Wersja/1.0.99

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zmiany w wersji 1.0.99.8994 to głównie drobne poprawki edytora RSF oraz startera do MaSzyny. Rozwój edytora jest spowolniony z powodu skoncentrowania prac na poprawianiu błędów i zwiększaniu funkcjonalności symulatora MaSzyna (EU07.EXE).

Zmiany w edytorze RSF

Nowe szablony dla rozjazdów 33230 i 27138

Szablony te posiadają krótki odcinek toru prostego przed iglicami, który wlicza się w długość rozjazdu. Dla rozjazdu 33230mm odcinek ten ma długość 1485mm, natomiast dla 27138mm - 1246mm. Odcinki te tworzone są podobnie jak odcinki 6096mm dla rozjazdu krzyżowego i nie mają przypisanej podsypki (znajdują się na podsypce wymodelowanej dla rozjazdu). Aby ich długość była ustawiana automatycznie, punkt 1 odcinka musi być skierowany do punktu 1 zwrotnicy. Możliwe jest dosuwanie zwrotnic do siebie na odległość tych odcinków. Odcinki te zostały wprowadzone, aby modele rozjazdów były wierniejsze rzeczywistości. Również z przyczyn technicznych (w symulatorze) połączenie dwóch rozjazdów wymaga wstawienia odcinka prostego, a wstawianie kilkumilimetrowych odcinków nie jest dobrym rozwiązaniem.

Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być przesunięcie iglic względem początku rozjazdu, jednak MaSzyna nie obsługuje obecnie takiej możliwości. Jeśli zostanie to dodane, będzie można stosować zarówno szablony z dodatkowym odcinkiem prostym, jak i bez niego, dzięki czemu zmniejszy się ilość odcinków torów na sceneriach (niemniej nie będzie to kolosalny zysk i może być praktycznie niezauważalny).

Dodane główne menu

Na formie edycyjnej zostało dodane górne menu, z którego można wybierać operacje dostępne z zakładek. Nie wymaga to zmieniania aktualnej zakładki. W kolejnych wersjach opcje będą usuwane z zakładek, a aktywna zakładka będzie wybierana zależnie od typu wybranego obiektu.

Warstwa wybierana z menu

Jednym z celów wprowadzenia menu górnego było umożliwienie wybrania warstwy obiektów. W danej chwili można edytować (zaznaczać) obiekty tylko jednej warstwy, dzięki czemu łatwiej jest np. zaznaczyć linie kierunkowe albo niwelety. Wcześniej oddzielną warstwą były jedynie semafory i słupy, zależało to od wybranej zakładki.

GisData: poprawione nazwy katalogów UMP

Poprawka wprowadzona w związku ze zmianą nazw katalogów w projekcie UMP-pcPL.

Własności: ustalenie szerokości pobierania map

Na formie Własności, w zakładce Mapy można ustawić szerokość pobierania map, czyli w jakiej odległości od toru będą one pobierane. Dostępne są wartości od 100m do 600m. Po wygenerowaniu pustych plików należy uruchomić pobieranie map.

Poprawione liczenie niwelet po torze

We wcześniejszych wersjach mogła być nieprawidłowo liczona długość ostatniego odcinka toru (przed odcinkiem z poprzecznym zamocowanym w XY), przez co następowało nieprawidłowe rzutowanie innych odcinków na niweletę. Poprawione też zostało rzutowanie na odcinek bez niwelety (zawierający poprzeczny zamocowany w XY na łączeniu odcinków niwelety). Odcinkowi takiemu wyliczany jest Id tak, jakby miał on przypisaną niweletę. Id ten nie może być wpisany do odcinka, ponieważ każdy jego koniec może być powiązany z inną niweletą, jak również może znajdować się przed zerem. Poprawione zostało również rzutowanie punktów na krzywą przejściową.

Parametry łuku zakręcają w lewą stronę

Dotychczas ustawienie obiektu parametrów łuku nie było jednoznacznie określone. Obecnie obiekt ten ustawiany jest tak, aby kontrolowany przezeń łuk zakręcał w lewą stronę. Pierwsza krzywa przejściowa jest oznaczona punktem czerwonym, a druga niebieskim. Zmiana ma na celu uproszczenie obliczeń. Istniejące obiekty parametrów łuku oraz krzywe przejściowe są naprawiane automatycznie. Należy tylko przeliczyć niwelety i wysokości na odcinkach, na których pojawiały się błędy.

Wyrównywanie odcinków do siatki kilometrowej

Odcinki o nazwach zaczynających się od gwiazdki są automatycznie wyrównywane tak, aby punkt 1 był zawsze na siatce kilometrowej XY (całkowita ilość kilometrów na jednej z osi). Dzięki temu łatwiej można dopasować odcinki na łączonych sceneriach. Jeśli pomiędzy plikami RSF zostanie przekopiowana linia kierunkowa przecinająca siatkę kilometrową, do uzgodnienia pozostaje jedynie wysokość na końcu odcinka.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Teren: kolorowe informacje o komórkach

Podobnie jak w edytorze RSF, kodom komórek przypisane są różne kolory, dzięki czemu komórki wizualnie odróżniają się od siebie.

Otwieranie plików powiązanych (//$f)

W pliku scenerii można umieścić linijkę zaczynającą się od //$f, która definiuje ścieżki do plików powiązanych ze scenerią. Dla takich plików starter utworzy guziki, umożliwiające otwarcie pliku jednym kliknięciem. Wykorzystywane są powiązania plików systemu Windows, w rezultacie dla niektórych typów plików może to nie działać poprawnie. Maksymalnie mogą być obsługiwane 3 takie pliki. Istnieje możliwość wskazania różnych plików dla poszczególnych języków.

Rozdzielczość 1680×945

Dodatkowa rozdzielczość do wyboru.

Wykrywanie języka białoruskiego

Do dotychczas rozpoznawanych kilkunastu języków został dodany również białoruski. Umożliwia to przetłumaczenie napisów startera również na ten język. Jak dotychczas dostępne są pliki z tłumaczeniami na polski, angielski, włoski i rosyjski. Większość europejskich języków jest rozpoznawana i wystarczy tylko stworzyć odpowiednie pliki z tłumaczeniem.

Usuwanie niepotrzebnych plików T3D albo E3D

Ponieważ EU07.EXE począwszy od wersji 212 generuje binarne wersje modeli (E3D), pliki tekstowe (T3D) przestają być potrzebne i można je usunąć z dysku. Możliwe jest również hurtowe usunięcie plików E3D, aby wygenerowały się ponownie. Usuwanie jest wykonywane wyłącznie jeśli plik drugiego typu istnieje. Należy uważać, aby nie usuwać plików E3D inną metodą, gdy pliki T3D zostaną już usunięte.

Wstawianie taboru odwrotnie

Ponieważ EU07.EXE obsługuje już tabor wstawiony odwrotnie, jest też możliwość obracania pojazdów w edytorze składów. Nie są jednak obracane obrazki mini, ponieważ wymaga to więcej pracy.

Zmiany w serwerze ruchu

Logowanie wielu użytkowników

Do serwera może się zalogować wielu użytkowników i każdy z nich jest obsługiwany oddzielnie (wysyłanie komend i odbieranie potwierdzeń). Logowanie nadal nie obsługuje haseł.

Efektywniejsze wybieranie obiektów

Można zaznaczać zarówno tory jak i semafory, a odpowiednia zakładka z komendami sterującymi zostanie wybrana automatycznie.

Zmiana kolorów podglądu

Tło zostało zmienione na czarne, tory są rysowane kolorem szarym. Wybrany odcinek toru ma narysowaną dodatkową białą kreskę. Jeśli przełożenie zwrotnicy nie zostanie potwierdzone przez wszystkich zalogowanych użytkowników, będzie ona migotać białym kolorem (tzw. brak kontroli położenia). Podobnie w przypadku zmiany stanu sygnalizatora - migotanie oznacza, iż zalogowani użytkownicy mogą obserwować u siebie różniące się sygnały. Kolorystyka jest wzorowana na systemie Ebiscreen (Ebilock).

Parametry serwera

W oknie logowania do serwera można wybrać najczęściej używane zestawy parametrów (IP, login, hasło). Parametry te można wpisać ręcznie do pliku RAINSTED.INI (na razie nie da się zapisać z okna).

[connect1]
name=Sieć lokalna
ip=10.21.10.5
port=42400
login=Ra
password=*****

[connect2]
name=Kolega
ip=79.65.41.180
port=42400
login=Ra
password=******

Pokazywanie zajętości torów

Symulator MaSzyna ma możliwość zgłoszenia każdego zajętego toru, o ile posiada on unikalną nazwę (różną od none). Odcinek taki jest zaznaczany na podglądzie serwera kolorem czerwonym. Serwer ruchu cyklicznie weryfikuje, czy oznaczone zajętością tory nadal są zajęte, wysyłając zapytanie do Symulatora. Ponieważ jednak wyszukiwanie torów po nazwach nie jest zoptymalizowane, przy dużej ich ilości spadek wydajności (FPS) może być znaczny.

Wyszukiwanie torów po nazwach zostało zoptymalizowane w wersji 336 EU07.EXE. Działa w postaci drzewa, dzięki czemu czas wyszukania jest proporcjonalny do logarytmu dwójkowego z ilości odcinków.

Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36