Symulator/MaSzyna/Profil podsypki 2-5-13

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Pierwotnie w sceneriach MaSzyny był używany profil podsypki o przekroju symetrycznego trapezu, w którym górna podstawa miała 2.435m, dolna 4.635m, a wysokość 0.2m. Profil ten nie ma uzasadnienia stanem rzeczywistości, w związku z tym rozpoczęte zostały prace mające na celu ustalenie bardziej realistycznego profilu.

Parametry

Profil podsypki jest zdefiniowany za pomocą rozstawu szyn oraz trzech dodatkowych parametrów. Dla pierwotnego profilu mają one wartości 0.2 0.5 1.1. Pierwsza liczba określa wysokość trapezu, druga połowę poszerzenia górnej podstawy ponad rozstaw szyn, a trzecia połowę poszerzenia dolnej podstawy względem górnej. Dla uproszczenia nazw podkatalogów, wymiary te są zapisane w decymetrach w postaci 2-5-11. Do tego dochodziło specyficzne mapowanie tekstur, w których środkowe 34% przypadało na górną podstawę, a po 33% na każdy bok trapezu. Ponieważ górna podstawa jest ponad dwukrotnie szersza od boku trapezu, mapowanie to nie jest proporcjonalne. Przykładowo, dla tekstury kwadratowej o boku 256px powtarzanej co 4m będzie 64px/m wzdłuż, 35.74538px/m dla górnej podstawy i 76.8px/m dla boków.

Fikcyjność tego przekroju pokazała się dosyć szybko, po porównaniu z rzeczywistą długością podkładów, która jest pomiędzy 2.4m a 2.6m, zależnie od kategorii linii. Podkłady powinny być zasypane w poziomie od 0.3m do 0.45m z każdej strony, zależnie od kategorii linii. W efekcie górna podstawa trapezu powinna mieć od 3m dla linii znaczenia miejscowego do 3.5m dla linii magistralnej. Wobec tego parametry profilu dla linii magistralnej powinny być 0.67 1 1. Dla uproszczenia z liniami pierwszorzędnymi został przyjęty profil o nieco zmniejszonych parametrach 0.6 0.9 0.9 (górna podstawa 3.235m, dolna 5.035m, wysokość 0.6m). Nazwa podkatalogu to odpowiednio 6-9-9. Z kolei dla linii znaczenia miejscowego przyjęty został profil o górnej podstawie 3m i wysokości 0.35m (parametry to 0.35 0.7825 0.525, nazwa podkatalogu nie została ustalona).

Na zasadzie wyjątku zostało dostosowane mapowanie podsypki na poprawionych profilach. Dla pierwotnego profilu zwykle powtarzanie mapowania tekstur jest równe 4m. Wartość ta włącza "stare" mapowanie (33%, 34%, 33%). Dla innych wartości powtarzania stosowane jest mapowanie proporcjonalne. Proporcjonalne mapowanie mapuje w poprzek z takim samym zagęszczeniem pikseli na metr, ile wynika z wzdłużnego powtarzania tekstury. Czyli, jeśli tekstura podsypki jest kwadratowa, to powtarzanie nie powinno być mniejsze od szerokości dolnej podstawy, aby tekstura się nie "zawijała" na brzegach. Wyjątkowo w tym przypadku uwzględniane są proporcje boków tekstury, wszelkie inne mapowania widzą teksturę jako kwadrat. Przykładowo, dla tekstury kwadratowej o boku 256px i powtarzania 6m będzie 42.667px/m zarówno wzdłuż jak i w poprzek podsypki.

Ponieważ jednak na przestrzeni kilku lat od opracowania nowych profili i wprowadzenia zmienionego mapowania nie zostały przygotowane odpowiednie zestawy tekstur do mapowania proporcjonalnego, konieczne było opracowanie kompromisu, pomiędzy starym profilem 2-5-11 a nowym 6-9-9. Tak powstał profil 2-5-13, z przeznaczeniem na przebudowane scenerie, w których wysokość podsypki jest równa 0.2m. Profil ten pozwoli w miarę szybko przejść na tekstury do mapowania proporcjonalnego. Jednocześnie można mieć pewność, że dolna podstawa trapezu (5.035m) nie zmieni się.

Obecny status

Prace koncepcyjne nad profilem są już zakończone — planowane zmiany zostały wykonane. Napędy i eventy sterujące są wydzielone do osobnych plików. Wszystkie modele podsypek mają opcję wymiennej tekstury (jednak każdy typ rozjazdu ma swoje tekstury). Zmiany w plikach INC zapewne jeszcze jakieś się pojawią, ale zostanie zachowana zgodność, więc można używać tych plików w sceneriach. Zbiór modeli może być rozszerzony o kolejne typy rozjazdów.

Parametry:

 • (p1) — nazwa rozjazdu, używana głównie do pozycjonowania podsypki względem torów
 • (p2) (p3) (p4) — współrzędne kartezjańskie w scenerii
 • (p5) — kąt obrotu w planie (w stopniach) — 0 na północ, rośnie na zachód
 • (p6) — tekstura wymienna modelu
 • (p7) — kąt obrotu w pionie (w stopniach) — ujemny pod górę

Rozjazdy 2-5-13

Dla tego profilu zostały przygotowane modele podsypek rozjazdów. Część modeli wykorzystuje stare tekstury rozjazdów na profil 0.2 0.5 1.1, inne są przygotowane na bazie rozjazdów Benka dla profilu linii miejscowej (0.35 0.7825 0.525). Ogólnie to zarówno modele jak i tekstury są prowizoryczne, podobnie jak opisywany profil. Jest to kompromis pomiędzy prawidłowymi wymiarami i dostępnymi dotychczas materiałami (teksturami i modelami) oraz ustawieniem torów względem terenu na istniejących sceneriach.

Modele są przystosowane do wstawiania na wysokości podstawy szyny. Mają one opcję pochylania wzdłużnego, czyli mogą być używane na głowicach, które nie są poziome. (Pierwotnie maszynowe rozjazdy 34000mm były wstawiane 0.38m poniżej główki szyny, a 0.2m poniżej podstawy szyny podawanej we wpisach torów. Natomiast Rainsted pierwotnie wstawiał rozjazdy na wysokości główki szyny. Dopiero przy opracowaniu niniejszego profilu na potrzeby przeróbki linii 61 zostało to ujednolicone — jako poziom wstawiania podsypki rozjazdu przyjęta została podstawa szyny.)

Począwszy od 13 kwietnia 2017 napędy i eventy sterujące są oddzielone od modeli podsypek. Dla rozjazdów 27138 trzeba było już wcześniej osobno ustawiać napędy, obecnie obowiązuje to dla wszystkich. Nie są jeszcze nadal ujednolicone zasady używania tekstur. Ulepszanie tych modeli ma ograniczony sens — lepiej by było skupić prace nad zestawem dla profili 6-9-9 i 2-9-9, ale najpierw musiałyby powstać tekstury do mapowania proporcjonalnego torów.

Lista dostępnych plików podsypek

Plik rozjazdu Opis Tekstury Napęd
l27138_l.inc

r27138_l.inc

Rozjazd zwyczajny R=190m, skos 1:9. Pasują przygotowane przez Benka tory/podsypka-*. Należy wstawić napęd osobno. Napędy są zależne od kierunku rozjazdu (pierwsza litera w nazwie pliku) i strony, po której ma się znajdować napęd (ostatnia litera w nazwie pliku).
l27138_r.inc

r27138_r.inc

l33230_l.inc

r33230_l.inc

Rozjazd zwyczajny R=300m, skos 1:9. zwrot34r300pods-new Od 10 kwietnia 2017 latarnia zwrotnika została wydzielona do osobnego pliku.
l33230_r.inc

r33230_r.inc

l33230eea5_l.inc

r33230eea5_l.inc

Rozjazd zwyczajny R=300m, skos 1:9. zwrot-tpd-oil1 Od 10 kwietnia 2017 napęd elektryczny został wydzielony do osobnego pliku.
l33230eea5_r.inc

r33230eea5_r.inc

l34000_l.inc

r34000_l.inc

Rozjazd zwyczajny fikcyjny R=300m, skos 14:123*. Standardowe tekstury rozjazdów 34m.

zwrot34r300*

Od 10 kwietnia 2017 latarnia zwrotnika została wydzielona do osobnego pliku.
l34000_r.inc

r34000_r.inc

l34000eea5_l.inc

r34000eea5_l.inc

Rozjazd zwyczajny fikcyjny R=300m, skos 14:123*. zwrot-tpd-oil1 Od 10 kwietnia 2017 napęd elektryczny został wydzielony do osobnego pliku. Nie ma modelu dla rozjazdu lewego z napędem po lewej stronie.
l34000eea5_r.inc
l41594.inc

r41594.inc

Rozjazd zwyczajny R=500m, skos 1:12. Tekstura rozjazdu jest wpisana na stałe. Od 10 kwietnia 2017 latarnia zwrotnika została wydzielona do osobnego pliku.
l64818_l.inc

r64818_l.inc

Rozjazd zwyczajny R=1200m, skos 1:18.5. Tekstura rozjazdu jest wpisana na stałe. Napęd powinien być specjalny do tej długości.
l64818_r.inc

r64818_r.inc

l65000.inc

r65000.inc

Rozjazd zwyczajny fikcyjny R=1200m, skos 1:18.48. Tekstura rozjazdu jest wpisana na stałe. Do wymiany na istniejących sceneriach. Dokładniej skos to 1:18.479579911963463460189462723747.
x33230_r.inc Rozjazd krzyżowy R=190m, skos 1:9 rkpd34r190-tpd1 Przystosowany do zwrotnika po prawej stronie. Od 12 kwietnia 2017 wydzielone sterowanie do osobnego pliku.
x34000_r.inc Rozjazd krzyżowy fikcyjny R=150m(?), skos 14:123*. Zwrotnik wz5678.inc musi być wstawiony osobno, aby rozjazd działał. Stary zwrotnik rkpd.inc działa nieprawidłowo i nie jest dostosowany do obecnej konstrukcji rozjazdu krzyżowego (czyli zwrotnica "a" po lewej stronie względem "b", zwrotnice "b" i "d" mają łuk jako pierwszy tor).

* Skos rozjazdów 34000mm to w przybliżeniu 14:123, a jeszcze dokładniej 14397:126488, zaś dziesiętnie 1:8.7857192453929776240776066680375. Jest to skos, jaki daje odcinek okręgu o długości 34m i promieniu 300m. Rozjazdy te są używane do zachowania zgodności wstecznej przerabianych torów przed korekcją układów torowych do prawidłowego skosu 1:9.

Wydzielone napędy (od 2017-04-10)

Zmiana polega na wydzieleniu modeli napędów oraz eventów sterujących z dotychczasowych plików rozjazdów. Lista napędów będzie przedstawiona na osobnej stronie, ponieważ będą one uniwersalne i w większości będą się nadawać na różne przekroje poprzeczne podsypki oraz różnej długości rozjazdy. Wydzielenie napędów ma też wpływ na rzadziej stosowane rozjazdy — dla nich będzie przygotowany tylko model podsypki, a korzystać będą mogły z pełnej listy napędów.

Sterowanie SCS

W styczniu 2017 roku pliki INC powyższych rozjazdów, mających wbudowany napęd, zostały dostosowane do sterowania programem SCS. Obsługują więc przełożenie rozjazdu eventem o nazwie zawierającej dwukropek oraz mają zdefiniowane puste eventy rozprucia. Rozjazd krzyżowy ma również zależności rozprucia oraz dodatkowe eventy do podwójnych zwrotnic. Eventy wewnętrzne (animacje zwrotników, zmiany prędkości) otrzymały znak podkreślenia przed nazwą, aby docelowo móc w prosty sposób wyeliminować ich wysyłanie do programu sterującego ruchem (a także ograniczyć logowanie mało istotnych operacji).

Po wydzieleniu napędów znalazło się to w osobnych plikach i obecnie nie ma związku z profilem przekroju podsypki.

Rozjazdy krzyżowe

Przy okazji prac nad profilem zostały też dopracowane kwestie dotyczące rozjazdów krzyżowych.

Układ zwrotnic

Pierwotnie układ zwrotnic rozjazdu krzyżowego w sceneriach MaSzyny był taki, że zwrotnica "b" znajdowała się po lewej, a "a" po prawej (patrząc od strony "a"/"b" w stronę "c"/"d"). Nie było to zgodne z oznaczeniami na schematach stacji. Oznaczenia zwrotnic zostały zamienione aby uzyskać zgodność ze schematami. Prawidłowy jest układ:

d\ /c
 |\/|
 |/\|
a/ \b

Zmiana ta wymusiła zmiany w eventach sterujących misji: ac -> bd, ad -> bc, bc -> ad i bd -> ac. Zmiana ta została już wykonana na sceneriach "Linia 61", "Tarniowo" oraz "Quark" (jedyny krzyżowy jest w przebudowanej Mydelniczce) i "Drawinowo" .

Do edytora RSF w Rainsted zostało dodane narzędzie pozwalające na globalną korektę nazewnictwa krzyżowych w całym pliku RSF. Wcześniej automat ustawiający nazwy pozostałym zwrotnicom krzyżowego pozwalał na obydwa — lustrzane względem siebie — nazewnictwa. Obecnie został on skorygowany, aby wymuszać pozycję zwrotnicy "a" po lewej stronie.

Stan początkowy

W wielu sceneriach zwrotnice krzyżowego miały prosty tor jako pierwszy, a odchylony jako drugi. W takim przypadku krzyżowe były przejezdne jednocześnie w kierunkach "ac" oraz "bd", bez potrzeby ich przestawiania. Stan taki jest kompletnie niezgodny z funkcjonowaniem krzyżowych w rzeczywistości. W niektórych sceneriach zdarzało się, że jedna ze zwrotnic miała tor odchylony jako pierwszy, a prosty jako drugi, co z kolei skutkowało problemami w sterowaniu takiego krzyżowego, gdyż nie zachowywał się on ani zgodnie z rzeczywistością, ani z większością innych krzyżowych w sceneriach.

Zgodny z rzeczywistością stan początkowy został osiągnięty przez umieszczenie w zwrotnicach "b" oraz "d" toru odchylonego jako pierwszego, podczas gdy prosty pozostaje pierwszym w "a" oraz "c". Taki krzyżowy ma domyślny układ "ac" i brak przejezdności w kierunku "bd", co odróżnia go od sytuacji wcześniejszej. W związku z tym misje wymagają jawnego ustawienia przebiegu "bd", jeśli takowy jest potrzebny.

d\ /c
 | / 
 / |
a/ \b

Eksport z edytora RSF w Rainsted został odpowiednio zmodyfikowany — dla uproszczenia na poziomie edytora "b" oraz "d" mają jednak pierwszy prosty.

Sterowanie

Sterowanie zmieniło się o tyle, że wcześniej rozjazd krzyżowy działał jako "X" albo jako ")(", w związku z tym ustawienie zwrotnika mogło nie być spójne z kierunkiem jazdy. Również zwrotnik mógł być obrócony o 180° względem prawidłowej pozycji i było to ciężkie do wykrycia. Obecnie przejazd przez krzyżowy możliwy jest tylko w ustawionym kierunku, a od strony pozostałych dwóch zwrotnic doprowadzi do rozprucia.

Ustawienie domyślnego kierunku "ac" powoduje przełożenie wszystkich zwrotnic w stan 0 (podobnie jak poprzednio). Natomiast przełożenie wszystkich w stan 1 daje kierunek "bd".

Wstawianie podsypki

Pierwotnie w sceneriach podsypka rozjazdu krzyżowego była wykonywana w formie trójkątów terenu. Zwrotnik był wstawiany jako INC w okolicy przecięcia torów. Pierwsze rozwiązania z podsypką w INC na potrzeby edytora RSF w Rainsted wstawiały ją przy ówczesnym "a", czyli "b" w obecnie zalecanym nazewnictwie (po prawej). W związku ze zmianą nazewnictwa, obecnie podsypkę wstawia się przy iglicy zwrotnicy "a" (po lewej). Wymaga to nieco pracy nad plikami RSF powstałymi w poprzednich latach oraz dostosowania eventów dla misji uruchamianych na wyeksportowanych torach.

Wyjątkiem w tym przypadku jest plik x34000_r.inc, który jest wstawiany na przecięciu torów. Wynika to z faktu, że szczegóły budowy rozjazdów krzyżowych w sceneriach potrafią się różnic i jedynym pewnym punktem jest przecięcie torów (wyznaczane jako średnia ze współrzędnych iglic). Do Rainsted został opracowany mechanizm wymiany rozjazdu zrobionego trójkątami na plik INC.

Rozjazdy krzyżowe 34m

W wielu sceneriach znajdują się rozjazdy krzyżowe wstawiane z poziomu 3DS Max. Oprócz nazewnictwa niezgodnego z powyższym są z nimi różne inne problemy. Zdarzają się krzyżowe o różnych rozmiarach i różnej liczbie trójkątów tworzących podsypkę. Częste są deformacje pozycji zwrotnic, prowadzące do nieprawidłowych połączeń torów (zbyt krótkie tory pomiędzy zwrotnicami). Były również przypadki zamiany torów w jednej ze zwrotnic — być może na pewnym etapie rozwoju symulatora próbowano wprowadzić zamianę torów w celu uzyskania stanu początkowego oraz sterowania bliższego rzeczywistości, jednak nie była to zmiana kompleksowa i narzucająca pewien standard postępowania na przyszłość.

Tymczasowym rozwiązaniem (zastosowanym przejściowo na "Linii 61") była wymiana podsypek zrobionych trójkątami na plik 2-5-13\x34000_r.inc. W dalszej kolejności nierealistyczne sterowanie z rkpd.inc było wymieniane na pkp\wz5678.inc wraz ze zmianą nazewnictwa zwrotnic na przedstawione powyżej, korekcją kolejności torów w zwrotnicach i dostosowaniem misji (zmiana nazw w eventach ustawiających krzyżowe oraz dodanie eventów ustawiających te krzyżowe, dla których był wykorzystywany dotychczasowy startowy stan "ac+bd"). Dla lepszej skuteczności wyłapania błędów do sterowania pkp\wz5678.inc zostało dodane zerowanie prędkości w przypadku jazdy na rozprucie, powodujące zatrzymanie AI przed nieprawidłowo ustawionym rozjazdem. W sumie przekształconych zostało około 30 rozjazdów.

Po wprowadzeniu kopiowania odcinków pomiędzy edytorami RSF a SCN rozjazdy krzyżowe we wschodniej części linii 61 zostały szybko wymienione na wersję geometryczną x33230_r.inc (wcześniej ręczna korekcja geometrii rozjazdu krzyżowego w SCM wymagała odszukania 16 wpisów torów, co było dosyć uciążliwe i mogło powodować błędy). W szczególności w Herbach Nowych rozjazdy krzyżowe były dużo większe niż w innych miejscach i po wymianie wyłącznie podsypki widoczne tam były dziury. Na zachód od Lublińca zostało ich kilka — zostały one wymienione w połowie 2022 roku, w ramach dostosowania tego odcinka do mapy.

Brakujące podsypki rozjazdów

Zarówno za pomocą wbudowanych w edytor RSF szablonów jak i zdefiniowanych szablonów w plikach ADD można stworzyć w scenerii kilka rozjazdów o geometrii, do której nie ma podsypek. Podsypki te będą tworzone w miarę potrzeby z wykorzystaniem dotychczasowych materiałów.

Rozjazd 1:18.5

Jeden z wbudowanych szablonów. Potrzebny będzie dla linii 64 (Kozłów — Psary). W marcu 2017 przygotowane zostały wstępnie pliki na potrzeby scenerii Drawinowo. Jednak nie mają jeszcze skorygowanych wymiarów ani prawidłowych napędów wielokrotnych (użycie napędów z krótszych rozjazdów nie odpowiada rzeczywistości).

Rozjazd podwójny dwustronny

Można utworzyć rozjazd lewy-prawy albo prawy-lewy z wykorzystaniem wbudowanych szablonów ("ogonek" drugiego musi być odwrotnie niż w przypadku samodzielnych rozjazdów i wtedy się połączą w szablon podwójnego). Każdy z rozjazdów ma osobny numer, ale raczej podsypkę powinny mieć jedną. Rozjazdy taki występuje np. w Toruniu czy Wrocławiu.

Rozjazd podwójny jednostronny

Nie ma możliwości zrobienia rozjazdu podwójnego jednostronnego, ponieważ dostępne opisy jego geometrii są zbyt mało dokładne.

Rozjazd 27138 symetryczny

Rozjazd taki znajduje się przy lokomotywowni w Częstochowie, a przynajmniej takowa geometria pasuje do mapy.

Rozjazd 1:7

Rozjazdy są użyte na bocznicy złomu w Herbach. Obecnie bez podsypki, ale należałoby zrobić wgłębienia w terenie pod napęd iglic, żeby nie kolidował z terenem.

Rozjazd 1:7.5

Rozjazdy użyte na terenie huty w Ozimku, również przy lokomotywowni w Częstochowie, a także na scenerii Suwałki.

Podsypki automatyczne

W ramach "rozwoju" MaSzyny wprowadzone zostało automatyczne tworzenie podsypki pod rozjazdem, z wykorzystaniem tekstury sąsiadującego toru. Rozwiązanie to należy uznać za krok wstecz, ponieważ rozjazd jest położony na podrozjazdnicach, różniących się znacznie od zwykłych podkładów (zwłaszcza dotyczy to podrozjazdnic i podkładów betonowych). Ułożenie podrozjazdnic jest ściśle określone rysunkiem technicznym rozjazdu i nie odpowiada ułożeniu podkładów w zwykłym torze. Również długości podrozjazdnic są ściśle określone. Rozwiązanie to jest zmianą jednej prowizorki na inną. Jedynie w przypadku nietypowych rozjazdów (oraz łukowych) pozwala prowizorycznie zatkać dziurę, zastępując właściwe elementy konstrukcyjne rozjazdu. Jednocześnie nie są automatycznie tworzone kierownice, ani krzyżownice, ani siodełka podiglicowe.

Kozły 2-5-13

Dotychczas kozły z zasypką były wstawiane jako modele zrobione trójkątami terenu. Utrudniało to znacznie korekcje toru, w tym również wprowadzanie profilu pionowego. Na podstawie jednego z takich kozłów został utworzony plik 2-5-13/kozioldrew.inc, mający również opcję pochylania wzdłużnego. Analogicznie jak rozjazdy wstawiany jest na wysokości podstawy szyny (w paczu MaSzyna 16.08 jest nieaktualna już wersja, która miała punkt wstawienia na główce szyny i nie nadaje sie do dalszego użycia).

Kozioł ten, oprócz modeli, potrzebuje użyć 3 specjalnie wygięte odcinki toru. Ponieważ nie ma możliwości obracania torów modyfikatorem rotate, muszą one być wyliczone w specjalny sposób. Kozioł należy ustawić w punkcie 2 toru z parametrem velocity 0, a za tym torem umieścić 3 odcinki toru o fladze uszkodzenia 128. (Mogą być również 4 odcinki, czwarty zostanie wyliczony jako poziomy.) Rainsted posiada opcję wykrywania takich sytuacji i przeliczy te 3 odcinki i ewentualnie skoryguje pozycję wpisu kozła.

Po przejrzeniu pliku INC kozła na początku kwietnia 2017 zostały ustalone następujące parametry:

 • belka oporowa jest 0.5m za krawędzią toru poziomego, na wysokości 1.06m PGS (ponad główkę szyny), ma ona szerokość 2.5m, a wysokość 0.25m,
 • zasyp przed kozłem sięga 10m od belki (minimalna możliwa wartość), czyli 9.5m od końca toru,
 • zasyp za kozłem sięga 3.3m za koniec toru,
 • pochylenie skarp zasypu jest 2:3 (wysokość 0.48m, szerokość 0.72m),
 • zasyp przed kozłem jest 0.1m PGS,
 • zasyp za kozłem powinien być na 0.5m PGS (nie jest),
 • użyty jest wskaźnik Z1 z katalogu scenery/pkp bez podświetlenia, wstawiony 10m od końca toru oraz 2.2m od jego osi,
 • do przeliczania torów wymagana jest wersja Rainsted 17.3.125.12610 lub późniejsza, wcześniejsze przeliczają tory inaczej.

Wdrożenia

Linia 61

Rozjazdy zastosowane są na wschodniej części, od Częstochowy Osobowej do Lublińca włącznie. Na eksperymentalnym odcinku "Wczerpy" użyte są podsypki typu 34000. Również na zachód od Lublińca konwersja rozjazdów nie jest pełna (krzyżowe mają poprawione nazewnictwo i kolejność torów).

Quark

W Mydelniczce używany jest inny profil (linii drugorzędnej), który z kolei nie posiada rozjazdów krzyżowych. Większość pozostałych rozjazdów została wymieniona w lutym 2017.

Drawinowo

W marcu 2017 wymienione zostały podsypki rozjazdów we Włodowicach, w związku z przebudową zachodniej głowicy. Skorygowane zostały też wszystkie rozjazdy krzyżowe (w zakresie nazewnictwa i kolejności torów, ale nie geometrii). Pewnym utrudnieniem była obecność trójkątów rozjazdów w pliku E3D terenu.

Manewrowo 3

W marcu 2022 została dostosowana sceneria Manewrowo 3, w której wymiana rozjazdów sięga 2014 roku i nie została dostosowana do wytycznych z 2017 roku wcześniej, przez co np. podsypki rozjazdów się nieprawidłowo wyświetlały. Zostały zmienione nazwy zwrotnic w rozjazdach krzyżowych, dostosowany jest program misji, jednak na paczce MaSzyna 21.04 nie da się tego przetestować, gdyż z bliżej nieokreślonych powodów poszczególne zdarzenia są opóźnione.

Zalecenia do stosowania profilu

Profil nie jest zalecany do budowy scenerii, ponieważ ma nierealistyczny przekrój, w tym wysokość. Ewentualnie można go użyć na stacjach, gdzie na ogół podsypka jest zasypana tak, że nie jest zauważalna jej wysokość. Do czasu opracowania tekstur podsypek mapowanych proporcjonalnie zalecany jest do wykonywania remontów istniejących scenerii. O ile możliwe jest powstanie dokładniejszego modelu rozjazdu 33230 w oparciu o dokumentację techniczną, to rozjazdy typu 34000 mogą być wyłącznie wizją artystyczną.

W pierwszej kolejności należy wymieniać podsypki typu zwr*34r300 na 2-5-13/*34000_* wraz z dodaniem osobnego wpisu napędu. Pozwoli to w następnej kolejności zmieniać typy napędu. Jednocześnie należy skorygować parametry przekroju podsypki torów z 0.2 0.5 1.1 na 0.2 0.5 1.3.

W przypadkach prostych głowic można następnie wymieniać szablony rozjazdów 34000 na 33230, wraz z utworzeniem odcinka przediglicowego i przesunięciem napędu. Trudnością dla większych głowic jest niezgodność skosu (kąta) toru odchylonego, co przekładać się będzie na przesunięcia torów i ewentualną konieczność dostosowania innych obiektów. w tym sieci trakcyjnej.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować