieszny relacji Warszawa – Wrocław na odcinku Rudniki (k. Częstochowy) – Toszek Północ. Przydzielony został rozkład pociągu TLK 16113 z maja 2011 roku (Częstochowa Osobowa 19:19 – odjazd 19:23, Lubliniec 20:24 – odjazd 20:38, Opole Główne 22:45, Wrocław Główny 23:53). Misja się kończyła manewrami w Lublińcu i wyjazdem na południe stacji, ale finalnie została wydłużona o dodatkowy odcinek. Od czerwca 2020 doklejony do Lublińca jest odcinek linii 152, także da się dojechać do stacji Toszek Północ (dodatkowe pół godziny jazdy, łącznie misja trwa 2h). Rozkład został uzupełniony o dodatkowe posterunki.

l61+l144_towarowy

W marcu 2022 została zrealizowana druga propozycja przerobienia scenariusza. Pociąg towarowy dostał rozkład 46971 z 2011 roku — na trasie z Tarnowskich Gór do Opola. Ze względu na stan uruchomionych fragmentów scenerii, w zasadzie pierwszą stacją powinny być Kalety (13:37), niemniej prowizorycznie został uruchomiony wyjazd z Tarnowskich Gór (13:14). W Lublińcu postój 4 minuty (14:04-14:08), w Pawonkowie postój 9 minut (14:23-14:32), w Fosowskich prawie pół godziny (14:53-15:20) i na koniec w Ozimku 10 minut (15:36-15:46). Testowo można by jeszcze doczepić pociąg osobowy 46939 z Kalet (12:55) do Kluczborka (14:20) z opcją powrotu pociągiem 64940 (14:33-16:01) oraz dwa pociągi towarowe również bez kontaktu z główną misją: 26461 ze Stradomia (13:22) do Kluczborka (ok. 15:35) oraz 5464 z Lisowa (13:16) na Toszek (14:08). Te dodatkowe pociągi łączy tylko zbliżona godzina odjazdu i przejazd przez Lubliniec.

linia61_towarowy3

Uruchomiony prowizorycznie przejazd pociągu 47662 z koksem na trasie od Stradomia (09:25) do Kluczborka (około 11:30). Jako urozmaicenie ruchu wstawiony TLK 61104 i towarowe 54600, 16181, 62460, 83580, 42162, 46361. Opcjonalnie można przejąć w trakcie jazdy i poprowadzić: osobowy 46935 (od Kalet, 9:29 w Lublińcu, w Kluczborku 10:20) oraz IR 38121 (od Toszka, 09:47 w Lublińcu) — jako przejazdy testowe linią 143. Ewentualnie po dojechaniu 46935 do Kluczborka możliwy byłby powrót pociągiem 64936, o 10:31 z Kluczborka.

linia61_towarowy4

Przejazd pociągu 59483, który według rozkładu z 2007 roku zjeżdżał z LK152 na LK144 (01:36) — jako chyba jedyny. Start pociągu w Herbach Nowych o 00:44, a dojazd do Tarnowskich Gór o 02:25.

linia61_osobowy1

Pod koniec 2018 dołączona została linia 181 (Herby Nowe – Wieluń – Kępno), co umożliwia dłuższą jazdę i testowanie sygnalizacji oraz ruchu na odcinku od Kępna do Herbów Nowych. Do jazdy można wybrać pociąg 74130 z Kępna (6:47) do Częstochowy (9:07) oraz 511 z Herbów Nowych (6:50) do Wielunia Dąbrowy (7:49). W lipcu 2022 dodane zostały Kalety i Tarnowskie Góry, także do jazdy można wybrać też pociąg 512 Tarnowskie Góry (6:54) — Wieluń Dąbrowa (8:44).

linia61_osobowy1a

Scenariusz bazuje na "linia61_osobowy1", jedynie godzina startu jest zmieniona na 8:17, aby można było pociągiem 84507 startować z Częstochowy Osobowej (odjazd 8:22). Pozostałe pociągi są przesunięte w miejsca, gdzie powinny się w owym czasie znajdować. Misja przejezdna pod siecią trakcyjną od października 2022.

!linia61_osobowy1b

Scenariusz bazuje na "linia61_osobowy1", jedynie godzina startu jest zmieniona na 8:55, aby można było pociągiem 84507 rozpoczynać z Herbów Starych (przelot bez zatrzymania) i zjazdu z linii 61 na 131 (Kalina). Pozostałe pociągi są odpowiednio przesunięte. Ponieważ jest to scenariusz roboczy do testowania ruchu na LK131, tory LK181 mogą nie być dołączone.

Alternatywną wersją jest jazda pociągiem 54500/1 wg rozkładu z 2007 roku (7:12 w Herbach Starych, 9:12 w Katowicach). Dla tego roku jest większa dostępność rozkładów dla pociągów towarowych.

!linia61_osobowy1c

Podobnie do "!linia61_osobowy1b", ale godzina startu to 9:28, a pociąg 84507 wstawiony jest w Tarnowskich Górach.

l61+l144_osobowy — 15:33, 2011 r.

Przejazd EN57 z Lublińca do Ozimka. Godziny odjazdów zostały przesunięte do zgodności z rozkładem pociągu 46041 (z Lublińca 15:36, w Ozimku o 16:28), pozostał jednak numer 21250 ze względu na nagrania. Od stycznia 2023 nierealistyczna sytuacja w Fosowskich zamieniona na mijankę z pociągiem 64424, jadącym z Opola do Tarnowskich Gór. Misja ma być używana do testowania ruchu na linii 144 (Tarnowskie Góry – Opole przez Tworóg).

!ir38121_kat — 7:57, 2011 r.

Misja testowa dla torów na trasie Katowice — Gliwice — Lubliniec. Pociąg IR38121 (z Krakowa do Szczecina) odjeżdża z Katowic (8:00) i można nim dojechać do Kluczborka (10:32). Ze względu na nieuzupełnione prędkości, da się pod Lubliniec dojechać około 9:13 — wjazd jest podawany około 9:39 (przyjazd do Lublińca 9:46). Poniekąd jest to modyfikacja misji "linia61_towarowy3" (po godzinie 9:30 ta sama sytuacja ruchowa od Lublińca do Kluczborka).

Wykrzyknik w nazwie umieszczony ze względu na przewidywaną korekcję niwelet, co będzie się przekładało na zmiany w umieszczeniu obiektów i konieczność odświeżania obiektów z plików SCM.

tg180'07-11

Start około 11:35 z rozkładami z 2007 roku. Głównym pociągiem jest osobowy 46939 z Katowic (11:55) do Kluczborka (14:24). Z Kluczborka można następnie jechać 64942 w przeciwną stronę (14:30-17:32). Jednak można też wyruszać 64938 z Lublińca w stronę Katowic (11:37-13:32) albo 46937 do Kluczborka (11:35-12:21). Pociągiem 64938 z Lublińca, który dojeżdża do Katowic (13:32), można następnie jechać do Herbów Nowych (13:43-15:39, dalej na Wieluń). A 46937 po dotarciu do Kluczborka (12:21) można jechać jako 64940 do Katowic (12:30-15:32). Planowane jest też przygotowanie bardzo dużej liczby pociągów towarowych, które będą widziane w tym czasie (988, 7480, 61784, 8001, 74760, 64366, 47663, 46181, 48781, 46361, 83160, 63180, 16881, 89380, 8988). Prawdopodobnie będzie możliwość prowadzenia wielu z nich.

!tg180'07-11

Wersja robocza scenariusza "tg180'07-11". W zależności od aktualnie testowanego odcinka mogą się zmieniać wstawione składy, może się zdarzyć inna godzina startu. Dla szybszego wczytywania mogą być pominięte pliki zawierające teren oraz obiekty ozdobne.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Realistyczny układ torów
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować