Symulator/MaSzyna/EU07.EXE 435

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 14.4.1026.435 EU07.EXE z dnia 2014-04-26 stanowi zakończenie dziewiątego etapu prac, który miał na celu integrację kodu trzech linii rozwojowych, tzn. z Megapackiem oraz SPKS. Przy okazji tej pierwszej integracji pojawiła się potrzeba przerobienia funkcjonowania pantografów, aby lepiej współpracowały z siecią trakcyjną. Wersja została udostępniona w ostatnim dniu kwietnia 2014, w paczce ze zbiorczymi poprawkami do MaSzyna 08.13. Poniżej jest lista zmian względem wersji 424, udostępnionej w lutym 2014 roku.

Obciążenie zasilaczy sieci

Uruchomiona została fizyka zasilaczy sieci (podstacji trakcyjnych). Na woltomierzu WN widoczny jest teraz rozruch innych pojazdów. Możliwe jest również przeciążenie podstacji zbyt dużym prądem. Pierwsze kilka przeciążeń skutkuje tylko chwilowym wyłączeniem napięcia. Za którymś kolejnym razem napięcie jest wyłączane na minutę. Umieszczenie tylko jednego zasilacza dla całej dużej scenerii może sprawić, że zostanie on szybko przeciążony.

Rozróżnienie typów TractionPowerSource

Zostały wprowadzone dwa typy obiektów TractionPowerSource, typ jest zależny od ostatniego parametru we wpisie. Dla norecuperation tworzony jest obiekt symulujący podstację, natomiast nowa własność section definiuje sekcję sieci trakcyjnej. Zmiana ta jest zgodna wstecz i sceneria z takimi definicjami zasilania będzie działała również na wcześniejszych wersjach EU07.EXE, jedynie zasilanie sieci będzie wtedy działać inaczej. Docelowo będzie jeszcze wprowadzony obiekt kabiny sekcyjnej — switching — działający podobnie jak podstacja, ale jedynie łączący sekcje i umożliwiający odłączenie przeciążonej sekcji.

Logowanie błędnego zasilania

Każde przęsło powinno wskazywać na jakiś obiekt TractionPowerSource. Przęsła należące do jednej sekcji powinny wskazywać na obiekt definiujący sekcję. Wyjątkiem są przęsła, do których dołączone jest zasilanie – powinny wskazywać nazwę podstacji (kabiny sekcyjnej); wskazanie to zamieniane jest na obiekt sekcji w fazie InitTraction. Sąsiednie przęsła nie mogą należeć do różnych sekcji – muszą zostać rozdzielone izolatorem albo być rozłączne na naprężaniu.

Logowane są przypadki, gdy dwa połączone ze sobą przęsła sieci trakcyjnej należą do różnych sekcji. Przęsło z izolatorem powinno składać się z trzech części, z których środkowe powinno mieć * (gwiazdkę) jako nazwę zasilacza.

Niezależna animacja iglic zwrotnicy

Obecnie każda iglica w zwrotnicy porusza się niezależnie, na odcinku 0.15m. Aby zsynchronizować animację iglic z animacją napędu, można użyć dwóch dodatkowych parametrów w evencie switch. Pierwszy z nich określa prędkość liniową ruchu iglic (domyślnie 0.1m/s), a drugi — dodatkowy ruch iglicy niedolegającej (domyślnie 0.05m). Podstawowy odcinek ruchu iglic to 0.1m, docelowo odległość ta będzie odczytywana z wpisu rozjazdu.

Definicje dla WS w FIZ

W pliku FIZ można ustalić minimalne napięcie rozłączające wyłącznik szybki – MinV= w linijce Power. (przy braku wpisu przyjmowana jest połowa napięcia MaxVoltage=). Również można ustalić minimalne ciśnienie do załączenia WS – jako MinPress= (domyślnie 0.2MPa).

Poprawki działania AI

Poprawione odhamowanie EZT po zmianie kabiny. Poprawka na wyłączanie napędu w EZT daje lepsze ruszanie. Wykrycie sprzęgania wykonanego przez użytkownika przechodzi do następnego rozkazu. Poprawiona obsługa tabelki podczas problemów z zasilaniem (np. rozłączenie WS). Poprawki obsługi W4 w bliskiej odległości od siebie. Skanowanie sygnałów działa teraz od pierwszej próby załączenia silnika do jego wyłączenia. Poprawki obsługi związane z wałem kułakowym i grupowym. Poprawka jazdy pod górę na wysokim prądzie. Poprawione hamowanie (EZT hamuje inaczej niż składy z wagonami). Poprawione pierwsze oczekiwanie na W4. AI nie podjedzie bliżej W4, gdy użytkownik zatrzyma za daleko.

Poprawiona obsługa dźwięków

Dźwięki w kabinie EZT są brane z zajmowanego członu. Działające napisy do dźwięków. Możliwość wyboru języka napisów wpisem lang w EU07.INI.

Animacja drzwi w wagonach pasażerskich

Dodana została animacja drzwi łamanych, obejmująca trzy kolejne submodele. Na razie umożliwia przetestowanie modeli, a pożytek praktyczny będzie dopiero po wprowadzeniu komend otwarcia drzwi po zatrzymaniu przy peronie (obecnie komendy te działają tylko dla EZT w ukrotnieniu, a w pociągu prowadzonym przez użytkownika wymagane jest użycie przełącznika).

Zmiany w działaniu hamulca

Poprawiona obsługa hamulca. Poprawki działania hamulca EP i zaworu FVel6. Dodany syk dla FVel6. Zmiany dostarczył kolega @youBy.

Wał kułakowy i grupowy

Kolega @youBy ulepszył również wał kułakowy w EZT (np. przechodzi wszystkie pozycje), dodał również wał grupowy dla ET22. Działanie wału grupowego jest zauważalne przy przechodzeniu z układu szeregowego na szeregowo-równoległy oraz z szeregowo-równoległego na równoległy – na jednym z amperomierzy prąd pojawia się z opóźnieniem.

Kolorowanie przęseł w Debugmode

Przęsło z bezpośrednim zasilaniem będzie miało kolor niebieski. Zasilane od jednej strony będzie czerwone, a od drugiej – zielone. Przęsło zasilane z dwóch stron będzie żółte. Prawidłowo zbudowana sieć powinna mieć kolor żółty, a przęsła niebieskie nie powinny pojawiać się w "dowolnych" miejscach. Obecność sąsiednich niebieskich przęseł może sygnalizować przerwę w drucie jezdnym.

Losowe opóźnienie eventu

Przed endevent można umieścić słowo randomdelay, po którym należy wpisać maksymalną wartość dodatkowego opóźnienia w [s]. W momencie dodania eventu do kolejki zostanie wylosowana wartość pomiędzy 0 a podaną i o tyle będzie opóźnione wykonanie eventu ponad opóźnienie podane na początku wpisu. Zmiana nie jest zgodna wstecz.

Brak przezroczystości w fazie nieprzezroczystych

W fazie renderowania trójkątów nieprzezroczystych (Opacity: 100), jeśli tekstura trójkąta ma kanał przezroczystości, to zostaną one potraktowane "ostro", tzn. bez pokazywania półprzezroczystości. Dzięki temu można uzyskać różny efekt wyświetlenia submodeli z tą samą teksturą, zależnie od ustawienia Opacity:.Zmianę przygotował kolega @youBy.

Zmiany działania CA/SHP

Zostało zmienione powiązanie CA/SHP z hamulcem (@youBy). Ponadto w przypadku EZT i lokomotyw dwuczłonowych obsługa została przeniesiona do członu z kabiną. Dzięki temu unika się przypadków zatrzymania pociągu na skutek aktywacji CA/SHP w innym członie. Ponadto załączenie baterii nie włącza SHP, jeśli pojazd nie posiada SHP.

Przeliczanie odległości LoD

Standardowo została przyjęta rozdzielczość pionowa 768 pikseli. Jeśli okno programu będzie miało inną rozdzielczość pionową, wszelkie odległości załączenia i wyłączenia submodeli w modelach zostaną przeliczone. Również włączenie multisamplingu zwiększy te odległości. Odległości zmiany faz LoD należy testować po ustawieniu rozdzielczości pionowej 768 pikseli (np. 1024×768 albo 1366×768) przy wyłączonym multisamplingu. Moment zmiany siatki dokładnej na uproszczoną należy dobrać tak, aby nie był zauważalny żaden przeskok, a był zauważalny dla odległości mniejszej o 5%.

Pomijanie pojazdów bez obsady

Wskazanie symulatorowi pojazdu do uruchomienia przez użytkownika pomija pojazdy, które nie mają obsady (tzn. nobody). Czyli w przypadku identycznego nazwania członów pojazdu, użytkownik znajdzie się w tym członie, który będzie mieć obsadę, np. headdriver, a nie w ostatnim o danej nazwie.

Jawne wektory normalne w T3D

Wpisując maskę -1 przed danymi wierzchołków trójkąta można włączyć jawne podawanie wektorów normalnych. Działa to dla każdego trójkąta osobno, dzięki temu można łączyć w jednym submodelu trójkąty z gotowymi wektorami normalnymi oraz takie, które wymagają dopiero ich policzenia z uwzględnieniem zaokrąglenia kantów. Współrzędne wektora normalnego muszą być umieszczone pomiędzy współrzędnymi wierzchołka a współrzędnymi mapowania, podobnie jak to jest w przypadku trójkątów terenu. Możliwe jest teraz bezpośrednie przekopiowanie trójkątów terenu do T3D, jednie trzeba usuwać end i wstawiać -1 przed każdymi trzema wierzchołkami. Pamiętać też trzeba o modyfikacji transformu, bo układ współrzędnych w T3D (XYZ) jest inny niż w scenerii (-XZY).MaSzyna - wersje
Wersje 2005-2009 699kB • Mega Pack (KURS90, 717kB) • Dizelpack (735kB)
Wersje z 2011 71113120145162 (PC2010)212231291
Wersje z 2012 325 (PC2011)355372390SPKS@390
Wersje z 2013 394 (01.13)Kurs 2013408SPKS@408 (08.13)414
Wersje z 2014 424435441450457
Wersje z 2015 464 (15.02)469 (15.04)
Wersje robocze SPKSwarsztat