Wersja/1.0.96

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 1.0.96.7719 została wydana w dniu 2010-10-10.

Zmiany w edytorze RSF

Przeliczanie niwelet niezakończonych poprzecznym

Dotychczas niweleta musiała się składać co najmniej dwóch odcinków, a każdy z nich musiał zaczynać się od poprzecznego zablokowanego w XY (albo pierwszy odcinek musiał się zaczynać od poprzecznego innej niwelety i mieć swój jeden własny poprzeczny). Niweleta musiała mieć "ogonek", którego nie dało się przeliczyć. Pomiędzy tymi dwoma poprzecznymi był naliczany kilometraż i wyliczany był błąd, który się równomiernie rozkładał na długości niwelety. Obecnie, możliwe jest tworzenie niwelet bez końcowego poprzecznego. Niweleta taka będzie miała zawsze zerowy błąd. Jest to szczególnie przydatne dla niwelet na bocznicach, gdzie nie można wskazać punktów o znanym kilometrażu i nie potrzeba rozkładać błędu równomiernie między nimi (w odróżnieniu od szlaków). Jednocześnie, ten sam mechanizm przeliczania działa wobec "ogonków" i można je obecnie używać do naliczenia kilometrażu. Oczywiście kilometraż będzie naliczony w kierunku ogonka, więc powinien być on możliwie równoległy do torów, jeśli liczenie odbywa się po odcinkach niwelety. Jeśli niweleta jest liczona po torze, to naliczenie kilometrażu kończy się w miejscu przecięcia linii prostopadłej na końcu "ogonka" z torem. Podczas liczenia niwelety po torze pojawiają się czerwone kropki, wskazujące punkty robocze.

Zmiana jednostek z [mm] na [m]

W większości przypadków zostały zmienione jednostki w edytorze z [mm] na [m]. Między innymi dla Id obiektów, który jest używany jako kilometraż danego obiektu. Również na karcie Własności dominującą jednostką są teraz metry. Milimetry pozostały w użyciu jako parametry tekstur i plików INC, a także jako przechyłka w parametrach łuku.

Wyświetlanie profilu pionowego niwelety

Dodana została forma wyświetlająca profil pionowy niwelety. Wymaga jeszcze dopracowania, planuję zrobić niezależne skale dla osi. Czasami rysuje się więcej linii niż potrzeba.

Poprawiona obsługa samo-kierunkowych

Poprawiona została obsługa odcinków samo-kierunkowych. Wymagane jest ich przeliczenie (przyciskiem Ustaw jako linię kierunkową), inaczej mogą odlecieć gdzieś daleko przy przeliczaniu wysokości lub edycji sąsiednich odcinków.

Zmiana nazwy tarczy "nic" na "none"

Została zmieniona nazwa domyślnej tarczy dla semaforów z "nic" na "none" (parametr 6. dla include). W efekcie mogą pojawić się brakujące eventy tarczy np. "none_os1", jeśli semafor nie ma powiązanej tarczy, a powinien. Tymczasowo można sobie z tym poradzić wstawiając tarczę o nazwie "none" (albo zmieniając nazwę wcześniejszej tarczy "nic").

Dynamiczne opisy pól parametrów

Na karcie Własności obiektów, opisy poszczególnych parametrów są obecnie zmieniane dynamicznie, zależnie od typu obiektu. Dzięki temu nie trzeba się już domyślać, jak np. działa "Blokada wysokości lub długości" dla danego obiektu.

Pobranie linii kierunkowych z serwera

Na formie eksportu scenerii dodana została zakładka umożliwiająca pobranie z serwera linii kierunkowych. Linia kierunkowa jest dodawana, jeśli nie istnieje linia kierunkowa, która by miała końce w odległości 1 m od jej końców - tak więc linie nie zdublują się, ani nie skorygują niewielkiego przesunięcia. Możliwe jest też wysłanie linii kierunkowych na serwer - eksportowane są tylko te linie, które przecinają siatkę kilometrową. Linia jest dodawana na serwerze, jeśli nie ma linii zaczynającej się w tym samym kwadracie kilometrowym i mającej taki sam kąt (z dokładnością do 0.1°); sprawdzane są obydwa końce. Celem tego narzędzia jest wymiana linii kierunkowych pomiędzy sceneriami sąsiadującymi, nawet jeśli budowane są przez inne osoby.

Zaczepienie drutów ustawiane w INC słupa

Na karcie Własności, można dla słupów ustawić współrzędne zaczepienia drutów (jezdnego i liny nośnej). Ma to szczególne znaczenie przy obniżonej odległości pomiędzy drutem jezdnym a liną nośną. Ustawienia te są kopiowane do każdego egzemplarza słupa. W planach jest bardziej zaawansowane ustalanie współrzędnych, pozwalające na konfigurowanie słupów energetycznych i rozdzielanie drutów w przęsłach naprężania.

Odczyt zawieszenia drutu z pliku INC

Pozycje drutu można odczytać również z pliku INC słupa. W tym celu pierwsza linijka tego pliku powinna posiadać wpis postaci:

//rainsted,h0=-2.4,v0=0,h1=-2.4,v1=1.65

gdzie:

h0,v0 - współrzędne drutu jezdnego względem wstawienia słupa,

h1,v1 - współrzędne liny nośnej względem wstawienia słupa.

Wysięgnik powinien być w lewą stronę od słupa, a współrzędna h rośnie w prawo, zero przypada w miejscu słupa (na ogół 2.5 do 2.9 m od toru). Współrzędna v rośnie w górę, przy czym zero jest na wysokości zawieszenia drutu jezdnego (na tej wysokości ponad torem jest punkt wstawienia słupa). Kolejność jest dowolna, wartości zerowych wpisywać nie trzeba. Następne parametry będą dodawane w przyszłości.

Zmiany w serwerze ruchu

Podgląd scenerii dla serwera ruchu

Dodałem nową formę, która prezentuje podgląd scenerii i umożliwia przestawianie zwrotnic i zmiany sygnałów na semaforach.

Komunikacja TCP/IP do testów

W oknie dodanym w poprzedniej wersji został dodany klient TCP/IP i jest możliwość zalogowania się do serwera. Login oraz hasło nie są używane na obecnym etapie prac. Z okna klienta działa komunikacja z Symulatorem, jednak EXE z taką funkcjonalnością nie zostało wydane z powodu błędów obsłudze AI. Nie wiem, czy prace nad tym EXE są nadal kontynuowane, ale rozwój serwera ruchu póki co się zatrzymał z tego powodu.Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36