Wersja/1.0.98

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 1.0.98.8274

Ponieważ została wydana paczka całościowa MaSzyny z tą wersją Rainsted, postanowiłem ją udostępnić jako oficjalną. W paczce aktualizacyjnej (pobieranej automatycznie przez Rainsted) znajduje się biblioteka DataFile.BPL, która zawiera funkcje przetwarzania danych. W aktualnej wersji obsługuje prawidłowo wykładniczy zapis liczb (z literą e). Niewielki zakres zmian przez ostatnie cztery miesiące jest związany ze skoncentrowaniem prac na EU07.EXE, a także koniecznością przemyślenia dalszych struktur pliku RSF, jak zapis trójkątów terenu, definiowalne szablony rozjazdów (np. łukowe), czy konstrukcji skrzyżowań dróg.

Zmiany w edytorze RSF

Eksport do SCN: model napędu dla każdej zwrotnicy

Podczas edycji zwrotnic można do każdej przypisać osobno plik napędu, który następnie będzie wyeksportowany do SCN. Dotychczas zawsze eksportował się domyślny plik napędu. Plik napędu zawiera informacje o modelu napędu oraz eventy sterujące. Zamiast nazwy pliku INC możliwe jest podanie wpisu jako wzorca, podobnie jak w przypadku słupków hektometrowych. W takim przypadku można w kolejnych parametrach dla INC umieścić wartości stałe, jak np. nazwa tekstury, nazwa modelu T3D, czy jego położenie względem punktu wstawienia zwrotnicy.

Naprawione wyświetlanie kodów komórek

Kody już nie przeskakują, a także wyświetlane są na tle o zróżnicowanym kolorze, zależnym od kodu komórki. Ponadto w kolejnej wersji wyświetlanie kodów komórek będzie też przeniesione do okna podglądu terenu (SCN), a do scenerii w Paczce Całościowej 2010 zostały wstępnie dopisane współrzędne pod kątem połączenia ich w jedną całość (współrzędne te mogą się jeszcze nieznacznie zmienić w trakcie prac nad łączeniem scenerii).

Pokazanie torów powiązanych z semaforem

Po zaznaczeniu sygnalizatora/znaku rysowane są linie do powiązanych z nim torów. Linie białe oznaczają odczyt, a czerwone zamykanie sygnalizatora (S1/Ms1). Wcześniej była rysowana jedynie linia od zaznaczonego toru.

Eksport torów do ATS NG

Możliwy jest eksport torów w formacie ATS NG (nowa wersja symulatora tramwajów, jeszcze nie dostępna publicznie). Program ten w obecnym stanie pozwala na szybki podgląd edytowanej scenerii w trzech wymiarach, a także uproszczoną symulację ruchu pojazdów kolejowych. Krzywe przejściowe są eksportowane jako łuki, ponieważ nie są jeszcze obsługiwane w ATS NG.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Konwersja do RSF uwzględnia origin

Wcześniej przesunięte fragmenty scenerii nie były prawidłowo eksportowane.

Teren: informacja o pliku zawierającym wybrany tor

Na górnej belce okna podglądu terenu pojawia się nazwa pliku zawierającego wybrany tor oraz numer linii, w której zaczyna się jego wpis. Ma to ułatwić wyszukiwanie torów przy edycji istniejących scenerii i pisaniu scenariuszy.

Teren: wyszukiwanie znikających trójkątów

Również w oknie podglądu terenu dodane zostało wyszukiwanie trójkątów, które zbyt mocno wystają poza kwadrat kilometrowy, w którym znajdują się ich środki. Są one wyświetlane na czerwono. Pozwala to zorientować się na ile teren scenerii jest dostosowany do optymalizacji wyświetlania wprowadzonej w EXE Symulatora. Trójkąty takie są automatycznie dzielone na mniejsze przez Symulator, jednak może to nie przebiegać prawidłowo, co będzie się objawiało znikaniem pewnych fragmentów scenerii zależnie od kąta patrzenia i pozycji kamery.

Rezygnacja z pobierania pliku textuall.txt

Rainsted już nie próbuje pobrać pliku textuall.txt przy pierwszym uruchomieniu (nadal można wywołać to ręcznie). Plik ten jest potrzebny do utworzenia brakujących plików TEXTURES.TXT, określających przypisanie plików tekstur do modeli taboru. Wyłączenie pobierania związane jest z tym, że w Paczce Całościowej 2010 jest komplet plików opisujących tekstury.

Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36