Symulator/MaSzyna/EU07.EXE 325

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 1.7.530.325 EU07.EXE została wybrana do umieszczenia w Paczce Całościowej 2011, ponieważ na niej zostały przetestowane scenerie przeznaczone do umieszczenia w paczce. Pierwotnie miały to być tylko poprawki błędów zauważonych w wersji 291. Ze względu na przeciągające się prace nad PC2011 zrobił się z tego siódmy etap prac badawczych, obejmujący usuwanie zbędnych pojazdów, optymalizację tekstur TGA, zapis terenu w E3D, rozszerzoną obsługę parametrów konfiguracyjnych oraz poprawę wizualizacji przechyłki. Wersja ta posiada następujące modyfikacje względem poprzedniej:

1. Poprawione przesyłanie komend

Naprawione działanie SHP (w poprzedniej wersji zostało przypadkiem zablokowane). Wyłączone przesyłanie komend do lokomotywy prowadzonej ręcznie.

2. Czyszczenie tabelki rozkazów

Po wykonaniu komendy Wait_for_orders tabelka rozkazów zostaje wyczyszczona i nie jest możliwe przypadkowe powtórzenie wcześniej zapisanych do niej i wykonanych już komend.

3. Poprawione atmo i light

Parametry pogody ustawią się domyślnie, nawet gdy nie będzie wpisów w scenerii.

4. Blokada klawiatury

Gdy okno nie jest aktywne (aktualnie wybrany jest inny program), eventlaunchery nie będą reagować na naciskanie klawiszy. Uwaga! Sterowanie pojazdem w takiej sytuacji nie zostanie zablokowane i np. może się zdarzyć wyłączenie lokomotywy podczas pisania tekstu w innym programie. Zalecane jest mimo wszystko użycie automatycznej pauzy inactivepause yes. Problem został rozwiązany dopiero w późniejszej wersji.

5. Poprawione AI

Sprawdza odhamowania każdego pojazdu w składzie (dotychczas tylko dwa skrajne). Jeździ na tylnym pantografie (dotychczas na przednim, ale w modelach były zamienione). Powinno działać łączenie składów (dotychczas testowane były tylko lokomotywy bez wagonów z przodu). Sprawdzenie przeszkody przeniesione na początek skanowania torów (mogły występować problemy, jeśli AI stało na torze z eventem odczytu semafora).

6. Światła bez limitu odległości

Światła przednie pojazdu ustawiane są niezależnie od odległości. Dotychczas były wyłączane, jeśli pojazd był dalej niż 400m od kamery.

7. Usuwanie pojazdów na torach skrajnych

Jeśli nazwa odcinka toru/drogi/rzeki zaczyna się od gwiazdki i odcinek ten będzie połączony z innym tylko od strony punktu 2, włączona zostanie na nim funkcja portalu. Odcinek taki bezpowrotnie usunie wszelkie pojazdy, jakie nań wjadą z sąsiedniego odcinka. Oczywiście odcinki takie nie powinny znajdować się w widocznych miejscach. Połączenie odcinka z obydwu stron wyłącza funkcję pochłaniania pojazdów. Funkcja przeznaczona jest do łączenia scenerii z niezależnych plików – jeśli dalszy ciąg scenerii zostanie dołączony, to skład na niego przejedzie, w przeciwnym przypadku zostanie usunięty. Uwaga! Wstawienie pojazdu na taki odcinek z poziomu scenerii może spowodować błąd.

8. Odporność na błędy/braki CHK

Program się nie wysypuje, jeśli nie ma pliku CHK lub zawiera on błędy. Zamiast tego wpis pojazdu zostanie zignorowany. Uwaga! Braki pojazdów mogą powodować nieprawidłowe działanie scenerii, jeśli pojazdy te są używane do wyzwalania zdarzeń (eventów) albo istotna jest długość składu.

9. Odwracanie samochodów i statków

Jeśli samochód dojedzie do końca drogi, zostanie obrócony o 180° i przestawiony na przeciwny pas ruchu. Podobnie stanie się ze statkiem, jeśli dotrze do końca kanału. Obracanie nie dotyczy taboru kolejowego - w tym przypadku tworzone są tory wykolejające (z przechyleniem).

10. Wyłączenie dźwięku prędkościomierza

Dźwięk prędkościomierza (haslera) jest wyłączany po wyjściu z kabiny do swobodnego latania - klawisz [F4]. Poprawkę przygotował Szociu.

11. Uruchomione hamulce hydrauliczne

Dotychczas hamulce samochodów nie funkcjonowały prawidłowo, przez co nie były one w stanie zatrzymać się przed przejazdem. Poprawkę przygotował youBy.

12. Optymalizacja wszystkich plików TGA

Możliwe jest uruchomienie optymalizacji wszystkich tekstur TGA, znalezionych w folderze z Symulatorem. Należy wywołać EU07.EXE z parametrem -modifytga, albo umieścić w EU07.INI wpis modifytga -1 (nie zalecane, ponieważ uniemożliwia uruchomienie symulacji).

13. Teren w E3D

Możliwe jest zapisanie trójkątów terenu z nieprzezroczystymi teksturami do pliku E3D (jako model). Trójkąty są grupowane obszarowo w kilometry kwadratowe. Jeśli któryś trójkąt zbyt mocno wystaje poza kwadrat kilometrowy, zostanie podzielony na mniejsze na granicy kwadratu. Teren z pliku E3D wstawia się identycznie jak modele do scenerii, jedynie zamiast model i endmodel należy użyć terrain i endterrain. Nie jest możliwe definiowanie świateł ani wymiennej tekstury - nie będzie to funkcjonować. Jeśli plik o nazwie umieszczonej we wpisie nie istnieje, zostanie on utworzony po przetworzeniu trójkątów scenerii. Jeśli plik zostanie znaleziony, wszelkie następujące trójkąty z nieprzezroczystą teksturą zostaną zignorowane.

Tworząc scenerię najlepiej jest przenieść wszystkie trójkąty tworzące teren do jednego pliku SCM. Po wygenerowaniu pliku E3D dla terenu, wpis include dla terenu należy zakomentować, aby nie opóźniał niepotrzebnie wczytania scenerii. Paczka Całościowa 2011 nie ma terenu zapisanego w E3D, będzie to realizowane później.

Uwaga! Począwszy od wersji 383 zmienił się wpis terenu zapisywanego w E3D. Należy używać standardowej składni, jak dla modelu, jedynie zmienić minimalną odległość na -1. Składnia z wersji 325 nie będzie obsługiwana. Przykład:
node -1 -1 teren model 0 0 0 0 nazwa_pliku.t3d none endmodel

14. Dodatkowe ustawienia

W pliku scenerii można pomiędzy config oraz endconfig wpisać specyficzne dla danej scenerii ustawienia, o składni identycznej jak w EU07.INI. Nie wszystkie zadziałają, ponieważ niektóre są używane tylko na początku (nazwa scenerii, rozmiar okna). Należy korzystać z tej możliwości z rozwagą i nie ustawać parametrów, które utrudniły by korzystanie użytkownikowi.

15. Zmiana osi obrotu przechyłki toru

Dotychczas oś obrotu znajdowała się na środku toru, na wysokości podstawy szyny (powierzchni podsypki). Oś obrotu została przeniesiona na wewnętrzną szynę łuku, co odpowiada praktyce konstruowania przechyłki. Zmiana ta może mieć wpływ na przejazdy umieszczone na łuku i jest wprowadzona w celu budowania realistycznych przejazdów i jednoznacznego określenia sposobu ułożenia toru na łuku. Jednocześnie podczas wczytywania do współrzędnej pionowej toru dodawana jest domyślna wysokość szyny równa 0.18m. Dzięki temu możliwe będzie używanie szyn o różnej wysokości, gdyż trajektoria ruchu znajduje się na poziomie główki szyny. Wcześniej wartość 0.18m była dodawana każdorazowo przy odczycie pozycji pojazdu na torze. Uwaga! Jeśli sceneria ma błędy w postaci niezgodności przechyłki na połączonych ze sobą odcinkach, może to prowadzić do nieprzejezdności i wykolejenia taboru (wcześniej taka sytuacja była akceptowana).

16. Łagodne cienie

Dotychczas zmiana cienia (np. na torach z parametrem tunnel) odbywała się skokowo, zależnie od położenia aktywnej osi pojazdu. Zostało to zmienione na płynne przejście, proporcjonalne do położenia początku odcinka toru pomiędzy osiami/wózkami. Zmiana cienia może wyglądać nieprawidłowo, jeśli dokonywana będzie z użyciem odcinków krótszych niż rozstaw osi. Uwaga! Pojazdy wstawione z poziomu scenerii na odcinki o własności środowiska innej niż flat mogą "świecić" aż do zjechania z tego odcinka (później się będą zachowywać prawidłowo). Zostało to poprawione w wersji 355.

17. Zmiana definicji kąta światła

Dotychczas kąty światła FreeSpotLight był traktowane jako kąty promienia (stożek światła był dwukrotnie większy). Ponieważ w programach graficznych używa się kąta średnicy (zwykle maksymalny kąt dla stożka to 160°), taka interpretacja została przyjęta. Zgodnie z nową definicją dla kąta 180° stożek światła staje się płaszczyzną (światło na płaskim murze), a światło niczym nie zasłonięte to kąt 360°.

18. Zmiany Huntera

Wiele zmian w funkcjonowaniu sterowania wprowadził Hunter. Należy się z nimi zapoznać, aby nie zgłaszać, że np. lokomotywa nie daje się uruchomić w dotychczasowy sposób. Zmiany te obejmują:

 • poprawki w dźwiękach styczników
 • dodanie wyłącznika ciśnieniowego z uzależnieniem od drugiego pojazdu w ukrotnieniu (np. ET41), usunięcie wyłącznika w EN57
 • sygnalizację poślizgu w pierwszym pojeździe w przypadku ukrotnienia (np. ET41)
 • dodanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy i ogrzewania
 • dodanie przycisku odblokowania przekaźnika nadmiarowego przetwornicy i ogrzewania (klawisze [Ctrl]+[N])
 • dodanie guzika w kabinie dla przycisku odblokowania nadmiarowego przetwornicy i ogrzewania, definiowanie w MMD: converterfuse_bt: (parametry takie, jak dla pozostałych przełączników/grzybków)
 • załączanie wyłącznika szybkiego z opóźnieniem (opóźnienie zależne od IniCDelay w pliku CHK pojazdu)
 • poprawienie piasecznicy - sypie tylko, gdy trzymamy klawisz [S], na razie usunięty dźwięk
 • usunięcie sypanie piachu przy przycisku hamowania przy poślizgu
 • poprawę zbicia CA/SHP - gdy palą się dwie lampki równocześnie, najpierw zbija się czuwak, potem SHP
 • dodanie dźwięku nastawnika bocznikowania, definiowanie w MMD: ctrlscnd: nazwadzwieku.wav
 • dodanie dźwięku nastawnika kierunkowego, definiowanie w MMD: reverserkey: nazwadzwieku.wav
 • dodanie dźwięku przełącznika dla universala3, zmiana z UpdateValue na PutValue (brak płynnej animacji, przez co zachowuje się jak pozostałe przełączniki)
 • wydzielenie dźwięków wejścia na drugi układ i wejścia na bezoporową do MMD, definiowanie: wejscie_na_bezoporow: nazwadzwieku.wav, wejscie_na_drugi_uklad: nazwadzwieku.wav, muszą być zdefiniowane PRZED relay:
 • poprawkę dla dźwięków złożonych z trzech plików - nie trzeba czekać do momentu zakończenia odgrywania dźwięku "stop", by odtwarzał się dźwięk "start" po ponownym załączeniu np. przetwornicy/sprężarki

19. Likwidacja obwódek

Zmieniony sposób wyświetlania przeźroczystości w trójkątach terenu na zaproponowany przez QueuedEU (usunięcie obwódek na drzewach itd.). Domyślnie przeźroczystości wyświetlane są nową metodą. Niestety średnio sprawdza się ona w przypadku małych obiektów, np. trawy, dlatego jest możliwość wyświetlenia trójkątów po staremu, jeśli w nazwie ich tekstury znajdzie się symbol "@" (podobnie działa "#"). Zalecane jest też stosowanie tego w przypadku płotów i rzek, tzn. kiedy pod teksturą rzeki mamy teren z nałożoną teksturą dna. Poprawkę przygotował Szociu we współpracy z QueuedEU.

Uwaga autorska

Od czasu powstania wersji 325 minęły już prawie 2 miesiące i wiele rzeczy zostało poprawionych albo zrobionych inaczej. Niemniej jednak nowsza wersja nie może być umieszczona w Paczce Całościowej 2011, ponieważ trzeba by ponownie przetestować działanie wszystkich scenerii, co by zajęło kolejne tygodnie. Nowa Paczka Całościowa ma przede wszystkim zawierać scenerie dostosowane do lepiej działającego AI. Drugim priorytetem są pliki modeli w formacie E3D, które są wczytywane znacznie szybciej, ale wymagają pewnych ręcznych poprawek dla prawidłowego działania.

Ra, 2012-06-12

MaSzyna - wersje
Wersje 2005-2009 699kB • Mega Pack (KURS90, 717kB) • Dizelpack (735kB)
Wersje z 2011 71113120145162 (PC2010)212231291
Wersje z 2012 325 (PC2011)355372390SPKS@390
Wersje z 2013 394 (01.13)Kurs 2013408SPKS@408 (08.13)414
Wersje z 2014 424435441450457
Wersje z 2015 464 (15.02)469 (15.04)
Wersje robocze SPKSwarsztat