Serwer ruchu

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Aktualnie Serwer ruchu współpracuje z symulatorem MaSzyna.

Przygotowanie do uruchomienia

Do jednego z komputerów należy wczytać plik RSF ze scenerią. Należy na nim określić port, na którym serwer będzie udostępniony (domyślnie 42400), a następnie uruchomić serwer. Port należy udostępnić w firewallu, ewentualnie skonfigurować masquerding (utworzyć forward) na routerze. Numer portu na zewnątrz routera może być inny albo pozostać ten sam.

Na jednym komputerze można uruchomić dowolną liczbę serwerów (np. dla osobnych fragmentów scenerii), ale każdy musi mieć osobny numer portu (42401, 42402 itd.).

Na innym komputerze (albo na tym samym, ale wymaga to przełączania okienek) należy uruchomić Symulator ze scenerią odpowiadającą plikowi RSF na serwerze. Za pomocą specjalnego okna Multiplayer należy uruchomić połączenie z EU07.EXE a także z serwerem. Należy podać IP serwera oraz numer portu ustawiony na nim (albo na routerze). Powinno to wystarczyć do podłączenia. Po prawidłowym podłączeniu serwer wyśle nazwę pliku RSF oraz numer wersji Rainsted.

RAINSTED.EXE,1.0.99.8742,Linia546_293.RSF

Potrzebne pliki

Plik RSF używany w serwerze ruchu musi zawierać co najmniej tory ze zwrotnicami oraz semafory. Wskazane jest aby semafory były połączone z torami, co pozwoli wykrywać odczyty semaforów i interpretować je jako zajętość toru. Zalecane jest aby każdy odcinek toru miał swoją unikalną nazwę.

Dodatkowo w przyszłych wersjach potrzebne będą specjalne pliki tekstowe definiujące przebiegi.

Sterowanie

Z poziomu Serwera ruchu możliwe jest przekładanie zwrotnic oraz sterowanie semaforami i tarczami manewrowymi. Tarcze ostrzegawcze są przełączane automatycznie przez Symulator, na serwerze jest tylko podgląd ich aktualnego stanu.

W przygotowaniu jest sterowanie za pomocą przebiegów. Dzięki temu przebiegi sprzeczne będą mogły zostać zablokowane, a sygnały na semaforach będą odpowiadały ułożonej drodze.

Obsługa wielu użytkowników

Przewidziana jest obsługa maksymalnie 32 użytkowników. W Rainsted 1.0.99.8835 komendy sterujące zwrotnicami i semaforami są już wysyłane do każdego zalogowanego użytkownika osobno.

Przygotowany jest mechanizm rejestracji wykonywanych zadań, co jest podstawą do obsługi wielu użytkowników. Przy obsłudze wielu użytkowników jednocześnie trzeba każdemu wysłać komendę oddzielnie i od każdego indywidualnie odebrać potwierdzenie jej wykonania. Dopiero po zebraniu kompletu potwierdzeń można uznać operację za wykonaną (np. przełożenie zwrotnicy, ustawienie semafora). Do czasu odebrania wszystkich potwierdzeń stan urządzenia uznawany jest za niepewny i wykonywanie dalszych działań może prowadzić do rozbieżności w ruchu pojazdów u poszczególnych użytkowników.

Również w przypadku podłączenia kolejnego użytkownika w trakcie symulacji muszą do niego zostać wysłane stany urządzeń, które różnią się od domyślnych (przełożenia zwrotnic do pozycji "-", otwarcia semaforów i tarcz, zamknięcia semaforów SBL). I dopiero po odebraniu potwierdzeń wykonania można uznać scenerię za zsynchronizowaną.