Symulator/MaSzyna/Odcinki izolowane

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Odcinki izolowane są obiektami przechowującymi informację o tym, czy na pewnej grupie odcinków torów znajduje się tabor.

Odcinek izolowany dla toru definiuje się we wpisie toru, za pomocą własności isolated. Kilka odcinków torów może wskazywać na ten sam odcinek izolowany. Zalecane jest, aby tory te były ze sobą połączone.

Przykład wpisu toru

Przykładowy wpis toru ze stacji Gnaszyn znajduje się poniżej. Jest to skrajny odcinek, zawierający również odczyt semafora wyjazdowego. Jednocześnie nazwa toru jest taka sama jak nazwa semafora (ta jest bez informacji o tabliczce), co upraszcza wstawianie taboru przed tym semaforem. Równie istotny jest odczyt semafora jako event2.

node -1 0 Gn_K track normal 122563.795 1.435 0.15 -1 20 0 flat vis
rail_screw_used1 4 tpd-oil1 0.2 0.5 1.3
-14400.334 255.973 5086.892 0
14.864 0.03 -5.138
-14.781 -0.03 5.371
-14355.884 256.063 5071.134 0
3000
velocity 50
event2 Gn_K_sem_info
isolated Gn_It1
endtrack

Nazwa odcinka izolowanego to Gn_It1, zgodnie z konwencją nazewnictwa dla sterowania. Nazwa odcinka izolowanego może być dowolna, ale trzymanie się konwencji nazewnictwa pozwoli na korzystanie z generatorów skryptów oraz sterowanie przy pomocy programów publikowanych przez isdr.pl.

Zakres izolowania

Izolowanie torów stacyjnych

Tor stacyjny powinien kończyć się po obu stronach semaforem wyjazdowym. Ewentualnie może to być tarcza manewrowa (faktycznie zaporowa, np. zs2nbk.inc, gdyż ms2nbk.inc nie pozwoli zatrzymać pociągu w trybie jazdy pociągowej), albo wykolejnica (na listopad 2017 wykolejnice są jeszcze do poprawienia). Odczyt sygnalizatora powinien być w kierunku punktu 2 (jako event2). Za odczytem sygnalizatora, a jeszcze przed rozjazdem powinien być jeszcze dodatkowy odcinek toru, ale z izolacją głowicy.

Izolacja toru powinna sięgać do odcinków z odczytem sygnalizatorów wyjazdowych włącznie. Odcinki te powinny być wydłużone nieco za sygnalizatory, aby przejechanie parę metrów za sygnalizator nie powodowało jeszcze zajęcia głowicy. W zasadzie izolacja toru powinna sięgać do ukresu (nie dotyczy to wykolejnic).

Nazewnictwo odcinków izolowanych torów w stacji składa się z przedrostka stacji, członu "_It" oraz numeru toru. Numer toru może zawierać litery, np. w Lisowie są Lis_It3a, Lis_It3, Lis_It3b. Dla torów na zewnątrz głowicy, prowadzących na szlak, stosuje się literę semafora wjazdowego (bez wykładnika).

Izolowanie głowic

Stanem docelowym jest izolowanie pojedynczych rozjazdów. Odcinek izolowany dla rozjazdu ma mieć nazwę złożoną z przedrostka posterunku, członu "_Iz" oraz numeru rozjazdu. Jednak wg stanu na listopad 2017 nie istnieje możliwość agregowania odcinków izolowanych, przez co izolacja pojedynczych rozjazdów komplikuje sterowanie ruchem. Dlatego zalecane jest izolowanie części głowic, zwanych półgłowicami.

Dla linii jednotorowej izoluje się całą głowicę pomiędzy ukresami, a odcinki izolowane powinny mieć nazwy złożone z przedrostka stacji oraz członów "_Ig11" i "_Ig21". Dla linii dwutorowej będzie to odpowiednio "_Ig11" i "_Ig12" dla głowicy od strony mniejszego kilometrażu oraz "_Ig21" i "_Ig22" od większego. Ostatnia cyfra jest kojarzona z numerem toru. W przypadku stacji węzłowych bierze się pod uwagę kilometraż linii o niższym numerze. Jeśli występują głowice wewnętrzne (np. jest tak w Stradomiu, Herbach Starych i Lublińcu), stosuje się oddzielną numerację dla każdej z nich, typu "_Ig11" i "_Ig21", "_Ig31" i "_Ig41".

Izolowanie szlaków

Możliwe jest stworzenie blokady liniowej poprzez zaizolowanie szlaku. Nie potrzeba wtedy używać eventów zliczających pojazdy. Jest to wskazane raczej dla krótkich szlaków, na których odcinki izolowane nie będą potrzebne do innych celów (np. sterowanie przejazdami).

Wykonanie izolowania

Odcinki izolowane w scenerii można wykonać na różne sposoby.

Izolowanie w edytorze tekstowym

Polega na wczytaniu scenerii do Rainsted albo STV i następnie wskazywaniu kolejnych odcinków, które będą należeć do odcinka izolowanego. Następnie odcinki te trzeba odszukać w edytorze tekstowym (po współrzędnych, po nazwie albo po numerze linii w pliku) i do wpisu toru dodać własność izolacji wraz z odpowiednią nazwą odcinka izolowanego. Tak zostało wykonane izolowanie na scenerii Quark w 2012 roku (ale nie jest zgodne z zalecanym obecnie nazewnictwem, gdyż owe zostało dopracowane dopiero 3 lata później). Główną przyczyną wyboru edytora tekstowego były problemy z zapisem scenerii w Rainsted. Zapis został dopracowany podczas prac nad linią 61, pojawiły się wtedy również narzędzia edycyjne dla odcinków izolowanych.

Izolowanie w edytorze SCN w Rainsted

Z uwagi na problemy z zapisem zmienionych plików, wczytać trzeba odpowiedni plik SCM, zawierający tory. Wybranie głównego pliku SCN (jak przy uruchomieniu scenerii) nie pozwoli na zapisanie dokonanych zmian. Jeśli sygnalizatory znajdują się w innym pliki niż tory, wskazane jest ich dołączenie dyrektywą //$r.

Po wczytaniu torów należy korzystając z zakładki Grupy ustawić "tory giętkie" na końcach odcinka (kolor fioletowy), któremu chcemy nadać izolację, a następnie "rozlać grupę" pomiędzy nimi. Jest to nieco pracochłonne, ale wygodniejsze niż izolowanie z poziomu edytora tekstowego. Po zaznaczeniu grupy torów (kolor żółty) należy na zakładce Izolow. wpisać nazwę odcinka izolowanego i uruchomić ustawianie go dla grupy. Zaznaczając nazwy odcinków izolowanych na liście można sprawdzić, czy odcinki izolowane są przypisane prawidłowo. Po zakończeniu pracy należy przejść na główne okno startera i tam uruchomić zapis pliku. Po ponownym uruchomieniu Rainsted można wczytać całą scenerię i upewnić się, że odcinki izolowane zapisały się prawidłowo. Wskazane jest wykonywanie pracy etapami, zapisywanie i weryfikowanie za pomocą SVN, czy liczba zmienionych wpisów torów nie jest nadmiernie duża i czy nie jest zmieniona nazwa wcześniejszej izolacji. Przypadkowe dodanie do grupy nieodpowiednich torów może zniweczyć dotychczas wykonaną pracę lub zepsuć izolację w innym miejscu.

W ten sposób zostały wprowadzone odcinki izolowane na linii 61, od Stradomia do Lublińca. Od Lublińca włącznie do Ozimka izolację przygotowali koledzy z isdr.pl (najprawdopodobniej edytorem tekstowym).

Izolowanie w edytorze RSF w Rainsted

Nazwę odcinka izolowanego ustawia się we własnościach toru. Każdą nazwę trzeba dodać osobno. Kopiowanie przypisania wzdłuż toru można wykonać mając kursor w polu wyboru odcinka izolowanego i używając strzałki w górę albo dół wraz z [Shift]+[Ctrl] (kopiowanie wskazanej własności do sąsiedniego toru z listy).

W ten sposób została wykonana izolacja w scenerii Tarniowo 2. Plik RSF z wykonaną izolacją stacji można pobrać pod adresem [1] (najlepiej ten z największym numerem, we wcześniejszych nazewnictwo izolacji nie było zgodne z obecnymi zaleceniami).


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany w 2016Zmiany w 2015
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Realistyczny układ torów
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmiany
Suwałki Realistyczny układ torów
Szczecin Realistyczny układ torów
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Unifikacja klonówOdcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016
Teren NMT-100Budynki CityGML 2018