Symulator/MaSzyna/Mega Pack KURS'a 90

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Paczka o nazwie Mega Pack KURS'a 90 (ED72, ET42, ET40, EM120) została udostępniona dnia 2007-10-29 i zawierała przede wszystkim ulepszony oraz nowy tabor, a dołączone EU07.EXE umożliwiało jego użycie.

Niestety, na skutek nieporozumienia, wersja ta nie stała się osnową kolejnych, a dokonane zmiany na długo stały się niedostępne z powodu kontynuowania rozwoju w innym kierunku. Pod koniec grudnia 2012 podjęte zostały prace nad skatalogowaniem dokonanych zmian i ich ponownym wprowadzeniem do aktualnej wersji (zobacz projekt Kurs 2013).

Poniżej przedstawiony jest zakres dokonanych zmian, opracowany na podstawie informacji załączonych do paczki i opisów na forum. W miarę postępu prac opisy będą uzupełniane, w szczególności o dalsze losy każdego tematu.

Poprawione hamulce

Poprawione są czasy napełniania PG, ponadto na pozycji jazdy ciśnienie w PG powoli spada do 5atm (jeśli było wyższe), a także luzowania cylindrów hamulcowych w wagonach. Dzięki temu hamulce są wreszcie realistyczne.

Aby sprężarka działała po wysokiej stronie w CHK w linii dotyczącej sprężarki wpisujemy CompressorPower=Main (autorem poprawki jest youBy).

Nowe pozycje hamowania w członach ra i rb w EZT (aby działało po poprawkach Yb dot. hamulców)

-1 0.5  0.0	 9 ElectroPneumatic 
 0 -1  -1	 2 ElectroPneumatic
 1 -1   0.29	 4 ElectroPneumatic
 2 -1  -1	 2 ElectroPneumatic //Ra: to jest błędne, ale AI korzystało z tego		
 3 0.34 -1	 2 Pneumatic
 4 0  -1	15 Pneumatic 
 5 -1  -1	 0 Pneumatic

Ustalenie zakresu przestawiania hamulców poprzez jeden z poniższych wpisów:

BrakeDelays=GPR //pospieszny-towarowy-osobowy}
BrakeDelays=PR //pospieszny - towarowy}
BrakeDelays=GP //towarowy-osobowy
Zmiany nie będą wprowadzane dalej z powodu powstania SPKS.

Jednokierunkowość nastawnika jazdy w EZT

Wprowadzona "jednokierunkowość" nastawnika w EZT (działa częściowo). Przy cofnięciu nastawnika o jedną pozycję np. z R do S nic się nie dzieje. Aby zmienić połączenie silników na niższą pozycję (np. z R na S), należy cofnąć nastawnik na pozycję 0 i następnie ustawić na S.

Zostało to wprowadzone niezależnie w wersji 394.

Nastawy jazdy EZT

Modyfikacja niskiej nastawy przyspieszenia w EZT. EN57 na pozycji Naprzód I nie miały bocznikowania na pozycji szeregowej, zostało to więc wyłączone. Bocznikowanie miały jedynie ED72 powyżej nr 008. Aby włączyć bocznikowanie w pozycji szeregowej w ED72 w pliku CHK za wpisem CoupledCtrl=Yes, wpisujemy: ScndS=Yes.

Blokada drzwi EZT

ED72 powyżej numeru 008 miały możliwość blokady drzwi przy prędkości ponad 5km/h. Aby ją włączyć należy za wyrażeniem DoorClosureWarning=Yes wpisać DoorBlocked=Yes.

Hamulec elektrodynamiczny w ET42

YouBy wprowadził hamulec ED w ET42, dodana została zależność, że przy załączonym hamowaniu, zostaje odluźniony hamulec pomocniczy. Zwiększona siła hamowania dwukrotnie (tak jak jest w charakterystykach) i wprowadzona możliwość hamowania ED przy opuszczonych pantografach. Aby ET42 hamowała ED należy w CHK wpisać Type=et42 oraz DynamicBrake=Switch. Hamulec włączymy ustawiając nastawnik na 0 i bocznik na pozycję -1, wtedy mamy 20 pozycji hamowania ED.

Blokada nastawnika w ET40

W lokomotywie ET40 nie ma przekaźników nadmiarowych. Zabezpieczenie obwodu głównego odbywa się za pomocą nastawnika jazdy, który po przekroczeniu określonego prądu rozruchu jest blokowany do czasu spadku natężenia prądu na silnikach. W CHK należy ustawić Type=et40. Ponadto podmienić linijkę:

Circuit: CircuitRes=0.01 ImaxLo=1500 ImaxHi=1500 IminLo=350 IminHi=350

Przyciśnięcie [Shift]+[Num+] powoduje przestawienie nastawnika bez jego blokowania, jest to błąd (niedopatrzenie) w progarmie.

Poprawienie działania SHP/CA

Wciśnięcie SHP nie przesunie nam w czasie działania CA.

Zmiany nie będą wprowadzane dalej z powodu poprawek Huntera w wersji 390.

Poprawienie działania boczników w kole nastawnika

Dotychczas, przy bocznikowaniu np. w EP05 prąd odpowiadał danemu bocznikowi, ale moment obrotowy cały czas pełnemu wzbudzeniu, a nie wartości bocznika.

Podnoszenie pantografów

Przywrócenie zależności podnoszenia pantografów od ciśnienia powietrza w ZG.

Przeniesione do wersji 411.

Wskazania napięcia i prądu dla EZT

Ożywienie woltomierza sieci trakcyjnej w EZT - pokazuje już spadki napięcia podczas rozruchu. Dotychczas woltomierz wskazywał albo 3500V, albo 0. Obecnie podczas rozruchu jego wskazania zmieniają się tak jak w innych lokomotywach.

Usunięte, ponieważ zostało zrobione inaczej.

Poprawka dla EP09

Wyłączony hamulec elektrodynamiczny w EP09, jeżeli nie jest załączona przetwornica.

Końcówki w składach

Poprawione końcówki w pociągach rozkładowych.

Zmiana usunięta, ponieważ w najnowszych wersjach jest to zrobione inaczej.

Hamulec EP w EZT

Użycie hamulca elektropneumatycznego w EZT powoduje spadek ciśnienia w ZG.

Baterie

Wprowadzone zostały baterie akumulatorów. Przy wyłączonej przetwornicy napięcie będzie powoli spadać. Po jej załączeniu wzrastać. Jak spadnie poniżej 70V (lub 30V w Czechach (jeśli prawidłowe napięcie jest wpisane w CHK) wywali WS i nie będzie możliwości jego ponownego załączenia. Uwaga!! Mogą być przekłamania, na woltomierzach NN w kabinach (dotychczas było na sztywno przypisane napięcie równe 90V). Aby uruchomić lokomotywę należy załączyć baterie akumulatorów klawiszami [Shift]+[J].

Baterie wstępnie uruchomione w wersji 408.

Odcięcie hamulca w EZT

W EZT ostatnia pozycja kranu hamulca jest pozycją odcięcia.

Przechodzenie pomiędzy EZT

Możliwość połączenia dwóch EZT i przejścia do pojazdu z którym się połączyliśmy. Jeżeli w sprzęgu ustawiliśmy mostki przejściowe (55) to najeżdżając swoim EZT na drugi EZT łączymy się z nim i mamy możliwość przejścia do kabiny podłączonego EZT (uwaga człon oznaczony jako headdriver musi być członem skrajnym: albo pierwszym, albo ostatnim).

Dodatkowe lampki sygnalizacyjne

Nazwy lampek w MMD:

 • i-maxft:,
 • i-maxftt:,
 • i-radio:,
 • i-manual_brake:,
 • i-door_blocked: — zapalana dla EZT po załączeniu baterii, sygnalizacji drzwi oraz przekroczeniu prędkości 5km/h.
 • i-train_controll:,
 • i-brake_delay_r:,
 • i-no_resistors:,
 • i-no_resistors_b:,
 • i-scnd:,
 • i-braking: — dla EZT wymaga dodatkowo załączenia sygnalizacji hamowania,
 • i-braking-ezt:,
 • i-braking-ezt2:.

Dwie liny nośne (nie opisana)

Po podaniu w wpisie traction ilości 4 przewodów, rysowane są 2 liny nośne. Przy słupie dolna lina nośna jest skierowana w dół, a górna przyczepiona do wysięgnika.

Załączanie radia (nie opisana)

Radio można załączyć poprzez [Shift]+[R], zapala się odpowiednia lampka. Wyłączyć można przez [Ctrl]+[R]. Z powodu błędu blokuje to możliwość przestawienia do tyłu nastawnika kierunkowego, również trzeba używać [Ctrl]+[R], ale już po wyłączeniu radia.

Sprężarka pomocnicza (nie opisana)

Obsługa sprężarki pomocniczej (pantografów) jest zmieniona na monostabilną. Aby sprężarka działała, trzeba przytrzymać klawisz [V], a jego puszczenie ją wyłącza. Po załączeniu sprężarki pomocniczej należy odczekać, aż zostanie ona wyłączona przez wyłącznik ciśnieniowy.


MaSzyna - wersje
Wersje 2005-2009 699kB • Mega Pack (KURS90, 717kB) • Dizelpack (735kB)
Wersje z 2011 71113120145162 (PC2010)212231291
Wersje z 2012 325 (PC2011)355372390SPKS@390
Wersje z 2013 394 (01.13)Kurs 2013408SPKS@408 (08.13)414
Wersje z 2014 424435441450457
Wersje z 2015 464 (15.02)469 (15.04)
Wersje robocze SPKSwarsztat