Symulator/MaSzyna/Starter

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Rainsted umieszczony w katalogu Symulatora MaSzyna będzie działał jako Starter. Umożliwia wybranie scenerii i pojazdu do sterowania, zmianę parametrów symulacji, a także edycję składów i zaawansowane funkcje wyszukiwania błędów w sceneriach.

Opis uruchomienia symulatora

Zakładki głównego okna

Poszczególne opcje startera dostępne są na zakładkach:

Wczytanie

Wybór scenerii i pojazdu.

Dla zaawansowanych jest możliwość wybrania pliku wykonywalnego symulatora (EXE) w celu testowania poszczególnych wersji. Można również wybrać plik SCM, INC, czy CTR, będący fragmentem scenerii, aby następnie dokonywać na nim dalszych operacji.

Ustawienia

Na tej zakładce można zmienić parametry pracy programu Rainsted jako startera, a także parametry wykorzystywane przez symulator MaSzyna.

Paczki

Zakładka umożliwia przeanalizowanie plików zawartych w archiwum (RAR, ZIP, 7-Zip) i wysłanie spisu plików na serwer, gdzie są dopisywane do wspólnej bazy danych. Katalogowanie paczek było niezbędne do stworzenia Paczki Całościowej 2009, ponieważ scenerie wykazywały duże braki i konieczne było wyszukiwanie brakujących plików wśród ponad tysiąca paczek.

Obecnie funkcja ta ma mniejsze znaczenie, ale będzie rozwijana jako wsparcie do automatycznego instalatora dodatków.

Tabor posiadany

Zakładka umożliwia przeglądanie parametrów pojazdów dostępnych w Symulatorze. Główną funkcją jest obecnie przycisk Sprawdź posiadany tabor, który powinien być użyty po dodaniu nowych pojazdów lub ich tekstur.

Wcześniej często używana była edycja plików textures.txt (opisywanie tekstur) wraz z wysyłaniem i pobieraniem z serwera. Obecnie autorzy nowych tekstur sami dbają o odpowiednie zapisy w textures.txt.

Dynamic.dat

Zakładka używana w początkach istnienia programu, gdy jeszcze nie było plików textures.txt. Umożliwiała ona edycję pliku dynamic.dat, który zawierał informacje o obrazku mini dla pojazdu oraz czy pojazd ma kabinę. Obecnie zakładka nie jest wyświetlana, ponieważ warunkiem jej pojawienia się jest istnienie pliku dynamic/pkp/dynamic.dat, który nie jest już używany.

Składy

Umożliwia przeglądanie i edycję pojazdów na wybranej scenerii. Jeśli składy były zmieniane, konieczne jest zapisanie scenerii w pliku tymczasowym przed jej uruchomieniem. Oryginalny plik nie jest modyfikowany.

Struktura

Zakładka używana przede wszystkim do sprawdzenia poprawności i kompletności scenerii. W przypadku wykrycia braków planowana była opcja pobierania potrzebnych plików z serwera, jednak nie zostało to dostatecznie rozwinięte. A od czasu pojawienia się Paczki Całościowej 2009 potrzeba uzupełniania braków została znacznie zredukowana.

Pliki wg typu

Po wczytaniu scenerii do Rainsted umożliwia sprawdzenie, jakich plików (np. tekstur) brakuje. Obecnie można na tej zakładce wykonać pewne operacje na plikach scenerii, jak np. rozdzielanie trójkątów terenu wg przypisanej im tekstury. Można również podglądać tekstury wypisane w środkowym panelu.

Debugger

Umożliwia uruchomienie Podglądu terenu, a także wykonanie pewnych operacji na pliku scenerii. Po rozbudowaniu edytora RSF znacznie tej zakładki znacznie zmalało.

SPT

Zakładka była używana do konwertowania plików scenerii do nowo powstającej wersji Symulatora. Obecnie nie używana.

Modele

Zakładka umożliwia wybranie modelu (plik T3D), wyświetlenie jego struktury (hierarchii submodeli) wraz z podaniem pewnych parametrów submodelu (nazwa tekstury, liczba wierzchołków), a także zapis pliku 3DS, będącego odpowiednikiem T3D.

W ostatnim czasie dodane zostały także przyciski usuwające zbędne pliki T3D albo E3D. Pliki E3D są generowane automatycznie z T3D, stąd po ich stworzeniu pliki T3D są zbędne. Możliwa jest też sytuacja odwrotna, jeśli edytuje się pliki T3D, usuwać trzeba powstające pliki E3D, które są wtóre i których edycja jest obecnie utrudniona.

Instalator

Instalator jest osobnym oknem, możliwym do otwarcia z zakładki Wczytanie.

Podgląd terenu

Podgląd terenu pełni obecnie funkcje pomocnicze i można nim wykonać proste operacje na odcinkach torów czy dróg (przesunięcie końca) czy grupie obiektów (obrót, przesunięcie). Zaawansowane funkcje edycyjne przejął edytor RSF.

Poprawianie pojazdów

We wczesnych wersjach MaSzyny jednym z głównych problemów była niezgodność taboru posiadanego przez różnych użytkowników. Jeżeli była udostępniana sceneria, to zwykle z taborem posiadanym przez jej autora. Nie wszyscy mieli odpowiednie pojazdy (część nie była upubliczniona, inne miały zbyt duże tekstury), nie każdemu też chciało się szukać i ręcznie podmieniać składy. Dlatego powstała opcja automatycznej zamiany nieposiadanego taboru na dostępny. Aby można było z niej korzystać, wcześniej należało ręcznie przypisać, jakie pojazdy na jakie mają być wymieniane. Zasadniczo powinna to być zamiana na najbliższy odpowiednik, ale równie dobrze można tym wymieniać np. tabor elektryczny na spalinowy.

W związku z powstaniem Paczki Całościowej 2009 kwestie braków taboru zostały znacznie uporządkowane. Wprowadzony został wymóg zgodności taboru z ostatnią paczką dla nowo udostępnionych scenerii.

Okno to można otworzyć z zakładki Ustawienia. Otwarte zostanie również automatycznie po naciśnięciu przycisku Popraw pojazdy, o ile wybrana sceneria używa pojazdów nieobecnych na dysku i dla których zamienniki nie zostały jeszcze określone.

Multiplayer

Okno to umożliwia połączenie Rainsted z EU07.EXE za pomocą WM_COPYDATA oraz z serwerem ruchu za pomocą TCP/IP. Po uruchomieniu symulatora należy uzyskać numer jego okna. Przy logowaniu do serwera numer ten jest ustalany automatycznie.

Podgląd tekstur

Jest to proste okno, służące do wyświetlania plików graficznych (tekstur). Wyświetla wszystkie typy tekstur używane przez symulator MaSzyna (ostatnio dodane zostały też DDS). Dla plików TEX (autorski format) istnieje możliwość zapisania pliku w formacie BMP.

Połączenie z serwerem

Obecnie umożliwia zaktualizowanie Rainsted, a także pobieranie wszelkich plików z Internetu. Planowane było także pobieranie brakujących do uruchomienia scenerii plików, jednak paczki całościowe skutecznie ograniczyły zapotrzebowanie na taką funkcjonalność.

Okno posiada też opcję rejestracji użytkowników na serwerze eu07.rainsted.com, co jest niezbędne do wysyłania opracowanych plików textures.txt oraz katalogowania paczek.

Edytor RSF

Edytor można uruchomić z zakładki Wczytanie, o ile nie została jeszcze wybrana sceneria. Po wybraniu scenerii uruchomienie edytora jest możliwe z zakładki Debugger.