Wersja/1.1.103

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 1.1.103.9489 została wydana w dniu 2013-01-26 i jej głównym celem jest naprawienie błędu z miniaturkami w paczce MaSzyna 01.13. Po aktualizacji Rainsted należy użyć przycisku Sprawdź posiadany tabor.

Zmiany w edytorze RSF

Poprawione szablony rozjazdów

Dla rozjazdów Rz 500-1:12, Rz 500-1:14 oraz Rz 1200-1:18.5 zostały opracowane poprawione szablony. Uwzględniają one przesunięcie iglic względem początku rozjazdu. Dodatkowy odcinek zwykłego toru jest umieszczony na modelu podsypki należącym do rozjazdu. Jego długość jest równa odległości od początku rozjazdu do znajdującego się bliżej początku iglicy (wewnętrznej; na rysunkach oznaczana jako af).

Dodany Rłs S49-215-1:4.8 ssd

Dodany został szablon rozjazdu łukowego symetrycznego, stosowanego na górkach rozrządowych. Obsługa wtórnych linii kierunkowych (tworzonych zwrotnicami) została rozszerzona o wskazanie, który tor zwrotnicy określa kąt. Dzięki temu zwrotnicę symetryczną można ustawić jako kierunkową na dwa sposoby, przełącza się to przy każdym użyciu Ustaw jako linię kierunkową na niej. Również dodawanie odcinka w punkcie 2 uwzględnia odchylenie pierwszego toru. Został także naprawiony eksport takiego rozjazdu do SCN oraz przeliczanie jego wysokości. Aby ustawić ten szablon, należy dodać zwrotnicę w standardowy sposób, a następnie wybrać szablon na karcie Własności. Uwaga! Po zdjęciu blokady ze zwrotnicy szablon może przestawiać się samoczynnie na inny.

Korekta wskaźników linii kierunkowych

W związku z wprowadzeniem zwrotnic łukowych (symetrycznych) zaistniała potrzeba jednoznacznego wskazania, który tor zwrotnicy tworzy wtórną linię kierunkową. Przy wczytywaniu scenerii dodany został mechanizm naprawiający ustawione wcześniej powiązania. Jednocześnie w oknie Własności pokazywany jest numer użytego końca. Jeśli obiekt bazuje wprost na linii kierunkowej, będzie to (0), dla wtórnej linii kierunkowej utworzonej zwrotnicą z pierwszym torem prostym – (3), natomiast dla zwrotnicy łukowej może być (1) albo (3). Większe liczby mogą pojawić się tylko w przypadku uzależnienia kierunku od obrotnicy.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Dynamiczna lista rozdzielczości

Dotychczas lista dostępnych rozdzielczości była ustalona z góry. W miarę potrzeby były dodawane kolejne rozdzielczości. Obecnie lista jest tworzona automatycznie, zależnie od wybranego trybu ekranu. Przy wyświetlaniu na pełnym ekranie wypisywane są wszystkie dostępne rozdzielczości o głębi 32 bitów. Przy uruchamianiu w oknie, lista jest tworzona na podstawie wewnętrznej listy, ale pokazywane są tylko rozdzielczości mniejsze od aktualnego rozmiaru pulpitu komputera.

Aktualizacja rozszerzeń w textures.txt

Podczas sprawdzania posiadanego taboru sprawdzane jest, czy plik tekstury istnieje na dysku. Jeśli pliku nie ma, wypróbowywane są inne rozszerzenia plików tekstur: DDS, TGA, BMP i TEX. Jeśli plik tekstury zostanie znaleziony z innym rozszerzeniem, w pliku textures.txt jest automatycznie modyfikowane rozszerzenie tego pliku. Funkcja została opracowana w związku z błędem miniaturek w paczce MaSzyna 01.13, ale na wcześniejszych paczkach też zadziała, jeśli występuje problem tego typu.

Informacja o paczce MaSzyna 01.13

Jeśli Rainsted zostanie zaktualizowany w starszej paczce, na dole okna pojawi się migająca koperta. Po jej kliknięciu wyświetlą się informacje o nowej paczce MaSzyna 01.13. W oknie informacji jest możliwość:

  • zatwierdzenia, że ową paczkę się już posiada
  • powtórzenia informacji przy kolejnym uruchomieniu
  • przesłania wiadomości na rainsted.com
  • pobrania paczki programem skojarzonym z plikami *.torrent
  • albo otwarcia strony http://eu07.pl/pobierz/#maszynaRok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36