Symulator/MaSzyna/EU07.EXE 414

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 13.5.802.414 EU07.EXE jest pierwszym większym krokiem w stronę integracji z Megapackiem, posiada również znacznie przerobione funkcjonowanie pantografów. Została udostępniona do testów dnia 2013-06-05 i nie jest zalecana do normalnego użytkowania.

Poprawione animacje

Jeśli animowany submodel miał w nazwie wielkie litery, animacja mogła działać niepoprawnie. Po poprawce wielkość liter podczas wyszukiwania submodeli dla eventów animujących nie jest rozróżniana. Mimo to, zalecane jest używanie małych liter w nazwach submodeli.

Logowanie nieprawidłowych rozmiarów tekstur

Rozmiar boku tekstury powinien być potęgą liczby 2 (64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096). Niektóre karty graficzne reagują na nieprawidłowy rozmiar znacznym spadkiem FPS. Wykrycie tekstury o nieprawidłowym rozmiarze jest obecnie logowane. Technicznie istnieje możliwość automatycznego skalowania tekstury, ale sens takiego rozwiązania jest niewielki — lepiej aby autor tekstury używał prawidłowego formatu, niż aby tekstura ulegała "przypadkowemu" skalowaniu.

Poprawiony odczyt PoKeys

Procedura odczytu została rozszerzona o wejścia cyfrowe oraz przebudowana tak, by odczyt był powtarzany do skutku. Niemniej sterowanie nadal jest zbyt mocno powiązane z klawiaturą, aby użycie wejść cyfrowych było możliwe.

Przy okazji, dla EZT został wyprowadzony prąd całkowity zamiast prądu pierwszej gałęzi, jak ma to miejsce w przypadku lokomotyw.

Poprawka na pasażera w wagonie

Jeśli we wpisie składu był więcej niż jeden pojazd z obsadą, to rozkład mógł być wysłany do nieodpowiedniego pojazdu (np. wagonu z obsadą passenger). Obecnie rozkład zostanie wysłany do tego obiektu zarządzającego składem, który zostanie uznany za główny.

Przekaźniki nadmiarowe dla lokomotyw spalinowych

Skopiowane z Megapacka.

Spadek ciśnienia przy otwieraniu i zamykaniu drzwi

Skopiowane z Megapacka. Ubytek powietrza na otwarcie i zamknięcie drzwi jest równy 3 litry.

Reorganizacja odbieraków

Pantografy zostały powiązane z orientacją sprzęgów pojazdu. Dotychczas były powiązane z kierunkiem jazdy, co wprowadzało pewne komplikacje, zauważalne szczególnie przy sterowaniu wielokrotnym. Jednocześnie każdy odbierak ma osobny zestaw zmiennych, co umożliwia niezależne użycie dowolnej liczby odbieraków. Wysokość umieszczenia pantografu jest odczytywana bezpośrednio z modelu dla submodelu dolnego ramienia, podanego w MMD. W konsekwencji dwa ostatnie współczynniki pantfactors: w MMD nie mają teraz znaczenia.

Nowy sposób poszukiwania drutu

Dotychczas przęsła drutu jezdnego były poszukiwane w każdej klatce symulacji. Przeglądany był obszar okolicznych dziewięciu sektorów. Każde z przęseł było analizowane pod kątem użyteczności dla obu pantografów. Na dużych stacjach mogło to prowadzić do analizowania setek przęseł. Ponadto akceptowane były przęsła znajdujące się pod szynami (np. na scenerii Krzyżowa zauważalne było "przeskoczenie" pantografu na przęsło znajdujące się pod wiaduktem).

Obecnie każdy pantograf osobno ma zapamiętane ostatnio znalezione przęsło. Nowe przęsło jest poszukiwane wyłącznie po wyjechaniu poza to zapamiętane. Przęsła są połączone w listę dwukierunkową (podobnie jak tory), przez co w większości przypadków nie jest konieczne ciągłe przeszukiwanie okolicznych sektorów. Przeszukiwanie sektorów jest wykonywane tylko w przypadku pierwszego podniesienia odbieraków oraz dla przedostatniego i ostatniego przęsła z listy dwukierunkowej (najczęściej jest to bieżnia wspólna na przęśle naprężania). Druty znajdujące się poniżej podstawy pantografu są ignorowane. Miejsce styku jest wyliczane precyzyjnie, co umożliwi np. symulację łuku elektrycznego. Napięcie jest odczytywane bezpośrednio z przęsła, dzięki czemu można już budować sieci dla tramwajów (600V) oraz zagraniczne (np. 25kV).

Ulepszone podnoszenie odbieraków

Obecnie dla podniesienia odbieraków wymagane jest wcześniejsze załączenie baterii. Musi być także odpowiednie ciśnienie w przewodzie zasilającym (>0.45 MPa) albo zbiorniku pantografów. Jeśli ciśnienie będzie zbyt niskie (<0.35 MPa), pantografy opadną. Parametr nieszczelności został zwiększony do 300ml/s. Ciśnienie można zwiększyć poprzez załączenie sprężarki pomocniczej (przytrzymanie klawisza [V]). Sprężarka ta wyłącza się automatycznie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia (0.48 MPa).

Łamanie pantografu

Jeśli drut jezdny przęsła zostanie znaleziony 15cm poniżej aktualnego położenia ślizgu, a pojazd porusza się, to pantograf zostanie uznany za połamany. Ze względu na błędy w sceneriach, polegające na odsunięciu drutu od osi pantografu o więcej niż ±0.65 metra, dodana została możliwość wyłączenia łamania wpisem enabletraction no. Normalnie odsunięcie drutu nie powinno przekraczać ±0.3m na prostej i ±0.4m na łuku.

Wyłączone "boczniki na szeregu"

Dotychczas w EZT na nastawie NAPRZÓD I nie załączała się jazda równoległa, a dalsze przestawienie nastawnika jazdy załączało boczniki cały czas przy szeregowym połączeniu silników. Dopiero na nastawie NAPRZÓD II możliwe było uzyskanie równoległego połączenia silników. Takie działanie boczników dotyczy tylko niewielkiej grupy EZT i zostało wyłączone na rzecz działającej pozycji R. Docelowo zostanie to uzależnione od parametru w CHK/FIZ.


MaSzyna - wersje
Wersje 2005-2009 699kB • Mega Pack (KURS90, 717kB) • Dizelpack (735kB)
Wersje z 2011 71113120145162 (PC2010)212231291
Wersje z 2012 325 (PC2011)355372390SPKS@390
Wersje z 2013 394 (01.13)Kurs 2013408SPKS@408 (08.13)414
Wersje z 2014 424435441450457
Wersje z 2015 464 (15.02)469 (15.04)
Wersje robocze SPKSwarsztat