Wersja/1.1.104

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 1.1.104.9574 została wydana w dniu 2013-02-28. Najważniejszą zmianą jest wyświetlanie tekstur DDS. Ponadto został usprawniony instalator dodatków.

Zmiany w edytorze RSF

Rozszerzona obsługa modeli dekoracyjnych

Dotychczas obiekty ozdobne (kody #Axxx) mogły być tylko plikami INC. Obecnie można również użyć pliku T3D, a przy eksporcie do SCN wygenerowany zostanie wpis modelu (bez opcji świateł). Możliwe jest także użycie wzorca z parametrami formalnymi (*X, *Y, *Z, *A, *T), dzięki czemu można uzyskać opcje świateł. Jeśli we wzorcu zostanie znaleziony ciąg ".inc", ale nie będzie "include", w eksportowanym pliku SCN wzorzec będzie opakowany w słowa "include" z przodu i "end" z tyłu (dotychczas takie opakowanie wzorca było bezwarunkowe).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Rezygnacja z analizy komentarzy

Pierwotna koncepcja zakładała, że z poziomu startera będzie można włączać i wyłączać niektóre elementy scenerii (składy, include z obiektami ozdobnymi, czy ustawienia pogody) poprzez umieszczenie na początku linii znaków komentarza lub usunięcie ich. Ponieważ jednak takie użycie wymaga prawidłowości wpisów w komentarzach, w praktyce sprawiało wiele problemów (np. znikały składy). Obecnie zakomentowane wpisy nie są już analizowane i nie muszą być prawidłowe. Jedyny wyjątek dotyczy include, tzn. linijki zaczynające się od //include muszą mieć podaną nazwę pliku oraz słowo kończące end (nie może być w innej linii, w szczególności użycie //end może powodować problemy).

Przycisk aktualizacji Rainsted

Ze względu na zwiększenie intensywności rozwoju Rainsted (dotychczas prace koncentrowały się na EU07.EXE) uproszczony został sposób sprawdzania aktualizacji. Dotychczasowy sposób pozostaje bez zmian (wejście w zakładkę Ustawienia i użycie przycisku Połączenie oraz na pojawiającym się oknie przycisku Sprawdź, czy jest nowsza wersja).

Eksport wpisów modeli do RSF

Dotychczas modele wstawione bezpośrednio wpisami (bez pliku INC) nie były eksportowane do RSF. Obecnie takie modele zostaną dodane z kodem 0xA000. Nie jest zachowana informacja o ustawieniu świateł, w takim przypadku trzeba zamienić ścieżkę do pliku T3D na wzorzec wpisu, zawierający słowo lights.

Podgląd tekstur DDS

Dzięki bibliotece SOIL możliwy jest obecnie podgląd tekstur DDS. Tekstury te są wyświetlane jako odbite w pionie, tak więc układ tekstury będzie zgodny z podglądem TGA. Przy okazji można też podglądać pliki PNG, aczkolwiek nie są one używane jako tekstury.

Wrzucanie plików w okno startera

Dodana została możliwość przeciągania plików myszą do okna startera. Zależnie od typu pliku, uruchomiona zostanie odpowiednia akcja:

  • BMP, TEX, TGA, JPG, DDS, PNG – otworzy podgląd obrazka (tekstury)
  • T3D – wyświetli strukturę modelu
  • R_I – otworzy okno instalatora i sprawdzi stan zainstalowania paczki

Zmiany w instalatorze dodatków

Pobieranie nowej wersji Rainsted

Jeśli w skrypcie instalacyjnym (pliku *.R_I) podany jest numer wersji Rainsted większy niż uruchomionego programu, pojawi się propozycja pobrania nowszej wersji Rainsted z serwera.

Zaznaczanie niezgodnych parametrów

W oknie raportu z instalacji niezgodne parametry plików (długość, CRC32, data) są wyświetlane na czerwonym tle. Wyświetlenie nazwy pliku na czerwonym tle oznacza jego brak.

Uruchomienie sprawdzenia taboru

Jeśli w skrypcie instalacyjnym znajduje się sekcja [TEXTURES.TXT], to po powrocie do głównego okna programu zostanie uruchomiona funkcja sprawdzenia posiadanego taboru. Działa to tylko w przypadku przeciągnięcia skryptu instalacyjnego do głównego okna startera.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36