Sceneria/Zwierzyniec

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sceneria powstała najprawdopodobniej jako próba uruchomienia symulatora na bardzo słabych komputerach. Dlatego jest niewielka, ma dużo stacji i jest skupiona na ograniczonym terenie (w sposób uniemożliwiający rozbudowę — szlaki kolidują ze sobą).

Autor przystał na propozycję przebudowy scenerii, która umożliwiałaby jej rozbudowę, jednak nie zostało to poparte działaniami. W 2017 roku rozpoczęte zostały prace nad scenerią Quark, mające na celu likwidację bezsensownej pętli i zastąpienie jej znacznie krótszą łącznicą. Owa pętla miała zostać rozcięta i stanowić dwa wyjazdy dwutorowe na inne scenerie. Planowane było połączenie ze scenerią MZD. Jednak dokładniejsze zapoznanie się z budową scenerii MZD wykazało, że planowane wcześniej rozwiązanie wymagałoby znacznej przebudowy scenerii MZD (elektryfikacja szlaku dwutorowego i dodanie łącznic do istniejących szlaków), aby układ torowy nabrał jakiegoś sensu. Wobec tego powstało alternatywne rozwiązanie, wykorzystujące elementy scenerii Zwierzyniec.

Pierwotnie połączenie scenerii zakładało jedynie przesunięcia scenerii o wektor. W celu umożliwienia uaktualnienia o zmiany wykonane na plikach przed połączeniem, wektory przesunięcia miały być całkowitymi kilometrami (wielokrotność 1000m), aby łatwo je było odtworzyć i przeliczyć niezintegrowane wcześniej poprawki. Obroty były wykluczone z powodu niedoskonałości edytora w zakresie przeliczania kątów (w tym wektorów normalnych, np. dla ścian lasów). Jednak przy pracy nad Linią 61 dopracowane zostały również obroty fragmentów scenerii. Ponieważ sceneria Zwierzyniec i tak by wymagała pocięcia, aby można myśleć o rozbudowie albo wykorzystaniu jej fragmentów, powstał pomysł wykorzystania jej centralnej części po obróceniu w prawo o 90°. Pozostałe dwa fragmenty byłyby obrócone o inne kąty, ale ich położenie jest jeszcze do ustalenia.

Wstępna przymiarka wykazała, że sceneria Zwierzyniec po obróceniu będzie dobrze pasować pomiędzy scenerię Quark oraz MZD. Północna część pętli przy Dejawach stanie się jednotorową łącznicą z Dejaw, a południowa dwutorowym szlakiem z Koniewic, prowadzącymi do stacji Psiary (jest to ciąg kilku stacji o tym samym członie). Jednotorowa łącznica od zachodniej strony (pierwotnie północnej) zostanie dociągnięta do Zakliczyna na scenerii MZD. Dzięki temu pętla pomiędzy Dejawami a Koniewicami stanie się znacznie większa i będzie obejmowała stacje Myślenice, Zakliczyn oraz Psiary. Wydłuży to możliwe relacje EZT. Pewnym problemem do pokonania jest różnica 12.2m wysokości pomiędzy dolnym szlakiem a Zakliczynem.

Prace wykonane

Usunięcie zbędnych znaków z plików

Wzorem wytycznych do unifikacji klonów, z plików zostały usunięte średniki (zamienione na spacje), zera na pozycji dziesiętnej ("0.0" zamienione na "0"), nadmiarowe puste linie oraz nic nie wnoszące komentarze. Da to niewielkie przyspieszenie wczytywania, ale przede wszystkim takie formatowanie jest zgodne z używanym przy zapisie zmian z edytora SCN w Rainsted. Dzięki temu zmiany we wpisach nie toną w zmianach formatowania.

Przypisanie sygnalizatorów

Znaczna większość semaforów, tarcz manewrowych, wskaźników W4 i W5 nie jest przypisana do torów, przez co nie są one widoczne dla AI. W efekcie AI nie potrafi przejechać misji (np. sygnały na semaforach są tylko wizualne i nie mają wpływu na pojazdy, w tym na przewijanie rozkładu jazdy). Rozpoczęte zostało przypisywanie semaforów do torów.

Wymiana trójkątów podsypek krzyżowych

Rozjazdy krzyżowe mają tradycyjnie podsypki zrobione trójkątami. Aby unifikować klony, wymieniać napędy oraz korygować skos rozjazdów, wygodniej jest mieć podsypkę w postaci pliku INC.

Prace do wykonania

Uruchomienie wskaźników W4

Wskaźniki W4 w scenerii są tylko wizualne i nie mają nazw stacji. Nazwy stacji trzeba by uzupełnić i przypisać do torów.

Uruchomienie wskaźników W5

Wskaźniki W5 w scenerii są tylko wizualne i nie mają wpływu na ruch pojazdów. Wiele wskaźników nie ma nawet unikalnych nazw. W związku z tym np. manewrujące AI wyjedzie na szlak, zamiast zatrzymać się za ostatnim rozjazdem głowicy.

Zmiana nazewnictwa sygnalizatorów

Obecnie nazwy sygnalizatorów zawierają pełną nazwę stacji. Zgodnie z wytycznymi nazewnictwa powinny zawierać 2-3 literowy skrót. Dodatkowo, wszycie scenerii w kontekst sieci kolejowej może wymagać zmiany kierunku nazewnictwa (tzn. A->Z albo Z->A). Dodatkowym utrudnieniem jest to, że semafory A i B są jako wyjazdowe ze stacji, co jest w ogóle niezgodne z niczym.

Zmiana nazewnictwa rozjazdów

Obecnie nazwy rozjazdów zawierają pełną nazwę stacji. Zgodnie z wytycznymi nazewnictwa powinny zawierać 2-3 literowy skrót. Dodatkowo, wszycie scenerii w kontekst sieci kolejowej może wymagać zmiany kierunku nazewnictwa (tzn. numeracja od przeciwnej strony stacji).

Korekty rozjazdów krzyżowych

Rozjazdy krzyżowe działają niezgodnie z rzeczywistością i powinny być dostosowane do aktualnych wytycznych.

Wymiana podsypek rozjazdów

W zasadzie dostosowanie do aktualnych rozwiązań. Umożliwia wymianę typu napędu niezależnie od tekstury na modelu podsypki rozjazdu.

Propozycja dekonstrukcji

Stacje Psiary (Zagroda, Południe, Śródmieście) oraz Jelonkowo zostały połączone do scenerii Quark, w rozpiętą pętlę koło Dejaw (zamiast pętli jest dużo krótsza łącznica). Pomiędzy stacją Jelonkowo a Pawianowo zostały wstawione dodatkowe tory, ze stacjami Langusty oraz Homarów Tartak. W dalszych planach jest przeszczepienie stacji Chomikowo oraz podg. Kociary na linię łączącą stację Dejawy Kopalnia ze stacją Psiary Zagroda.

Propozycja dekonstrukcji Zwierzyńca obejmuje unifikację klonów, a następnie zastąpienie stacji Kociary stacją Dejawy i przeniesienie misji na odcinki dołączone do Quarka.Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować