Symulator/MaSzyna/EU07.EXE 408

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 13.2.765.408 EU07.EXE zawiera głównie poprawki błędów wykrytych po wydaniu paczki MaSzyna 01.13. Oprócz nowej wersji EU07.EXE paczka instalowana skryptem zawierała poprawki dla innych plików paczki MaSzyna 01.13. Ze względu na nieaktualność link do skryptu został już usunięty.

Odczyt częstotliwości WAV

Dotychczas częstotliwość była wpisana na sztywno i nagrania musiały mieć 22050Hz, aby odtwarzane były w odpowiednim tempie. Obecnie częstotliwość jest odczytywana z pliku i tempo odtwarzania jest automatycznie korygowane. Nie oznacza to jednak, że zmienione zostały wytyczne odnośnie dźwięków!

Uwaga! Dla kilku dźwięków modulowanych odczyt częstotliwości z pliku został celowo zablokowany. Pliki te powinny mieć wpisaną w nagłówku częstotliwość 22050Hz, inaczej będą się nieprawidłowo odtwarzały. Blokada zostanie zdjęta w przyszłych wersjach, po zorientowaniu się co do liczby plików dźwiękowych wymagających poprawki.

Brak toru w evencie warunkowym

Jeśli w evencie Multiple został użyty warunek condition trackfree albo condition trackoccupied, a zamiast nazwy toru podane jest none, to wykonanie takiego eventu skutkowało wysypaniem się EU07.EXE. Sytuacja taka mogła powstać, jeżeli do pliku INC przejazdu, wymagającego nazwy toru, nie został podany odpowiedni argument. Obecnie zostanie to zalogowane w errors.txt, a sprawdzanie warunku będzie zablokowane.

Zmiana kierunku EZT na W4

Przywrócona została możliwość zmiany kierunku jazdy dla EZT poprzez umieszczenie znaku @ w rozkładzie. Po dodaniu tabelki prędkości dla AI nie działało to prawidłowo. Uwaga! Sposób odnotowania zmiany kierunku jazdy w rozkładzie jest prowizoryczny i zostanie zmieniony w przyszłości.

Blokada multisamplingu

Dla kart firmy Intel multisampling jest automatycznie wyłączany. Związane jest to z wieloma zgłoszeniami, że po uruchomieniu grafika przestaje działać, albo komputer się wyłącza.

Uporządkowane kwestie kabin i kierunków

Parametr ActiveCab określa numer kabiny, w której znajduje się obsługa pojazdu. Z kolei CabNo jest numerem kabiny, z której wykonuje się sterowanie (wybrana rozrządem). Wpisanie obsady headdriver bądź reardriver ustawia obecnie odpowiedni numer kabiny tylko w ActiveCab. Nie ma już potrzeby wpisywania connected w pojazdach wieloczłonowych (załączało to rozrząd, tzn. ustawiało CabNo=1). Aktywację wirtualnych kabin (ustalenie odpowiedniej wartości CabNo w pozostałych członach) wykonuje obiekt zarządzający składem, na początku symulacji oraz przy przemieszczaniu AI bądź użytkownika pomiędzy członami (funkcja CabActivisation()). Zamieszanie w definicjach tych parametrów i zasadach ich ustawiania powodowało, że np. EN57 z obsługą reardriver w ostatnim członie i ujemną prędkością w trainset jechał po zatrzymaniu w przeciwną stronę niż powinien, ponieważ w członie silnikowym nie przestawiało się CabNo.

Łączenie drutów

Po wczytaniu scenerii wykonywane jest łączenie drutów (InitTraction), podobnie jak łączenie torów. Pozwoli to w przyszłości na szybsze wyszukanie odpowiedniego drutu oraz policzenie oporu zastępczego sieci i spadku napięcia pomiędzy podstacjami.

Prawidłowe znaczenie Opacity:

Dotychczas Opacity: 100.0 w modelach było traktowane jako przezroczystość zależna od tekstury, a Opacity: 0.0 oznaczało umieszczenie submodelu w fazie nieprzezroczystych. Jednak jest to błędna interpretacja nazwy parametru, ma on sens braku przezroczystości. Czyli Opacity: 100.0 powinno oznaczać umieszczenie w fazie nieprzezroczystych. Z kolei Opacity: 0.0 to całkowita przezroczystość, dopiero w tym przypadku powinien mieć znaczenie parametr przezroczystości tekstury. Aby zachować zgodność wstecz, Opacity: będzie interpretowane zależnie od parzystości parametru convertmodels. Dla wartości parzystych (obecnie używane 0, 2, 4, 6) zachowane zostanie wcześniejsze znaczenie (0.0 jako brak przezroczystości), a dla nieparzystych będzie zgodnie z nowymi wytycznymi (100.0 jako brak przezroczystości).

Dotychczasowe modele T3D należy przejrzeć pod kątem parametru Opacity:. Jedynie sumbodele reprezentujące szyby powinny mieć ustawione Opacity: 0.0. Przy tworzeniu E3D należy używać convertmodels 7, a jeśli wystąpią problemy z migotaniem płaszczyzn, to dla pojedynczych modeli można wyłączyć optymalizację, używając convertmodels 5. Istniejące modele E3D nie wymagają poprawek (aczkolwiek możliwe jest znikanie węglarek przy oglądaniu ich przez szyby ET42, właśnie z powodu umieszczenia zbyt wielu modeli w fazie przezroczystych).

Drzewko dla komórek pamięci i modeli

Po zorganizowaniu wyszukiwania w drzewku nazw torów oraz eventów, dołączyły do nich komórki pamięci oraz modele, wyszukiwane w fazie InitEvents. W związku z tym mogą się pojawić w pliku errors.txt dodatkowe ostrzeżenia o zdublowaniach nazw. Zdublowanie nazw jest jedynie błędem formalnym, jednak może stać się źródłem problemów w przypadku próby wykonania operacji na takim obiekcie (np. animuje się inny przejazd niż powinien). Nazwy modeli powinny być unikalne na scenerii, albo mieć nazwę none. Nazwy komórek pamięci muszą być unikalne, ponieważ inaczej nie da się z nich korzystać.

Poprawione przechodzenie pomiędzy kabinami

W pojazdach wieloczłonowych mogło zdarzyć się, że po zmianie kabiny przestawały działać urządzenia kontrolne i sterujące. Zostało to naprawione.

Załączanie baterii i zmiana niskiego napięcia

Została wstępnie dodana możliwość załączenia baterii za pomocą klawiszy [Shift]+[J]. Ponieważ nie są jeszcze dopracowane wszystkie zależności dotyczące załączenia baterii, tymczasowo załączenie baterii następuje również po użyciu [Shift]+[M]. Po załączeniu baterii niskie napięcie osiąga wartość około 90V, a dopiero po włączeniu przetwornicy zwiększa się do około 110V. Ponieważ dotychczas niskie napięcie miało sztywno 90V, w niektórych kabinach może być zauważalne nieprawidłowe wyskalowanie woltomierza niskiego napięcia.

Uwaga! Wyłączenie baterii za pomocą klawisza [J] może powodować "nieprawidłowe" działanie niektórych urządzeń, jeśli są one uzależnione od załączenia baterii (np. blokuje otwieranie i zamykanie drzwi w EZT).

Flagi stanu AI

Napisy w trybie [F2] wyświetlają flagi AI, w postaci ciągu bwaccmlshhhoibs. Ustawiona flaga powoduje zmianę małej litery na dużą. Znaczenie kolejnych flag jest następujące (opis w nawiasie dotyczy nieustawionej flagi):

 • B — ma podjechać blisko do W4 (b — będzie stał w dowolnej odległości od W4)
 • W — ma stawać na W4 (w — ignorowanie W4, w szczególności przy zmianie czoła)
 • A — aktywny (a — wyłączony), od wersji 430
 • C — dociskanie przy łączeniu (c — normalna jazda), od wersji 424
 • C — tryb łączenia, gdy już blisko (c — jazda manewrowa w poszukiwaniu składu do podłączenia)
 • M — jest głównym AI w składzie (m — jest pasywnym AI, nie steruje i nie wykonuje rozkazów)
 • L — do miniętej pozycji rozkładu dojechał spóźniony (l — przyjechał przed godziną odjazdu)
 • S — czekać na sygnał jazdy (s — ruszy sam po odstaniu około minuty)
 • H — nadać Rp1 po sygnale jazdy (h — ruszanie bez Rp1, np. z W4)
 • H — Rp1 zostanie włączony po przygotowaniu do jazdy (h — Rp1 nie zostanie włączony)
 • H — włączyć Rp1 teraz (h — nie włączać Rp1)
 • O — skład z Oerlikonami (o — skład ma również inne typy hamulca, np. Knorr)
 • I — załączenie jazdy w EZT (i — jazda na wybiegu albo postój)
 • B — dalsza jazda do przodu trwale ograniczona (W5 albo koniec toru), od wersji 424
 • S — na drodze skanowania do przodu jest rozjazd (s — nie znaleziono), od wersji 424
Uwaga! Kilka flag doszło dopiero od wersji 424, zostały one dodane tutaj, aby kompletny opis flag był w jednym miejscu.

MaSzyna - wersje
Wersje 2005-2009 699kB • Mega Pack (KURS90, 717kB) • Dizelpack (735kB)
Wersje z 2011 71113120145162 (PC2010)212231291
Wersje z 2012 325 (PC2011)355372390SPKS@390
Wersje z 2013 394 (01.13)Kurs 2013408SPKS@408 (08.13)414
Wersje z 2014 424435441450457
Wersje z 2015 464 (15.02)469 (15.04)
Wersje robocze SPKSwarsztat