Symulator/MaSzyna/EU07.EXE Kurs 2013

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kurs 2013 to projekt aktualizacji linii rozwojowej Mega Pack (KURS90, 717kB) — zawieszonej od 2007 roku — o przeprowadzone w ostatnich 2 latach modyfikacje kodu w głównej linii rozwojowej. Aktualizacja była przeprowadzona etapami, z zatrzymaniem na większości wydanych wersji z ostatnich 2 lat. Dzięki temu można efektywniej wyłapać, na jakim etapie powstały ewentualne błędy.

Zaktualizowana wersja powinna mieć zarówno cechy Mega Packa, jak również ostatnich wersji. Jednak w niektórych przypadkach występują konflikty, tzn. ta sama część kodu wygląda inaczej w różnych liniach rozwojowych. Dotyczy to przede wszystkim hamulców, wału kułakowego EZT, pantografów oraz działania CA/SHP. W trakcie aktualizacji, która była przeprowadzana w dużej mierze automatycznie (przy pomocy SVN), pewne fragmenty kodu mogły ulec uszkodzeniu.

Opublikowane wersje przeznaczone są do testowania prawidłowości aktualizacji przed wykonaniem integracji linii rozwojowych. W przypadku wykrycia błędu należy sprawdzać, czy błąd występuje na wcześniejszym etapie aktualizacji. Możliwe też jest, że pewne błędy powstały pomiędzy wersją z 2007 a K31, ze względu na to, że pozyskany w 2009 roku kod źródłowy może się różnić od użytego do skompilowania wersji z 2007.

Etapy aktualizacji

Wersja K31 — tekstury DDS

Dostosowanie do tekstur DDS. Funkcjonalnie odpowiada to wersji przeznaczonej do PC2009 SP1 (maj 2010). Jedyne dwie dodatkowe zmiany to usunięcie błędów objawiających się na kartach ATI i wczytywanie smugi z pliku smuga.tga. Powinna także działać na PC2010 DDS.

Wersja K71

Aktualizacja do wersji 71 z grudnia 2010. Ze względu na domyślne parametry rozmywania tekstur (wszystkie na 5) może być spadek FPS, jeśli nie zostaną ustawione w eu07.ini.

Wersja K120 — poprawiona wydajność

Dostosowanie do wersji 120 (koniec lutego 2011), co obejmuje również zmiany z wersji 113.

Wersja K148

Bazuje na wersji 145 (wydana z PC2010 DDS w kwietniu 2011), plus parę drobnych poprawek.

Wersja K162

Zmiany z wersji 162, z maja 2011.

Wersja K212 — modele w E3D

Oparta na wersji 212. Możliwość wczytywania E3D (czyli powinna działać na PC2011).

Wersja K231

Aktualizacja do wersji 231 z dodatkową poprawką na szybsze wczytywanie dźwięków.

Wersja K291 — nowe AI

Aktualizacja do wersji 291 z poprawkami w działaniu AI z wersji 295.

Wersja K325

Aktualizacja do wersji 325, też z drobnymi poprawkami.

Wersja K355 — tabelka prędkości AI

Aktualizacja do wersji 355 z poprawką na spychanie składu.

Wersja K372

Aktualizacja do wersji 372. Dodatkowe poprawki dotyczą wczytywania T3D oraz pauzy na klawiszu [Esc]. Ponadto przy zdublowanych nazwach torów powinien być znajdowany ostatni (jak w wersji 394).

Wersja K394 — ostatnia

Aktualizacja do wersji 394, zawiera również zmiany z wersji 390.

Znane problemy

Brak pliku en57_couplers.wav

Plik ten jest użyty wewnętrznie i jego brak może powodować wysyp programu w przypadku uruchomienia EN57. Był dołączony do PC2009 i PC2010.

Podnoszenie pantografów przy braku powietrza

Jedną z modyfikacji jest "przywrócenie zależności podnoszenia pantografów od ciśnienia powietrza w ZG". Jednak po wypuszczeniu całego powietrza można nadal podnosić pantografy. Jest to związane z brakiem symulacji zaworu trójdrożnego: zrzucenie powietrza ze zbiornika głównego nie powoduje opróżnienia zbiornika pantografu. Tak jakby przepływ powietrza ze zbiornika głównego do zbiornika pantografu działał tylko w jedną stronę.

Blokada nastawnika ET40

Kod blokady nastawnika ET40 wygląda na zakomentowany w pozyskanym pierwotne kodzie. Albo zostało to z jakiegoś powodu wyłączone i w żadnej wersji nie będzie działało, albo było zrobione w inny sposób i się zepsuło.

Brak drugiej liny nośnej na VBO

Zmienione rysowanie drutów dotyczy tylko trybu Display Lists, tryb VBO nie został analogicznie rozszerzony.

Zapalone światła nie pobierają prądu

Zapalone światła nie będą obniżać napięcia baterii. Problem wyniknął z przeniesienia flag świateł z fizyki na poziom modelu. Funkcja obliczająca pobór prądu z baterii nie ma obecnie dostępu do informacji o zapalonych światłach.

Sprężarka pomocnicza

Obsługa sprężarki pomocniczej (pantografów) jest zmieniona na monostabilną. Aby sprężarka działała, trzeba przytrzymać klawisz [V], a jego puszczenie ją wyłącza. Po załączeniu sprężarki pomocniczej należy odczekać, aż zostanie ona wyłączona przez wyłącznik ciśnieniowy.

Dźwięk przycisku czuwaka

Słychać tylko przy pierwszym przyciśnięciu.

Zakończenie

Integracja została zakończona w dniu 2013-11-19. Ze względu na małe zainteresowanie ze strony osób mogących przetestować wprowadzone zmiany, uzyskana wersja posiada wiele skumulowanych błędów. Dalszym krokiem będzie integracja z SPKS, której wykonanie umożliwi prowadzenie dalszych prac rozwojowych.


MaSzyna - wersje
Wersje 2005-2009 699kB • Mega Pack (KURS90, 717kB) • Dizelpack (735kB)
Wersje z 2011 71113120145162 (PC2010)212231291
Wersje z 2012 325 (PC2011)355372390SPKS@390
Wersje z 2013 394 (01.13)Kurs 2013408SPKS@408 (08.13)414
Wersje z 2014 424435441450457
Wersje z 2015 464 (15.02)469 (15.04)
Wersje robocze SPKSwarsztat