Symulator/MaSzyna/Scenery.doc/node track

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

node … track

Definiuje trajektorię, po której może poruszać się obiekt dynamic. Kształt trajektorii definiujemy za pomocą krzywej Beziera (jak w Corel Draw).

Nazwy poszczególnych parametrów pochodzą ze skryptu do 3ds Max.

 • TrackType – możliwe wartości to:
  • normal — tor kolejowy z wyjątkiem rozjazdów
  • switch — zwrotnica (ma dwa odcinki)
  • table — obrotnica, przesuwnica, wywrotnica
  • road — droga lądowa
  • cross — skrzyżowanie dróg (ma dwa odcinki)
  • river — rzeka, kanał, ciek wodny, droga wodna
  • tributary — połączenie dróg wodnych

Uwaga! Interpretacja poniższych parametrów tyczy się tylko toru kolejowego.

 • TrackLength – długość odcinka toru (ignorowana przez Symulator)
 • TrackWidth – rozstaw szyn (1.435 dla toru normalnego)
 • Friction – statyczny współczynnik tarcia (typowo 0.15)
 • SoundDist – co ile metrów będzie odgrywany dźwięk stukotu (25 — długość szyny)
 • Quality – pierwsze 5 bitów – ile ton/oś, pozostałe – rezerwa 20
 • DamageFlag – kombinacja stałych dtrack_* z mover.pas, np 128 oznacza brak szyn 0 dla normal, 2 dla switch
 • Environment – słowo kluczowe oznaczające otoczenie toru (w zależności od tego będzie się zmieniać oświetlenie i/lub echo dźwięków):
  • flat
  • mountain
  • canyon
  • tunnel
 • Visibility – jeśli tor ma być niewidoczny wpisujemy unvis ale normalnie powinno być vis i wtedy należy podać:
 • Tex1 – tekstura szyn (jeśli none to szyny nie są rysowane) Rail_screw_used1
 • TexLength – długość w [m] odpowiadająca teksturze szyny 4.0
 • Tex2 – dla track normal tekstura podsypki z podkładami (gdy none to nie jest automatycznie rysowana) a w przypadku zwrotnicy tekstura szyn drugiego toru (dla zwrotnicy podkłady trzeba zdefiniować jako oddzielny obiekt!) TpD.tex
 • TexHeight – wysokość automatycznie rysowanej podsypki (w przypadku zwrotnicy odstęp iglicy od szyny) 0.2
 • TexWidth – szerokość automatycznie rysowanej podsypki od szyny do początku nachylenia (w przypadku zwrotnicy długość odbojnicy) 0.5
 • TexSlope – szerokość automatycznie rysowanej podsypki w obszarze pochylenia (w przypadku zwrotnicy odległość środka odbojnicy od końca rozjazdu) 1.1

geometria toru:

 • Point1 – punkt początkowy toru [x,y,z]
 • Roll1 – przechyłka początku toru [deg]
 • CVec1 – wektor [x,y,z]
 • CVec2 – wektor [x,y,z]
 • Point2 – punkt końcowy toru [x,y,z]
 • Roll2 – przechyłka końca toru [deg]
 • Radius1 – najmniejszy promień toru (nieużywany)
 • Point3 – (tylko w przypadku zwrotnicy) punkt początkowy toru [x,y,z]
 • Roll3 – (tylko w przypadku zwrotnicy) przechyłka toru [deg]
 • CVec3 – (tylko w przypadku zwrotnicy) wektor [x,y,z]
 • CVec4 – (tylko w przypadku zwrotnicy) wektor [x,y,z]
 • Point4 – (tylko w przypadku zwrotnicy) punkt końcowy toru [x,y,z]
 • Roll4 – (tylko w przypadku zwrotnicy) przechyłka toru [deg]
 • Radius2 – najmniejszy promień toru (tylko w przypadku zwrotnicy)
 • Velocity (opcjonalny) – prędkość jakiej będzie się starał nie przekroczyć jadący przez ten tor obiekt dynamic jeśli jest sterowany przez AI
 • Event0 (opcjonalny) – zdarzenie które zostanie uruchomione gdy dynamic z obsadą stoi na torze.
 • Event1 (opcjonalny) – zdarzenie które zostanie uruchomione gdy dynamic z obsadą wjedzie na tor w kierunku punktu początkowego (Point1)
 • Event2 (opcjonalny) – zdarzenie które zostanie uruchomione gdy dynamic z obsadą wjedzie na tor w kierunku punktu końcowego (Point2)
 • EventAll0 (opcjonalny) – zdarzenie które zostanie uruchomione gdy dynamic stoi na torze.
 • EventAll1 (opcjonalny) – zdarzenie które zostanie uruchomione gdy dynamic wjedzie na tor w kierunku punktu początkowego (Point1)
 • EventAll2 (opcjonalny) – zdarzenie które zostanie uruchomione gdy dynamic wjedzie na tor w kierunku punktu końcowego (Point2)
 • Isolated (opcjonalny) – nazwa odcinka izolowanego, do którego należy tor
 • Overhead (opcjonalny) – podać parametr 0, jeśli AI ma przejeżdżać bezprądowo
 • Angle1 (opcjonalny) – ścięcie końca 1 pod innym kątem
 • Angle2 (opcjonalny) – ścięcie końca 2 pod innym kątem
 • Fouling1 (opcjonalny) – wskazanie modelu ukresu od strony 1
 • Fouling2 (opcjonalny) – wskazanie modelu ukresu od strony 2

Jeśli chcemy otrzymać tor prosty należy oba wektory CVec wyzerować oraz dać Radius1=0. Nazwa toru jest potrzebna tylko gdy chcemy na ten tor jakoś oddziaływać (np. przełożyć zwrotnicę) albo ustawić na nim obiekt dynamic. Zwykły tor nie musi mieć konkretnej nazwy tzn. można go nazwać none.

Przykład toru prostego o nazwie track_sbl02, o długości 100m, z ograniczeniem szlakowym 40km/h:

node -1 0 track_sbl02 track normal 100.0 1.435 20.0 19 4 flat vis
Rail_screw_used1 4.0 TpB-old1.tex 0.2 0.5 1.1
-646.0 0.2 169.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
-646.0 0.2 69.0 0.0 
0
event1 test_sbl02_s1 
event2 test_sbl02_s1 
velocity 40 
endtrack

Przykład anonimowego zakrętu w wykopie

node -1 0 none track normal 100.0 1.435 25.0 20 0 canyon vis
Rail_screw_used1 4.0 TpD.tex 0.3 0.6 0.9
-46.0 0.2 -65.0001 0.0 
0.0 0.0 -11.3351 
1.28189 0.0 11.2623 
-47.9246 0.2 -98.9273 0.0 
300.0
endtrack

Przykład zwrotnicy:

node -1 0 Testowo_zwr1 track switch 34.0 1.435 25.0 20 2 flat vis 
Rail_screw_used1 4.0 Rail_screw_uNused1 0.2 1.5 2.5
-46.0 0.2 269.0 0 //point 1
0.0 0.0 0.0 //control vector 1
0.0 0.0 0.0 //control vector 2
-46.0 0.2 235.0 0 //point 2
0
-46.0 0.2 269.0 0 //point 1
0.0 0.0 -11.3351 //control vector 1
1.28189 0.0 11.2623 //control vector 2
-47.9246 0.2 235.073 0 //point 2
190
endtrack