Symulator/MaSzyna/Informacje zwrotne/PoKeys

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Podłączenie pulpitu przez układ PoKeys55 (PoKeys56 to następca). Poszczególne urządzenia pulpitu sterują grupami bitów podając wprost kod aktualnej pozycji. Wyjątkiem są wejścia analogowe, do których podłączony jest potencjometr.

Piny

Przeznaczenie pinów należy skonfigurować z poziomu oprogramowania dostarczonego przez producenta, EU07.EXE nie modyfikuje tej konfiguracji. Opis dotyczy wersji 391 i późniejszych. W przyszłości mogą nastąpić kolejne zmiany, opis przydziału pinów zostanie uznany za finalny po zbudowaniu dwóch niezależnych pulpitów, pracujących zgodnie z tym samym schematem połączeń pinów.


Piny Funkcja Zastosowanie
1..7 wejście, 7 bitów* Klawiatura matrycowa 3×3
8 wejście, 1 bit Załączenie przetwornicy 0-1
9 wejście, 1 bit Załączenie sprężarki 0-1
10 wejście, 1 bit Załączenie pantografu A 0-1
11 wejście, 1 bit Załączenie pantografu B 0-1
12 wejście, 1 bit Przycisk SHP/CA 0-1***
13 wejście, 1 bit**
14 wejście, 1 bit Wysoki/niski rozruch 0-1
15 wejście, 1 bit Ogrzewanie pociągu 0-1
16 wejście, 1 bit Buczek CA/SHP
17 wyjście PWM6 Amperomierz 1
18 wyjście PWM5 Amperomierz 2
19 wyjście PWM4 Woltomierz wysokiego napięcia
20 wyjście PWM3 Rezerwacja mierniki elektryczne
21 wyjście PWM2 Rezerwacja mierniki elektryczne
22 wyjście PWM1 Woltomierz niskiego napięcia
23 wyjście, 1 bit Kontrolka SHP
24 wyjście, 1 bit Kontrolka CA
25 wyjście, 1 bit Kontrolka wyłącznika szybkiego
26 wyjście, 1 bit Kontrolka sygnalizacji wentylatorów i oporów
27 wyjście, 1 bit Kontrolka przekaźnika nadmiarowego silników trakcyjnych
28 wyjście, 1 bit Kontrolka przekaźnika nadmiarowego przetwornicy i ogrzewania
29 wyjście, 1 bit Kontrolka styczników liniowych
30 wyjście, 1 bit Kontrolka poślizgu
31 wyjście, 1 bit Kontrolka wysokiego rozruchu
32 wyjście, 1 bit Kontrolka jazdy na oporach rozruchowych
33 wyjście, 1 bit Kontrolka przekaźnika nadmiarowego sprężarki
34 wyjście, 1 bit Kontrolka ogrzewania pociągu
35 wyjście, 1 bit
36 wyjście, 1 bit
37 wyjście, 1 bit
38-39 wejście, 2 bity Przełącznik hamulca T-O-P
40..42 wejście, 3 bity Nastawnik bocznikowania 0..7
43A wyjście/wejście A/C Prędkościomierz (calibrateout 6)
44A wejście A/C
45A wejście A/C
46A wejście analogowe Hamulec dodatkowy FD1 (0÷10kΩ)
47A wejście analogowe Hamulec zasadniczy FV4a (0÷10kΩ)
48,49 wejście, 2 bity Nastawnik kierunku 0..3
50..55 wejście, 2 bity Pozycja nastawnika jazdy 0..63

* - pin 4 dla egzemplarzy Pokeys55 do 11499 musi być w stanie wysokim na starcie

** - na egzemplarzach Pokeys55 o numerach seryjnych 10134..11499 pin 13 jest uszkodzony

*** - przyciski (położenie chwilowe styków)


Do przypisania:

 • Załączenie baterii 0-1
 • Załączenie wyłącznika szybkiego 0-1***
 • Wyłączenie wyłącznika szybkiego 0-1***
 • Odblok przekaźnika nadmiarowego przetwornicy i ogrzewania 0-1***
 • Odblok przekaźnika nadmiarowego silników trakcyjnych 0-1***
 • Załączenie odluźniacza hamulca lokomotywy 0-1***
 • Załączenie przeciwpoślizgowego 0-1***
 • Załączenie piasecznicy 0-1***
 • Wyłączenie styczników liniowych 0-1***
 • Osygnalizowanie czoła Pc1, Pc2, Pc5, Pc6, Tb1
 • Syrena ton wysoki 0-1***
 • Syrena ton niski 0-1***

Nie podłączone

Przełączniki/przyciski/kontrolki, których podłączenie do Pokeys55 ze względu na ich małe znaczenie nie ma większego sensu.

Przełącznik/przycisk
Dostosowanie sił do nacisku kół
Oświetlenie kabiny
Oświetlenie przyrządów pomiarowych
Przyciemnienie reflektorów

Wersja 355

Wersja obsługuje próbnie 11 kontrolek (wyjścia) oraz testowo podaje prąd głównego amperomierza na pin 17 (100%=1024A). Wejścia należy skonfigurować jako podłączone pod klawiaturę. Enkodery (nastawniki, przełącznik hamulca, osygnalizowanie czoła) nie będą działały poprawnie. W kolejnych wersjach planowane jest uniezależnienie sterowania kabiną od odczytu klawiatury, co pozwoli jednocześnie odczytywać enkodery.

W pliku eu07.ini należy umieścić wpis feedbackmode 4. Wykrycie urządzenia zostanie zapisane w logu.

Wersja 372

Od wersji 364 współczynniki kalibracyjne dla wejść oraz wyjść są wczytywane z pliku EU07.INI, co pozwala korygować nieliniowość obwodów (funkcją trzeciego stopnia):

calibratein n w0 w1 w2 w3
calibrateout n w0 w1 w2 w3

Sposób liczenia:

y[n] = ( ( ( w3 · x[n] ) + w2 ) · x[n] + w1 ) · x[n] + w0

Przykładowe wpisy dla hamulca zasadniczego oraz pomocniczego:

calibratein 0 7.781 -10.562 0.0 0.0 //hamulec zasadniczy, przedział <-2;6>
calibratein 1 0 16.00 0 0 //hamulec pomocniczy, przedział <0;10>

Przykład kalibracji hamulca FV4a

Aby uzyskać kalibrację hamulca, należy odczytać napięcie odczytywane przez PoKeys dla poszczególnych pozycji, ustawionych na modelu kranu. Następnie należy te napięcia odnieść do napięcia 3.3V i przedstawić jako ułamek.

Pozycja: f(x) Napięcie odczytane: U Ułamek: x = U / 3.3V
-2 (odcięcie) 2.83V 0.8575757576
-1 (luzowanie) 2.45V 0.7424242424
0 (jazda) 2.09V 0.6333333333
1 1.80V 0.5454545455
2 1.77V 0.5363636364
3 1.30V 0.3939393939
4 0.94V 0.2848484848
5 0.48V 0.1454545455
6 (nagłe) 0.10V 0.0303030303

Dla tak ustalonych wartości odpowiednia jest liniowa regresja o równaniu: f(x) = 6.5968141593 - 9.9219026549x, czyli należałoby wpisać:

calibratein 0 6.5968 -9.9219 0.0 0.0

Kalibracja hamulca.png

Oczywiście ten "fałd" może świadczyć o jakimś błędzie podczas pomiarów i dla pewności warto by je powtórzyć. Niemniej dla ilustracji ten przykład jest wystarczający. Jeśli jednak kolejne pomiary potwierdziły by brak liniowości, należy aproksymować funkcją kwadratową lub trzeciego stopnia, używając jednego albo obu pozostałych współczynników.

Wersja 390

Dodana została obsługa drugiego amperomierza i woltomierza wysokiego napięcia. Przykładowe ustawienia kalibracji:

calibrateout 3 0 0.00006 0.0 0.0 //woltomierz WN
calibrateout 4 0 0.0001 0.0 0.0 //amperomierz 2
calibrateout 5 0 0.0001 0.0 0.0 //amperomierz 1

Wersja 391

Rekonfiguracja pinów pod kątem budowanego pulpitu. Ta strona zawiera opis po aktualizacji.


MaSzyna - wersje
Wersje 2005-2009 699kB • Mega Pack (KURS90, 717kB) • Dizelpack (735kB)
Wersje z 2011 71113120145162 (PC2010)212231291
Wersje z 2012 325 (PC2011)355372390SPKS@390
Wersje z 2013 394 (01.13)Kurs 2013408SPKS@408 (08.13)414
Wersje z 2014 424435441450457
Wersje z 2015 464 (15.02)469 (15.04)
Wersje robocze SPKSwarsztat