Wersja/1.0.73

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 1.0.73.3353 - 2008-12-01

 • otwieranie formy Instalatora;
 • pobieranie pliku ze strukturą paczek;
 • pobieranie pliku instalacyjnego do paczki;
 • poprawiony zapis wpisów w komentarzu;
 • naprawiona obsługa wpisu nieistniejącego nieba;
 • dodana rozdzielczość Full HD 1920×1080;
 • Instalator: sprawdzanie stanu zainstalowania;
 • Instalator: sprawdzanie katalogów podanych w Paczki;
 • Instalator: pobieranie brakujących paczek;
 • Instalator: instalowanie paczek;
 • Instalator: tworzenie plików TEXTURES.TXT;

Wersja 1.0.72.3241 - 2008-11-22

 • pobieranie z Geoportalu w nowej wersji;
 • Składy: ustawianie nazwy lokomotywy do prowadzenia;
 • Struktura: usunięty błąd z RichEdit;
 • Ustawienia: przerobione ustawienie pogody;
 • MASZYNA.INI: niebo dopisywane do [METEO.TXT];
 • MASZYNA.INI: nowy format sekcji [SKY] - konwersja;
 • Teren: możliwość wyłączenia torów (podgląd mapy);
 • Teren: numeracja końców zaznaczonego toru;
 • poprawione rozpoznawanie modeli taboru;
 • Teren: pobieranie map dla rozdzielczości 128px/km;
 • mniejsze rozmiary plików map 500px/km i 128px/km;
 • Ustawienia: pobieranie wpisów pogody z serwera;

Wersja 1.0.71.3079 - 2008-11-02

 • Ustawienia: pogody schowane w trybie prostym;
 • Paczki: blokada wysyłania zamiast blokady zakładki;
 • Ustawienia: usunięcie błędu NTDLL.DLL;
 • Składy: dostępna podwójna wysokość obrazków;
 • Struktura: poprawione pokazywanie błędów;
 • Wczytanie: wyświetlanie listy godzin startowych;
 • pomijanie komentarzy wewnątrz event multiple;
 • poprawione zliczanie include w pliku SCN;
 • poprawiona rekurencja wczytywania include;
 • Teren: automatyczne wiązanie semaforów i zapis;
 • Teren: podgląd trójkątów terenu;
 • Składy: poprawione dodawanie i usuwanie pojazdów;

Wersja 1.0.70.2999 - 2008-10-20

 • Teren: poprawiona obsługa myszy;
 • Teren: naprawione paski przewijania;
 • Teren: wyświetlanie kodu komórki z rainsted\pl.def;
 • Wczytanie: przesunięty przycisk poprawiania pojazdów;
 • wskaźnik na właściciela we wszystkich obiektach;
 • Teren: obsługa origin przy wyświetlaniu;
 • Teren: 1 piksel dla odpowiednio krótkich torów;
 • Teren: trzyliterowe identyfikatory komórek;
 • automatyzacja wczytywań w trybie dla trasopisarzy;
 • Teren: zapisywanie torów giętkich do pliku profili;
 • Struktura: pokazywanie błędów na drzewie wpisów;

Wersja 1.0.69.2875 - 2008-10-07

 • Teren: możliwość zapamiętania kąta odcinka;
 • Teren: nadanie kąta odcinkowi przyciskiem "Napraw...";
 • tworzenie podkatalogów pl500px i pl4000px;
 • Teren: pobieranie map przez naciśnięcie klawisza 'g';
 • dodane zabezpieczenia, gdy nie wybrana sceneria;
 • Debugger: zapis do pliku (nazwa)_(nr).(roz);
 • Teren: rozpoznawanie typów UMP - rainsted\ump.ini;
 • Teren: podział odcinka na dwa równe;
 • Teren: rekurencyjne dzielenie odcinków na krótsze;
 • Teren: paski przewijania;
 • Teren: wczytywanie pliku z profilami;
 • zamiana brakującego rozkładu na "rozklad";
 • Paczki: katalogowanie paczek *.7z;

Wersja 1.0.68.2785 - 2008-09-23

 • Teren: dopracowane naprawianie łuku;
 • Teren: obrót grupy wokół zapamiętanego punktu;
 • Teren: usuwanie nadmiaru mapek z pamięci;

Wersja 1.0.67.2750 - 2008-09-14

 • Teren: rozdzielczości od 125px/km do 4000px/km;
 • Teren: mapy JPG w rozdzielczości 4000px/km;
 • Teren: pobieranie map JPG z geoportal.gov.pl;
 • Teren: powtarzanie przy błędach geoportal.gov.pl;
 • Teren: tekstury mapy dla 128px/km (JPG);
 • Teren: możliwość wyboru okolicy mapy z listy;
 • Teren: zaznaczanie ciągu torów prostych;
 • Teren: przestawianie punktów toru;
 • Teren: dosuwanie toru do sąsiednich (naprawa);
 • Teren: wyświetlanie łuków na zwrotnicach;
 • Tabor posiadany: nowa kategoria - r Robocze;
 • Teren: poprawione skalowanie i precyzja punktów;
 • Teren: Izometryczne: wyświetlanie współrzędnych;
 • Teren: naprawianie zwrotnic 27.138m;
 • Teren: dane wodne przeliczane na PUWG 1992;
 • Teren: wyświetlanie wysokości z pliku SRTM;
 • Teren: ustawianie wysokości torów wg SRTM;
 • Teren: skalowanie mapek dla 2px/m, 8px/m, 16px/m;
 • Teren: automatyczne poprawianie zwrotnic 27.138m;
 • Teren: zamiana prosty <-> łuk i końców zwrotnicy;
 • Teren: wyliczanie wektorów kontrolnych dla łuków;
 • Teren: wczytywanie plików map w miarę potrzeby;
 • Teren: pobieranie ortofotomapy dla 500px/km;
 • Teren: skalowanie dla 125px/km oraz 250px/km;
 • Teren: testowa konwersja z formatu UMP do SCM;

Wersja 1.0.66.2570 - 2008-08-27

 • Modele: wyświetlanie hierarchii T3D;
 • Składy: zapis pliku "time*.sct" (tylko zapis);
 • Wczytanie: możliwość wczytania pliku "time*.sct";
 • Składy: ustawianie ładunku w edytorze;
 • zaktualizowane pliki językowe: polski i angielski;
 • poprawione drobne błędy;

Wersja 1.0.65.2515 - 2008-08-17

 • Struktura: drzewo wpisów domyślnie wyłączone;
 • dopracowany wskaźnik postępu wczytywania;
 • poprawione wyświetlanie wieloczęściowych SWBD;

Wersja 1.0.64.2491 - 2008-08-16

 • Teren: dowiązywanie semafora do dowolnego toru;
 • Debugger: zapis dowiązań semaforów do pliku;
 • Debugger: wczytanie dowiązań semaforów z pliku;
 • Teren: zapis współrzędnych torów do bazy danych;
 • Teren: izometrie semaforów wg bazy danych torów;
 • Teren: łączenie prostych torów w dłuższe;
 • Teren: wczytywanie i wyświetlanie danych wodnych;
 • Teren: generowanie terenu z danych SRTM;
 • Teren: niedopracowane funkcje zostały zablokowane;
 • Ustawienia: dodane kolejne rozdzielczości;
 • Struktura: wskaźnik postępu wczytywania include;

Wersja 1.0.63.2428 - 2008-07-13

 • usuwanie INSTALL.BAT po instalacji nowej wersji;
 • Teren: zaznaczanie toru wg CVec1 i pokazywanie go;
 • poprawione zamykanie przy błędach komunikacji;
 • Teren: zaznaczanie grupy torów;
 • Debugger: tworzenie paczki różnicowej (7-Zip);
 • automatyczne poprawianie pojazdów w trybie prostym;
 • likwidacja rekurencji w poprawianiu pojazdów;
 • Teren: przesunięcia i obroty include semaforów;
 • Wczytanie: poprawione wyświetlanie rozkładu;
 • Wczytanie: wskaźnik postępu wczytywania;
 • w nazwach mini istotna jest wielkość liter;

Wersja 1.0.62.2354 - 2008-06-27

 • Składy: ustawianie obsadzenia pojazdu;
 • Składy: ulepszone rozróżnianie EN57 i EN71;
 • ulepszona obsługa wielu mini dla jednego modelu;

Wersja 1.0.61.2345 - 2008-06-24

 • Teren: zaznaczenie odcinka toru;
 • poprawione wczytywanie plików .chk;
 • poprawianie obrazków mini dla SM04 i EN71;
 • usunięty problem z NTDLL.DLL;

Wersja 1.0.60.2303 - 2008-06-24

 • Teren: wydruk scenerii w skali 1:50000;
 • poprawiona obsługa NONE w TEXTUALL.TXT;
 • Teren: skale od 1:10000 do 1:200000;

Wersja 1.0.59.2277 - 2008-06-23

 • katalogowanie paczek dostępne w trybie normalnym;
 • automatycznie wybierany skład, gdy jest jeden;
 • forma startowa zamykana przez [Esc];
 • parametry pojazdów w pliku DYNAMIC\DYNAMIC.DBF;
 • Debugger: podgląd wczytanych torów (forma Teren);
 • Teren: wczytywanie tekstury mapy;
 • Teren: translacja z podglądem;
 • poprawione losowanie tekstur;
 • Teren: pokazywanie końców torów (nulltrack);
 • Teren: przesuwanie podglądu ruchem myszy;
 • wyłączone generowanie DYNAMIC\DYNAMIC.DBF;
 • Paczki: zapamiętywanie katalogów z paczkami;
 • Teren: poprawione obracenie torów o kąt;

Wersja 1.0.58.2108 - 2008-05-20

 • odrzucanie tekstur bez definicji obrazka mini;
 • naprawione losowanie tekstur;
 • kilka mini do modelu, zależnie od tekstury (1XXA);
 • TEXTURES.TXT: możliwość definiowania tekstury NONE;

Wersja 1.0.57.2060 - 2008-05-18

 • Paczki: zaktualizowany opis katalogowania;
 • Paczki: można przywrócić opis przyciskiem Pomoc;
 • Wczytanie: pokazywanie rozkładu jazdy;

Wersja 1.0.56.2000 - 2008-05-17

 • usuwanie spacji przed końcem linii przy zapisie;
 • Debugger: łuk jako pierwszy w prawych zwrotnicach;
 • Pliki wg typu: podgląd tekstur użytych w scenerii;
 • Podgląd: wczytywanie plików .jpg;
 • Podgląd: wyświetlanie .tex bez kanału alfa;
 • Składy: pojazdy wyświetlane wg typu, było wg modelu;
 • DYNAMIC\TEXTURES.INI jako cache opisu tekstur;
 • Tabor: usunięty zapis LIST.TXT oraz DIRS.TXT;
 • automatyczne generowanie DYNAMIC\TEXTURES.INI;
 • Składy: działa dodawanie pojazdów wieloczłonowych;

Wersja 1.0.55.1897 - 2008-05-04

 • podgląd obrazka .jpg scenerii (wpis //$i);
 • ekrany startowe w textures/logo mogą być typu .jpg;
 • dodawanie nowej linii na końcach wpisów przy zapisie;

Wersja 1.0.54.1852 - 2008-05-03

 • Debugger: naprawianie dziur w długości toru;
 • Debugger: poprawianie łuków zwrotnic;
 • Debugger: usuwanie łuków z torów długości do 1m;
 • Debugger: przesuwanie i obracanie torów;
 • Forma startowa: usunięte paski przewijania;
 • Wczytanie: ignorowanie nieba w komentarzu;
 • Ustawienia: zapisanie wybranego języka;

Wersja 1.0.53.1833 - 2008-04-27

 • dwie wersje manifestu scenerii - CSV oraz INI;
 • zaczęte klasy serwera ruchu;
 • eksport UTR: poprawka wyliczania pozycji semafora;
 • ukrywanie form przed pokazaniem jako Modal;
 • poprawione usuwanie nieba, jeśli wybierane losowo;
 • Debugger: ustawienie tolerancji dla łączenia torów;
 • wyświetlanie plików .SCM, .INC, .CTR z podkatalogów;
 • zmiana formatu pliku nullstop: (p5) jedynym kątem;

Wersja 1.0.52.1807 - 2008-04-17

 • poprawione tłumaczenie tekstów na język angielski;
 • wewnętrzne napisy przystosowane do tłumaczenia;
 • dodany język włoski;
 • zmiany rozmiarów kontrolek pod język włoski;
 • odczytywanie języka z rejestru Windows;
 • przygotowanie do obsługi kolejnych języków;
 • dodana rozdzielczość 1440×900;

Wersja 1.0.51.1782 - 2008-04-13

 • pomijanie tekstur pojazdów w manifeście scenerii;
 • zakładka Paczki (do katalogowania paczek);
 • Debugger: zaczęty randomizer roślinności;
 • Ustawienia: zaczęta możliwość zmiany języka;

Wersja 1.0.50.1771 - 2008-04-09

 • dodane ręczne sprawdzenie dostępności nowej wersji;
 • generator manifestu scenerii do testów;

Wersja 1.0.49.1756 - 2008-04-03

 • oddzielne pliki nullstop dla track, road i river;
 • poprawione automatyczne pobieranie nowej wersji;
 • pytanie o sprawdzenie nowej wersji na serwerze;

Wersja 1.0.48.1748 - 2008-04-02

 • generator nullstop (dołącza plik na końcach torów);

Wersja 1.0.47.1738 - 2008-03-23

 • poprawiona zmiana rozmiarów formy startowej;
 • poprawka odhamowania stojących składów (prędkość 0.1);
 • test pobierania nowej wersji programu;

Wersja 1.0.46.1720 - 2008-02-19

 • test: pobieranie i instalowanie 7-Zip;

Wersja 1.0.45.1717 - 2008-02-12

 • nie dodaje drugiej linii z wykrzyknikiem w TEXTURES.TXT;
 • przywrócone opisywanie tekstur na podstawie własnych danych;
 • pobieranie wszystkich dostępnych opisów tekstur z serwera;
 • można dowiązać ekran startowy do nazwy toru w trainset;

Wersja 1.0.44.1647 - 2008-02-11

 • opis sterowania można włączyć w pozostałych trybach;
 • propozycja pobrania 7-Zip 4.57 z internetu;
 • losowanie logo z katalogu TEXTURES\LOGO;
 • informacja o ustawieniach na oknie z opisem;

Wersja 1.0.43.1615 - 2008-02-02

 • zablokowane chceckboxy w poprawianiu pojazdów;
 • w TEXTURES.TXT pierwszy wiersz może zawierać więcej mini;
 • Składy: poprawione obrazki mini pojazdów wieloczłonowych;
 • Składy: filtrowanie listy tekstur według wybranego modelu (mini);
 • zapisanie TEXTURES.TXT aktualizuje informację o teksturach;
 • można powiększyć okno programu;
 • test uzupełniania TEXTURES.TXT przy pomocy serwera;

Wersja 1.0.42.1578 - 2008-01-28

 • możliwość wysłania pliku TEXTURES.TXT na serwer;
 • zablokowane wczytywanie include w komentarzu;
 • poprawiony błąd usuwania wczytanej struktury;

Wersja 1.0.41.1570 - 2008-01-26

 • w trybie prostym wyświetla okienko z opisem;
 • Modele: konwersja .T3D na .3DS;
 • wczytywanie pliku .CHK;
 • Tabor posiadany: wyświetlanie charakterystyki;

Wersja 1.0.40.1540 - 2008-01-18

 • Składy: rozpoznawanie WRAK i DUMB;
 • Tabor posiadany: przycisk sprawdzania tekstur;
 • Składy: możliwość usunięcia pojazdów ze składu scenerii;
 • Składy: działa kopiowanie składów scenerii do schowka;
 • poprawione uruchamianie 7zip;

Wersja 1.0.39.1504 - 2008-01-17

 • ignorowanie komentarzy między /* oraz */;
 • ustawienie domyślnej rozdzielczości na wielkość pulpitu;
 • usunięta poprawka na "==" w TEXTURES.TXT (dodana w 1.0.33);
 • Składy: edycja składów - działa dodawanie i usuwanie pojazdu;
 • są zachowane komentarze // dla node..dynamic;
 • Składy: działa zmiana tekstury wybranego pojazdu;
 • Składy: działa zmiana typu połączenia z kolejnym pojazdem;

Wersja 1.0.38.1414 - 2008-01-04

 • poprawka parsera na błędne typy event i zajętości kabiny dynamic;
 • Składy: dodanie składu do magazynu odświeża listę;
 • Wczytanie: kopiowanie składu do schowka (tekstowo);
 • wysyłanie informacji o paczkach na serwer danych;

Wersja 1.0.37.1328 - 2008-01-04

 • Wczytanie: możliwość przypisania wybranego EXE do scenerii;
 • Ustawienia: wejście w przypisania poprawy pojazdów;
 • Podmiana pojazdów: informacja, które modele są już przypisane;
 • Podmiana pojazdów: obrazki mini;
 • poprawione wstawianie składu z magazynu w trybie prostym;
 • Składy: informacja, czy skład nadaje się do jazdy;
 • Składy: wyświetlanie składów z magazynu;
 • Składy: możliwość usunięcia składu z magazynu;

Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36