Symulator/MaSzyna/Formatowanie SCN

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Podczas pracy nad obróceniem scenerii Kaliska pojawił się pomysł stworzenia makra do edytora Notepad++, które wykonane na plikach scenerii zbliży formatowanie wpisów do postaci zapisywanej przez Rainsted. Zmiana formatowania edytorem tekstowym jest w zasadzie potrzebna do sprawdzenia zmian przy pomocy SVN — jeśli pojawią się błędy przy przeliczaniu scenerii, to nie powinny ginąć w ogromie zmian formatowania, tylko być łatwe do wychwycenia (liczba zmian rzędu dwustu jednorazowo). Jest też bliska zeru szansa, że edytor tekstowy coś uszkodzi, np. zmienione zostaną nazwy obiektów.

Wg stanu na połowę 2019 Rainsted nie zachowuje pewnych szczegółów formatowania, jak różnorodność wielkości liter w nazwach tekstur (ujednolica je wg pierwszej znalezionej), zapis liczb z zerem po kropce 0.0, zapis środowiska małymi literami itd. Wykonanie pewnych zmian edytorem tekstowym daje gwarancję, że nie zostaną uszkodzone wpisy, np. zgubione komentarze wewnątrz wpisów (zakomentowane eventy), pominięte odcinki z błędnymi wektorami kontrolnymi. Być może kiedyś w Rainsted będzie używane pierwotne formatowanie jako wzór, ale w najbliższym czasie się na to nie zanosi i ma niewielką użyteczność praktyczną.

Operacje wykonywane przez makro

Usunięcie automatycznych komentarzy

Istnieje niewielka szansa, że za typowym komentarzem znajduje się dalsza część i usunięcie początku "odsłoni" resztę komentarza, która doprowadzi do błędu parsowania. Usunięcie automatycznego komentarza z wnętrza wpisu toru jest konieczne, bo Rainsted usuwa wszystkie, natomiast komentarze dla INC mogłyby zostać, bo jedynie ich użyteczność jest niewielka. Ewentualnie można skorygować makro, aby upewnić się, że po usuwanym komentarzu znajduje się koniec linii. Niemniej operacje typu znajdź i zamień z użyciem znaków końca linii potrafią dać nieprawidłowe rezultaty i nie można temu do końca zaufać.

Drobne zmiany składni

  • Zamiana średników na spacje. Rainsted nie używa średników przy zapisie. Wadą średników jest robienie wrażenia "pustych parametrów" w przypadku wielu średników obok siebie — ciąg ;;; jest traktowany jako pojedynczy odstęp, analogicznie do trzech spacji.
  • Zamiana tabulatorów na spacje. Tabulatory utrudniają wyszukiwanie ciągów ograniczonych spacjami, np. zamiast szukania " 0.200001 " trzeba by używać wyrażeń regularnych.

Zmiana zakresu widoczności wpisów

W praktyce zakres widoczności nie jest modyfikowany przez Rainsted, natomiast po zmianach w symulacji nie ma potrzeby jawnego ograniczania widoczności głównych elementów scenerii. Zakres widoczności jest ewentualnie przydatny do zamiany faz detali niektórych obiektów. Z kolei, jeśli by traktować poważnie ograniczenie widoczności np. torów do 1km, to przy obecnych możliwościach sprzętowych będzie zauważalne pojawianie się ich w miarę zbliżania — dynamiczna regulacja widoczności na poziomie silnika graficznego jest dużo lepszym rozwiązaniem.

Przygotowanie do użycia

Wg stanu na połowę 2019 makra w Notepad++ nie mają dużej elastyczności i ich dodanie z zewnątrz jest poniekąd uciążliwe. Należy podmienić plik shortcuts.xml w podkatalogu np. C:\Users\(???)\AppData\Roaming\Notepad++. Jeśli ktoś ma własne makra czy własne komendy, to zamiast podmiany pliku powinien otworzyć dotychczasowy oraz pobrany plik shortcuts.xml i przekopiować makra do swojego pliku. Po podmianie shortcuts.xml albo doklejeniu tam makr trzeba ponownie uruchomić Notepad++. W zależności od tego, czy Notepad++ jest uruchomiony z menu, czy poprzez plik do edycji, potrafią się załadować różne pliki z makrami.

Link do archiwum z plikiem makr: N%2B%2B.MaSzyna.shortcuts1.7z.

Z czasem może się pojawić kolejna wersja pliku z makrami.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować