Wersja/1.1.102

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 1.1.102.9371 została wydana w dniu 2013-01-18 i jest przeznaczona do użycia w najbliższej paczce całościowej.

Zmiany w edytorze RSF

Reorganizacja szablonów zwrotnic

Wbudowane definicje zwrotnic zostały dostosowane do postaci zgodnej z definicją zwrotnicy w RSF. Dzięki temu mogła powstać funkcja "odciskająca" szablon, wspólna dla zwrotnic wbudowanych oraz zdefiniowanych w RSF. W efekcie staje się możliwe dodawanie zwrotnicy z konkretnym szablonem, jak również wielu obiektów torowych jednocześnie, np. rozjazdów krzyżowych. Dotychczas możliwe było jedynie naprawianie zgodne z szablonem.

Dodawanie rozjazdów krzyżowych

W górnym menu została dodana opcja Dodaj, a w niej Rozjazd krzyżowy. Rozjazd zostanie dodany w punkcie 2 zaznaczonego odcinka, tor skośny będzie po lewej stronie. Po dodaniu rozjazdu należy przypisać skośny tor do odpowiedniej skośnej kierunkowej (najlepiej utworzonej zwrotnicą 1:9, znajdującą się w pobliżu).

Szablon rozjazdu "34m"

Utworzony został szablon rozjazdu o długości 34m, występującego najczęściej w sceneriach MaSzyny. Charakteryzuje się on tym, że tor zwrotny o promieniu 300m ma długość równą 34m, podobnie jak tor prosty. Daje to zupełnie niestandardowy skos 1:8.7857192454 (6.49352168°). Szablon będzie przydatny do poprawiania "starych" scenerii bez konieczności znacznego ingerowania w układ torów. Wystarczy po eksportowaniu do RSF przypisać zwrotnicom ten szablon. Szablon ma postać pliku o długości 256 bajtów, który można dokleić binarnie do edytowanego pliku RSF.

Uwaga! Rozjazdy w "starych" sceneriach mogą mieć dość duży rozrzut wymiarów (rzędu ±5cm), ze względu np. na deformacje podczas przesuwania czy obracania (znany jest efekt powstawania dziur podczas przemieszczania torów). W efekcie przypisanie szablonu w RSF może skutkować minimalnie innym kątem toru skośnego i delikatnym przesunięciem powiązanych torów. Niemniej jest to najlepsze przybliżenie, jakie można było uzyskać.

Eksport SCN bez średników

Trwają prace mające na celu wyeliminowanie średników jako separatorów słów w sceneriach. W większości przypadków zostały już usunięte, aczkolwiek mogą się jeszcze sporadycznie pojawiać. Docelowo scenerie eksportowane z RSF do SCN nie będą używały separatorów innych niż spacja i nowa linia.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Aktualizacja reguł składniowych

Reguły składniowe zostały rozszerzone o ostatnie zmiany w EU07.EXE. Między innymi wpis camera może mieć 6 albo 7 argumentów, jako poprawne rozpoznawane są eventy WhoIs, AddValues, CopyValus i LogValues, a także w evencie UpdateValues dopuszczalne są warunki.

Katalogi z paczkami w rejestrze Windows

Na zakładce Paczki znajduje się lista katalogów, w których należy poszukiwać paczek z dodatkami (korzysta z niej również Instalator). Jeśli ktoś używał kilku osobnych kopii MaSzyny, musiał wpisywać te katalogi do każdej z nich osobno. Obecnie lista ta będzie przechowywana w rejestrze Windows dla zalogowanego użytkownika, dzięki czemu będzie dostępna w każdej kopii MaSzyny. Do rejestru zostaną zapisane katalogi z tej kopii, w której nowa wersja Rainsted zostanie uruchomiona jako pierwsza. Lista katalogów w rejestrze będzie modyfikowana każdorazowo po zmodyfikowaniu listy w Rainsted, w momencie jego zamykania. Jednocześnie dodany został mechanizm usuwania zdublowanych katalogów.

Rorganizacja parametrów

Na zakładce Ustawienia została dodana obsługa parametrów obsługiwanych przez najnowsze wersje EU07.EXE:

  • wyświetlanie VBO
  • alternatywna metoda generowania napisów przez GLUT32.DLL
  • poziom multisamplingu (suwak)
  • działanie Symulatora w tle
  • zatrzymanie symulacji zaraz po wczytaniu scenerii
  • tryb informacji zwrotnych

Pobranie początkowych ustawień EU07.INI

Jeżeli nie istnieje plik RAINSTED.INI, to pierwotne ustawienia symulacji zostaną odczytane z pliku EU07.INI. Wcześniej w ten sposób odczytywane było jedynie domyśle rozszerzenie tekstur. Funkcja ta jest przeznaczona do użytku w paczkach całościowych, w których pliku RAINSTED.INI nie powinno być.

Uwaga! Parametr debuglog jest obecnie interpretowany jako flagi binarne, a wartość yes odpowiada liczbie 3. Na skutek błędu w Rainsted, liczba 3 zostanie nieprawidłowo rozpoznana jako no, przez co logowanie zostanie wyłączone. Zostało to poprawione w kolejnej wersji, aczkolwiek pobranie ustawień działa tylko przy braku pliku RAINSTED.INI, a skutki błędu można łatwo skorygować na zakładce Ustawienia.

Aktualizacja plików językowych

Pliki językowe dla języka polskiego oraz angielskiego zostały uzupełnione o teksty występujące w aktualnej wersji programu Rainsted.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36