Symulator/MaSzyna/Pojazdy

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Maska sprzęgu

Sprzęg między pojazdami jest tworzony jako maska bitowa poszczególnych rodzajów sprzęgów składowych. Wartość ujemna blokuje możliwość rozłączenia podczas symulacji i jest zamieniana na wartość dodatnią przed analizą poszczególnych bitów.

Dodatkowe parametry pojazdu

Po liczbie określającej sprzęg można umieścić kropkę, a następnie kod literowy. Kropkę z kodem literowym można powtarzać wielokrotnie. Starsze wersje symulatora zignorują znaki po kropce. Po kropce należy umieścić prefiks i parametry.

Docelowo będzie można używać różnych prefiksów (wpływ na różne układy).

Prefiks B - nastawiacze hamulcowe - pierwsza litera: rodzaj hamulca

∙ G - towarowy
∙ P - osobowy
∙ R - pospieszny
∙ R+Mg - pospieszny i magnetyczne hamulce szynowe
∙ A - wybór automatyczny

- dostosowanie do ładunku

∙ T - próżny
∙ H - ładowny I (średni)
∙ F - ładowny (II)
∙ A - wybór automatyczny

- wyłącznik hamulca

∙ 0 - hamulec wyłączony
∙ 1 - hamulec wyłączony z prawdopodobieństwem 10%
∙ A - hamulec włączony do działania

Najprostsza implementacja: Pole tekstowe "dodatkowe parametry" uzupełniane ręcznie + opcja kopiowania z poprzedniego. Parametry byłyby doklejane po kropce do liczby oznaczającej sprzęg.

Najbardziej zawansowana: 1) przyciski z podstawowymi nastawieniami składów, 2) autorewident wg różnych przepisów, 3) graficzna reprezentacja nastawień (obrazki nastawiaczy, które można klikać).