Symulator/MaSzyna/Dyrektywy

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Dyrektywy w plikach scenerii są używane przez startery (START.EXE oraz Rainsted). Nie mają wpływu na symulację i nie są rozpoznawane przez symulator — formalnie są komentarzami.

//$d – opis scenerii

Akapit opisu scenerii, wyświetlany przez starter. Tylko w głównym pliku SCN.

//$d Trasa lokalna niezelektryfikowana fikcyjna.

//$e – opis błędu

Opis błędu, wstawiany przed błędnym elementem scenerii. Planowany. W plikach zapisanych przez edytor albo narzędzia analizujące.

//$e Oczekiwano: punkty kontrolne bliżej siebie
node -1 0 cze_t278 track normal 969.488 1.435 0.15 -1 20 0 flat vis
rail_screw_used1 4 tpbps-new2 0.2 0.5 1.3
-21469.261 247.438 4357.197 0
23.024 0 -23.237
30.25 0 -12.45
-21501.99 247.438 4308.34 0
30
velocity 20
endtrack

//$f – link do pliku

Zewnętrzny plik (np. PDF, HTML) albo adres strony dotyczący scenerii albo misji, możliwy do otwarcia z poziomu startera. Rainsted wyświetla 3 przyciski tego typu. Jest możliwość przygotowania różnych wersji językowych (nie używana). Tylko w głównym pliku SCN.

//$f pl inne/drawinowo/drawinowo_ep09.pdf Rozkład jazdy
//$f pl inne/drawinowo/wos.xls WOS
//$f pl inne/drawinowo/opis.txt Opis scenerii

//$g – odnośnik do mapy

Nazwa obszaru definicji komórek oraz współrzędne środka scenerii w tym obszarze. Używany do nałożenia definicji komórek oraz wyświetlania map pod scenerią. Obecnie określone są dwa obszary: PUWG1992 dla scenerii realistycznych na terytorium Polski oraz EU07-424 dla złożenia scenerii fikcyjnych w sieć kolejową. Może być w różnych plikach, wiążący jest pierwszy znaleziony.

//$g PUWG1992 488 320

//$i – obrazek

Nazwa obrazka wyświetlanego przez starter. Tylko w głównym pliku SCN.

//$i quarkmce.jpg

//$n – nazwa scenerii

Nazwa scenerii, wyświetlana na górnym pasku startera. Tylko w głównym pliku SCN.

//$n Moczniki - Węgliniec

//$o – opis składu

Opis tekstowy składu, pokazywany przez starter. Jeśli skład ma być ukryty, pierwszym znakiem opisu powinien być minus (-). Ukryte składy są bądź dekoracjami, bądź zakres ich jazdy nie ma wartości użytkowej. Wskazane jest opisywanie ukrytych składów (gdzie stoją, jaka jest ich rola). Tylko w głównym pliku SCN oraz w plikach dodatkowych składów, dołączanych po FirstInit.

//$o -Wagony towarowe w Koniewicach. Ozdoba.

//$r – plik odniesienia

W składowych plikach scenerii (SCM) można podać ścieżkę do innego pliku, który powinien być automatycznie wczytany w razie podglądu takiego pliku. Pozwala to na śledzenie powiązań plików bez potrzeby wczytywania wszystkich plików scenerii (np. można edytować sieć trakcyjną mając jako bazę tory z osobnego pliku, bez potrzeby wczytania obiektów zieleni).

//pliki dołączane roboczo w edytorze dla linia61/l61_sygnalizacja.scm
//$r include linia61/l61_hekto.scm end
//$r include linia61/l61_tory.scm end
//$r include linia61/l61_trakcja.scm end

//$t – regeneracja plików terenu

Dyrektywa pozwala powiązać nazwy plików binarnych (E3D) zawierających teren z plikami, z których są tworzone (SCM). Przeznaczona do użycia w roboczych plikach scenerii, które przeznaczone są do wygenerowania pliku terenu. Dzięki temu w razie zmiany w plikach tekstowych plik binarny zostanie automatycznie usunięty, zamiast być wczytanym. Zastosowanie dyrektywy będzie testowane na scenerii "Linia 61", która zawiera 3 pliki tworzące teren.

Obecnie istnieje możliwość powiązania plików poprzez mechanizm odświeżania E3D dla T3D, ale wymaga on uruchamiania scenerii roboczej w pierwszej kolejności, inaczej plik binarny może się błędnie wygenerować.

//$w – parametry składu

Parametry graniczne dla edytora składów, zależne od trasy, którą jedzie pociąg startujący z danego miejsca. Tylko w głównym pliku SCN oraz w plikach dodatkowych składów, dołączanych po FirstInit.

//$w type=p,lmax=319,vmin=60,vmax=120,d=1.435

Powinny być podane następujące informacje:

type

Rodzaj pociągu: p-pasażerski, t-towarowy, m-towos.

lmax

Maksymalna długość składu. Dla pasażerskich ograniczona długością peronów na trasie przejazdu, dla towarowych długością stacji. Jazda dłuższym składem może powodować nieprawidłowe działanie misji.

vmin

Minimalna prędkość pojazdów w składzie, wymagana do przejazdu zgodnego z rozkładem. Np. jeśli SM04 ma prędkość maksymalną 45km/h, to nie ma sensu jej wstawić do składu, którego rozkład wymaga jazdy z prędkością 100km/h.

vmax

Maksymalna prędkość, jaką można rozwinąć na trasie przejazdu. Np. jeśli maksymalną prędkością trasy przejazdu jest 80km/h, to nie ma sensu wstawianie tam taboru na 160km/h (EP09).

d

Rozstaw toru. Domyślnie normalny (1.435m). Dla tras wąskotorowych albo szerokotorowych służy do wyeliminowania zmiany na tabor o niezgodnym rozstawie.

//$x – wymagana wersja

Wersja EU07.EXE wymagana przez scenerię, ze względu na wprowadzone nowości. Nie wprowadzona do użytku.