Symulator/MaSzyna/EU07.EXE 145

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zestawienie zmian w EU07.EXE 1.3.108.145 względem wersji 1.3.81.120:

1. Nienumerowane wpisy camera

Jeśli wpisy kamery będą miały tylko po 6 parametrów, zostaną automatycznie umieszczone pod kolejnymi klawiszami cyfrowymi. Siódma liczba nie jest już wymagana do zdefiniowania kilku kamer.

2. Nowy wpis - node … isolated … endisolated

Wpis będzie używany do zdefiniowania odcinków izolowanych. Na razie jest w całości ignorowany.

Odcinki izolowane zostały wprowadzone w wersji 212 poprzez rozszerzenie składni node … track. Opisana wyżej składnia nie jest obsługiwana w kolejnych wersjach.

3. Poprawione opóźnienie w eventach

Wartość sekund była niepotrzebnie zaokrąglana do liczby całkowitej.

4. Poprawiona obsługa składni

Możliwe jest umieszczenie w scenerii pustego wpisu trainset (bez node … dynamic). Wcześniej taka konstrukcja powodowała błąd. Pozostawienie pustych wpisów trainset upraszcza wstawienie opcjonalnego taboru – można to zrobić z poziomu edytora składów, bez potrzeby edytowania pliku scenerii.

5. Informacje zwrotne - tryb 2

Dodana jest obsługa feedbackmode 2, w którym zamiast sygnalizacji jazdy na oporach pojawia się SHP.

6. Poprawione wyświetlanie drutów

Druty i linie wyświetlane są w osobnym (ostatnim) cyklu renderowania sektorów (po wyświetleniu wszystkich trójkątów). Dzięki temu wokół nich nie powstają obwódki w kolorze nieba. Wygląda na to, że ich wydzielenie również zwiększyło FPS.

7. Informacja o sektorach

Po przyciśnięciu klawisza [F8] pojawia się dodatkowo informacja o liczbie wyświetlonych sektorów. Przy aktualnej konfiguracji wyświetlania maksymalnie może być 200. Sektory są zliczane podczas wyświetlania – tworzona jest tabela ze wskaźnikami, używana następnie w każdym cyklu renderowania. Wyświetlana może być również informacja o włączonym trybie "slowmotion", który wyłącza bujanie kamery oraz zmniejsza promień widoczności do 1.5 km.

8. Skalowanie tekstur TGA

Sprawdzany jest maksymalny rozmiar tekstury, obsługiwany przez kartę graficzną (informacja w log.txt). Jeśli wczytywana tekstura go przekracza, zostaje przeskalowana. Dotychczas możliwe było, że modele stawały się białe (np. semafory) z powodu zbyt dużego rozmiaru tekstury.

9. Przyspieszone wczytywanie TGA

Tekstury TGA są wczytywane bez zamieniania kolorów BGR na RGB, zamiana jest na poziomie OpenGL. Zoptymalizowana została również dekompresja.

10. Poprawione wyłączenie sieci trakcyjnej

Za pomocą loadtraction no można wyłączyć ładowanie sieci trakcyjnej i słupów. Wcześniej nie działało to poprawnie. Oprócz wpisów drutów ignorowane są wszelkie include z katalogów zawierających tr/ albo tra/ (na ogół słupy, bramki i wskaźniki dotyczące zasilania).

11. Dodatkowy cykl wyświetlania

Dla trójkątów terenu, mających teksturę z przezroczystością, utworzony został oddzielny cykl wyświetlania. Jest on wykonywany pomiędzy cyklem trójkątów nieprzezroczystych a przezroczystymi modelami. Dzięki temu modele z przezroczystością będą miały poprawne brzegi - chodzi głównie o wysięgniki na tle lasu. Natomiast nieprawidłowe obwódki mogą się nadal pojawiać przy wyświetlaniu przezroczystych trójkątów na tle innych przezroczystych trójkątów (np. bramki na tle lasów) oraz przezroczystych trójkątów albo modeli na tle innych przezroczystych modeli. W miarę możliwości należy ograniczać używanie przezroczystości w modelach i sceneriach.

12. Informacja o wersji

Pod klawiszem [F9] jest wyświetlanie wersji Symulatora. W drugiej linii jest informacja o sposobie wyświetlania.

13. Test parsera

Wpisy pomiędzy test oraz endtest są przepisywane do logu tak, jak je widzi parser. Można w ten sposób sprawdzić np. jak działa include, jakie parametry wstawia i jak pomija komentarze. Obiekty nie są tworzone.

14. Wymuszone skalowanie tekstur TGA

W pliku eu07.ini można dać parametr całkowitoliczbowy maxtexturesize, który służy do skalowania tekstur do podanej ilości pikseli w zakresie od 64 do 4096. Wartość zostanie przycięta do potęg dwójki, a następnie ograniczona przez wartość maksymalną pobraną z karty graficznej (patrz punkt 8). Tekstury o boku 64 pikseli mogą być przydatne do testowania tras na słabszym sprzęcie.

W kolejnych wersjach maksymalny rozmiar został zwiększony do 16384 pikseli, niemniej większość obecnych kart obsługuje maksymalnie 8192. Zrobione zostało również skalowanie tekstur DDS.

15. Wpływ rotate na modele

Modele T3D dotychczas były podatne jedynie na środkowy parametr wpisu rotate (chodzi o wpis w scenerii, głównie w plikach INC, nie o animację). Obecnie przechylenia są wykonywane również w pozostałych dwóch płaszczyznach. Można to wykorzystać do podniesienia realizmu scenerii poprzez pochylanie wskaźników.

16. Obsługa zegarów dworcowych

Aby submodel poruszał się wraz z upływem czasu, w pliku T3D, we własności Anim:, można użyć jednego z następujących określeń:

  • seconds_jump — sekundy z przeskokiem co 6°
  • minutes_jump — minuty z przeskokiem co 6°
  • hours_jump — godziny z przeskokiem co 30°
  • hours24_jump — godziny z przeskokiem co 15°
  • seconds — sekundy płynnie
  • minutes — minuty płynnie
  • hours — godziny płynnie 12h/360°
  • hours24 — godziny płynnie 24h/360°

Ostatnią z wartości można nawet użyć do poruszania Słońcem w modelu nieba. Animacje działają bez żadnych dodatkowych zabiegów. Wykonanie eventu z animacją tak poruszanego submodelu (w dowolnym egzemplarzu) nieodwracalnie zepsuje animację zależną od czasu we wszystkich egzemplarzach.

17. Obsługa eventu LogValues

Event o składni identycznej jak GetValues wypisuje zawartość komórki pamięci do logu. Przeznaczony jest do testów działania scenerii.

18. Obracanie modeli do kamery

Podobnie jak obracanie z upływem czasu (patrz punkt 16), możliwe jest obracanie submodelu w kierunku kamery. We własności Anim: należy użyć słowa billboard. Zastosowanie raczej do obiektów odległych od szlaku, ponieważ z bliska może to kiepsko wyglądać. Obrót następuje w osi pionowej względem kamery. W kolejnych wersjach będzie to zmienione na obrót względem osi Y submodelu.

19. Wykrywanie semaforów przez AI

AI lepiej widzi eventy z SetVelocity na odległość - szuka sobie takiego eventu i zwraca sobie najbliższe jego wartości (nie szuka dalej). Poprzednio AI też widziało eventy na odległość, ale wszystkie eventy GetValues i PutValues (czyli zatrzymywało sobie szukanie semaforów, gdy np. znalazło event z SHP tuż przed nim) przez co potrafiło stać lub przerżnąć semafor. Poprawkę przygotował ZiomalCl.

W kolejnych wersjach skanowanie sygnałów zostało całkowicie przerobione.

20. Poprawiony dźwięk EZT

Dźwięk odbijania kranu hamulca w EZT był zapętlany w przypadku użycia klawisza [Num9]. Poprawkę przygotował ZiomalCl.

21. Wyłączenie efektów wpisu time

Wyłączona została zmiana mgły i oświetlenia przez wpis time, ponieważ nie działało to prawidłowo przy teksturze nieba i w nocnych sceneriach. Poprawkę przygotował ZiomalCl.

Zmiana oświetlenia w czasie, wprowadzona w wersji 162, działa inaczej i nie modyfikuje mgły.

22. Poprawione przesunięcia w trainset

Przesuwanie składów wpisem trainset nie powinno już powodować problemów z wykrywaniem jego obecności na torze. Wcześniej przy składach wstawionych z dużymi bądź ujemnymi przesunięciami możliwe było przelatywanie przez wagon przy próbie podczepienia. Poprawkę przygotował ZiomalCl.

Kolejna poprawka została wprowadzona w wersji wersji 212, tym razem finalna.

23. Maski w memcompare

Przy eventach warunkowych ze sprawdzaniem komórki pamięci można użyć maski w postaci ciągu znaków zakończonego gwiazdką. Porównywane jest tylko tyle znaków, ile jest przed gwiazdką, pozostałe są ignorowane. Własność jest przeznaczona do współpracy z eventem WhoIs i wykrywania grup pociągów wg nazwy podanej w trainset, np. ic*, tme*, w celu ułożenia odpowiednich przebiegów. Uwaga! Nazwy z trainset są zamieniane na małe litery, a wielkość liter jest istotna przy porównywaniu.

24. Wyświetlanie z użyciem VBO

Vertex Buffer Objects (VBO) jest alternatywnym do Display Lists (DL) sposobem wysyłania danych do karty graficznej. Na ogół wydajność DL jest większa niż VBO, jednak na kartach Intel może powodować znikanie trójkątów. Domyśnie wybrane jest DL, z wyjątkiem kart Intel, dla których zawsze wybierane jest VBO (o ile karta obsługuje). Sposób wyświetlania można wybrać umieszczając w eu07.ini wpis usevbo yes albo usevbo no. Wybrany tryb jest zapisywany do pliku log.txt.

25. Łączenie trójkątów w kwadracie kilometrowym

Dla wyświetlania DL (patrz punkt 24) trójkąty przeniesione na poziom kwadratu kilometrowego (patrz opis wersji 113) są łączone w jedną listę i wyświetlane łącznie. Powinno to zwiększyć FPS w okolicach o dużym zagęszczeniu trójkątów. Do kwadratu kilometrowego przenoszone są również triangle_strip.

26. Korekta kolorów drutów trakcyjnych

Zostały nieco zmienione składowe kolorów drutów sieci trakcyjnej.

27. Zmiana oświetlenia

W poprzednich wersjach były zawsze używane dwa światła, ustawione na tę samą wartość ambient (światło bezkierunkowe). W efekcie scenerie były nadmiernie rozjaśnione, a z powodu błędnego zarządzania tymi światłami mogły się pojawiać artefakty, np. w postaci nagłej zmiany jasności scenerii. W nowej wersji będzie tylko jedno światło, ale należy zwiększyć wartość ambient we wpisie light. Jedno światło będzie działać po umieszczeniu w pliku eu07.ini wpisu doubleambient no. Dla zachowania zgodności wstecz parametr ten ma domyślnie wartość yes. W kolejnych wersjach, w miarę dalszych poprawek oświetlenia, domyślna wartość będzie zmieniona na no.

28. Brak T3D nie psuje programu

Poprzednie wersje nieprawidłowo obsługiwały brak pliku T3D - program się wysypywał. Obecnie, po wyświetleniu błędu program działa dalej, a brakujący model jest ignorowany, w tym również próby jego animacji.

29. Parametr smoothtraction

Do testów został dodany parametr w INI - smoothtraction, który wpływa na wygładzanie drutów sieci trakcyjnej. Działanie tej opcji zależy od karty graficznej. Po włączeniu (yes) druty mogą wyglądać lepiej, albo będą się robić cieńsze z jednej strony.

Zalecane jest korzystanie raczej z multisamplingu, wprowadzonego w wersji 162.

Uwaga autorska

Wersja opublikowana w dniu 2011-04-10. Zastąpiona nowszą wersją 162, która zawiera wymienione funkcjonalności i dalsze poprawki.

Ra.


MaSzyna - wersje
Wersje 2005-2009 699kB • Mega Pack (KURS90, 717kB) • Dizelpack (735kB)
Wersje z 2011 71113120145162 (PC2010)212231291
Wersje z 2012 325 (PC2011)355372390SPKS@390
Wersje z 2013 394 (01.13)Kurs 2013408SPKS@408 (08.13)414
Wersje z 2014 424435441450457
Wersje z 2015 464 (15.02)469 (15.04)
Wersje robocze SPKSwarsztat