Wersja/1.1.106

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 1.1.106.9766 z dnia 2013-08-31.

Zmiany w edytorze RSF

Dodawanie ukresów

Możliwe jest dodanie ukresu jako odrębnej kategorii obiektów. Ukres ma kod 0xA5nn i jest pozycjonowany pomiędzy torami ustawionymi jako obiekt nadrzędny (Path) oraz obiekt bazowy (BaseItem), w połowie odległości podanej jako Rozstaw torów [m] (np. 3.5 dla linii drugorzędnych). Odległość ta nie może być większa niż rozstaw torów równoległych za ukresem.

Normalnie ukresy powinny być dodawane po wybraniu zwrotnicy posiadającej przedłużenie torów od strony krzyżownicy. Następnie należy sprawdzić Rozstaw torów [m] we Własnościach ukresu i przeliczyć go. Pozycjonowanie ukresu zostało zoptymalizowane dla torów prostych, w przypadku ustawiania ukresu na łuku należy naprawiać go, aż do ustabilizowania jego pozycji (np. przyciskiem Przyklej na zakładce Inne).

Możliwe jest również ręczne przypisanie torów (bez użycia zwrotnicy na początku), co pozwala ustawić ukresy np. na skrzyżowaniach torów. Należy wybrać tor, zapamiętać jego dowolny punkt, wybrać obiekt ukresu i ustawić dowolny punkt z pamięci. Jako pierwszy ustawi się tor w polu obiektu nadrzędnego, a kolejne przypisania będą wpływać na ustawienie obiektu bazowego. W przypadku chęci zmiany toru podanego jako obiekt nadrzędny należy usunąć dotychczasowy z karty Własności ukresu.

Dodawanie ukresów w grupie

Aby dodać ukresy na całej stacji jednocześnie, należy dodać tory do grupy (np. ustawić ograniczenia rozlania i rozlać grupę). Należy również wskazać istniejący ukres, gdyż zawartość tego obiektu będzie kopiowana do nowo utworzonych. Nowy ukres nie będzie dodawany, jeśli w okolicy jego planowanego umieszczenia istnieje już obiekt ukresu. Dla rozjazdów krzyżowych jest specjalny wyjątek, poprawiający skos zwrotnicy na 1:9.

Funkcja może nie działać prawidłowo w pewnych szczególnych przypadkach. Nie doda również ukresów na skrzyżowaniach torów. Każdorazowo należy skontrolować efekty jej działania i poprawić błędy ręcznie. Dlatego zalecane jest dodawanie ukresów na raz dla jednej stacji albo jednej głowicy.

Pokazywanie drogi ochronnej od semafora

Po zaznaczeniu sygnalizatora wyświetlane są wokół niego dwa okręgi o promieniach 50m oraz 100m. Ponieważ w szczególnych przypadkach może być potrzebna inna droga ochronna (np. 150m, 25m), można wpisać inny promień na karcie Własności sygnalizatora. W takim przypadku będzie wyświetlany tylko jeden okrąg, o podanym promieniu. Wyświetlanie okręgów jest przydatne do ustawiania lub kontrolowania odległości sygnalizatora od ukresu (albo np. semafora wjazdowego od W5).

Z uwagi na uproszczony charakter pokazywania odległości nie jest wskazane używanie tej funkcji dla większych odległości (np. do ustawiania tarcz ostrzegawczych przed semaforami), szczególnie jeśli tor ma łuki. W takich przypadkach należy się kierować kilometrażem naliczonym na niwelecie.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Podgląd DDS przy braku rozszerzenia

Możliwy jest również podgląd plików DDS, jeśli rozszerzenie tekstury nie zostało jawnie podane.

Teren: usuwanie pojedynczych trójkątów

W oknie Podgądu terenu możliwe jest obecnie usuwanie zbędnych trójkątów terenu ze scenerii. Należy wybrać zakładkę Trójkąty i na niej zaznaczyć, że będzie dokonywana edycja trójkątów. W oknie edycyjnym, na rysowanych trójkątach, pojawią się dodatkowe kółka, które pozwalają zaznaczyć wskazany trójkąt (normalnie zaznaczały się tylko tory). Zaznaczony trójkąt jest rysowany kolorem jasnozielonym (przy wierzchołkach wyświetlane są cyfry). Po zaznaczeniu trójkąta można użyć przycisku Usuń (na zakładce Linie), co zlikwiduje trójkąt z wczytanego pliku. Zaznaczanie trójkąta można również użyć do innych celów, jak dodanie do grupy.

Uwaga! Zmieniony plik zapisuje się przyciskiem Napraw nulltrack i zapisz na głównym oknie programu, na zakładce Debugger. Zapisywany jest tylko główny plik, tak więc do edycji najlepiej wybrać odpowiedni plik SCM. Do nazwy pliku zostaje dodany unikalny numer (albo zwiększany jest poprzedni), aby nie nadpisywać istniejących plików.

Teren: przestawianie wierzchołków trójkątów

Powyższą procedurę zaznaczenia trójkąta można również użyć w celu przemieszczenia wierzchołka trójkąta. Należy zaznaczyć trójkąt, który ma wierzchołek w docelowym miejscu, następnie na zakładce Punkty wskazać ten wierzchołek (Point1, Point2, albo Point3) i zapisać go do pamięci (przycisk M:=P). Następnie wybrać przesuwany trójkąt, wybrać wierzchołek i ustawić współrzędne z pamięci (przycisk P:=M). Wektor normalny przesuniętego wierzchołka pozostanie bez zmian. Mapowanie zostanie wyliczone funkcją liniową, określoną na podstawie dwóch wierzchołków, które były najbardziej od siebie oddalone przed przesunięciem.

Funkcjonalność ta może być użyta do naprawiania dziur i niedokładności pokrycia terenu trójkątami. Została dodana w celu połączenia terenu różnych scenerii. Przetestowana podczas wydzielania i łączenia terenu komórek Tarniowo (TAR) i Krętoszyn (KRE) ze scenerii Tarniowo oraz Strzęsowiec (SDR19).

Poprawianie błędnych plików MaSzyna 08.13

Dodane zostały poprawki dla plików SU45 oraz ET40. Są to najbardziej newralgiczne błędy. Ponadto usuwane są jawne rozszerzenia dla tekstur wysięgników użytych w Quarku.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36