Wersja/1.1.102

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 1.1.102.9371 została wydana w dniu 2013-01-18 i jest przeznaczona do użycia w najbliższej paczce całościowej.

Zmiany w edytorze RSF

Reorganizacja szablonów zwrotnic

Wbudowane definicje zwrotnic zostały dostosowane do postaci zgodnej z definicją zwrotnicy w RSF. Dzięki temu mogła powstać funkcja "odciskająca" szablon, wspólna dla zwrotnic wbudowanych oraz zdefiniowanych w RSF. W efekcie staje się możliwe dodawanie zwrotnicy z konkretnym szablonem, jak również wielu obiektów torowych jednocześnie, np. rozjazdów krzyżowych. Dotychczas możliwe było jedynie naprawianie zgodne z szablonem.

Dodawanie rozjazdów krzyżowych

W górnym menu została dodana opcja Dodaj, a w niej Rozjazd krzyżowy. Rozjazd zostanie dodany w punkcie 2 zaznaczonego odcinka, tor skośny będzie po lewej stronie. Po dodaniu rozjazdu należy przypisać skośny tor do odpowiedniej skośnej kierunkowej (najlepiej utworzonej zwrotnicą 1:9, znajdującą się w pobliżu).

Szablon rozjazdu "34m"

Utworzony został szablon rozjazdu o długości 34m, występującego najczęściej w sceneriach MaSzyny. Charakteryzuje się on tym, że tor zwrotny o promieniu 300m ma długość równą 34m, podobnie jak tor prosty. Daje to zupełnie niestandardowy skos 1:8.7857192454 (6.49352168°). Szablon będzie przydatny do poprawiania "starych" scenerii bez konieczności znacznego ingerowania w układ torów. Wystarczy po eksportowaniu do RSF przypisać zwrotnicom ten szablon. Szablon ma postać pliku o długości 256 bajtów, który można dokleić binarnie do edytowanego pliku RSF.

Uwaga! Rozjazdy w "starych" sceneriach mogą mieć dość duży rozrzut wymiarów (rzędu ±5cm), ze względu np. na deformacje podczas przesuwania czy obracania (znany jest efekt powstawania dziur podczas przemieszczania torów). W efekcie przypisanie szablonu w RSF może skutkować minimalnie innym kątem toru skośnego i delikatnym przesunięciem powiązanych torów. Niemniej jest to najlepsze przybliżenie, jakie można było uzyskać.

Eksport SCN bez średników

Trwają prace mające na celu wyeliminowanie średników jako separatorów słów w sceneriach. W większości przypadków zostały już usunięte, aczkolwiek mogą się jeszcze sporadycznie pojawiać. Docelowo scenerie eksportowane z RSF do SCN nie będą używały separatorów innych niż spacja i nowa linia.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Aktualizacja reguł składniowych

Reguły składniowe zostały rozszerzone o ostatnie zmiany w EU07.EXE. Między innymi wpis camera może mieć 6 albo 7 argumentów, jako poprawne rozpoznawane są eventy WhoIs, AddValues, CopyValus i LogValues, a także w evencie UpdateValues dopuszczalne są warunki.

Katalogi z paczkami w rejestrze Windows

Na zakładce Paczki znajduje się lista katalogów, w których należy poszukiwać paczek z dodatkami (korzysta z niej również Instalator). Jeśli ktoś używał kilku osobnych kopii MaSzyny, musiał wpisywać te katalogi do każdej z nich osobno. Obecnie lista ta będzie przechowywana w rejestrze Windows dla zalogowanego użytkownika, dzięki czemu będzie dostępna w każdej kopii MaSzyny. Do rejestru zostaną zapisane katalogi z tej kopii, w której nowa wersja Rainsted zostanie uruchomiona jako pierwsza. Lista katalogów w rejestrze będzie modyfikowana każdorazowo po zmodyfikowaniu listy w Rainsted, w momencie jego zamykania. Jednocześnie dodany został mechanizm usuwania zdublowanych katalogów.

Rorganizacja parametrów

Na zakładce Ustawienia została dodana obsługa parametrów obsługiwanych przez najnowsze wersje EU07.EXE:

  • wyświetlanie VBO
  • alternatywna metoda generowania napisów przez GLUT32.DLL
  • poziom multisamplingu (suwak)
  • działanie Symulatora w tle
  • zatrzymanie symulacji zaraz po wczytaniu scenerii
  • tryb informacji zwrotnych

Pobranie początkowych ustawień EU07.INI

Jeżeli nie istnieje plik RAINSTED.INI, to pierwotne ustawienia symulacji zostaną odczytane z pliku EU07.INI. Wcześniej w ten sposób odczytywane było jedynie domyśle rozszerzenie tekstur. Funkcja ta jest przeznaczona do użytku w paczkach całościowych, w których pliku RAINSTED.INI nie powinno być.

Uwaga! Parametr debuglog jest obecnie interpretowany jako flagi binarne, a wartość yes odpowiada liczbie 3. Na skutek błędu w Rainsted, liczba 3 zostanie nieprawidłowo rozpoznana jako no, przez co logowanie zostanie wyłączone. Zostało to poprawione w kolejnej wersji, aczkolwiek pobranie ustawień działa tylko przy braku pliku RAINSTED.INI, a skutki błędu można łatwo skorygować na zakładce Ustawienia.

Aktualizacja plików językowych

Pliki językowe dla języka polskiego oraz angielskiego zostały uzupełnione o teksty występujące w aktualnej wersji programu Rainsted.


Rok Rainsted - wersje
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147148 • ...
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 • ... • 91
2008 37 • ... • 73
2007 ... • 36