Wersja/15.12.112

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 15.12.112.11093 została udostępniona w dniu 2015-12-09. Poza poprawianiem drobnych błędów ostatnie zmiany miały na celu usprawnienie instalatora dodatków. Kontynuowane były też prace nad narzędziami edycyjnymi potrzebnymi do poprawek w scenerii "Linia 61" oraz naprawiona i ulepszona została współpraca z ATS.

Zmiany w edytorze RSF

Uzupełniona lista szablonów rozjazdów

Do listy w oknie Własności dodane zostały rozjazdy wąskotorowe 11m oraz tramwajowe 5m. Same szablony istniały już wcześniej, natomiast nie dało ich się wybrać we Własnościach.

Poszerzanie przekrojów na łuku

Przekroje są poszerzane od strony zewnętrznej o wartość strzałki łuku pomniejszonej o 10cm, jeśli strzałka przekracza 10cm. Dzięki temu w przypadku rozrzedzenia poprzecznych (np. co 50m) unika się wysuwania podsypki poza nasyp. Jednocześnie profil od wewnętrznej jest zmniejszany o 10cm, przez co nie robi wrażenia nadmiernie poszerzonego.

Poprawiony eksport zwrotnika krzyżowego

Nowy zwrotnik rozjazdu krzyżowego (pkp/wz5678.inc) został wypracowany podczas prac nad linią 61. Jednak punkt jego wstawienia nie był zgodny z koncepcją rozjazdu krzyżowego w Rainsted. Zwrotnik ten jest eksportowany jako domyślny i jest obecnie przesuwany o odpowiedni wektor. Rozjazd krzyżowy nadal wymaga dopracowania zestawu podsypek oraz napędów.

Naprawione szablony rozjazdów w RSF

Na skutek błędu rozjazdy z szablonami zdefiniowanymi w RSF (doklejonymi z plików ADD) dostawały błędną długość. Zostało to naprawione z jednoczesnym ustaleniem, że długość podana w szablonie nie podlega skalowaniu (skaluje się tylko współrzędne punktów, aby zwiększyć dokładność szablonu).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Nowa zakładka: Dodatki

Doszła dodatkowa zakładka, z której będzie można uruchamiać skrypty instalacyjne dodatków oraz przejść do stron internetowych z opisami. Funkcjonalność taka miała pierwotnie być uruchomiona w instalatorze dodatków, jednak wymaga to dalszych prac koncepcyjnych. Testowo została uruchomiona instalacja modyfikacji Linii 61 (połączone scenerie od Stradomia do Ozimka). W przypadku wprowadzenia nowych zmian w scenerii lub naprawienia błędów skrypt instalacyjny jest aktualizowany — ponowne uruchomienie instalacji sprawdzi, czy wersja na dysku jest zgodna z ostatnio udostępnioną (instalowaną skryptem).

Generator skryptów instalacyjnych

Na zakładce Paczki można wybrać katalog z paczkami (u góry) a następnie paczkę z plikami (po lewej), co spowoduje utworzenie pliku INFO.TXT, zawierającego informacje o plikach w paczce (format generowany przez 7-Zip). Plik ten można następnie przetworzyć na plik PACK.TXT (format CSV) do wysłania na serwer katalogujący. Nowością obecnie jest możliwość przetworzenia pliku PACK.TXT do postaci potrzebnej w skrypcie instalacyjnym — dodany przycisk otwiera okno edycji skryptu (we wstępnej wersji). Zapisany skrypt instalacyjny może wymagać jeszcze dalszych ręcznych poprawek, niemniej jest to już duże ułatwienie w procesie tworzenia skryptów instalacyjnych.

Poprawiony zapis T3D

Zapis T3D (wykonywany na zakładce Modele) został uzupełniony o dodatkową pustą linię oraz komentarz, znajdujący się przed submodelem w pierwotnym pliku.

Możliwe jest wybranie nazwy pliku, a jeśli będzie taka sama, jak plik istniejący, to nazwa istniejącego pliku zostanie zmieniona na unikalną dla zachowania pierwotnej zawartości (poprzez dodanie sufiksu z kolejnym numerem). Zbędne pliki z sufiksami trzeba jednak usuwać ręcznie.

Naprawiona wymiana słupów

Wymiana słupów z tr/ na te z tra/ (z odpowiednim przesunięciem) nie działała dobrze, jeśli słup nie miał wpisanej tekstury jako (p5). Jest to teraz naprawione. Przy okazji został usunięty błąd, przez który słupy dostawały nieprawidłowy typ.

Poprawione wyświetlanie słupów

Na skutek błędu w rozpoznawaniu słupów z tra/ były one nieprawidłowo rozpoznawane i przez to wyświetlane jako szare kropki. Zostało to naprawione. Dodatkowo, są teraz wyświetlane z kreską o długości 3m, obrazującą wysięgnik.

Napis na podglądzie scenerii

Aby umieścić napis na podglądzie scenerii (np. nazwę stacji), należy użyć include z plikiem o nazwie rsftext.inc. Sam plik może być pusty. Parametr (p1) jest tekstem do wyświetlenia, (p2 (p3) (p4) to współrzędne, natomiast (p5) przeznaczony jest na rozmiar tekstu. Spacje w tekście należy zastąpić znakami podkreślenia. Szczegóły umieszczania tekstów, jak również ich obsługa na poziomie edytora RSF oraz serwera ruchu — będą ustalane w przyszłości.

Pokazywanie powiązań sygnałów

Linia łącząca sygnalizator, W4 i W5 z torem jest obecnie rysowana jako krzywa Béziera do odpowiedniego końca odcinka toru. W wielu przypadkach poprawiło to czytelność informacji o powiązaniu, w porównaniu do stosowanego wcześniej odcinka prostego.

Poprawiona obsługa plików powiązanych ze scenerią

Poprzez dyrektywy //$f można powiązać pliki na dysku z wybraną scenerią i możliwe stacje się otwarcie takiego pliku bezpośrednio z Rainsted. Dodane zostało obcinanie spacji z końców, ponieważ sprawiały one problemy.

Dodatkowe dyrektywy

Przygotowana została obsługa dyrektyw //$e oraz //$x. Ta pierwsza będzie zawierała komunikat o błędzie, jaki zostanie ustalony przez Rainsted i będzie zapisywana bezpośrednio przed błędnym (albo błędnie rozpoznanym) wpisem. Druga będzie przeznaczona do ustalenia minimalnej wersji EU07.EXE dla uruchomienia scenerii.

Poszerzanie profili podsypki

Możliwa jest masowa wymiana profili 0.2 0.5 1.1 na 0.2 0.5 1.3. Wymieniane nie będą odcinki bezpośrednio przy rozjazdach oraz stykające się z nimi tym samym końcem (tzn. aż do momentu, gdy punkt 1 łączy się z punktem 2, bo tylko wtedy możliwa jest zmiana profilu). Przetestowana na linii 61 (na której po dopracowaniu siatek rozjazdów na szerszy profil wykonana została już globalna wymiana profili).

Przycisk otwierający stronę z listą zmian

Przed wybraniem scenerii widoczny jest przycisk, który otwiera w przeglądarce listę ostatnich zmian w Rainsted. Opis na rainsted.com może zostać uzupełniony w razie wątpliwości, można też przejść do opisów wcześniejszych wersji.

Zmiany w starterze do ATS

Poprawiony eksport do RSF

Poprawione zostało eksportowanie łuków scenerii do pliku RSF — wcześniej stawały się odcinkami prostymi. Ponadto jest wpisywany rozstaw szyn 1.435m, a dla dróg szerokość 6m.

Zmiana kolorystyki

Podobnie jak w starterze do MaSzyny, można zmienić kolorystykę okna oraz tła edytora. Na chwilę obecną tylko wpisami w RAINSTED.INI: w sekcji [RAINSTED] klucze color0= (ciemniejszy), color1= (jaśniejszy), color2= (teksty tylko do odczytu), color3= (tło edytora RSF).

Poprawione wyświetlanie składów

W przypadku braku miniatury dla tramwaju będącego w składzie, rekurencyjne wyświetlanie składów mogło przepełnić stos i zamknąć program. Poprawione zostały warunki dla rekurencji, a przy braku miniatury wyświetlany jest losowy obrazek ze znakiem zapytania.

Instalowanie obrazków mini

Dodany został przycisk uruchamiający skrypt instalacyjny dla miniatur tramwajów.

Zmiany w instalatorze dodatków

Naprawione uruchamianie skryptu

Skrypt R_I nie zawsze uruchamiał okno instalatora (np. przy wrzuceniu na ikonę). Zostało to naprawione. Dodatkowo instalator pomija sprawdzanie pliku info.txt, nawet jeśli zostanie on umieszczony w sekcji [VERIFY] skryptu.

Wybiórcze rozpakowanie paczek

Jeśli skrypt instalacyjny wymaga plików pochodzących z wielu paczek, można w sekcji [VERIFY] po dacie pliku wpisać nazwę odpowiedniej paczki. Przy sprawdzaniu stanu zainstalowania zostanie sporządzona wewnętrznie lista paczek, które muszą być wypakowane. Można w ten sposób przyspieszyć instalację dodatków mających wiele powiązań, zwłaszcza gdy dla niektórych paczek stosuje się metody wypakowania one albo miss (czyli wyciąganie po jednym pliku z paczki).

Zgodnie z powyższym został przygotowany skrypt do instalowania zmodyfikowanej Linii 61, gdzie z osobnego archiwum wypakowywane są pliki terenu (zmiany w ukształtowaniu terenu pojawiają się rzadko, a pliki terenu są jednymi z większych).Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36