Wersja/15.1.108

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 15.1.108.10181 została udostępniona w dniu 2015-01-30, a następnie nieznacznie zmodyfikowana wersja 15.1.108.10185 została umieszczona w paczce całościowej MaSzyna 15.02 (TGA/T3D).

Zmiany w edytorze RSF

Przygotowanie eksportowania wybranej komórki

W oknie eksportowania do MaSzyny zostały przygotowane opcje do eksportowania pojedynczych komórek. Dla każdej komórki będzie można ustalić osobną ścieżkę eksportowania, a także flagi eksportu. Eksportowanie wybranej komórki jeszcze nie działa.

Poprawione przejścia rowów

Rowy dla nasypów są tworzone inaczej niż dla przekopów. Profil nasypu i przekopu ma zapamiętywane po 6 punktów z każdej strony. Dla nasypu rów tworzą zewnętrzne 4 punkty, natomiast w przekopie — 4 wewnętrzne. Obecnie profil z 6 zapamiętanych punktów jest przy eksportowaniu rozwijany w profil o 8 punktach, w którym rów tworzą wewnętrzne 4 punkty. Dzięki temu, że punkty definiujące rów nie są zmieniane, przejście rowu z nasypu w przekop i odwrotnie nie tworzy już artefaktów (które wcześniej wymagały ręcznego poprawienia, np. w terenie dla Mydelniczki).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Podmiana wpisów słupów na te z tra/

Po wczytaniu pliku scenerii (zwykle SCM, bo zapisany może być tylko wybrany plik), można wykonać na nim podmianę słupów wg zdefiniowanej listy podmiany. Tyldą na tej liście można oznaczyć konieczność obrócenia słupa o 180° w pionie. Przeliczana jest pozycja słupa, ponieważ nowe słupy wstawiane są względem toru (w celu zachowania skrajni). Mechanizmem tym wymienione zostały słupy na sceneriach TD oraz Quark. Uwaga! Nie wszystkie słupy nadają się do wymiany, jak również po wymianie trzeba dokładnie obejrzeć scenerię, a następnie ręcznie poprawić zauważone błędy bądź przywrócić poprzedni słup.

Miejsca zaniku napięcia z errors.txt

Na podglądzie terenu (po wczytaniu scenerii) można zlokalizować miejsca zaniku napięcia, które zalogowały się w pliku errors.txt. Domyślnie, po uruchomieniu przycisku wczytującego errors.txt pokazywane jest pierwsze zalogowane miejsce. Funkcjonalność ta pozwala zorientować się w przyczynie zaników napięcia (np. źle zrobione przęsło naprężania, zbyt rzadkie słupy na łuku, niedokładne ułożenie drutu nad rozjazdami) oraz skali zjawiska (można przejrzeć całą scenerię pod kątem zaników).

Poprawianie dźwięków (wg errors.txt)

Pliki dźwiękowe z ustawioną na sztywno częstotliwością w kodzie (których częstotliwość odtwarzania jest zmieniana zależnie od parametrów ruchu), powinny mieć tę częstotliwość zapisaną w nagłówku (zwykle 22050Hz), aby docelowo można było zrezygnować ze sztywnego wymuszania częstotliwości. Jednak wiele plików ma wpisaną w nagłówku inną częstotliwość (np. 16000Hz). Aby ułatwić zlokalizowanie i wyeliminowanie takich plików, są one logowane przez EU07.EXE w pliku errors.txt. Do Rainsted został dodany mechanizm poprawiania nagłówków w plikach dźwiękowych. Jeśli w errors.txt zalogowane zostały pliki dźwiękowe z błędnym nagłówkiem, wystarczy użyć przycisku w Rainsted, aby ich nagłówki zostały naprawione.

Funkcja zasadniczo jest przeznaczona dla osób składających paczkę całościową i tworzących pliki dźwiękowe dla taboru. Po wyeliminowaniu plików z błędnym nagłówkiem będzie można wyłączyć wymuszanie częstotliwości w EU07.EXE i wtedy funkcja przestanie być przydatna. Odczytywanie częstotliwości z nagłówków dla wspomnianych dźwięków (w jednej z testowanych wersji EU07.EXE) skutkowało nieprawidłowym udźwiękowienia taboru.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36