Symulator/MaSzyna/EU07.EXE 469

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kolejna transza poprawek najpilniejszych rzeczy zauważonych przy używaniu paczki MaSzyna 15.02. Wersja została dodana do paczki MaSzyna 15.04 (DDS/E3D).

Podgląd parametrów na [F12] (465)

Po użyciu klawisza [F12] wyświetla się informacja o stanie włączenia bądź wyłączenia logowania. Można też użyć klawiszy cyfrowych [1] i [2] do zmiany tego stanu na przeciwny (nie przestawiają kamery).

Zmiana tarcia eventem (465)

Podobnie jak eventu Voltage, można użyć eventu Friction. Zmienia on współczynnik tarcia dla całej scenerii. Można w ten sposób symulować wpływ deszczu na jazdę. Autor: youBy.

Poprawka hamulców (465)

Korekta parametrów zaworów EL2 i FVel6. Autor: youBy.

Poprawka mnożnika kilometrów (465)

Na skutek przeoczenia dystans podawany do licznika kilometrów był zmniejszany dziesięciokrotnie. Został przywrócony prawidłowy mnożnik 1:1.

Łączenie eventów z torami przez nazwę (465)

Dotychczas wywołanie eventu można było umieścić tylko we wpisie toru, skutkiem czego powstawały oddzielne klony scenerii na potrzeby osobnych scenariuszy. Obecnie można to samo uzyskać bez ingerencji we wpis toru, używając nazwy toru do nazwania eventu wraz z końcówką :event1 albo :event2. Niemniej event umieszczony we wpisie ma wyższy priorytet, a ewentualny konflikt nie jest nijak sygnalizowany. Ponieważ może to prowadzić do trudnych do wykrycia błędów, konieczne jest użycie w scenerii wpisu config hiddenevents 1 endconfig. Opcja została wykorzystana do unifikacji torów ośmiu scenariuszy na scenerii Linia 61, przed wykonaniem przesunięcia torów do zgodności z mapami.

Uwaga! Przy korzystaniu z tej funkcjonalności należy bardzo uważać przy edycji pliku z torami wspólnymi dla scenariuszy (zmiana kierunku toru, podział toru, zmiana nazwy), ponieważ wymagać to może edycji eventów we wszystkich scenariuszach.

Odświeżanie okna podczas wczytywania (465)

W pętli wczytującej scenerię dodane zostało wywołanie funkcji DoEvents().

Przepięta aktywacja CA/SHP (466)

Dotychczas po zmianie członu trzeba było aktywować urządzenia CA/SHP za pomocą klawiszy [Shift]+[W] (w przeciwnym przypadku zatrzymywały pociąg). Obecnie aktywacja jest przepięta na ustawienie kierunku na nastawniku kierunkowym.

Tablica kierunkowa bez ogonków (466)

Plik tablicy kierunkowej jest szukany bez ogonków. Dotychczas ogonki nie były obcinane, przez co trzeba by je także usuwać z nazw stacji w W4 i rozkładzie. Być może coś by to ułatwiło na szybko, ale automatem ogonki jest łatwiej usunąć niż dodać.

Logowanie przeciążenia podstacji (466)

Logowanie przeciążenia podstacji powinno pomóc w testowaniu i poprawianiu sieci.

AI: sprawdzanie napięcia sieci (466)

AI sobie uśrednia odczyt napięcia z pantografów, i jeśli wychodzi wartość mniejsza niż średnia z MinV i MaxV (skrajne napięcia dla rozłączenia WS), to nie używa jazdy równoległej. W przypadku wyłączenia napięcia sieci, losowany jest czas opóźnienia przed ponownym załączeniem jazdy.

Poprawione zatrzymywanie na W4 (467)

Zatrzymanie na W4 miało limit prędkości 0.3km/h, natomiast zamykanie drzwi nie miało limitu — w efekcie zamknięcie drzwi mogło nastąpić przed całkowitym zatrzymaniem. Brak limitu zatrzymania z kolei powodował, że otwarcie drzwi następowało dopiero po wygaszeniu drgań zatrzymanego składu, co mogło trwać parę sekund.

Obsługa długości peronu (467)

Długość peronu należy wpisać jako drugi parametr liczbowy eventu PutValues, użytego jako W4 (zatrzymanie przy peronie). Jeśli pociąg stanie tak, że cały zmieści się w tej długości, to W4 zostanie zaliczone, a AI nie będzie dociągało bliżej W4. Ponadto pierwszym parametrem liczbowym można wpłynąć na to, czy AI podjedzie pod semafor, znajdujący się za W4 (parzysty — tak, nieparzysty — nie).

AI: poprawka jazdy na widoczność (467)

Została ograniczona jazda pociągowa na widoczność — AI powinno się zatrzymywać około 300m (tyle jest obecnie skanowane – powinno być więcej, ale jest to osobne zagadnienie) przed innym składem, jeśli nie rozdziela ich semafor.

Poprawione wyświetlanie stenogramów (468)

Na skutek błędu obsługi ekranu stenogramy wyświetlały się wyłącznie wraz z napisami wyświetlonymi od góry. Obecnie wyświetlają się niezależnie od nich.

Cykliczne eventlaunchery (468)

Eventlauncher dla podanego ujemnego czasu (dodatni jest traktowany jako godzina uruchomienia) powinien się uruchamiać cyklicznie co podany czas, jednak było to zepsute. Eventlauncher będzie działał tylko w zasięgu kamery, w odróżnieniu od pętli eventowych, zrobionych przez wpisanie własnej nazwy eventu do listy eventów Multiple.

AI: opuszczanie pantografów (469)

Dodane zostało opuszczanie pantografów w przypadku wjechania składu na tor wymagający opuszczenia pantografów (z własnością np. overhead 60). Pantografy zostaną opuszczone, jeśli którykolwiek z posiadających pantografy pojazdów w składzie będzie się znajdował na takim torze. Dotychczas działało to jedynie w przypadku wysłania komendy Overhead, co jednak wymagało użycia czterech eventów osłaniających miejsce przejazdu z opuszczonym pantografem. Wpisanie własności w tory wydaje się być prostszym rozwiązaniem. Testowo uruchomione na scenerii Bałtyk. Własność overhead 60 umieszczona w torze nadal jeszcze nie jest widziana w skanowaniu jako ograniczenie prędkości dla pojazdów elektrycznych.

Znany błąd: Event0

Niestety, do wersji 469 wkradł się błąd, który objawia się niedziałaniem Event0 dla stojącego taboru. Błąd powstał jako efekt uboczny próby wprowadzenia stałej odległości pomiędzy wózkami (póki co każdy z wózków może pojechać innym torem, a pojazd będzie umieszczany pomiędzy nimi i nie uszkodzi się — ale jest to także widoczne na łukach o małym promieniu, gdzie koła nie pasują do szyn). Z powodu braku chętnych do testowania błąd nie został wykryty aż do czasu wydania paczki MaSzyna 15.04.


MaSzyna - wersje
Wersje 2005-2009 699kB • Mega Pack (KURS90, 717kB) • Dizelpack (735kB)
Wersje z 2011 71113120145162 (PC2010)212231291
Wersje z 2012 325 (PC2011)355372390SPKS@390
Wersje z 2013 394 (01.13)Kurs 2013408SPKS@408 (08.13)414
Wersje z 2014 424435441450457
Wersje z 2015 464 (15.02)469 (15.04)
Wersje robocze SPKSwarsztat